İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—I

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—I

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

Vahiy Kitabından Önemli Noktalar—I

ELÇİ YUHANNA, ilerlemiş yaşında Patmos adasında hapisteyken art arda 16 görüntü görür. Bu görüntülerde Yehova Tanrı ve İsa Mesih’in Efendimizin gününde, yani Tanrı’nın Krallığının 1914’te kurulmasından Mesih’in Binyıllık Hükümdarlığının sonuna kadar olan dönemde yaptıkları şeyleri görür. MS yaklaşık 96 yılında Yuhanna’nın kaleme aldığı Vahiy kitabı bu heyecan verici görüntülerden oluşan bir kayıttır.

Şimdi Yuhanna’nın gördüğü ilk yedi görüntüyü içeren Vahiy 1:1–12:17’deki bazı önemli noktaları görelim. Bu görüntüler, bugün dünya sahnesinde olup biten şeylerle ilgili olduğundan ve Yehova’nın kısa bir süre sonra nasıl harekete geçeceğini gösterdiğinden bizleri ilgilendiriyor. Bu kaydı imanla okuyanlar gerçekten ferahlar ve cesaret bulurlar (İbr. 4:12).

“KUZU” YEDİ MÜHÜRDEN ALTISINI AÇIYOR

(Vah. 1:1–7:17)

Yuhanna öncelikle, yüceltilmiş İsa Mesih’i görür ve ‘bir tomara yazıp yedi cemaate göndereceği’ bir dizi mesaj alır (Vah. 1:10, 11). Ardından, gökte duran bir taht görür. Tahtta oturanın sağ elinde yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar vardır. “Tomarı açmaya . . . . layık” kişi “Yahuda kabilesinden olan Aslan” olarak da betimlenen, ‘yedi boynuzu ve yedi gözü olan bir kuzudur’ (Vah. 4:2; 5:1, 2, 5, 6).

Üçüncü görüntüde, “Kuzu” ilk altı mührü ardı ardına açtıkça olanlar anlatılır. Altıncı mührün açılmasıyla büyük bir deprem olur ve büyük gazap günü gelir (Vah. 6:1, 12, 17). Fakat sonraki görüntüde 144.000’lerin mühürlenmesi tamamlanana dek ‘yerin dört rüzgârını sıkıca tutan dört melek’ ortaya çıkar. Sonra “tahtın ve Kuzunun önünde” duran, mühürlenmemiş “bir büyük kalabalık” görülür (Vah. 7:1, 9).

Kutsal Yazılarla İlgili Soruların Yanıtları:

1:4; 3:1; 4:5; 5:6—“Yedi ruh” ifadesiyle ne kastediliyor? Yedi rakamı Tanrı’nın bakış açısından tamlık ifade eder. Bu yüzden “yedi cemaate” verilen mesajlar aslında, dünya çapında 100.000’den fazla cemaatte bir araya gelen Tanrı’nın toplumunun tümü için geçerlidir (Vah. 1:11, 20). Yehova, neyi başarmak istiyorsa onun için kutsal ruhu verdiğinden, “yedi ruh” ifadesi kutsal ruhun, peygamberlik sözlerine dikkat eden kişilere anlayış ve nimetler verirken tam olarak işlediğini gösterir. Anlaşılan Vahiy kitabında yedilik gruplar temel alınır. Bu kitapta yedi rakamı tamlık ifade eder, zaten kitabın konusu da ‘Tanrı’nın bildirdiği kutsal sırrın son bulması’ ya da tamamlanmasıdır (Vah. 10:7).

1:8, 17—“Alfa ve Omega” ve “Birinci ve Sonuncu” unvanları kime atfeder? “Alfa ve Omega” unvanı Yehova’ya aittir ve Kendinden önce mutlak güce sahip bir Tanrı olmadığını ve Kendinden sonra da olmayacağını vurgular. O “başlangıç ve son”dur (Vah. 21:6; 22:13). Vahiy 22:13’te “birinci ve sonuncu” olarak kastedilen kişi Yehova’dır, çünkü O’ndan önce ve sonra kimsenin olmadığı vurgulanmaktadır. Fakat Vahiy kitabının birinci bölümündeki “Birinci ve Sonuncu” ifadesi, bağlamdan anlaşılacağı gibi  İsa Mesih’e atfeder. İsa, ölümsüz bir ruh olarak diriltilen ilk ve yine aynı şekilde Yehova’nın kişisel olarak dirilttiği son insandı (Kol. 1:18).

2:7—“Tanrı’nın cenneti” nedir? Bu sözler meshedilmiş Hıristiyanlara yöneltildiğinden buradaki cennet sözcüğüyle cennet benzeri gök, yani Tanrı’nın huzuru kastediliyor olmalı. Meshedilmiş sadık kimseler ödül olarak “hayat ağacından” yiyecekler. Onlar ölümsüzlük elde edecekler (1. Kor. 15:53).

3:7—İsa “Davut’un anahtarını” ne zaman aldı ve bu anahtarı nasıl kullanıyor? İsa MS 29’da vaftiz edildiğinde Davut’un soyundan gelen, gelecekteki Kral olarak atandı. Fakat Davut’un anahtarını ancak MS 33’te gökte Tanrı’nın sağına yükseltildikten sonra aldı. İsa orada Davut’un krallığının tüm haklarını miras aldı. O zamandan bu yana İsa bu anahtarı Krallıkla bağlantılı hizmet fırsatları ve ayrıcalıklarından oluşan kapıyı açmak için kullanıyor. 1919’da İsa “Davut evinin anahtarını” “sadık ve sağgörülü hizmetkâr”ın omzuna astı. Bunu “bütün mallarının sorumluluğunu” bu köle sınıfına vererek yaptı (İşa. 22:22; Mat. 24:45, 47).

3:12—İsa’nın “yeni adı” nedir? Bu ad, İsa’nın yeni konumu ve ayrıcalıklarıyla ilgilidir (Filip. 2:9-11). Hiç kimse bu adı İsa’nın bildiği gibi bilemez, fakat İsa gökteki sadık kardeşlerinin kendisiyle yakın bir ilişkide olmasını sağlayarak bu adı üzerlerine yazıyor (Vah. 19:12). Hatta ayrıcalıklarını bile onlarla paylaşıyor.

Alacağımız Dersler:

1:3. Tanrı’nın, Şeytan’ın dünyasına karşı hükmünü yerine getireceği “belirlenmiş zaman yakın” olduğundan Vahiy kitabındaki mesajı anlamak ve harekete geçmek acildir.

3:17, 18. Ruhen zengin olmak için İsa’dan “ateşle arıtılmış altın” satın almalıyız, yani iyi işler açısından zengin olmak için çaba harcamalıyız (1. Tim. 6:17-19). Ayrıca bizi Mesih’in takipçileri olarak tanıtan “beyaz giysiler” giymemiz ve ruhi yönden ayırt edici olabilmek için Gözcü Kulesi dergisinde yayımlanan öğütleri de içeren “göz merhemi”ni kullanmamız gerekir (Vah. 19:8).

7:13, 14. Yüceltilmiş konumdaki 144.000’leri simgeleyen 24 ihtiyar, gökte sadece krallar olarak değil kâhinler olarak da hizmet eder. Onlar eski İsrail’de Kral Davut’un 24 takıma böldüğü kâhinlere benzetiliyor. İhtiyarlardan biri Yuhanna’ya büyük kalabalığın kimliğini açıklıyor. Bu yüzden meshedilmiş Hıristiyanların diriltilmesi 1935’ten önceki bir tarihte başlamış olmalı. Bu sonuca nasıl varabiliyoruz? Çünkü büyük kalabalığın asıl kimliği Tanrı’nın yerdeki meshedilmiş hizmetçilerine o yıl açıklandı (Luka 22:28-30; Vah. 4:4; 7:9).

YEDİNCİ MÜHRÜN AÇILMASI YEDİ BORAZANIN ÇALINMASINA YOL AÇIYOR

(Vah. 8:1–12:17)

Kuzu, yedinci mührü açar. Yedi meleğe yedi borazan verilir. Meleklerden altısı borazanlarını çalarak insanlığın “üçte biri”ne yani Hıristiyan Âlemine hüküm mesajları bildirir (Vah. 8:1, 2, 7-12; 9:15, 18). Bunlar Yuhanna’nın beşinci görüntüde gördükleridir. Bundan sonraki görüntüye Yuhanna da katılarak küçük tomarı yer ve mabedin kutsal mekânını ölçer. Yedinci borazan çalındıktan sonra yüksek sesle şu ilan yapılır: “Dünya krallığı Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu” (Vah. 10:10; 11:1, 15).

Yedinci görüntü Vahiy 11:15, 17’de anlatılanlar hakkında daha fazla ayrıntı verir. Gökte muhteşem bir simge görünür. Gökteki kadın bir oğul, bir erkek çocuk doğurur. İblis gökten aşağı atılır ve gökteki kadına olan öfkesiyle ‘onun soyundan artakalanlarla savaşmaya gider’ (Vah. 12:1, 5, 9, 17).

 Kutsal Yazılarla İlgili Soruların Yanıtları:

8:1-5—Gökte neden bir sessizlik oldu ve ardından meleğin yeryüzüne savurduğu neydi? Yeryüzündeki “kutsal kişilerin duaları”nın duyulması için gökte simgesel anlamda bir sessizlik oldu. Bu, birinci dünya savaşının sonunda oldu. Meshedilmiş Hıristiyanlar birçok kişinin umduğu gibi Milletlerin Döneminin sonunda göğe gitmediler. Savaş sırasında zor günler geçirdiler. O yüzden rehberlik için hararetle dua ediyorlardı. Melek, onların dualarına cevap olarak yeryüzüne simgesel bir ateş savurdu; böylece meshedilmiş Hıristiyanlar ruhi anlamda alev alıp harekete geçti. Sayıca az olmalarına rağmen, dünya çapında Tanrı’nın Krallığını önemli bir mesele haline getiren ve böylece Hıristiyan Âleminde bir ateş tutuşturan bir duyuru kampanyasına başladılar. Kutsal Kitaptan gök gürültüsüne benzer uyarılar verildi, Kutsal Yazılardaki hakikat şimşekler gibi çaktı ve sahte din depremle sarsılan binalar gibi temellerinden sarsıldı.

8:6-12; 9:1, 13; 11:15—Yedi melek ne zaman borazanlarını çalmaya hazırlandı ve borazanlar ne zaman ve nasıl çalındı? Yedi borazanı çalmaya hazırlanmak, yeniden canlandırılan Yuhanna sınıfının yerdeki üyelerine 1919’dan 1922’ye kadar talimatlar vermeyi içeriyordu. Bu meshedilmiş kişiler halka yönelik hizmeti yeniden düzenlemekle ve matbaa binalarının yapımıyla meşgul oldular (Vah. 12:13, 14). Borazanların çalınması, Tanrı’nın toplumunun meleklerle işbirliği yaparak, Şeytan’ın dünyasına karşı Yehova’nın verdiği hükümleri korkusuzca bildirmesini temsil eder. Bu bildiriler 1922’de Cedar Point, Ohio’da yapılan bölge ibadetiyle başladı ve büyük sıkıntıya kadar devam edecektir.

8:13; 9:12; 11:14—Son üç borazanın sesi ne açıdan birer “vay”dır? İlk dört borazanın sesi Hıristiyan Âleminin ruhi açıdan ölü durumunu ortaya sererken, son üç borazanın sesi belirli olaylarla ilgili vaylar bildirir. Beşinci borazanın sesi Tanrı’nın toplumunun 1919’da faaliyetsizlik ‘kuyusundan’ çıkmasıyla ve Hıristiyan Âlemine eziyet veren bir bela gibi aralıksız sürdürdüğü şahitlik işiyle bağlantılıdır (Vah. 9:1). Altıncı borazanın sesi ise tarihteki en büyük atlı ordusu ve 1922’de dünya çapında başlayan duyuru kampanyasıyla ilgilidir. Son borazanın sesi de İsa Mesih yönetimindeki Gökteki Krallığın doğuşuyla ilgilidir.

Alacağımız Dersler:

9:10, 19. “Sadık ve sağgörülü hizmetkâr” tarafından hazırlanan yayınlardaki Kutsal Kitaba dayalı etkileyici ifadeler, acıtan bir mesaj içerir (Mat. 24:45). Bu mesaj, çekirgelerin ‘akrepler gibi iğneleri’ olan kuyruklarıyla ve atlıların ‘kuyrukları yılana benzeyen atlarıyla’ simgelenir. Çünkü bu yayınlar Yehova’nın “öç günü” hakkında uyarıda bulunur (İşa. 61:2). Yayınlarımızı cesaretle ve gayretle dağıtmaya devam edelim.

9:20, 21. Hıristiyan Âlemine mensup olmayan ülkelerde yaşayan yumuşak başlı birçok insan, duyurduğumuz mesaja olumlu karşılık veriyor. Bununla birlikte Hıristiyan Âleminden olmayan ve ‘insanların geri kalanı’ olarak söz edilenlerin toplu halde hakikati benimsemesini beklemiyoruz. Yine de hizmetimizi sebatla sürdürüyoruz.

12:15, 16. “Yer”, yani Şeytan’ın kendi sistemindeki unsurlar ya da çeşitli ülkelerdeki yönetici güçler, tapınma özgürlüğünü savundu. Bu güçler 1940’lardan başlayarak “ejderin ağzından fışkıran [zulüm] ırmağı[nı] yuttu.” Aslında Yehova isterse, isteğini gerçekleştirmek için hükümetleri etkileyebilir. Bununla uyumlu olarak Özdeyişler 21:1’de şöyle yazılıdır: “Kralın yüreği Yehova’nın elindedir. Su yolu gibi dilediği tarafa yönlendirir.” Bu, Tanrı’ya olan imanımızı güçlendirmeli.