İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Benim Dostlarım Olursunuz”

“Benim Dostlarım Olursunuz”

 “Benim Dostlarım Olursunuz”

“Emrettiklerimi yaparsanız, benim dostlarım olursunuz” (YUHN. 15:14).

1, 2. (a) İsa’nın dostları kimlerdi? (b) İsa’yla dost olmamız neden çok önemlidir?

İSA bir evin üst katındaki odada çok farklı kişilerle bir aradaydı. Kardeş olan Petrus ve Andreas balıkçıydı. Matta eskiden vergi tahsildarıydı; Yahudiler bu meslekten kişileri hor görürdü. Yakup ve Yuhanna gibi oradaki bazı kişiler İsa’yı muhtemelen küçüklüğünden beri tanıyordu. Natanael gibi başkalarıysa onu herhalde sadece birkaç yıldır tanıyordu (Yuhn. 1:43-50). Ancak, o tarihi Fısıh gecesinde Yeruşalim’deki odada bulunan herkes İsa’nın gerçek Tanrı’nın Oğlu, geleceği bildirilen Mesih olduğundan emindi (Yuhn. 6:68, 69). İsa’dan şu sevgi dolu sözleri duymak onları ne kadar mutlu etmiş olmalı: “Size dostlarım dedim, çünkü Babamdan duyduğum her şeyi size bildirdim” (Yuhn. 15:15).

2 İsa’nın sadık elçilerine söylediği bu sözler aslında bugün onun tüm meshedilmiş takipçileri için ve dolayısıyla onların arkadaşları olan “başka koyunlar” için de geçerlidir (Yuhn. 10:16). Nasıl bir geçmişimiz olursa olsun İsa’nın dostları olma ayrıcalığına sahip olabiliriz. Onunla dostluğumuz son derece önemlidir, çünkü bu dostluk sayesinde Yehova’yla da dost oluruz. Hatta İsa’ya yaklaşmadan Yehova’ya yaklaşmamız imkânsızdır (Yuhanna 14:6, 21’i okuyun). O halde İsa’nın dostu olmak ve bu dostluğu korumak için ne yapmalıyız? Bu önemli soruyu ele almadan önce İsa’nın nasıl iyi bir dost olduğuna bakalım ve öğrencilerinin onun dostluğuna verdiği karşılıktan neler öğrenebileceğimizi görelim.

İsa Dost Olarak Nasıl Bir Örnekti?

3. İsa nasıl biri olarak tanınıyordu?

3 Hikmetli Kral Süleyman “zenginin dostu çok olur” diye yazmıştı (Özd. 14:20). Bu gözlem kusurlu insanların vermekten çok alma amacıyla dostluklar kurmaya eğilimli olduğunu ortaya koyuyor. İsa böyle bir zayıflık göstermedi. O insanların ekonomik ya da sosyal konumlarından etkilenmedi. Örneğin, yanına gelen zengin, genç bir yöneticiyi sevmişti ve onu takipçisi olmaya davet etmişti. Ama aynı zamanda adamdan neyi varsa satıp yoksullara vermesini istedi (Mar. 10:17-22; Luka 18:18, 23). İsa zengin ve önemli kişilerle olan ilişkisiyle değil, düşkün ve hor görülen kişilerin dostu olarak tanınıyordu (Mat. 11:19).

4. İsa’nın dostlarının kusurlu olduğu nasıl görüldü?

4 İsa’nın dostları elbette kusurluydu. Örneğin Petrus zaman zaman meseleleri Tanrı’nın gördüğü gibi göremiyordu (Mat. 16:21-23). Yakup ve Yuhanna’nın da İsa’dan krallığında üstün konumlar istemesi hırslı olduklarını ortaya koydu. Bu davranışları diğer elçileri öfkelendirdi. Kimin daha üstün olduğu, uzun zamandır aralarında bir tartışma konusuydu. Fakat İsa dostlarına hemen kızmadı, sabırla düşünüşlerini düzeltmeye çalıştı (Mat. 20:20-28).

5, 6. (a) İsa biri hariç elçilerinin hepsiyle dostluğunu neden sürdürdü? (b) İsa Yahuda’yla arkadaşlığına neden son verdi?

 5 İsa’nın bu kusurlu erkeklerle dostluğunu sürdürebilmesini sağlayan etken, onların kusurlarına göz yumması ya da aşırı hoşgörülü olması değildi. Bunun yerine onların olumlu niteliklerine ve iyi niyetli olmalarına odaklandı. Örneğin Petrus, Yakup ve Yuhanna ona en zor zamanında destek olacakları yerde uykuya daldılar. Doğal olarak İsa hayal kırıklığına uğradı. Yine de onların aslında iyi niyetli olduklarını görerek şöyle dedi: “Ruh elbette istekli, fakat beden zayıf” (Mat. 26:41).

6 Diğer yandan İsa, Yahuda İskariyot’la arkadaşlığına son verdi. Yahuda dost gibi görünse de İsa eskiden samimi olduğu bu adamın yüreğinin yozlaştığını fark etti. Yahuda artık dünyanın dostu olduğu için kendini Tanrı’ya düşman etmişti (Yak. 4:4). O yüzden İsa 11 elçisine onların dostu olduğunu açıkladığında aralarında Yahuda yoktu, çünkü onu yanlarından göndermişti (Yuhn. 13:21-35).

7, 8. İsa dostlarına sevgisini nasıl gösterdi?

7 İsa vefalı dostlarının hataları üzerinde durmadı. Onlar için en iyisi neyse onu yaptı. Örneğin Babasına onları sınavlar sırasında koruması için dua etti (Yuhanna 17:11’i okuyun). İsa onların fiziksel sınırlarını hesaba kattı (Mar. 6:30-32). Ayrıca tek ilgilendiği şey kendi düşüncelerini onlara aktarmak değildi. Onların ne düşündüğünü ve hissettiğini de dinleyip anlamaya çalıştı (Mat. 16:13-16; 17:24-26).

8 İsa dostları için yaşadı ve öldü. O Babasının adalet standardını karşılamak için yaşamını vermesi gerektiğini, bunun yasal bir talep olduğunu biliyordu (Mat. 26:27, 28; İbr. 9:22, 28). Fakat İsa sevgisinden dolayı yaşamını verdi. Şöyle dedi: “Dostları uğruna canını veren birinin sevgisinden daha büyük sevgi kimsede yoktur” (Yuhn. 15:13).

Öğrenciler İsa’nın Dostluğuna Nasıl Karşılık Verdi?

9, 10. İnsanlar İsa’nın cömertliği karşısında ne yaptı?

9 İsa zamanını, sevgisini ve maddi olanaklarını cömertçe paylaştı. Dolayısıyla insanlar kendilerini ona yakın hissettiler ve onlar da İsa’ya cömertçe davranmaktan mutluluk duydular (Luka 8:1-3). İsa bizzat yaşadıklarına dayanarak şöyle diyebildi: “Vermeyi alışkanlık edinin, insanlar da size verecektir. Dolu dolu ölçerek, ölçeği sallayıp bastırarak taşarcasına doldurup kucağınıza dökecekler. Hangi ölçekle ölçerseniz, aynı ölçekle alacaksınız” (Luka 6:38).

10 Tabii ki bazıları İsa’yla sadece çıkarları için arkadaşlık etmeye çalıştı. Bu sahte dostlar  İsa’nın söylediği bir şeyi yanlış anladıklarında onu terk ettiler. İsa’nın kötü bir şey söylemeyeceğine güvenmektense yanlış bir sonuca varıp ona sırtlarını döndüler. Oysa elçiler vefalıydı. Mesih’le dostlukları sık sık sınandı, fakat onlar iyi günde kötü günde onun yanında olmak için ellerinden geleni yaptılar (Yuhanna 6:26, 56, 60, 66-68’i okuyun). İsa yeryüzünde bir insan olarak geçirdiği son gecesinde dostlarına takdirini şöyle dile getirdi: “Yaşadığım sınavlarda yanımda kalanlar sizlersiniz” (Luka 22:28).

11, 12. İsa öğrencilerine hangi konuda güvence verdi? Onlar buna karşılık ne yaptı?

11 İsa’nın öğrencilerini vefalarından dolayı övmesinin üzerinden çok geçmeden bu adamlar onu terk etti. Bir an için insan korkusunun ona duydukları sevgiye üstün gelmesine izin verdiler. İsa onları yine affetti. Ölüp diriltilmesinden sonra onlara göründü ve hâlâ dost olduklarına dair güvence verdi. Dahası onlara kutsal bir görev de verdi: “Bütün milletlerden insanları” öğrenci olarak yetiştirmeli ve “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” İsa’nın şahitleri olmalıydılar (Mat. 28:19; Elçi. 1:8). Acaba öğrenciler bu görev karşısında ne yaptı?

12 Öğrenciler duyuru işinde canla başla çalışmaya başladılar. Yehova’nın kutsal ruhunun desteğiyle kısa sürede İsa’nın öğretilerini tüm Yeruşalim’e yaydılar (Elçi. 5:27-29). Ölüm tehdidi bile onları İsa’nın öğrenci yetiştirme emrine itaat etmekten vazgeçiremedi. Bu emri almalarının üzerinden 30 yıl bile geçmeden elçi Pavlus iyi haberin “gök altında tüm insanlar arasında” duyurulduğunu yazabildi (Kol. 1:23). Bu öğrenciler İsa’yla aralarındaki dostluk bağına çok değer verdiklerini gerçekten kanıtlamış oldular.

13. İsa’nın öğrencileri onun öğretilerinin kendilerini hangi yönlerden etkilemesine izin verdi?

13 İsa’nın öğrencisi olan kişiler onun öğretilerinin özel hayatlarını etkilemesine de izin verdiler. Birçokları için bu, davranış tarzlarında ve kişiliklerinde büyük değişiklikler yapmak anlamına geliyordu. Yeni öğrencilerden bazıları eskiden eşcinseldi, içkiciydi, hırsızdı ya da zina yapıyordu (1. Kor. 6:9-11). Diğerleriyse başka ırktan kişilere karşı tutumlarını değiştirmeliydi (Elçi. 10:25-28). Yine de onlar İsa’ya itaat etti. Eski kişiliği üzerlerinden atıp yeni kişiliği giydiler (Efes. 4:20-24). Onun düşünce ve davranış tarzını anlayıp örnek alarak ‘Mesih’in düşünüşünü’ kavradılar (1. Kor. 2:16).

Bugün Mesih’le Dostluk

14. İsa “bu ortamın sonu” sırasında ne yapacağını söyledi?

14 İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçilerinin çoğu onu ya şahsen tanımıştı ya da diriltilmesinden sonra görmüştü. Elbette biz böyle bir ayrıcalığa sahip değiliz. O halde Mesih’le nasıl dost olabiliriz? Bunun bir yolu –İsa’nın ruhla meshedilmiş kardeşlerinden hâlâ yeryüzünde olanların oluşturduğu– sadık ve sağgörülü hizmetkâr grubunun rehberliğine uymaktır. İsa “bu ortamın sonu” sırasında “bütün mallarının sorumluluğunu” bu hizmetkâra vereceğini söyledi (Mat. 24:3, 45-47). Bugün Mesih’in dostu olmak isteyenlerin çok büyük bir kısmı bu hizmetkâr grubuna ait değildir. Peki bu grubun talimatlarına verdikleri karşılık onların Mesih’le dostluğunu nasıl etkiler?

15. Bir kişinin koyun ya da keçi olduğunu hangi etken belirleyecek?

 15 Matta 25:31-40’ı okuyun. İsa sadık hizmetkâr grubunu oluşturan kişileri kardeşleri olarak adlandırdı. O, koyunları keçilerden ayırmakla ilgili örneğinde, kardeşlerine davranışlarımızı kendisine yapılmış gibi kabul ettiğini açıkça belirtti. Hatta İsa ‘kardeşlerinin en küçüğüne’ bile yapılan davranışın bir bireyin koyun ya da keçi olduğunu gösteren başlıca etken olacağını söyledi. Dolayısıyla yeryüzünde yaşama ümidine sahip kişiler Mesih’in dostu olmayı istediklerini sadık hizmetkârı destekleyerek gösterirler.

16, 17. Mesih’in kardeşlerinin dostu olduğumuzu nasıl gösterebiliriz?

16 Tanrı’nın Krallığının yönetiminde yeryüzünde yaşamayı ümit ediyorsanız, Mesih’in kardeşlerinin dostu olduğunuzu nasıl gösterebilirsiniz? Şimdi bunun üç yolunu ele alalım. İlk olarak, duyuru işine tüm yürekle katılarak bunu gösterebiliriz. Mesih kardeşlerine iyi haberi dünya çapında duyurmalarını emretti (Mat. 24:14). Bununla birlikte onlardan bugün hâlâ yeryüzünde olanların, başka koyunları oluşturan arkadaşlarının desteği olmadan bu görevi yerine getirmeleri çok zor olacaktı. Gerçekten de, başka koyunlardan olanlar duyuru işine her katıldıklarında Mesih’in kardeşlerinin bu kutsal görevi yerine getirmesine yardım etmiş olurlar. Mesih gibi sadık ve sağgörülü hizmetkâr da bu dostluğu çok takdir eder.

17 Başka koyunlardan olanların Mesih’in kardeşlerine yardım etmesinin ikinci yolu, duyuru işini maddi olarak desteklemeleridir. İsa takipçilerine “haksız servetle” dostlar edinmelerini söyledi (Luka 16:9). Elbette İsa’nın ya da Yehova’nın dostluğunu satın alamayız. Fakat Krallıkla ilgili uğraşları desteklemek için maddi olanaklarımızı kullanmakla dostluğumuzu ve sevgimizi sadece sözlerle değil, “işle ve hakikatle” de göstermiş oluruz (1. Yuhn. 3:16-18). Bu maddi desteği sağlamak için, duyuru işine katılırken kendi olanaklarımızı kullanır, ibadet salonlarımızın inşası ve bakımı, ayrıca küresel duyuru işi için bağışta bulunuruz. Verdiğimiz miktar az ya da çok olsun bunu sevinçle yaptığımızda Yehova ile İsa bizi çok takdir eder (2. Kor. 9:7).

18. Cemaat ihtiyarlarının Kutsal Kitaba dayalı öğütlerine neden itaat etmeliyiz?

18 Mesih’in dostu olduğumuzu göstermenin üçüncü yolu cemaat ihtiyarlarının rehberliğine uymaktır. Bu erkekler Mesih’in yönlendirmesiyle kutsal ruh tarafından tayin edilir (Efes. 5:23). Elçi Pavlus “Size önderlik edenlere itaat edin ve boyun eğin” diye yazdı (İbr. 13:17). Bazen cemaat ihtiyarlarının Kutsal Kitaba dayalı öğütlerine itaat etmekte zorlanabiliriz. Büyük ihtimalle onların kusurlarının farkındayız. Bu da öğütlerine karşı önyargılı olmamıza yol açabilir.  Fakat cemaatin başı olan Mesih bu erkekleri kusurlarına rağmen hizmetinde kullanır. Dolayısıyla onların yetkisine karşı tutumumuz Mesih’le dostluğumuzu doğrudan etkiler. İhtiyarların hatalarını görmezden gelip rehberliklerine sevinçle uyduğumuzda Mesih’i sevdiğimizi kanıtlamış oluruz.

İyi Dostları Nerede Bulabiliriz?

19, 20. Cemaatte nasıl dostlar bulabiliriz? Sonraki makalede hangi soruyu ele alacağız?

19 İsa sadece sevgi dolu çobanlar aracılığıyla değil, cemaatin içinde ruhi anneler, babalar ve kardeşler sağlayarak da bizimle ilgilenir (Markos 10:29, 30’u okuyun). Yehova’nın teşkilatının tarafında yer almaya başladığınızda akrabalarınız nasıl tepki verdi? Umarız Tanrı’ya ve Mesih’e yaklaşma çabalarınızı desteklemişlerdir. Ne var ki, İsa bazen ‘insanın düşmanlarının kendi ev halkından olacağına’ dair uyarıda bulunmuştu (Mat. 10:36). Bununla birlikte cemaat içinde kardeşten de yakın dostlar bulabileceğimizi bilmek çok rahatlatıcıdır (Özd. 18:24).

20 Pavlus Roma’daki cemaate yazdığı mektubun sonunda birçok kişiye ismiyle selam gönderdi. Bundan onun birçok dostu olduğu anlaşılıyor (Rom. 16:8-16). Elçi Yuhanna’nın da üçüncü mektubunun kapanış sözleri şöyleydi: “Benim selamlarımı da oradaki dostların hepsine tek tek ilet” (3. Yuhn. 14). Belli ki onun da birçok dostu vardı. Acaba İsa ile öğrencilerini örnek alarak biz ruhi kardeşlerimizle nasıl kalıcı dostluklar kurabiliriz? Gelecek makalede bu sorunun cevabını ele alacağız.

Nasıl Cevaplarsınız?

• İsa dost olarak nasıl bir örnekti?

• Öğrenciler İsa’nın dostluğuna nasıl karşılık verdi?

• Mesih’in dostu olduğumuzu nasıl kanıtlayabiliriz?

[Sorular]

[Sayfa 14’teki resim]

İsa dostlarının duygu ve düşüncelerine önem verdi

[Sayfa 16’daki resimler]

Mesih’in dostu olmayı istediğimizi nasıl gösterebiliriz?