İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İşte Yehova’nın Hoşnut Olduğu Kulu!

İşte Yehova’nın Hoşnut Olduğu Kulu!

 İşte Yehova’nın Hoşnut Olduğu Kulu!

‘İşte gönlümün hoşnut olduğu kulum!’ (İŞA. 42:1).

1. Özellikle Anma Yemeğinin yaklaştığı bu dönemde Yehova’nın toplumu ne yapmaya teşvik ediliyor? Neden?

MESİH’İN ölümünün anılacağı gün yaklaşırken Tanrı’nın toplumu elçi Pavlus’un şu öğüdünü uygulamaya teşvik ediliyor: “İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’dan gözümüzü hiç ayırmayalım.” Pavlus sözlerine şöyle devam etti: “Siz de, kendi zararlarına konuşan günahkârların düşmanca sözlerine tahammül eden kişiyi dikkatle düşünün ki yorulup bezginliğe kapılmayasınız” (İbr. 12:2, 3). Mesih’in canını kurban vermesiyle son bulan sadık yaşamını yakından izlemek, hem İsa’nın meshedilmiş takipçilerinin hem de başka koyunların Yehova’ya sadakatle hizmet etmeye devam etmesine ve ‘bezginliğe kapılmaktan’ kaçınmasına yardımcı olacak (Galatyalılar 6:9 ile karşılaştırın).

2. İşaya’nın Tanrı’nın Oğluyla ilgili peygamberlik sözleri bize nasıl yarar sağlar?

2 Yehova İşaya peygamber aracılığıyla, doğrudan Oğluyla bağlantılı bir dizi peygamberlik sözü bildirdi. Bu sözler ‘imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’dan gözümüzü hiç ayırmamamıza’ yardımcı olacak. * Bunun yanında onun kişiliğine, çektiği acılara ve Kralımız ve Kurtarıcımız olarak yükseltilmesine ışık tutacak. Ayrıca bu yıl 9 Nisan Perşembe günü güneş battıktan sonra kutlayacağımız Anma Yemeğiyle ilgili anlayışımızı pekiştirecek.

Kulun Kimliği

3, 4. (a) İşaya kitabında “kul” sözcüğü kimler için kullanılır? (b) İşaya kitabının 42, 49, 50, 52 ve 53. bölümlerinde değinilen Kulun kim olduğu hakkında bizzat Kutsal Kitap ne gösterir?

3 “Kul” sözcüğü İşaya kitabında birçok defa geçer. Bu ifade zaman zaman peygamberin kendisine atfeder (İşa. 20:3; 44:26). Bazen de Yakup’a, yani tüm İsrail ulusuna atfen kullanılır (İşa. 41:8, 9; 44:1, 2, 21). Peki İşaya kitabının 42, 49, 50, 52 ve 53. bölümlerinde geçen ‘Kul’ hakkındaki peygamberlik sözleri için ne denebilir? Yunanca Kutsal Yazılar, bu bölümlerde sözü edilen Yehova’nın Kulunun kimliğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit etmemizi sağlar. İlginç olarak Elçiler kitabında adı geçen Habeş memur, incil vaizi Filipus ruhun yönlendirmesiyle onun yanına gittiğinde bu peygamberlik sözlerinden birini okuyordu. O, bugün İşaya 53:7, 8’de bulunan bölümü okuduktan sonra Filipus’a “Rica ederim  açıklar mısın, peygamber bu sözleri kimin için söylüyor? Kendisi için mi, yoksa başka birisi için mi?” diye sordu. Filipus da hemen İşaya’nın Mesih’ten, yani İsa’dan bahsettiğini açıkladı (Elçi. 8:26-35).

4 İsa daha bebekken, Şimeon isimli doğru bir adam kutsal ruhun etkisiyle konuşarak, “bebek İsa”nın İşaya 42:6 ve 49:6’da önceden bildirildiği gibi “milletlerin gözündeki perdeyi kaldıracak bir ışık” olacağını söyledi (Luka 2:25-32). Ayrıca sorgulandığı gece İsa’nın maruz kaldığı aşağılayıcı muamele, İşaya 50:6-9’da önceden bildirilmişti (Mat. 26:67; Luka 22:63). Elçi Petrus da MS 33 yılının Pentekost’undan sonra İsa’dan açıkça Yehova’nın “Kulu” olarak söz etti (İşa. 52:13; 53:11; Elçiler 3:13, 26’yı okuyun). Mesih hakkındaki bu sözlerden ne öğrenebiliriz?

Yehova Kulunu Eğitiyor

5. Kul nasıl eğitildi?

5 İşaya’nın Tanrı’nın Kulu hakkındaki peygamberlik sözlerinden biri, ilk Oğlun insan olarak yeryüzüne gelmeden önce Yehova ile sahip olduğu yakın ilişkiye ışık tutar (İşaya 50:4-9’u okuyun). Kul şu sözleriyle Yehova’nın onu sürekli eğittiğini belirtir: “Beni . . . . eğitilmişlerin kulağıyla dinlemem için uyandırır” (İşa. 50:4). Yehova’nın Kulu gökte yaşadığı tüm bu süre boyunca Babasını dinleyerek ve O’nun tarafından eğitilerek boyun eğen bir öğrenci oldu. Evrenin Yaratıcısı tarafından eğitilmek gerçekten eşsiz bir ayrıcalık!

6. Kul, Babasına kusursuz şekilde boyun eğdiğini nasıl gösterdi?

6 Bu peygamberlik sözünde Kul, Babasından “Ulu Rab Yehova” diye bahseder. Bu, Kulun temel bir gerçeği, yani Yehova’nın evrenin egemeni olduğunu öğrendiğini gösterir. O, Babasına kusursuz şekilde boyun eğdiğini göstererek şöyle dedi: “Ulu Rab Yehova kulağımı açtı, ben de karşı koymadım. Ters yöne gitmedim” (İşa. 50:5). O, fiziksel evrenin ve insanın yaratılmasında “usta olarak [Yehova’nın] yanında” çalıştı. Bu “usta”, Yehova’nın “huzurunda her zaman sevinçliydi” ve ‘yeryüzünün verimli toprağı [Tanrı’nın Oğlunun] sevinci, insanoğullarıyla ilgili işler zevkiydi’ (Özd. 8:22-31).

7. Kulun, sınavlarla mücadele ederken Babasının desteğine güvendiğini gösteren nedir?

7 Kulun gördüğü bu eğitim ve insanlığın ona verdiği zevk, yeryüzüne geldiğinde ve yoğun muhalefetle karşılaştığında ona yardım etti. O şiddetli zulüm karşısında bile Babasının isteğini yapmaktan zevk almaya devam etti (Mezm. 40:8; Mat. 26:42; Yuhn. 6:38). İsa yeryüzünde sınavlarla mücadele ederken Babasının onayına ve desteğine sahip olduğundan emindi. İşaya’nın önceden bildirdiği gibi o şöyle diyebildi: “Beni aklayan yanımda. Kim benimle uğraşabilir? . . . . Ulu Rab Yehova Bana yardım eder” (İşa. 50:8, 9). İşaya’nın başka bir peygamberlik sözünde bildirdiği gibi Yehova sadık Kuluna yeryüzündeki hizmeti boyunca yardım etti.

Kulun Yeryüzündeki Hizmeti

8. İsa’nın İşaya 42:1’de bildirilen Yehova’nın “seçtiği” kişi olduğunu ne gösterir?

8 Kutsal Kitap kaydı, İsa MS 29’da vaftiz edildiğinde olanları şöyle anlatır: “Kutsal ruh . . . . onun üzerine indi ve gökten ‘Sen Benim sevgili oğlumsun; senden memnunum’ diye bir ses geldi” (Luka 3:21, 22). Yehova İşaya’nın peygamberlik sözünde değinilen “seçtiği” kişiyi böylece açıkça tanıtmış oldu (İşaya 42:1-7’yi okuyun). İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında, kendisi hakkında önceden bildirilen bu sözleri göze çarpar şekilde yerine getirdi. Matta, İncil kaydında İşaya 42:1-4’ü alıntıladı ve bu sözleri İsa’nın yerine getirdiğini söyledi (Mat. 12:15-21).

9, 10. (a) İsa hizmeti sırasında İşaya 42:3’ü nasıl gerçekleştirdi? (b) Mesih yeryüzündeyken nasıl ‘adaleti ortaya koydu’? Ne zaman ‘dünyaya adalet getirecek’?

 9 Yahudi din adamları halkı hor görüyordu (Yuhn. 7:47-49). Onlara kaba davranıyorlardı, bu nedenle halk ‘ezilmiş kamışlara’ ya da sönmek üzere olan ‘fitillere’ benzetilebilirdi. Ancak İsa yoksullara ve sıkıntı içindeki insanlara şefkat gösterdi (Mat. 9:35, 36). Böyle kişilere sevgiyle şu davette bulundu: “Siz, didinip duran ve yükleri ağır olanlar, hepiniz bana gelin. Ben sizi ferahlatırım” (Mat. 11:28). Ayrıca İsa Yehova’nın doğru ve yanlış konusundaki standartlarını öğreterek ‘adaleti ortaya koydu’ (İşa. 42:3). Tanrı’nın Kanununun makullük ve merhametle uygulanması gerektiğini de gösterdi (Mat. 23:23). Ayrıca İsa önyargısız şekilde hem zengine hem de yoksula iyi haberi duyurarak da adaletle davrandı (Mat. 11:5; Luka 18:18-23).

10 İşaya kitabı Yehova’nın “seçtiği” kişinin ‘dünyaya adalet getireceğini’ de söyler (İşa. 42:4). İsa bunu, gökteki Krallığın Kralı olarak yakında tüm krallıkları, yani siyasal yönetimleri yok edip onların yerine kendi adil yönetimini geçirdiğinde yapacak. Böylece “doğruluğun barınağı olacak” yeni bir dünya meydana getirecek (2. Pet. 3:13; Dan. 2:44).

Bir “Işık” ve “Güvence”

11. İsa birinci yüzyılda hangi anlamda “milletlere ışık” oldu? Günümüze dek bu rolünü nasıl sürdürmüştür?

11 İşaya 42:6’nın gerçekleşmesi olarak İsa gerçekten de “milletlere ışık” oldu. Yeryüzündeki hizmeti sırasında öncelikle Yahudilere ruhi ışık saçtı (Mat. 15:24; Elçi. 3:26). Fakat İsa “ben dünyanın ışığıyım” dedi (Yuhn. 8:12). O, sadece ruhi aydınlanma getirerek değil, kusursuz insan yaşamını tüm insanlık için fidye olarak sunarak da hem Yahudilere hem de milletlere ışık oldu (Mat. 20:28). Diriltildikten sonra öğrencilerini “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” şahitleri olmakla görevlendirdi (Elçi. 1:8). Pavlus ve Barnabas hizmetteyken “milletlere ışık” ifadesini alıntıladılar ve Yahudi olmayanlar arasında yerine getirdikleri duyuru işiyle bu sözlerin gerçekleştiğini söylediler (Elçi. 13:46-48; İşaya 49:6 ile karşılaştırın). İsa’nın yeryüzündeki meshedilmiş kardeşleri ve arkadaşları ruhi ışık saçarak ve insanların “milletlere ışık” olan İsa’ya iman etmesine yardımcı olarak bu duyuru işini hâlâ yerine getirmektedirler.

12. Yehova nasıl Kulunu “halka güvence olarak” verdi?

12 Aynı peygamberlik sözünde Yehova seçtiği Kuluna şöyle dedi: “Seni koruyacağım. Seni halka güvence . . . . olarak vereceğim” (İşa. 42:6). Şeytan, İsa’yı yok etmek ve yeryüzündeki hizmetini tamamlamasına engel olmak için sürekli uğraştı, fakat Yehova onu öleceği zaman gelene dek korudu (Mat. 2:13; Yuhn. 7:30). Daha sonra Yehova İsa’yı diriltti ve onu yeryüzündeki insanlara “güvence” olarak verdi. Bu ciddi vaat, Tanrı’nın sadık Kulunun “milletlere ışık” olmaya devam ederek ruhen karanlıkta olanları özgürlüğe  kavuşturacağına dair bir teminat sağladı (İşaya 49:8, 9’u okuyun). *

13. İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında “karanlıkta oturanları” nasıl kurtardı? Bunu yapmayı nasıl sürdürüyor?

13 Bu vaatle uyumlu olarak Yehova’nın seçilmiş Kulu “kör gözleri açacak, tutsakları zindandan” çıkaracak ve “karanlıkta oturanları” kurtaracaktı (İşa. 42:7). İsa yeryüzündeki hizmeti sırasında sahte dinsel gelenekleri ortaya sererek ve Krallık hakkındaki iyi haberi duyurarak bunu yaptı (Mat. 15:3; Luka 8:1). O böylece öğrencileri olan Yahudileri ruhi kölelikten kurtardı (Yuhn. 8:31, 32). Benzer şekilde Yahudi olmayan milyonlarca kişiyi de ruhi anlamda kurtardı. Takipçilerini ‘gidip bütün milletlerden insanları öğrencisi olarak yetiştirmekle’ görevlendirdi ve “bu ortamın sonuna kadar” onların yanında olacağına söz verdi (Mat. 28:19, 20). Mesih İsa, küresel duyuru işinin gözetimini gökteki konumundan sürdürmektedir.

Yehova Kulunu Yükseltiyor

14, 15. Yehova Kulunu neden ve nasıl yükseltti?

14 Yehova, Kulu Mesih’le ilgili şöyle dedi: “Kulum sağgörülü davranacak. Yüksek konumda olacak; yükseltilecek, çok yüceltilecek” (İşa. 52:13). Yehova, egemenliğine sadakatle boyun eğdiği ve en zor sınavlarda bile sadık kaldığı için Oğlunu yükseltti.

15 Elçi Petrus, İsa hakkında şöyle yazdı: “Kendisi göğe gitmiştir ve şimdi Tanrı’nın sağındadır; melekler, makamlar ve iktidarlar ona boyun eğdirilmiştir” (1. Pet. 3:22). Benzer şekilde elçi Pavlus da şöyle yazdı: “Kendisini alçalttı ve ölene dek, evet, işkence direği üzerinde ölene dek itaatli oldu. İşte bu nedenle de Tanrı onu daha yüksek bir konuma getirdi ve ona her isimden büyük bir isim verdi ki, gökte, yerde ve yer altında olan herkes İsa’nın ismini tanıyarak diz çöksün ve her dil, İsa Mesih’i Efendi olarak kabul ettiğini açıkça söyleyerek Babamız Tanrı’yı yüceltsin” (Filip. 2:8-11).

16. İsa 1914’te nasıl ‘çok yüceltildi’? O zamandan beri neler başardı?

16 Yehova 1914’te İsa’yı daha da yükseltti.  Yehova onu gökteki Krallığın Kralı olarak tahta geçirerek ‘çok yüceltti’ (Mezm. 2:6; Dan. 7:13, 14). Mesih o zamandan beri “düşmanlarının arasında hâkimiyet” kurmaktadır (Mezm. 110:2). Şeytan ve cinlerini yeryüzü dolaylarına atarak ilk önce onlar üzerinde hâkimiyet kurdu (Vah. 12:7-12). Sonra Büyük Koreş olarak, meshedilmiş kardeşlerinin yeryüzündeki artakalanını “Büyük Babil”in elinden kurtardı (Vah. 18:2; İşa. 44:28). Ayrıca dünya çapında bir duyuru işine önderlik ediyor, bu sayede ruhi kardeşlerinin ‘artakalanı’, ardından da bu “küçük sürü”nün sadık arkadaşları olan “başka koyunlar”ı oluşturan milyonlarca kişi toplandı (Vah. 12:17; Luka 12:32; Yuhn. 10:16).

17. İşaya’nın “kul” hakkındaki sözlerini inceleyerek şu ana dek neler öğrendik?

17 İşaya kitabındaki bu dikkate değer peygamberlik sözlerini incelemek Kralımız ve kurtarıcımız Mesih İsa’ya duyduğumuz takdiri kesinlikle artırdı. İsa’nın yeryüzündeki hizmeti sırasında oğul olarak Babasına boyun eğmesi, yeryüzüne gelmeden önce O’nun yanında gördüğü eğitimi yansıttı. Hizmetiyle ve bugüne kadar gözetimini sürdürdüğü duyuru faaliyetiyle “milletlere ışık” olduğunu gösterdi. Sonraki makalede göreceğimiz gibi ‘Kul’ Mesih hakkındaki bir diğer peygamberlik sözü onun acı çekeceğini ve bizim için yaşamını vereceğini bildirir. Mesih’in ölümünün anılacağı gün yaklaşırken bu konular üzerinde ‘dikkatle düşünmeliyiz’ (İbr. 12:2, 3).

[Dipnotlar]

^ p. 2 Bu peygamberlik sözlerini İşaya 42:1-7; 49:1-12; 50:4-9 ve 52:13–53:12’de bulabilirsiniz.

^ p. 12 İşaya 49:1-12’nin açıklaması için İşaya’nın Peygamberliği—Tüm İnsanlık İçin Işık II, sayfa 136-145’e bakın.

Tekrarlama Soruları

• İşaya kitabındaki peygamberlik sözlerinde değinilen “kul” kimdir? Bunu nereden biliyoruz?

• Kul, Yehova’dan nasıl bir eğitim gördü?

• İsa hangi anlamda “milletlere ışık”tır?

• Kul nasıl yükseltildi?

[Sorular]

[Sayfa 21’deki resim]

Filipus, İşaya’nın bahsettiği “kul”un İsa Mesih olduğunu açıkça belirtti

[Sayfa 23’teki resim]

Yehova’nın seçilmiş Kulu olan İsa yoksullara ve sıkıntı içindeki insanlara şefkat gösterdi

[Sayfa 24’teki resim]

İsa, Babası tarafından yüceltildi ve gökteki Krallığın Kralı olarak tahta geçirildi