İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yeryüzünde Sonsuz Yaşam: İsa’nın Da Doğruladığı Bir Ümit

Yeryüzünde Sonsuz Yaşam: İsa’nın Da Doğruladığı Bir Ümit

 Yeryüzünde Sonsuz Yaşam: İsa’nın Da Doğruladığı Bir Ümit

“[Tanrı] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak” (VAH. 21:4).

1, 2. Birinci yüzyılda yaşayan birçok Yahudinin yeryüzünde sonsuza dek yaşamayı ümit ettiğini nereden biliyoruz?

ZENGİN ve saygın genç bir adam koşarak İsa’nın yanına geldi ve önünde diz çöküp ona şöyle sordu: “İyi Öğretmen, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” (Mar. 10:17). Genç adamın söz ettiği sonsuz yaşam nerede olacaktı? Önceki makalede ele aldığımız gibi Tanrı bu olaydan yüzyıllar önce Yahudilere dirilme ve yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidi vermişti. Birinci yüzyıldaki birçok Yahudi hâlâ bunu ümit ediyordu.

2 İsa’nın dostlarından biri olan Marta, ölen kardeşi hakkında, “Biliyorum, son günde, dirilme sırasında kalkacak” derken herhalde yeryüzündeki dirilmeyi kastediyordu (Yuhn. 11:24). Gerçi o dönemde yaşayan Sadukiler dirilmeye inanmıyordu (Mar. 12:18). Fakat Kutsal Kitap bilgini George Foot Moore o dönemi anlatan kitabında şöyle dedi: “Milattan önce birinci veya ikinci yüzyıla ait yazılar birçok kişinin, ölmüş  olanların bir gün dirilip yeryüzünde yaşayacaklarına inandığını doğruluyor” (Judaism in the First Centuries of the Christian Era). İsa’yla konuşan zengin adamın istediği şey yeryüzünde sonsuza dek yaşamaktı.

3. Bu makalede hangi soruları ele alacağız?

3 Bugün birçok Kutsal Kitap bilgini ve din, yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidinin İsa’nın öğretilerinden biri olmadığını söylüyor. Çoğu insan öldükten sonra gökte yaşamaya devam edeceğine inanıyor. Dolayısıyla Yunanca Kutsal Yazıları okuyan birçok kişi “sonsuz yaşam” ifadesine rastladığında bunun sadece gökteki yaşama atfettiğini düşünüyor. Bu doğru mu? İsa sonsuz yaşamdan bahsettiğinde ne demek istedi? Öğrencileri neye inandı? Yunanca Kutsal Yazılar yeryüzünde sonsuz yaşam ümidini destekliyor mu?

“Yenilenme Çağında” Sonsuz Yaşam

4. “Yenilenme çağında” neler olacak?

4 Kutsal Kitap, İsa’nın meshedilmiş takipçilerinin gökte diriltilip yeryüzü üzerinde hüküm süreceklerini öğretiyor (Luka 12:32; Vah. 5:9, 10; 14:1-3). Bununla birlikte, İsa sonsuz yaşamdan söz ettiğinde sadece bu grubu düşünmüyordu. Zengin genç adam İsa’nın takipçisi olabilmek için her şeyini bırakması gerektiğini öğrenip kederli bir şekilde gittikten sonra İsa’nın, öğrencilerine söylediklerini ele alalım (Matta 19:28, 29’u okuyun). İsa elçilerine, kral olarak hüküm sürüp “İsrail’in on iki kabilesini”, yani gökte hüküm sürecek olanlar dışındaki tüm insanları yargılayacaklarını söyledi (1. Kor. 6:2). Ayrıca onun takipçisi olan ‘herkesin’ alacağı ödülden de söz etti. Onlar da “sonsuz yaşamı miras alacak.” Bütün bunlar “yenilenme çağında” olacak.

5. İsa “yenilenme çağı” ifadesiyle ne kastetti?

5 İsa’nın kullandığı “yenilenme çağı” ifadesi ne anlama geliyordu? İsa bu ifadeyi hiçbir açıklama yapmadan kullandığına göre Yahudilerin yüzlerce yıldır ümit ettiği şeyden söz ettiği açıktı. Bu ümit dünyanın, Âdem ve Havva’nın Aden bahçesinde günah işlemeden önceki durumuna kavuşturulacağı ümidiydi. Yenilenme çağı geldiğinde Tanrı’nın “yeni gökler ve yeni bir yer yaratıyorum” vaadi gerçekleşecek (İşa. 65:17).

6. Koyunlar ve keçilerle ilgili örnek, sonsuz yaşam hakkında bize ne öğretir?

6 İsa bu ortamın sonunu anlatırken tekrar sonsuz yaşamdan söz etti (Mat. 24:1-3). Şöyle dedi: “İnsanoğlu bütün meleklerle birlikte ihtişamıyla gelince, o zaman yüce tahtına oturacak. Bütün milletler onun önünde toplanacak ve o, bir çobanın koyunları keçilerden ayırması gibi insanları birbirinden  ayıracak.” Olumsuz hüküm alanlar “sonsuz ölüme, fakat doğru kişiler sonsuz yaşama gidecekler.” Mesih’in ruhla meshedilmiş ‘kardeşlerini’ vefayla destekleyen “doğru kişiler”, sonsuz yaşam alacaklar (Mat. 25:31-34, 40, 41, 45, 46). Meshedilmişler gökteki Krallıkta hüküm sürmek üzere seçildiklerine göre “doğru kişiler” bu Krallığın yeryüzündeki tebaaları olmalı. Kutsal Kitap şunları bildiriyor: “Denizden denize, ırmaktan yerin uçlarına kadar onun [Yehova’nın atadığı Kralın] tebaaları olacak” (Mezm. 72:8). Onlar yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak.

Yuhanna İncili Ne Gösteriyor?

7, 8. İsa Nikodimos’a hangi iki farklı ümitten söz etti?

7 Matta, Markos ve Luka İncillerinde kaydedilmiş olduğu gibi İsa, yukarıda anlatılan olaylarda “sonsuz yaşam” ifadesini kullandı. Anlaşılan Yuhanna İncili İsa’nın sonsuz yaşamla ilgili sözlerini 17 kez alıntıladı. İsa’nın yeryüzünde sonsuza dek yaşama ümidiyle ilgili neler söylediğini görmek için bunlardan bazılarını ele alalım.

8 Yuhanna’ya göre İsa sonsuz yaşamdan ilk kez, Nikodimos adlı bir Ferisiye söz etti. Ona şöyle dedi: “Bir kişi sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı’nın krallığına giremez.” Gökteki Krallığa girmek için ‘yeniden doğmak’ gerekir (Yuhn. 3:3-5). Fakat İsa’nın tüm söyleyecekleri bu kadar değildi. Sonra, tüm insanlığı ilgilendiren bir ümit hakkında konuştu (Yuhanna 3:16’yı okuyun). İsa meshedilmiş takipçileri için gökte, diğer insanlar içinse yeryüzünde sonsuz yaşam ümidinden söz etti.

9. İsa Samiriyeli kadınla hangi ümit hakkında konuştu?

9 İsa Yeruşalim’de Nikodimos’la konuştuktan sonra kuzeye Celile’ye gitti. Samiriye yakınlarındaki Sihar şehrinde bulunan Yakup’un kuyusunun başında bir kadınla konuştu. Kadına şöyle dedi. “Benim kendisine vereceğim sudan içen bir daha asla susamaz. Ona vereceğim su, sonsuz yaşam vermek için içinde fışkıran bir su pınarı olur” (Yuhn. 4:5, 6, 14). Su, yeryüzünde yaşayacak olanlar da dahil, tüm insanlığın tekrar sonsuza dek yaşaması için Tanrı’nın yaptığı düzenlemeleri temsil eder. Vahiy kitabında Tanrı’nın şunları söylediği belirtiliyor: “Her susayana hayat pınarından ücretsiz olarak su vereceğim” (Vah. 21:5, 6; 22:17). Böylece İsa Samiriyeli kadınla konuşurken sadece Krallığı miras alacak meshedilmiş kişileri değil yeryüzünde yaşayacak imanlı kişileri de kastetti.

10. İsa Beytzata havuzu yakınında bir adamı iyileştirdikten sonra muhaliflerine sonsuz yaşam hakkında ne dedi?

10 Ertesi yıl İsa tekrar Yeruşalim’deyken Beytzata havuzu yakınında, hasta bir adamı iyileştirdi. Sonra, yaptıklarını eleştiren Yahudilere “Oğul kendiliğinden hiçbir şey yapamaz, yalnızca Babasından gördüklerini yapar. . . . . [Baba] bütün hüküm yetkisini Oğula vermiştir” dedi. “Söylediklerimi işitip beni gönderene inanan, sonsuz yaşam elde eder.” Sonra şöyle devam etti: “Mezarlarda olan herkesin onun [İnsanoğlunun] sesini işitip çıkacağı zaman geliyor. O zaman, iyi işler yapanlar yaşam için, kötü işler yapanlar da hüküm için dirilmiş olacaklar” (Yuhn. 5:1-9, 19, 22, 24-29). İsa onlara, Yahudilerin yeryüzünde sonsuza dek yaşamak üzere beslediği ümidi gerçekleştireceğini ve bunu, ölüleri dirilterek yapmak üzere Tanrı tarafından atandığını açıkladı.

11. İsa’nın Yuhanna 6:48-51’de kayıtlı sözlerinin, yeryüzünde sonsuz yaşam ümidini içerdiğini nereden biliyoruz?

11 Celile’de İsa binlerce kişiyi mucizevi şekilde ekmek ve balıkla doyurdu ve bu kişiler onu takip etmeye başladı. Sonra İsa  onlara başka tür bir ekmekten, ‘hayat ekmeğinden’ söz etti (Yuhanna 6:40, 48-51’i okuyun). “Vereceğim ekmek kendi bedenimdir” dedi. İsa yaşamını sadece kendisiyle birlikte gökteki Krallıkta hüküm sürecek olan kişiler için değil aynı zamanda fidyeyle kurtarılabilecek insanlık ‘dünyasının yaşamı uğruna’ verdi. “Biri bu ekmekten yerse”, yani İsa’nın fidyesinin kurtarma gücüne iman ederse sonsuz yaşamı almayı ümit edebilir. Aslında ‘sonsuz yaşama’ atfeden ifade, Mesih’in hükümdarlığı sırasında yeryüzünde sonsuza dek yaşamakla ilgili ümidi içeriyordu; Yahudiler bu ümide zaten uzun zamandır sahipti.

12. İsa ‘koyunlarına sonsuz yaşam vereceğini’ söylerken hangi ümide değiniyordu?

12 Daha sonra Adama Bayramı sırasında Yeruşalim’deyken İsa muhaliflerine şöyle dedi: “Siz inanmıyorsunuz; çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım benim sesimi dinler, ben onları tanırım, onlar da peşimden gelir. Onlara sonsuz yaşam vereceğim” (Yuhn. 10:26-28). İsa sadece gökteki yaşamdan mı söz ediyordu? Yoksa yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşamayı da kastediyor muydu? İsa hemen öncesinde takipçilerini rahatlatmak için şunları söylemişti: “Ey küçük sürü, korkma! Çünkü Babanız krallığı size vermeyi uygun gördü” (Luka 12:32). Oysa yine aynı bayram sırasında şunları söyledi: “Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim” (Yuhn. 10:16). Dolayısıyla İsa’nın muhalifleriyle konuşurken söyledikleri, iki farklı ümide atfediyordu; “küçük sürü” için gökte yaşam ümidi ve sayıları milyonlara varan “başka koyunlar” için yeryüzünde sonsuz yaşam ümidi.

Açıklanması Gerekmeyen Bir Ümit

13. İsa “Sen benimle birlikte Cennette olacaksın” derken ne söylemek istedi?

13 İsa işkence direğinde ıstırap çekerken insanlığın ümidiyle ilgili çürütülemez bir kanıt daha sundu. Yanındaki suçlu “Ey İsa, kral olduğunda beni hatırla” dedi. Bunun üzerine İsa “Gerçekten de bugün sana diyorum ki, sen benimle birlikte Cennette olacaksın” diye ona söz verdi (Luka 23:42, 43). Anlaşılan bu adam Yahudiydi, bu nedenle Cennet hakkında açıklamaya ihtiyacı yoktu.  Gelecekte yeryüzünde sonsuza dek yaşamakla ilgili ümidi zaten biliyordu.

14. (a) Gökteki yaşamla ilgili ümidin elçilere yabancı olduğunu gösteren nedir? (b) İsa’nın takipçileri gökte yaşama ümidini ne zaman net olarak anladı?

14 Aslında İsa’nın sözlerinde açıklanması gereken şey gökte yaşama ümidiydi. İsa öğrencilerine, onlara yer hazırlamak için göğe gittiğinden söz ettiği zaman öğrencileri ne demek istediğini anlamadı (Yuhanna 14:2-5’i okuyun). Sonra onlara “Aslında size daha çok söyleyeceklerim var” dedi, “fakat şu anda bunları kaldıramazsınız. Ancak o, hakikat ruhu gelince, her hakikati anlamanız için size yol gösterecek” (Yuhn. 16:12, 13). İsa’nın takipçileri gökte hüküm süreceklerini ancak MS 33 yılındaki Pentekost’ta, gelecekte krallar olmak üzere Tanrı’nın ruhuyla meshedildikleri zaman anladılar (1. Kor. 15:49; Kol. 1:5; 1. Pet. 1:3, 4). Gökte yaşama ümidi yeni bir açıklamaydı ve Yunanca Kutsal Yazılarda geçen ilham edilmiş mektupların odak noktası oldu. Peki bu mektuplarda da yeryüzünde sonsuz yaşam ümidi pekiştiriliyor mu?

İlham Edilmiş Mektuplar Ne Söyler?

15, 16. İbranilere mektup ve Petrus’un sözleri, yeryüzünde sonsuz yaşam ümidine nasıl işaret eder?

15 Pavlus, İbranilere yazdığı mektupta iman kardeşlerine “kutsal kardeşler, gökte yaşama çağrısına ortak olanlar” diye hitap etti. Ancak Tanrı’nın ‘gelecekteki yeryüzünü’ İsa’nın yetkisine verdiğini de söyledi (İbr. 2:3, 5; 3:1). Yunanca Kutsal Yazılarda “yeryüzü” olarak tercüme edilen orijinal kelime sadece insanların yaşadığı yeryüzüne atfeder. Dolayısıyla “gelecekteki yeryüzü” ifadesi, ileride İsa Mesih’in yönetiminde yeryüzünde kurulacak ortamı anlatır. İsa o zaman Tanrı’nın şu vaadini gerçekleştirecek: “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezm. 37:29).

16 Tanrı, Petrus’a da insanlığın geleceği hakkında şunları yazdırdı: “Şu anki gökler ve yer de ateş için saklanıyor; Tanrı’dan korkmayan insanların yok edileceği hüküm gününe dek alıkonuyor” (2. Pet. 3:7). Peki “gökler” diye anlatılan bugünkü yönetimlerin ve kötü insan toplumunun yerini ne alacak? (2. Petrus 3:13’ü okuyun). “Yeni gökler”, yani Mesih yönetimindeki Tanrı’nın Krallığı ve “yeni bir yer”, yani Tanrı’nın gerçek hizmetçilerinden oluşan ve doğruluğu seven bir insan toplumu.

17. İnsanlığın sahip olduğu ümit Vahiy 21:1-4’te nasıl tarif ediliyor?

17 Kutsal Yazıların son kitabında yer alan, insanların kusursuzluğa erişmesiyle ilgili görüntü yüreklerimizde coşku uyandırır (Vahiy 21:1-4’ü okuyun). İlk insan çifti Aden bahçesinde günah işlediğinden beri imanlı insanlığın ümidi bu olmuştur. Doğru kişiler yeryüzündeki cennette yaşlanmadan sonsuza dek yaşayacak. Hem İbranice Kutsal Yazılar hem de Yunanca Kutsal Yazılar bu ümide sağlam bir dayanak oluşturur ve bu ümit bugün hâlâ Yehova’nın hizmetçilerini güçlendirmeye devam eder (Vah. 22:1, 2).

Açıklayabilir misiniz?

• İsa “yenilenme çağı” ifadesiyle ne kastetti?

• İsa Nikodimos’la ne hakkında konuştu?

• İsa yanındaki suçluya hangi vaatte bulundu?

• İbranilere mektup ve Petrus’un sözleri, yeryüzünde sonsuz yaşam ümidini nasıl destekler?

[Sorular]

[Sayfa 8’deki resim]

Doğru kişiler yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak

[Sayfa 10’daki resimler]

İsa insanlarla sonsuz yaşam hakkında konuştu