İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—II

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—II

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—II

YEHOVA TANRI’YA tapınanların önünde nasıl bir gelecek var? Ya tapınmayanların? Şeytan ve cinlerinin geleceği ne olacak? Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığı sırasında itaatli insanlar ne gibi nimetler elde edecek? Bu ve bunun gibi yaşamsal soruların cevapları Vahiy 13:1–22:21’de açıklanıyor. * Bu bölümler MS birinci yüzyılın sonlarına doğru elçi Yuhanna’nın gördüğü 16 görüntünün son 9’unu içerir.

Yuhanna “Bu peygamberlik sözlerini sesli olarak okuyana, dinleyene ve orada yazılı olan şeyleri uygulayana ne mutlu!” diye yazar (Vah. 1:3; 22:7). Vahiy kitabını okumak ve öğrendiklerimizi uygulamak yüreğimizi etkileyebilir, Tanrı’ya ve Oğlu İsa Mesih’e imanımızı güçlendirebilir ve bize gelecekle ilgili parlak bir ümit verebilir * (İbr. 4:12).

TANRI’NIN ÖFKESİYLE DOLU YEDİ TAS BOŞALTILIYOR

(Vah. 13:1–16:21)

Vahiy 11:18 ‘Milletler gazaba geldi, Tanrı’nın da gazabını gösterme vakti geldi ve yeryüzünü mahvedenlerin mahvedilmesi için belirlenmiş olan zaman geldi’ der. Sekizinci görüntü Tanrı’nın gazabını gösterme vaktinin gelmesinin nedenini açıklamak için ‘on boynuzu ve yedi başı olan bir canavarın’ yaptıklarını anlatır (Vah. 13:1).

Yuhanna, dokuzuncu görüntüde ‘Sion Dağı üzerinde duran Kuzuyu’ ve ‘onunla birlikte yüz kırk dört bin kişiyi’ görür. Onlar ‘insanlar arasından satın alınmışlardır’ (Vah. 14:1, 4). Devamen, art arda meleklerin duyuruları duyulur. Bir sonraki görüntüde Yuhanna “yedi bela getiren yedi melek” görür. Sonunda bizzat Yehova, meleklere “Tanrı’nın öfkesiyle dolu yedi tası” Şeytan’ın dünyasının çeşitli kısımları üzerine boşaltmalarını emreder. Taslar Tanrı’nın gerçekleştireceği hükümlerle ilgili duyuru ve uyarıları içerir (Vah. 15:1; 16:1). Bu iki görüntü, Krallık tarafından verilen, üçüncü “vay”la ve yedinci borazanın çalınmasıyla bağlantılı başka hükümlerin ayrıntılarını gösterir (Vah. 11:14, 15).

Kutsal Yazılarla İlgili Soruların Yanıtları:

13:8—“Kuzunun hayat kitabı” nedir? Bu simgesel bir kitaptır ve sadece İsa Mesih’in Gökteki Krallığında onunla birlikte hüküm sürecek kişilerin isimlerini içerir. Buna gökte yaşama ümidine sahip olan ama halen yeryüzünde bulunan meshedilmiş Hıristiyanların isimleri de dahildir.

13:11-13—İki boynuzlu canavar nasıl ejder gibi hareket ediyor ve gökten ateş inmesini sağlıyor? İki boynuzlu canavarın, yani Anglo-Amerikan Dünya Gücünün ejder gibi konuşması, kendi yönetim şeklini kabul ettirmek için tehdit, baskı ve şiddet kullandığına işaret eder. O gökten ateş indirerek peygambermiş gibi davranıyor. Bunu 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında kötü güçleri alt ettiğini ve komünizme karşı zafer kazandığını iddia ederek yapıyor.

16:17—Yedinci tasın boşaltıldığı “hava” nedir? Buradaki “hava”, şeytani düşünüşü, yani ‘itaatsiz kimseler üzerinde şimdi de etkili olan ruhu [zihinsel eğilimi]’ simgeler.  Şeytan’ın kötü ortamının tümü bu zehirli havayı soluyor (Efes. 2:2).

Alacağımız Dersler:

13:1-4, 18. “Denizden”, yani karışıklık içindeki insan kitlesinden, insan hükümetlerini simgeleyen bir “canavar” çıkar (İşa. 17:12, 13; Dan. 7:2-8, 17). Şeytan’ın ortaya çıkardığı ve yetki verdiği bu canavara, aşırı derecede kusurlu olduğunu gösteren 666 rakamı verilmiştir. Canavarın neyi simgelediğini kavrarsak insanlığın çoğunun yaptığının tersine onu hayranlıkla izlemeyip ona tapınmayacağız (Yuhn. 12:31; 15:19).

13:16, 17. Bir şeyler ‘alıp satmak’ gibi günlük faaliyetlerimizi sürdürürken karşılaşabileceğimiz zorluklara rağmen canavarın yaşamlarımızı yönetmek için yaptığı baskıya yenilmeyelim. Canavarın kendi ‘işaretini elimize ya da alnımıza’ koymasına izin vermek, onun davranışlarımızı kontrol etmesi ve düşünüşümüzü etkilemesiyle sonuçlanacaktır.

14:6, 7Meleklerin yaptığı duyurular Tanrı’nın kurulan Krallığıyla ilgili iyi haberi acilen duyurmamız gerektiğini gösterir. Kutsal Kitabı birlikte incelediğimiz kişilerin Yehova Tanrı’ya karşı sağlıklı bir korku geliştirmelerine ve O’nu yüceltmelerine yardım etmeliyiz.

14:14-20. ‘Yerin ürününün biçilmesi’, yani kurtulacak olanların toplanması tamamlandığında, meleğin topladığı “yerin asmasını . . . . Tanrı’nın öfkesiyle çiğnenmesi için büyük şıra teknesine” atma zamanı gelecek. Ve bu asma, yani Şeytan’ın insanlık üzerindeki görünür yönetim sistemi ve kötü meyve veren “salkımları” sonsuza dek yok edilecek. Dünyanın asmasından etkilenmemek üzere kararlı olmalıyız.

16:13-16. ‘Murdar vahiyler’, cinlerin yaptığı propagandayı simgeler. Bu propagandanın amacı, Tanrı’nın öfkesiyle dolu yedi tas boşaltıldığında dünya krallarını, kararlarından vazgeçmeyip Yehova’ya karşı gelmelerini sağlamak için yönlendirmektir (Mat. 24:42, 44).

16:21. Bu dünyanın sonu gelmeden hemen önce Yehova’nın Şeytan’ın kötü ortamına karşı bildirdiği hükümler, doluya benzetilen alışılmadık derecede sert ifadeler içerebilir. Buna rağmen insanlığın büyük bir kısmı Tanrı’ya küfretmeye devam edecek.

GALİP KRAL HÜKÜM SÜRÜYOR

(Vah. 17:1–22:21)

Sahte din dünya imparatorluğu “Büyük Babil” Şeytan’ın kötü dünyasının iğrenç bir kısmıdır. O, 11. görüntüde “kızıl bir canavarın üzerine oturmuş” “büyük fahişe”, yani ahlaksız bir kadın olarak betimlenir. Bu kadın, üzerinde oturduğu canavarın “on boynuz”u tarafından tamamen yok edilecek (Vah. 17:1, 3, 5, 16). Bir sonraki görüntü bu fahişeyi ‘büyük bir şehre’ benzetir ve şehrin düşüşü bildirilirken Tanrı’nın toplumuna “ondan çıkın” diye acil bir çağrı yapılır. Birçok kişi büyük şehrin düşüşünün ardından yas tutar. Fakat gökte “Kuzunun düğünü”nden dolayı sevinç vardır (Vah. 18: 4, 9, 10, 15-19; 19:7). On üçüncü görüntüde “beyaz bir at”ın binicisi milletlerle savaşmaya gider ve Şeytan’ın kötü dünyasını sona erdirir (Vah. 19:11-16).

Peki ‘İblis ve Şeytan denilen eski yılana’ ne olacak? O ne zaman ‘ateş gölüne atılacak’? Bu, 14. görüntüde açıklanır (Vah. 20:2, 10). Son iki görüntü Binyıllık dönem sırasındaki yaşama değinir. “Vahiy”in sonuna doğru Yuhanna ‘anayolun ortasından aşağı akan bir hayat suyu ırmağı’ görür ve “susayan” herkese harika bir çağrı yapılır (Vah. 1:1; 22:1, 2, 17).

Kutsal Yazılarla İlgili Soruların Yanıtları:

17:16; 18:9, 10—“Dünya kralları” kendi mahvettikleri bir şey için neden keder  içindeler? Onlar tamamen bencilce bir nedenle keder içindeler. Anlaşılan, dünya kralları Büyük Babil’in yok edilmesinden sonra onun kendileri için ne kadar faydalı olduğunun farkına varıyorlar. Büyük Babil onlara, zalimce işlerini yaparken arkasına saklanabilecekleri dinsel bir maske sağladı. Ayrıca dünya krallarının, savaşmaları için gençleri askere almalarına da yardım etti. Tüm bunların yanında Büyük Babil insanları kontrol altına almakta da önemli rol oynadı.

19:12—İsa’nın belirtilmeyen ismini ne açıdan kendinden başka kimse bilmiyor? Bu isim büyük ihtimalle ‘Efendimizin günü’ denen dönemde İsa’nın sahip olduğu, İşaya 9:6 gibi ayetlerde belirtilen konumu ve ayrıcalıkları temsil ediyor. Böylesine büyük bir görevi üstlenmenin ne anlama geldiğini sadece kendisi bildiği ve ona verilen ayrıcalıklar eşsiz olduğu için bu ismi kendisinden başka kimse bilmez. Fakat o, gelin sınıfının üyeleriyle bazı ayrıcalıklarını paylaşarak bir anlamda onların ‘üzerine yeni adını yazar’ (Vah. 3:12).

19:14—Armagedon’da İsa’ya eşlik edecek atlılar kimlerdir? Tanrı’nın savaşında İsa’ya katılacak olan “gökteki ordular”ın içinde, meleklerin yanı sıra gökte yaşama ödüllerini zaten almış olan meshedilmişler de olacak (Mat. 25:31, 32; Vah. 2:26, 27).

20:11-15—“Hayat kitabında” kimlerin ismi yazılıdır? Bu kitap, sonsuz yaşama sahip olacak herkesin, yani meshedilmiş Hıristiyanların, büyük kalabalığın ve ‘doğru olanların diriltilmesinde’ hayata dönecek olan Tanrı’nın sadık hizmetçilerinin isimlerinin bulunduğu kitaptır (Elçi. 24:15; Vah. 2:10; 7:9). ‘Doğru olmayanların diriltilmesinde’ tekrar hayata gelecek olanların isimleri, ancak Binyıllık dönemde açılacak “kitaplarda yazılan” talimatlarla uyumlu hareket ederlerse “hayat kitabı”na yazılacak. Fakat bu isimler silinmez bir kalemle yazılmaz. Meshedilmişlerin isimleri sadakatlerini ölüme kadar sürdürdüklerinde kalıcı olur (Vah. 3:5). Yeryüzünde yaşama ümidine sahip olanların isimleri ise bin yılın sonundaki son denemeyi geçince kalıcı olur (Vah. 20:7, 8).

Alacağımız Dersler:

17:3, 5, 7, 16. “Yukarıdan gelen hikmet” ‘kadının sırrını ve onu taşıyan [kızıl] canavarın sırrını’ anlamamıza yardım ediyor (Yak. 3:17). Bu simgesel canavar Milletler Cemiyeti adıyla ortaya çıktı ve daha sonra Birleşmiş Milletler adıyla yeniden canlandı. Bu sırrın açığa çıkması Tanrı’nın Krallığıyla ilgili iyi haberi ve Yehova’nın hüküm gününü gayretle bildirmek üzere bizi harekete geçirmeli.

21:1-6. Krallık yönetimi tarafından vaat edilen nimetlere erişeceğimizden kesinlikle emin olabiliriz. Çünkü onlar hakkında şöyle deniyor: “İşte oldu!”

22:1, 17. “Hayat suyu ırmağı” Yehova’nın itaatli insanlığı günah ve ölümden kurtarmak üzere sağladığı nimetleri temsil eder. Bugün bu suya bir ölçüde erişilebiliyor. ‘Ücretsiz olarak hayat suyunu alma’ davetini takdirle kabul etmekle kalmayıp bu suyu başkalarına da dağıtmaya hazır olalım.

[Dipnotlar]

^ p. 4 Vahiy kitabının ayet ayet ele alındığı Vahiy—Görkemli Doruğu Yakındır! adlı kitaba bakın.

[Sayfa 5’teki resim]

İtaatli insanlık Krallık yönetimi altında muhteşem nimetler elde edecek!