İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Hatırlıyor musunuz?

Hatırlıyor musunuz?

 Hatırlıyor musunuz?

Gözcü Kulesi’nin son sayılarını okumaktan zevk aldınız mı? Öyleyse aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışın:

• Doğmadan ölen bir çocuk için dirilme ümidi var mıdır?

Yaşam döllenmeyle başlar. “Tanrı için her şey mümkün” olduğuna göre, bir birey yaşamının hangi döneminde ölmüş olursa olsun Yehova tarafından diriltilebilir (Mar. 10:27). Fakat Kutsal Kitap ana rahminde ölen çocukların dirilmesi konusunda kesin bir şey söylemez (15/4,  sayfa 12, 13).

• Karınca, kaya damanı, çekirge ve sakangurdan neler öğrenebiliriz?

Bu dört canlı Yehova’nın hayvanlara verdiği hikmeti yansıtır. Böylece Tanrı’nın hikmetini yüceltirler (Özd. 30:24-28; 15/4, sayfa 16-19).

• 1909 yılı Yehova’nın Şahitleri için neden tarihi bir yıldır?

Bundan 100 yıl önce, Yehova’nın Şahitlerinin yasal kurumu olan Watch Tower Bible and Tract Society’nin merkez büroları, Pittsburgh’dan (Pennsylvania) Brooklyn’e (New York) taşındı. Bugün hâlâ orada faaliyetini sürdürüyor (1/5, sayfa 22-24).

• Kutsal Kitap susmayı neden över?

Kutsal Kitaba göre sessizlik bir saygı ifadesi olabilir, derin düşünmeye yardım edebilir, sağgörü ve anlayışın göstergesi sayılabilir (Mezm. 37:7; 63:6; Özd. 11:12; 15/5, sayfa 3-5).

• John Wycliffe, William Tyndale, Robert Morrison ve Adoniram Judson’ın ortak yönü nedir?

Hepsi de Tanrı’nın Sözünü sevdi ve onu halkın okuyabileceği dillere çevirdi. Wycliffe ve Tyndale Kutsal Kitabı İngilizceye, Morrison Çinceye, Judson da Birman (Myanmar) diline çevirdi (1/6, sayfa 8-11).

• Yahuda krallarının kaçı Tanrı’nın evi için olağanüstü bir gayret gösterdi?

Güneydeki Yahuda krallığında hüküm süren 19 kraldan 4’ü pak tapınma için dikkate değer bir gayret gösterdi. Bunlar Asa, Yehoşafat, Hizkiya ve Yoşiya’ydı (15/6, sayfa 7-11).

• Yeryüzünde bulunan meshedilmiş kişilerin tümü ruhi gıdanın sağlanmasında rol oynar mı?

Hayır. Tanrı’nın ruhuyla meshedilmiş kişilerin hepsi sadık ve sağgörülü hizmetkâr sınıfının bir kısmıdır. Fakat ruhi gıdayla besleme programının gözetimini Yönetim Kurulunu oluşturan kişiler üstlenir (15/6, sayfa 22-24).

• Romalı askerler İsa’nın iç giysisi olan mintanına neden o kadar rağbet ettiler?

İsa’nın idamında bulunan askerler onun mintanını yırtmadılar. Genellikle böyle giysiler iki kumaş parçasının birbirine dikilmesiyle yapılırdı. Fakat İsa’nın mintanı tamamen dikişsizdi, dolayısıyla çok değerliydi (1/7, sayfa 22).

• İnsanlara davranış tarzı açısından İsa ile o zamanın din adamları arasındaki en büyük farkın sevgi olduğu neden söylenebilir?

O zamanki din adamları sıradan insanlara sevgi duymuyor, aksine onları hor görüyorlardı. Üstelik Tanrı’yı da sevmiyorlardı. Oysa İsa Babasını seviyordu ve insanlara acıyordu (Mat. 9:36). O başkalarına iyi davranan, şefkatli ve duygudaş biriydi (15/7, sayfa 15).

• Evlilikte para konusu neden sorun yaratabilir? Çiftlere bu konuda ne yardım edebilir?

Parayla ilgili anlaşmazlıkların kökeninde genelde güven eksikliği ya da gelecekle ilgili korkular yatar. Eşlerin yetişme tarzlarının farklı olması da sorun yaratabilir. Başarının dört sırrı şunlardır: Para hakkında konuşurken sakinliğinizi koruyun, paranızı nasıl harcayacağınıza birlikte karar verin, bütçenizi yazıya dökün ve kimin neyle ilgileneceğine karar verin (1/8, sayfa 10-12).