İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

‘Tanrı’nın Lütfunun Bir Kâhyası’ mısınız?

‘Tanrı’nın Lütfunun Bir Kâhyası’ mısınız?

 ‘Tanrı’nın Lütfunun Bir Kâhyası’ mısınız?

“Kardeş sevginizi sıcak bir şefkatle gösterin. Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın” (ROM. 12:10).

1. Tanrı’nın Sözü bize nasıl güvence veriyor?

TANRI’NIN SÖZÜ, cesaretimiz kırıldığında ya da incindiğimizde Yehova’nın bize yardım edeceğine dair tekrar tekrar güvence verir. Örneğin teselli veren şu sözleri düşünün: “Yehova düşenlerin hepsine destek olur, ve beli bükülmüş olanı ayağa kaldırır.” “Kalbi kırık olanları iyileştiriyor, sızlayan yaralarını sarıyor” (Mezm. 145:14; 147:3). Dahası bizzat gökteki Babamız şöyle diyor: “‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Ben, Tanrın Yehova, sağ elini sımsıkı tutuyorum” (İşa. 41:13).

2. Yehova hizmetçilerini nasıl destekliyor?

2 Peki görünmez göklerde oturan Yehova ne anlamda ‘sağ elimizi sımsıkı tutuyor’? Yürek sızısından ‘belimiz büküldüğünde’ bizi nasıl ‘ayağa kaldırıyor’? Yehova Tanrı bu yardımı çeşitli yollarla yapıyor. Örneğin kutsal ruhu aracılığıyla toplumuna “normalin ötesindeki gücü” veriyor (2. Kor. 4:7; Yuhn. 14:16, 17). Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaptaki mesaj da O’nun hizmetçilerine güç veriyor (İbr. 4:12). Yehova’nın bizi güçlendirdiği başka bir yol var mı? Birinci Petrus kitabında bunun yanıtını buluyoruz.

“Tanrı’nın Çeşitli Yollarla Görülen Lütfu”

3. (a) Elçi Petrus yaşamdaki sınavlarla ilgili neler söyledi? (b) Petrus’un birinci mektubunun sonlarında hangi konu ele alınıyor?

3 Ruhla meshedilmiş kimselere hitap eden elçi Petrus, sevinmeleri için iyi bir nedenleri olduğunu çünkü onları büyük bir ödülün beklediğini yazar. Fakat bu gerçeği ifade ederken de şunu söyler: “Şu anda çeşitli sınavlar yüzünden kısa bir süre kederlenmeniz gerekmiş olsa bile, büyük bir sevinç içindesiniz” (1. Pet. 1:1-6). “Çeşitli” kelimesine dikkat edin. Bu ifade, farklı farklı zorluklarla karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Fakat Petrus sözlerini burada noktalayıp, iman kardeşlerini bunca çeşitli sınavla başa çıkıp çıkamayacakları sorusuyla baş başa bırakmaz. Ne tür sınavlarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, Yehova’nın her defasında dayanmalarına yardım edeceğine dair Hıristiyanlara güvence verir. Bu güvence Petrus’un, mektubunun başka meselelerle birlikte ‘her şeyin sonunun yakın’ olduğunu ele aldığı son kısmında yer alır (1. Pet. 4:7).

4. Petrus’un, 1. Petrus 4:10’daki sözleri neden teselli kaynağıdır?

4 Petrus şunları söylüyor: “Herkes, aldığı armağan ölçüsünde, Tanrı’nın çeşitli yollarla görülen lütfunun iyi kâhyaları olarak elindekini birbirine hizmet etmekte kullansın” (1. Pet. 4:10). Petrus “çeşitli” ifadesini burada tekrar kullanır. Başka sözlerle, ‘sınavlar çeşitlidir, fakat Tanrı’nın lütfu da aynı şekilde çeşitli yollarla görülür’ demektedir. Bu sözler neden teselli edicidir? Çünkü burada, karşılaştığımız sınav ne türden olursa olsun mutlaka Tanrı’nın buna denk gelen bir lütfu olduğu açıklanıyor. Peki Yehova’nın lütfunu bize nasıl yansıttığını fark ettiniz mi? İman kardeşlerimiz yoluyla.

“Birbirine Hizmet Etmek”

5. (a) Cemaatteki herkes ne yapmalı? (b) Hangi sorular ortaya çıkıyor?

5 Tüm cemaate seslenen Petrus şöyle der: “Her şeyden önce, birbirinize sevginiz güçlü  olsun.” Sonra şunları ekler: “Herkes, aldığı armağan ölçüsünde . . . . elindekini birbirine hizmet etmekte kullansın” (1. Pet. 4:8, 10). Dolayısıyla cemaatteki herkes, iman kardeşlerinin güçlenmesine katkıda bulunmalıdır. Yehova bize Kendisine ait olan çok değerli bir şey emanet etti ve bizim sorumluluğumuz bunu başkalarıyla paylaşmaktır. Bize emanet edilen bu “armağan” nedir? Bunu nasıl ‘birbirimize hizmet etmekte kullanabiliriz’?

6. İsa’nın takipçilerine emanet edilen armağanlardan bazıları nelerdir?

6 Tanrı’nın Sözü şunları bildirir: “Her iyi hediye ve her kusursuz armağan yukarıdan . . . . gelir” (Yak. 1:17). Aslında Yehova’nın toplumuna emanet ettiği tüm armağanlar O’nun lütfunun ifadesidir. Yehova’nın bize verdiği olağanüstü bir armağan, kutsal ruhtur. Bu armağan sayesinde sevgi, iyilik ve yumuşak başlılık gibi Tanrı’yı memnun eden nitelikleri geliştirebiliriz. Bu nitelikler sayesinde de iman kardeşlerimize içten şefkat duyar ve istekle destek oluruz. Gerçek hikmet ve bilgi de kutsal ruhun yardımıyla edindiğimiz iyi armağanlar arasındadır (1. Kor. 2:10-16; Gal. 5:22, 23). Gerçekten de tüm gücümüzü, yeteneklerimizi ve becerilerimizi, gökteki Babamızı yüceltmek için kullanabileceğimiz hediyeler olarak görebiliriz. Yetenek ve niteliklerimizi, iman kardeşlerimize karşı Tanrı’nın lütfunun bir ifadesi olarak kullanmak, O’nun bize verdiği bir sorumluluktur.

Nasıl ‘Birbirimize Hizmet Etmekte Kullanabiliriz’?

7. (a) “Ölçüsünde” ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? (b) Kendimize hangi soruları sormalıyız? Neden?

7 Petrus, aldığımız armağanlar hakkında şunları da yazdı: ‘Herkes, aldığı armağan ölçüsünde elindekini kullansın.’ “Ölçüsünde” ifadesi, nitelik ve becerilerin sadece türünün değil oranlarının da çeşitli olabileceğini gösterir. Verilen armağan ne olursa olsun şu teşvikte bulunuluyor: “Herkes . . . . elindekini [aldığı armağanı] birbirine hizmet etmekte kullansın.” Üstelik, onu ‘iyi kâhyalar olarak hizmet etmekte kullansın’ ifadesi aslında bir emirdir. Bu nedenle kendimize şöyle sormalıyız: ‘Bana emanet edilen armağanları gerçekten iman kardeşlerimi güçlendirmek için kullanıyor muyum?’ (1. Timoteos 5:9, 10 ile karşılaştırın). ‘Yoksa Yehova’dan aldığım becerileri daha çok kendi yararım için, belki maddi kazanç ya da sosyal statü elde etmek için mi kullanıyorum?’ (1. Kor. 4:7).  Aldığımız armağanları ‘birbirimize hizmet etmekte kullanırsak’ Yehova’yı memnun ederiz (Özd. 19:17; İbraniler 13:16’yı okuyun).

8, 9. (a) Dünya çapında İsa’nın takipçileri, iman kardeşlerine ne gibi yollarla yardım ediyor? (b) Sizin cemaatinizdeki kardeşler birbirlerine nasıl yardım ediyor?

8 Tanrı’nın Sözü, birinci yüzyıldaki Hıristiyanların birbirlerine çeşitli yollarla hizmet ettiğine değinir (Romalılar 15:25, 26 ve 2. Timoteos 1:16-18’i okuyun). Benzer şekilde bugün de gerçek Hıristiyanlar, kişinin kendisine verilen armağanları iman kardeşleri için kullanmasına yönelik emri istekle uyguluyor. Bunun nasıl yapıldığına dair bazı örnekleri görelim.

9 Birçok birader, ibadetlerin çeşitli kısımlarına hazırlanmak için her ay saatlerce çalışıyor. Kutsal Kitabı inceleyerek buldukları ruhi hazinelerin bir kısmını ibadetlerde bizimle paylaştıklarında, edindikleri anlayışla cemaatteki herkesi dayanmaları için güçlendiriyorlar (1. Tim. 5:17). Bunun yanında iman kardeşlerine karşı sıcak ve şefkatli davranmalarıyla tanınan sayısız birader ve hemşiremiz var (Rom. 12:15). Bazıları morali bozuk olanları düzenli olarak ziyaret edip onlarla birlikte dua ediyor (1. Sel. 5:14). Bazı düşünceli kardeşlerse, bir sıkıntıyla mücadele eden iman kardeşlerine cesaret veren birkaç satır yazıyor. Bazıları da fiziksel engeller nedeniyle ibadetlere katılmakta zorluk çekenlere merhametle yardımcı oluyor. Binlerce Şahit, yardım çalışmalarına katılarak iman kardeşlerinin afetlerde yerle bir olan evlerini yeniden inşa etmelerine yardım ediyor. Böyle ilgi dolu kardeşlerin içten sevgisi ve yardımları “Tanrı’nın çeşitli yollarla görülen lütfunun” ifadeleridir (1. Petrus 4:11’i okuyun).

Hangisi Daha Önemli?

10. (a) Pavlus Tanrı’ya sunduğu hizmetin hangi iki yönüyle ilgileniyordu? (b) Bugün Pavlus’u nasıl örnek alıyoruz?

10 Tanrı, hizmetçilerine hem iman kardeşleri için kullanacakları armağanlar hem de başkalarına iletmeleri için bir mesaj emanet etti. Elçi Pavlus Yehova’ya sunduğu hizmetin bu iki yönüne dikkat çekti. Efesos’taki cemaate yazdığı mektupta “Tanrı’nın lütfuyla ilgili kâhyalık görevi”ne değindi ve bunun kendisine onların yararı için verildiğini belirtti (Efes. 3:2). Bunun yanı sıra Tanrı’nın ‘bize iyi haberin emanet edilmesini uygun bulduğunu’ da söyledi (1. Sel. 2:4). Pavlus gibi biz de Tanrı’nın Krallığının iyi haberini duyurma sorumluluğunun bize emanet edildiğinin bilincindeyiz. Duyuru işine gayretle katılarak, Pavlus’un yorulmak bilmeyen bir vaiz olarak bıraktığı örneği izlemeye çalışıyoruz (Elçi. 20:20, 21; 1. Kor. 11:1). Duyuru işinin yaşamları kurtarabileceğini biliyoruz. Fakat aynı zamanda iman kardeşlerimize “bazı ruhi hediyeler” vermek için fırsat kollayarak da Pavlus’u örnek almaya çalışıyoruz (Romalılar 1:11, 12; 10:13-15’i okuyun).

11. İyi haberi duyurma ve iman kardeşlerimizi güçlendirme görevimizi nasıl değerlendirmeliyiz?

11 İsa’nın takipçileri için bu iki faaliyetten hangisi daha önemli? Böyle bir soru sormak bir kuşun hangi kanadının daha önemli olduğunu sormak gibidir. Cevap açıktır. Kuşun uçabilmek için iki kanada ihtiyacı vardır. Biz de tam anlamıyla İsa’nın bir takipçisi olmak için Tanrısal hizmetin her iki yönüne katılmalıyız. Bu nedenle iyi haberi duyurma işimizi ve iman kardeşlerimizi güçlendirmeyi birbirinden bağımsız şeyler olarak görmektense, elçi Pavlus ve Petrus gibi biz de bunları birbirini tamamlayan şeyler olarak düşünelim. Ne anlamda?

12. Yehova tarafından kullanılmamız nasıl mümkün olabilir?

12 İyi haberi duyuran kişiler olarak, Tanrı’nın Krallığının mutluluk veren mesajını insanlarla paylaşıp onların yüreğine erişmek için tüm becerilerimizi seferber ederiz. Bu yolla, onların Mesih’in öğrencileri olmasına yardım edebilmeyi umarız. Öte yandan elimizdeki  her tür beceri ve armağanı da iman kardeşlerimizi teşvik etmek için kullanırız. Bunun için onlara, aslında Tanrı’nın lütfunun ifadesi olarak canlandırıcı sözler söyler ve yardım ederiz (Özd. 3:27; 12:25). Bu sayede onların Mesih’in öğrencisi olarak kalmasına yardım etmeyi umarız. Gerek halka şahitlikte bulunmak gerekse de ‘birbirimize hizmet etmek’, bize Yehova tarafından kullanılmak gibi muhteşem bir ayrıcalık verir (Gal. 6:10).

“Sıcak Bir Şefkatle”

13. ‘Birbirimize hizmet etmekten’ geri durursak sonuç ne olur?

13 Pavlus iman kardeşlerini şu konuda teşvik etti: “Kardeş sevginizi sıcak bir şefkatle gösterin. Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın” (Rom. 12:10). Gerçekten de kardeşlerimize şefkat duymak bizi tüm yürekle Tanrı’nın lütfunun kâhyaları olarak hizmet etmeye zorlar. Şunun farkındayız, Şeytan bizi ‘birbirimize hizmet etmekten’ alıkoymayı başarırsa bu, birliğimizi zayıflatır (Kol. 3:14). Birliğimizin zayıflaması da gayretimizin zayıflamasına neden olur. Şeytan, bizi düşürmek için kanatlarımızdan sadece birine bile zarar vermesinin yeterli olacağını çok iyi biliyor.

14. Kardeşlerin ‘birbirine hizmet etmesi’ kimlere yarar sağlar? Bir örnek verin.

14 Kardeşlerin ‘birbirine hizmet etmesi’ sadece bu şekilde Tanrı’nın lütfunu görenlere değil bunu başkalarına yansıtanlara da yarar sağlar (Özd. 11:25). Örneğin Illionis’de (ABD) yaşayan Ryan ve Roni çiftinin tecrübesine bakalım. Onlar Katrina Kasırgası’nın yüzlerce Şahidin evini yerle bir ettiğini öğrendiklerinde, kardeşlerine duydukları sevgiden ötürü işlerini bıraktılar, evlerinden ayrıldılar, ikinci el bir karavan alıp onardılar ve 1.400 kilometre uzaktaki Louisiana’ya gittiler. Orada bir yıldan uzun süre kalan bu çift zamanlarını, güçlerini ve başka olanaklarını kullanarak kardeşlerine yardım etti. 29 yaşındaki Ryan, “yardım çalışmalarına katılmak beni Tanrı’ya daha da yaklaştırdı” diyor. “Yehova’nın toplumuyla nasıl ilgilendiğini gördüm.” Ryan sözlerine şunları da ekliyor: “Yehova’ya hizmet eden yaşça ilerlemiş kişilerle çalışmak bana kardeşlerle nasıl daha iyi ilgilenebileceğimi öğretti. Ayrıca  daha genç olan bizlerin Yehova’nın teşkilatında yapacağı çok iş olduğunu öğrendim.” 25 yaşındaki Roni de şunları dile getiriyor: “Başkalarına yardım etme fırsatım olduğu için şükrediyorum. Daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. İlerki yıllarda da bu muhteşem deneyimin yararlarını görmeye devam edeceğimden eminim.”

15. Tanrı’nın lütfunun kâhyaları olarak hizmet etmek için hangi nedenlerimiz var?

15 Gerçekten de, iyi haberi duyurmak ve iman kardeşlerimizi güçlendirmek konusunda Tanrı’nın verdiği emirlere itaat etmek hepimize nimetler getirir. Yardım ettiğimiz kişiler ruhen güçlenirken biz de sadece vermenin getirebileceği mutluluğu tadarız (Elçi. 20:35). Cemaatteki her birey diğerine sevgi dolu ilgi gösterdikçe cemaat bir bütün olarak daha da sıcak olur. Dahası birbirimize gösterdiğimiz sevgi ve şefkat, bizi açıkça gerçek Hıristiyanlar olarak tanıtır. İsa şöyle demişti: “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhn. 13:35). Her şeyden önemlisi, bizimle ilgilenen gökteki Babamız Yehova’nın, ihtiyacı olanları güçlendirme isteğini yerdeki hizmetçileri de yansıttığında, O yüceltilmiş olur. O halde, elimizdeki armağanları, ‘Tanrı’nın çeşitli yollarla görülen lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirimize hizmet etmekte kullanmak’ için çok önemli nedenlerimiz var. Bunu yapmaya devam edecek misiniz? (İbraniler 6:10’u okuyun).

Hatırlıyor musunuz?

• Yehova hizmetçilerini hangi yollarla güçlendirir?

• Bize neler emanet edildi?

• İman kardeşlerimize ne gibi yollarla hizmet ediyoruz?

• Sahip olduğumuz armağanı ‘birbirimize hizmet etmekte’ kullanmaya devam etmek için hangi nedenlerimiz var?

[Sorular]

[Sayfa 13’teki resimler]

Elinizdeki ‘armağanı’ başkalarına hizmet etmek için mi kendi yararınız için mi kullanıyorsunuz?

[Sayfa 15’teki resimler]

İyi haberi başkalarına duyuruyoruz ve iman kardeşlerimize destek oluyoruz

[Sayfa 16’daki resim]

Yardım çalışmalarına katılanlar özverili tutumlarından ötürü övülmeyi hak ediyorlar