İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Gel Benim Takipçim Ol”

“Gel Benim Takipçim Ol”

 “Gel Benim Takipçim Ol”

“Biri benim arkamdan gelmek isterse, kendini reddetsin; her gün işkence direğini yüklensin ve hep beni izlesin” (LUKA 9:23).

1, 2. (a) İsa çevresindekilere hangi sevgi dolu davette bulundu? (b) Siz İsa’nın davetine nasıl cevap verdiniz?

İSA hizmetinin sonlarına doğru, Yahudiye’nin kuzeydoğusunda, Ürdün Irmağı’nın diğer yakasında bulunan Perea bölgesinde şahitlik ediyordu. Genç bir adam ona yaklaşıp sonsuz yaşam almak için ne yapması gerektiğini sordu. İsa bu genç adamın Musa Kanununa sadakatle itaat ettiğini öğrenince, ona çok özel bir davette bulundu. Şöyle dedi: “Git, neyin varsa sat, yoksullara ver; o zaman gökte hazinen olur, sonra gel benim takipçim ol” (Mar. 10:21). Bu sözlerin anlamını bir düşünün, bu, Yüce Tanrı’nın biricik Oğlunun takipçisi olma davetiydi!

2 Bu genç adam daveti reddettiyse de başkaları kabul etti. Daha önce İsa Filipus’a “Takipçim ol” demişti (Yuhn. 1:43). Filipus bu çağrıyı kabul etti ve daha sonra İsa’nın elçilerinden biri oldu. İsa aynı daveti Matta’ya da yaptı ve o da bunu kabul etti (Mat. 9:9; 10:2-4). Aslında İsa şu sözlerle doğruluğu seven herkese aynı çağrıyı yaptı: “Biri benim arkamdan gelmek isterse, kendini reddetsin; her gün işkence direğini yüklensin ve hep beni izlesin” (Luka 9:23). Dolayısıyla herkes İsa’nın takipçisi olabilir, yeter ki bunu gerçekten istesin. Siz buna istekli misiniz? Çoğumuz İsa’nın bu sevgi dolu davetine zaten olumlu karşılık verdik ve şimdi tarla hizmetinde bunu başkalarına iletiyoruz.

3. Sürüklenip İsa’nın izinden ayrılmaktan nasıl sakınabiliriz?

3 Fakat ne yazık ki Kutsal Kitaptaki hakikate ilgi gösteren herkes inceleme yapmaya devam etmiyor. Bazıları yavaşlıyor ve zamanla ‘sürüklenip’ İsa’nın izinden ayrılıyor (İbr. 2:1). Bu hataya düşmekten nasıl sakınabiliriz? Kendimize şunları sormamız yararlı olacaktır: ‘İsa’yı takip etmeyi neden seçtim? Onu takip etmek ne anlama gelir?’ Bu iki sorunun yanıtını akılda tutmamız, seçtiğimiz doğru yoldan ayrılmamak konusundaki kararlılığımızı güçlendirecektir. Ayrıca başkalarını İsa’nın öğrencisi olmaya teşvik etmemize de yardımcı olacaktır.

Neden İsa’yı Takip Ediyoruz?

4, 5. İsa neden önderlik etmek üzere yeterlik sahibidir?

4 Yeremya peygamber şöyle dedi: “Ey Yehova, bilirim ki, kendi yolunu belirlemek insanoğluna düşmez. Adımlarına yön vermek insana düşmez” (Yer. 10:23). Tarih, Yeremya’nın sözlerinin doğruluğunu ortaya koydu. Kusurlu insanların kendilerini yönetmeyi başaramayacakları giderek daha iyi anlaşılıyor. İsa’nın takipçisi olma davetini kabul ettik, çünkü onun Önderimiz olmak üzere, hiçbir insanın erişemeyeceği ölçüde yeterlik sahibi olduğunu öğrendik. Şimdi İsa’yı yeterli kılan bazı özelliklerini ele alalım.

5 Birincisi İsa’yı Önder Mesih olarak seçen bizzat Yehova’ydı. Bizim için Önder olarak kimin tayin edilmesi gerektiğini elbette en iyi Yaratıcımız bilir. İkincisi, İsa hayranlık uyandıran ve örnek alabileceğimiz niteliklere sahiptir (İşaya 11:2, 3’ü okuyun). O kusursuz bir örnektir (1. Pet. 2:21). Üçüncüsü, İsa onu takip edenlerle yakından ilgilenir; onlar için canını verdiğinde bunu göstermişti (Yuhanna 10:14, 15’i okuyun). Ayrıca İsa, şimdi bize mutluluk veren ve gelecekte sonsuza dek sürecek muhteşem bir yaşam kazandıracak olan bir yolda bizi yürütür ve böylece ilgi dolu bir  çoban olduğunu gösterir (Yuhn. 10:10, 11; Vah. 7:16, 17). Bu ve başka nedenlerle İsa’yı takip etmeye karar verdiğimizde hikmetli bir seçim yapmış olduk. Peki Mesih’i izlemenin kapsamına neler girer?

6. İsa’yı takip etmenin kapsamına neler girer?

6 Mesih’in takipçisi olmak kendimizi Hıristiyan olarak adlandırmaktan fazlasını gerektirir. Bugün dünyada yaklaşık iki milyar kişi Mesih’i takip ettiğini iddia ediyor fakat işleri onların “kötülüğün hizmetkârları” olduğunu gösteriyor (Matta 7:21-23’ü okuyun). İnsanlar İsa’nın takipçisi olma davetine ilgi gösterdiğinde, onlara İsa’nın gerçek takipçilerinin tüm yaşamlarını onun öğreti ve örneğine göre şekillendirdiklerini ve bunu her gün yaptıklarını açıklıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini görmek için İsa hakkında bildiğimiz bazı şeylere bakalım.

Hikmet Konusunda İsa’yı Örnek Alın

7, 8. (a) Hikmet nedir? İsa neden büyük hikmete sahipti? (b) İsa hikmetini nasıl ortaya koydu ve biz onu nasıl örnek alabiliriz?

7 İsa’nın göze çarpar birçok niteliği vardı, fakat şimdi bunlardan dördüne değineceğiz: hikmet, alçakgönüllülük, gayret ve sevgi. Öncelikle onun hikmetini, yani bilgi ve anlayışı yaşamında yararlı şekilde kullanma becerisini düşünelim. Elçi Pavlus şöyle yazdı: “Hikmetin ve bilginin tüm hazineleri [İsa’da] gizlidir” (Kol. 2:3). İsa bu hikmeti nasıl edindi? Kendisi bu soruya yanıt veriyor: “Bunları Babamın bana öğrettiği gibi söylüyorum” (Yuhn. 8:28). Onun hikmeti Yehova’dan gelir, bu nedenle İsa’nın davranışlarının böylesine sağduyulu olmasına şaşmamalıyız.

8 Örneğin İsa yaşam yolunu seçerken sağduyulu davrandı. Yaşamını basit tutup tek bir konuya odaklanmaya karar verdi: Tanrı’nın isteğini yapmak. Hikmetle davranarak zamanını ve enerjisini Krallıkla ilgili uğraşlara adadı. ‘Gözümüzü tek bir şeye’ odaklayarak ve böylece çok fazla enerji ve dikkat isteyen gereksiz şeyleri kendimize yük edinmekten kaçınarak onun örneğini izliyoruz (Mat. 6:22). İsa’nın birçok takipçisi hizmete daha çok zaman ayırabilmek amacıyla yaşam tarzını sadeleştirdi. Bazıları öncülüğe başlayabildi. Siz de buna benzer adımlar attıysanız bu övgüye değer! ‘Tanrı’nın Krallığına ilk yeri vermek’ büyük mutluluk ve doyum getirir (Mat. 6:33).

İsa Gibi Alçakgönüllü Olun

9, 10. İsa nasıl alçakgönüllülük gösterdi?

9 İsa’nın ele alacağımız diğer bir niteliği alçakgönüllülüktür. Kusurlu insanlara yetki verildiğinde genelde kendilerini başkalarından üstün görmeye başlarlar. Oysa İsa ne kadar farklıydı! Yehova’nın amacının gerçekleşmesinde kilit rol oynadığı halde, onda kibrin zerresi bile yoktu. Kutsal Kitap bizi bu konuda onu örnek almaya teşvik eder. Elçi Pavlus şöyle yazdı: “Mesih İsa’nın zihniyetine bağlı kalın. O, Tanrı’ya benzer yapıda olduğu halde, Tanrı’ya eşit olmayı aklından bile geçirmedi. Fakat her şeyini bıraktı ve kul yapısını alıp insan olarak var oldu” (Filip. 2:5-7). Bu onun için ne anlama geliyordu?

10 İsa gökte, Babasının yanında bulunmak gibi görkemli bir ayrıcalığa sahipti, fakat kendi isteğiyle “her şeyini bıraktı.” Yaşamı Yahudi bir bakirenin rahmine nakledildi ve dokuz  ay boyunca orada gelişti. Sonra, mütevazı bir marangoz olan Yusuf’un ailesinde savunmasız bir bebek olarak doğdu. Önce küçük bir çocuk, sonra bir genç oldu. İsa günahsızdı; fakat gençliği boyunca, günahkâr ve kusurlu olan ana babasının sözünden çıkmadı (Luka 2:51, 52). Ne olağanüstü bir alçakgönüllülük!

11. İsa’nın alçakgönüllülüğünü hangi yollarla örnek alabiliriz?

11 Biz de, hor görülebilen görevlerde hizmet etmeyi istekle kabul ederek İsa’nın alçakgönüllülüğünü örnek alabiliriz. Örneğin, iyi haberi duyurma görevimizi düşünelim. Özellikle de insanlar ilgisiz, alaycı ya da düşmanca karşılık verdiklerinde, bu görev bize küçük düşürücü bir iş gibi gelebilir. Ancak duyuru işinde sebat ettiğimizde, başkalarının da İsa’nın takipçisi olma davetini kabul etmesine yardım etmiş oluyoruz. Böylece, insanların kurtulmasına yardım ediyoruz (2. Timoteos 4:1-5’i okuyun). Başka bir örnek de, İbadet Salonlarının bakım ve temizliğini yapmaktır. Bunun kapsamına çöp kutularını boşaltmak, yerleri silmek ve tuvaletleri temizlemek gibi işler girer ve tüm bunlar hor görülebilecek işlerdir. Yine de, pak tapınmanın yöremizdeki merkezi olan İbadet Salonuna bakmanın, kutsal hizmetimizin bir parçası olduğunu aklımızda tutarız. Hor görülebilen görevleri istekle yerine getirdiğimizde alçakgönüllülük göstermiş ve Mesih’in izinden gitmiş oluruz.

İsa Gibi Gayretli Olun

12, 13. (a) İsa nasıl gayret gösterdi? Onu hizmet etmek üzere harekete geçiren nedenler nelerdi? (b) Neleri düşünmek hizmetteki gayretimizi artırabilir?

12 İsa’nın hizmetinde gösterdiği gayreti düşünün. O yeryüzündeyken birçok şey yaptı. Gençliğinde üvey babası Yusuf’la birlikte muhtemelen marangozluk yaptı. Hizmeti sırasında mucizeler yaptı, hastaları iyileştirdi ve ölüleri diriltti. Fakat onun asıl işi iyi haberi duyurmak ve dinlemeye istekli olan kimselere öğretim vermekti (Mat. 4:23). Onun takipçileri olarak biz de aynı işten sorumluyuz. Peki onun gayretini nasıl örnek alabiliriz? Yapabileceğimiz şeylerden biri, İsa’yla aynı nedenlerle hizmet etmektir.

13 İsa’yı iyi haberi duyurmak ve öğretmek üzere harekete geçiren başlıca etken Tanrı sevgisiydi. Fakat İsa öğrettiği hakikatleri de sevdi. Ona göre bu hakikatler paha biçilmez hazinelerdi ve İsa bunları başkalarıyla paylaşmak için güçlü bir istek duyuyordu. İyi haberi “halka öğreten” bizler de böyle hissediyoruz.  Tanrı’nın Sözünden öğrendiğimiz değerli hakikatlerin bazılarını düşünelim. Örneğin evrensel egemenlik davasını ve bu davanın nasıl çözüleceğini biliyoruz. Ayrıca ölülerin durumu ve Tanrı’nın yeni dünyasındaki nimetler hakkında Kutsal Yazıların öğrettiklerini net biçimde anlıyoruz. İster yeni öğrendiğimiz, ister eskiden beri bildiğimiz şeyler olsun, bu hakikatler bizim için hazine değerindedir ve değerleri asla azalmaz (Matta 13:52’yi okuyun). İyi haberi içten bir coşkuyla duyurarak Yehova’nın bize öğrettiği şeylere olan sevgimizi başkalarına da aşılamış oluruz.

14. Öğretim vermek konusunda İsa’yı nasıl örnek alabiliriz?

14 İsa’nın nasıl öğrettiğine de dikkat edin. O, dinleyicilerini daima Kutsal Yazılara yöneltti. Önemli noktaları açıklarken sık sık, “. . . diye yazılmıştır” ifadesini kullandı (Mat. 4:4; 21:13). Kayıtlı sözlerinde İbranice Kutsal Yazılardaki kitapların yarısından fazlasından ya doğrudan alıntı yaptı ya da onlara dolaylı olarak değindi. İsa gibi biz de hizmetimizde daima Kutsal Kitaptan öğretim veriyoruz ve mümkün oldukça ona dikkat çekmeye çalışıyoruz. Böylece doğruluğu seven kişiler, kendi düşüncelerimizi değil, Tanrı’nın düşüncelerini öğrettiğimizi kendi gözleriyle görüyor. Biri Kutsal Kitaptan bir kısım okumamıza ve Tanrı’nın Sözünün değeri ve anlamı üzerinde konuşmamıza izin verdiğinde çok seviniyoruz! Böyle kişiler İsa’nın takipçisi olma davetini kabul edince de sevinçten coşuyoruz.

İsa’yı Takip Etmek İnsanları Sevmek Demektir

15. İsa’nın göze çarpar bir niteliği neydi? Bunu düşünmek bizi nasıl etkiler?

15 İsa’nın kişiliğinin ele alacağımız son yönü, onun en çekici niteliği, yani insanlara duyduğu sevgidir. Elçi Pavlus şöyle yazdı: “Bizi zorlayan güç Mesih’in sevgisidir” (2. Kor. 5:14). İsa’nın genel olarak insanlığa ve bireyler olarak bize duyduğu sevgi üzerinde düşünmek yüreğimizi etkiliyor ve bizi onun örneğini izlemeye zorluyor.

16, 17. İsa insanlara sevgisini hangi yollarla gösterdi?

16 İsa başkalarına nasıl sevgi gösterdi? İnsanlık uğruna canını vermeye gönüllü olması sevgisinin en büyük göstergesiydi (Yuhn. 15:13). Ancak hizmeti sırasında İsa başka yollarla da sevgi gösterdi. Örneğin acı çekenlere duygudaş oldu. İsa, Lazar’ı kaybeden Meryem ile yanındakileri ağlarken gördüğünde, onların acısından çok etkilendi. Lazar’ı diriltmek üzere olduğu halde İsa’nın “gözünden yaşlar boşaldı” (Yuhn. 11:32-35).

17 İsa’nın hizmetinin ilk yıllarında bir cüzamlı ona yaklaşıp şöyle dedi: “Sen beni temizleyebilirsin,  yeter ki iste.” İsa nasıl cevap verdi? Kayıt İsa’nın ‘ona acıdığını’ söyler. Sonra olağanüstü bir şey yaptı. “Elini uzatıp dokundu ve ‘İsterim. Temiz ol’ dedi. O anda cüzamı geçti ve adam tertemiz oldu.” Musa Kanununa göre cüzamlılar kirli sayılıyordu ve şüphesiz İsa adamla fiziksel temasta bulunmadan da onu iyileştirebilirdi. Fakat İsa cüzamlıyı iyileştirirken onun başka bir insanın dokunuşunu hissetmesini sağladı, belki de cüzamlı bunu yaşamayalı yıllar olmuştu. İsa adama şefkatle duygudaş oldu (Mar. 1:40-42).

18. Nasıl “duygudaş” biri olabiliriz?

18 Mesih’in takipçileri olan bizlere, sevgimizi ‘birbirimize duygudaş olarak’ göstermemiz emrediliyor (1. Pet. 3:8). Kronik bir hastalığı olan veya ağır depresyon geçiren bir kardeşimizin duygularını anlamak kolay olmayabilir, özellikle de biz hiç böyle bir sıkıntı yaşamadıysak. Ancak İsa, kendisi hiç hasta olmadığı halde hastalara duygudaş oldu. Biz nasıl böyle bir duygudaşlık geliştirebiliriz? Acı çeken biri bize içini döküp duygularını paylaştığında sabırla dinleyerek. Kendimize ‘Onun yerinde ben olsaydım ne hissederdim?’ diye sorabiliriz. Başkalarının duygularına karşı hassas olursak, “morali bozuk olanları” daha çok ‘yüreklendirebiliriz’ (1. Sel. 5:14). Böylece İsa’nın izinden gitmiş oluruz.

19. İsa’nın örneği bizi hangi alanlarda etkiler?

19 İsa Mesih’in sözlerini ve davranışlarını incelemek gerçekten çok heyecan vericidir! İsa hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek ona o kadar benzemek isteriz ve başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardım etme isteğimiz artar. O halde, Kral Mesih’i şimdi ve sonsuza dek takip etmekten sevinç duyalım!

Açıklayabilir misiniz?

• Nasıl İsa gibi hikmetli davranabiliriz?

• Hangi yollarla alçakgönüllülük gösterebiliriz?

• Hizmetteki gayretimizi nasıl artırabiliriz?

• Başkalarına sevgi göstermek konusunda İsa’yı nasıl örnek alabiliriz?

[Sorular]

[Sayfa 5’teki çerçeve/resim]

İSA’YI TAKİP ETMEMİZE YARDIM EDEN BİR YAYIN

2007 Bölge İbadetlerinde 192 sayfalık “Gel Benim Takipçim Ol” adlı kitap yayımlandı. Bu yayın gerçek Hıristiyanların İsa’ya, özellikle de nitelik ve davranışlarına odaklanmalarına yardım etmek için tasarlandı. İki giriş bölümünün ardından kitabın ilk kısmı İsa’nın göze çarpar niteliklerini, yani alçakgönüllülüğünü, cesaretini, hikmetini, itaatini ve tahammülünü detaylı olarak ele alıyor.

Sonraki kısımlarda İsa’nın bir öğretmen ve incil vaizi olarak yaptıkları ele alınıyor. Ayrıca büyük sevgisini gösteren bazı olaylara değiniliyor. Kitapta İsa’nın bir takipçisinin onu örnek almasına yardımcı olacak bilgiler sunuluyor.

Eminiz ki bu yayın, hepimizi kendimizi sınamaya ve şu soru üzerinde düşünmeye yöneltecektir: ‘Ben İsa’yı gerçekten takip ediyor muyum? Onu nasıl daha iyi izleyebilirim?’ Kitap ayrıca “sonsuz yaşama karşı doğru tutuma sahip olan” herkesin İsa’nın takipçisi olmasına yardımcı olacak (Elçi. 13:48).

[Sayfa 4’teki resim]

İsa yeryüzüne gelip bir bebek olarak doğmayı kabul etti. Bunun için hangi niteliğe sahip olması gerekiyordu?

[Sayfa 6’daki resim]

Hizmette gayretli olmak için bizi harekete geçiren şeyler nelerdir?