İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yolunu Şaşırıp Sürüden Uzaklaşanlara Yardım Edin

Yolunu Şaşırıp Sürüden Uzaklaşanlara Yardım Edin

 Yolunu Şaşırıp Sürüden Uzaklaşanlara Yardım Edin

“Sevincime ortak olun, kaybolan koyunumu buldum” (LUKA 15:6).

1. İsa sevgi dolu bir çoban olduğunu nasıl kanıtladı?

YEHOVA’NIN biricik Oğlu İsa Mesih, “koyunların büyük çobanı” olarak adlandırılır (İbr. 13:20). Kutsal Yazılar onun geleceğini önceden bildirmiş ve İsrail’in ‘kaybolmuş koyunlarını’ arayan eşsiz bir Çoban olduğunu göstermişti (Mat. 2:1-6; 15:24). Gerçek bir çoban, koyunlarını korumak için canını verebilir. Benzer şekilde İsa da canını kurban olarak verip bir fidye sağladı ki, bunu kabul eden koyun benzeri niteliklere sahip kimseleri kurtarabilsin (Yuhn. 10:11, 15; 1. Yuhn. 2:1, 2).

2. İsa’nın bazı takipçilerinin faaliyetsiz duruma gelmesinin ardında hangi etkenler olabilir?

2 Ne yazık ki İsa’nın fidyesini takdir edip kendini Tanrı’ya adamış bazı kişiler artık cemaat faaliyetlerine katılmıyor. Cesaret kırıklığı, sağlık sorunları veya başka etkenler nedeniyle gayretleri azalmış ve faaliyetsiz duruma gelmiş olabilirler. Ancak onlar, Davut’un 23. Mezmurda sözünü ettiği huzur ve mutluluğu sadece Tanrı’nın sürüsünün içinde yer alırlarsa tadabilirler. Davut şöyle yazdı: “Yehova çobanımdır, benim eksiğim olmaz” (Mezm. 23:1). Tanrı’nın sürüsündekilerin ruhi anlamda hiçbir eksiği olmaz, fakat sürüden uzaklaşanlar, sevinç veren bu ayrıcalıktan yoksun kalır. Onlara kim yardım edebilir? Nasıl yardım sağlanabilir? Başka sözlerle onların sürüye dönmesine yardım etmek için hangi adımlar atılabilir?

Kim Yardım Edebilir?

3. İsa, Tanrı’nın sürüsündeki kaybolan koyunları kurtarmak için yapılması gerekeni hangi örnekle gösterdi?

3 Tanrı’nın kaybolan koyunlarını kurtarmak için samimi bir çaba göstermek gerekir (Mezm. 100:3). İsa bunu şöyle örnekledi: “Bir adamın yüz koyunu olsa ve onlardan biri yolunu şaşırsa, adam doksan dokuz koyunu dağda bırakıp yolunu şaşırmış olanı aramaya çıkmaz mı? Eğer onu bulursa, emin olun, yolunu şaşırmamış doksan dokuz koyunu için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Aynı şekilde, göklerdeki Babam da bu küçüklerden hiçbirinin yok olmasını istemez” (Mat. 18:12-14). Yolunu şaşırıp sürüden uzaklaşan, koyun  benzeri niteliklere sahip kişilere kim yardım edebilir?

4, 5. İhtiyarlar Tanrı’nın sürüsüne karşı nasıl bir tutum sergilemeli?

4 Cemaatteki ihtiyarlar yolunu şaşıran bir koyuna yardım etmek istiyorlarsa Tanrı’nın sürüsünün, kendilerini Tanrı’ya adamış kimselerden oluşan bir cemaat olduğunu unutmamalıdır. Evet, cemaatteki bireyler Tanrı’nın “otlağının” değerli koyunlarıdır (Mezm. 79:13). Böyle değerli koyunlarla özenle ilgilenmek gerekir, başka sözlerle sevgi dolu çobanlar onlara kişisel ilgi göstermelidir. Dostça yapılan çobanlık ziyaretleri çok etkili olabilir. Bir çobanın sevgi dolu teşviki onlar için ruhen yapıcı olabilir ve sürüye dönme isteklerini artırabilir (1. Kor. 8:1).

5 Tanrı’nın sürüsüyle ilgilenen çobanlar, sürüden uzaklaşan koyunları arayıp onlara yardım etme sorumluluğu taşır. Elçi Pavlus, eski Efesos’taki ihtiyarlara sürüye çobanlık etme sorumluluklarını şöyle hatırlattı: “Kendinize ve tüm sürüye dikkat edin; sizler, Tanrı’nın Kendi Oğlunun kanıyla satın aldığı cemaate çobanlık etmek üzere, kutsal ruh tarafından o sürünün içinde gözetmenler olarak atandınız” (Elçi. 20:28). Benzer şekilde elçi Petrus da meshedilmiş ihtiyarlara şu tembihte bulundu: “Size emanet edilen Tanrı’nın sürüsünü güdün; zorla değil, istekle; yakışıksız kazanç sevdasıyla değil, hevesle; Tanrı’nın emaneti olanlara efendilik taslayarak değil, sürüye örnek olarak çobanlık edin” (1. Pet. 5:1-3).

6. Tanrı’nın koyunları neden günümüzde çobanların ilgisine özellikle muhtaçtır?

6 Cemaatteki çobanlar “iyi çoban” İsa’yı örnek almalıdır (Yuhn. 10:11). O, Tanrı’nın koyunlarına derin bir ilgi gösterdi ve Simun Petrus’a “küçük koyunlarımı güt” diyerek onlarla ilgilenmenin önemini vurguladı (Yuhanna 21:15-17’yi okuyun). Koyunların özellikle bugün böyle bir ilgiye ihtiyacı var, çünkü İblis kendini Tanrı’ya adamış kişilerin sadakatini bozmak için daha yoğun çaba sarf ediyor. Şeytan bedenimizin zayıflıklarından yararlanıyor ve Yehova’nın koyunlarını yanlış davranışlara sürüklemek için dünyayı kullanıyor (1. Yuhn. 2:15-17; 5:19). Özellikle faaliyetsiz kimseler ruhen savunmasız durumda olduklarından ‘ruhun gösterdiği yolda yürümekle’ ilgili öğüdü uygulamak için yardıma ihtiyaçları vardır (Gal. 5:16-21, 25). Bu koyunlara yardım edebilmek için Tanrı’ya dua ederek rehberlik sağlamasını ve ruhunu vermesini istemek, ayrıca Sözünü beceriyle kullanmak gerekir (Özd. 3:5, 6; Luka 11:13; İbr. 4:12).

7. İhtiyarların, kendilerine emanet edilen kişilere çobanlık etmesi neden önemlidir?

7 Eski İsrail’deki çobanlar sürülerini gütmek için uzun bir değnek kullanırlardı. Koyunlar ağıla girip çıkarken ‘değnek altından geçerdi’ ve böylece çoban onları sayabilirdi (Lev. 27:32; Mika 2:12; 7:14). Benzer şekilde cemaatteki çobanlar da Tanrı’nın kendilerine emanet ettiği sürünün ne durumda olduğunu bilmeli ve her bireyin gidişatının farkında olmalıdır (Özdeyişler 27:23 ile karşılaştırın). Bu nedenle sürüye çobanlık etmek, ihtiyarlar kurulunda görüşülen önemli konulardan biridir. Sürüden uzaklaşan koyunlara yardım etmek için yapılan düzenlemeler de buna dahildir. Bizzat Yehova, koyunlarını arayacağını ve onların ihtiyacı olan ilgiyi göstereceğini söyledi (Hez. 34:11). Bu nedenle ihtiyarların, sürüden ayrılan koyunların geri dönmesi için gösterdiği benzer çabalar, Tanrı’yı hoşnut eder.

8. İhtiyarlar koyunlara hangi yollarla kişisel ilgi gösterebilir?

8 Bir iman kardeşimiz bedenen hastalandığında Tanrı’nın sürüsündeki bir çobanın ziyareti onun için sevinç ve teşvik kaynağı olabilir. Ruhen hasta olan bir koyuna kişisel ilgi gösterildiğinde de durum aynı olabilir. İhtiyarlar ayetler okuyabilir, ibadetlerde ele alınan önemli noktalardan söz edebilir, faaliyetsiz olan kişiyle birlikte bir makaleyi gözden geçirebilir, dua edebilir ve benzer adımlar atabilir. Cemaatteki bireylerin onu ibadetlerde tekrar görmekten büyük sevinç duyacağını söyleyebilirler (2. Kor. 1:3-7; Yak. 5:13-15). Bir ziyaret,  bir telefon veya bir mektup çok şey ifade edebilir. Sürüden uzaklaşan bir koyuna kişisel yardım sağlamak ona merhametle yaklaşan çobanın sevincini de artırabilir.

Ortak Çaba

9, 10. Cemaatten uzaklaşan bir koyuna ilgi gösterme sorumluluğu neden sadece ihtiyarlara ait değildir?

9 Yoğun ve sıkıntılı günlerde yaşadığımızdan, bir iman kardeşimizin cemaatten uzaklaşmaya başladığını fark etmeyebiliriz (İbr. 2:1). Oysa Yehova koyunlarını el üstünde tutar. İnsan vücudunun her kısmı ve her uzvu değerli olduğu gibi, koyunların da her biri değerlidir. Bundan dolayı her birimiz kardeşlerimize onları önemsediğimizi göstermeli ve birbirimizle gerçekten ilgilenmeliyiz (1. Kor. 12:25). Sizin de kardeşlerinizle ilgili tutumunuz böyle mi?

10 Cemaatten uzaklaşan koyunları arayıp onlara yardım etmek konusunda başlıca sorumluluk ihtiyarlara ait olsa da, bu iman kardeşlerimizle ilgilenmesi gerekenler sadece onlar değildir. Başkaları da cemaatteki çobanlarla işbirliği yapabilir. Sürüye dönmek için desteğe ihtiyacı olan kardeşlerimize teşvik ve ruhi yardım sağlayabiliriz, hatta sağlamalıyız. Böyle bir yardım nasıl sağlanabilir?

11, 12. Ruhi yardıma ihtiyacı olan birine destek olmak konusunda hangi ayrıcalığa sahip olabilirsiniz?

11 Bazı durumlarda ihtiyarlar tecrübeli müjdecilerin, yardım istediğini dile getiren faaliyetsiz kardeşlerle tetkik yapması için bir düzenleme yapabilir. Bu çabaların amacı, onların ‘ilk baştaki sevgilerini’ yeniden canlandırmaktır (Vah. 2:1, 4). İbadetlerde bulunmadıkları sırada kaçırdıkları ruhi gıdayı gözden geçirmek, bu iman kardeşlerimiz için ruhen yapıcı ve güçlendirici olabilir.

12 İhtiyarlar sizden, ruhi yardıma ihtiyacı olan bir iman kardeşinizle inceleme yapmanızı isterse, Yehova’nın çabalarınızı yönlendirip desteklemesi için dua edin. Şu öğüt çok yerindedir: “İşini Yehova’ya bırak, tasarıların mutlaka gerçekleşir” (Özd. 16:3). Ruhi yardıma ihtiyacı olan kişiyle inceleme yaparken kullanabileceğiniz ayetler ve onun imanını güçlendirecek noktalar üzerinde derin düşünün. Elçi Pavlus’un bıraktığı harika örneğe dikkat edin (Romalılar 1:11, 12’yi okuyun). Pavlus, Roma’daki Hıristiyanlara bazı ruhi hediyeler verip kararlılıklarını pekiştirmek için onları görmeyi çok istiyordu. Ayrıca onlarla teşvik alışverişinde bulunmayı da özlemle bekliyordu. Yolunu şaşırıp Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşanları ararken bizim de aynı tutumu göstermemiz gerekmez mi?

13. Faaliyetsiz kişiyle neler konuşabilirsiniz?

13 İnceleme yaparken ona, hakikati nasıl öğrendiğini sorabilirsiniz. Faaliyetsiz kişiyi cemaat ibadetleri, büyük ibadetler ve duyuru  işinde yaşadığı güzel tecrübeleri anlatmaya teşvik ederek, ona geçmişte yaşadığı mutlulukları hatırlatın. Birlikte Yehova’ya hizmet ederken geçirdiğiniz mutlu günlerden söz edin. Yehova’ya yaklaşmanın size verdiği sevinçten bahsedin (Yak. 4:8). Yehova’nın, toplumu olarak bizimle ilgilenme tarzını, özellikle de sıkıntılı zamanlarımızda bize teselli ve ümit vermesini ne kadar takdir ettiğinizi dile getirin (Rom. 15:4; 2. Kor. 1:3, 4).

14, 15. Faaliyetsiz kimselere eskiden sahip oldukları hangi nimetleri hatırlatmak yararlı olabilir?

14 Faaliyetsiz kişiye eskiden, cemaatle yakın bir ilişkiye sahip olmasının sonucunda tattığı bazı nimetleri hatırlatmak büyük ihtimalle yararlı olacaktır. Örneğin nimetlerden biri, Tanrı’nın Sözü ve amaçları hakkında bilgi sahibi olmaktı (Özd. 4:18). ‘Ruhun rehberliğinde yürürken’ günah işleme ayartmalarına direnmesi şüphesiz daha kolaydı (Gal. 5:22-26). Bunun sonucunda sahip olduğu temiz vicdan sayesinde Yehova’ya duayla yaklaşabiliyor ve ‘Tanrı’nın, her düşünüşün çok üstünde olan barışı yüreğini ve zihnini koruyordu’ (Filip. 4:6, 7). Bu noktaları aklınızda tutun, kardeşinize samimi ilgi gösterin ve sürüye dönmesi için onu sevgiyle ve ısrarla teşvik edin (Filipililer 2:4’ü okuyun).

15 Çobanlık ziyareti yapan bir ihtiyar olduğunuzu düşünün. Faaliyetsiz durumdaki evli bir çifti, Tanrı’nın Sözündeki hakikati ilk öğrendikleri zamanı düşünmeye teşvik edebilirsiniz. Hakikat muhteşemdi, mantıklıydı ve onları ruhen özgür kılmıştı (Yuhn. 8:32). Yehova hakkında, O’nun sevgisi ve görkemli amaçları hakkında öğrendikleri şeylere nasıl minnettarlık duymuşlardı! (Luka 24:32 ile karşılaştırın). Kendini Tanrı’ya adamış Hıristiyanların, Yehova’yla yakın bir ilişkiye ve dua etme ayrıcalığına sahip olduğunu da onlara hatırlatın. Faaliyetsiz olanları, ‘mutlu Tanrı’nın muhteşem iyi haberine’ yeniden karşılık vermeleri için içtenlikle teşvik edin (1. Tim. 1:11).

Sevgi Göstermeye Devam Edin

16. Ruhi yardım sağlamak için harcanan çabaların gerçekten etkili olduğunu gösteren bir tecrübe anlatın.

16 Bu öneriler gerçekten işe yarar mı? Evet. Örneğin 12 yaşında müjdeci olan bir genç, 15 yaşına geldiğinde faaliyetsiz olmuştu. Ancak daha sonra yeniden faal duruma geldi ve 30 yıldır tamgün hizmet ediyor. Ruhen iyileşmesini büyük ölçüde bir ihtiyarın yardımına borçluydu. Kendisi bu ruhi yardımı gerçekten çok takdir ediyor.

17, 18. Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşan birine destek olmanıza hangi nitelikler yardım eder?

17 İsa’nın takipçilerinin, faaliyetsiz olanların cemaate dönmesine yardım etmelerinin nedeni sevgidir. İsa, takipçilerine şöyle dedi: “Size birbirinizi sevin diye yeni bir emir veriyorum; siz de birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin. Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” (Yuhn. 13:34, 35). Evet sevgi, gerçek Hıristiyanları tanıtan bir işarettir. Faaliyetsiz duruma gelen vaftiz edilmiş Hıristiyanlara da böyle bir sevgi gösterilmesi gerekmez mi? Şüphesiz. Fakat gereken yardımı sağlamak için çeşitli Tanrısal nitelikleri göstermemiz gerekir.

18 Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşan birine yardım edebilmek için hangi nitelikleri sergilemeniz gerekebilir? Sevginin yanında şefkat, iyilik, yumuşak başlılık ve tahammül göstermeye de ihtiyacınız olabilir. Koşullara bağlı  olarak bağışlayıcı olmanız da gerekebilir. Pavlus şöyle yazdı: “İçten şefkat, iyilik, alçakgönüllülük, yumuşak başlılık ve tahammül niteliklerini giyin. İçinizden birinin diğerinden yakınmak için bir nedeni olsa bile, birbirinize katlanmaya ve birbirinizi gönülden bağışlamaya devam edin. Yehova sizi gönülden bağışladığı gibi, siz de bağışlayın. Ancak tüm bunların üstüne sevgiyi giyin; çünkü sevgi, birliğin kusursuz bağıdır” (Kol. 3:12-14).

19. Koyun benzeri nitelikler gösteren kişilerin sürüye dönmesi için çaba harcamak neden her şeye değer?

19 Aynı temayı işleyen sonraki inceleme makalesi, bazılarının yolunu şaşırıp sürüden uzaklaşmasının nedenlerini ele alacak. Ayrıca, geri dönenlerin nasıl karşılanması gerektiğine de değinilecek. Gelecek makaleyi incelerken ve bu makale üzerinde düşünürken, koyun benzeri nitelikler gösteren birinin sürüye dönmesi için harcadığınız tüm çabalara değeceğinden emin olun. Bu ortamda birçok insan yaşamını maddi zenginlik peşinde koşarak geçiriyor, fakat tek bir kişinin hayatı dünyanın tüm zenginliğinden daha değerlidir. İsa kaybolan koyun örneğinde bunu gösterdi (Mat. 18:12-14). Sürüden uzaklaşan, ancak Yehova için değerli olan kişilerin geri dönmelerine yardım etmek için samimi ve yoğun çaba gösterirken bunu aklınızdan hiç çıkarmayın.

Nasıl Cevaplarsınız?

• Cemaatteki çobanların, sürüden uzaklaşan kişilerle ilgili hangi sorumluluğu var?

• Şu an cemaat faaliyetlerine katılmayan kişilere nasıl yardım edebilirsiniz?

• Yolunu şaşırıp sürüden uzaklaşanlara destek olmanıza hangi nitelikler yardım edebilir?

[Sorular]

[Sayfa 10’daki resim]

Cemaatteki çobanlar, Tanrı’nın sürüsünden ayrılanlara sevgiyle yardım etmek için çaba sarf eder