İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’ya “Tek Yürek ve Tek Vücut” Olarak Hizmet Etmek

Tanrı’ya “Tek Yürek ve Tek Vücut” Olarak Hizmet Etmek

 Tanrı’ya “Tek Yürek ve Tek Vücut” Olarak Hizmet Etmek

YAHUDİLER ve Yahudiliği benimsemiş olanlar, İsa Mesih’in öğrencilerinin etrafına toplanmıştı. Pentekost Bayramıydı ve bu ziyaretçiler batıda Roma’dan doğuda Part Ülkesi’ne kadar çok uzak yerlerden Yeruşalim’e gelmişlerdi. Aralarında çeşitli dillerin konuşulduğu duyuluyordu. Fakat onlarla konuşan İsa’nın öğrencileri Celileliydi. Şaşkın ziyaretçilerden bazıları şöyle sordular: “Nasıl oluyor da her birimiz doğduğumuzdan beri duyduğumuz dilde, kendi dilimizde konuşmalar işitiyoruz?” (Elçi. 2:8).

Elçi Petrus ayağa kalkıp, şahit oldukları bu mucizenin kaynağını açıkladı. Kalabalık Petrus’ un anlattıklarını hemen kabul etti. Binlerce kişi vaftiz edildi! (Elçi. 2:41). Cemaat hızla büyüdüğü halde birlik içinde kaldı. Kutsal Kitabı kaleme alanlardan Luka “iman edenlerden oluşan topluluk tek yürek ve tek vücut olmuştu” der (Elçi. 4:32).

MS 33 yılının Pentekost gününde vaftiz edilen binlerce kişi yeni inançları hakkında daha çok bilgi almak için Yeruşalim’de daha uzun kalmak istedi. Fakat onlar Yeruşalim’e gelirken bu kadar uzun kalacaklarını düşünmemişlerdi. Bu yüzden geçici olarak maddi kaynaklarını bir araya getirdiler. Bazı kardeşler gönüllü olarak eşyalarını sattılar ve ellerine geçen parayı, ihtiyaçta olanlar için bağış olarak elçilere verdiler (Elçi. 2:42-47). Aralarında sevgi ve cömertlik göstermek konusunda ne güzel bir ruh vardı!

Gerçek Hıristiyanlar böyle bir sevgiyi ve cömertlik ruhunu her zaman göstermişlerdir. Bugün de Yehova’nın cemaati O’na “tek yürek ve tek vücut” olarak hizmet etmeye devam ediyor. İsa’nın takipçisi olan bireyler zamanlarını, enerjilerini ve maddi kaynaklarını, iyi haberi duyurmak ve Tanrı’nın Krallığının çıkarlarını desteklemek için cömertçe kullanırlar. ( “Bazılarının Tercih Ettiği Bağış Yöntemleri” başlıklı çerçeveye bakın.)

[Sayfa 6, 7’deki çerçeve]

 BAZILARININ TERCİH ETTİĞİ BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

DÜNYA ÇAPINDAKİ İŞE BAĞIŞLAR

Birçok kişi bütçe yapıp ya da bir miktar para ayırıp, üzerinde “Dünya Çapındaki İş” yazan bir kutuya atar.

Cemaatler her ay o paraları Yehova’nın Şahitlerinin kendi ülkelerinde hizmet eden bürosuna gönderirler. Bağışlar Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Attention Treasurer’s Office, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483 adresine veya Yehova’nın Şahitlerinin ülkenize hizmet veren bürosuna da gönderilebilir [Türkiye için Yehova’nın Şahitlerini Destekleme Derneği]. Yukarıdaki adrese gönderilen çekler “Watchtower” adına ödenebilir durumda olmalıdır. Mücevher veya başka değerli eşyalar da bağışlanabilir. Bu tür bağışların beraberinde hediye olarak gönderildiklerini açıkça belirten bir de kısa mektup gönderilmelidir.

ŞARTLI BAĞIŞ DÜZENLEMESİ

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’ya dünya çapında kullanılması için ve istendiğinde iade edilmek şartıyla para verilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yukarıda geçen adrese yazarak ya da (718) 560-7500 numaralı telefonu arayarak Bağış Bürosu’yla temas kurun.

PLANLI BAĞIŞLAR

Dünya çapındaki Krallık faaliyetini desteklemek için, koşulsuz para bağışlarının yanı sıra başka bağış yöntemleri de vardır:

Sigorta: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania bir hayat sigortasından veya emeklilik gelirinden yararlanacak taraf olarak gösterilebilir.

Banka Hesapları: Yerel banka mevzuatına göre bir düzenlemeyle, bankadaki mevduat hesapları veya kişisel emeklilik hesapları Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’nın kullanımına sunulabilir veya ölüm durumunda Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’ya devredilebilir.

Hisse Senetleri ve Tahviller: Hisse senetleri ve tahviller, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’ya şartsız olarak bağışlanabilir.

Gayri Menkuller: Satılabilir gayri menkuller, şartsız olarak ya da içinde ikâmet edildiği durumlarda bağış yapan kişinin ömür boyu orada yaşaması için uygun düzenleme yapılarak bağışlanabilir. Teşkilata herhangi bir gayri menkul bağışlamadan önce ülkenizdeki büroyla temas kurun.

Bağış Geliri: Bağış geliri düzenlemesinde, kişi Yehova’nın Şahitleri tarafından idare edilen belirli bir kuruma para veya kıymetli evrak verebilir. Bağış yapan kişi veya tayin ettiği bir başkası, bunun karşılığında ömür boyu her yıl belirli bir ödeme alır. Bağış yapan kişi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği yıl gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

Vasiyetler ve Şartlı Bağış Düzenlemeleri: Yasal olarak düzenlenmiş bir vasiyetnameyle Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania’ya mülk veya para bırakılabilir; veya bir şartlı bağış sözleşmesinde Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yararlanacak taraf olarak gösterilebilir. Dinsel bir teşkilatı destekleme amacı güden şartlı bağışlar, bazı vergi avantajları sağlayabilir.

“Planlı bağış” terimiyle belirtildiği gibi, genelde bu tür bağışlarda bağış yapan kişi bir planlama yapmalıdır. Yehova’nın Şahitlerinin dünya çağındaki işini planlı bir bağış yöntemiyle desteklemek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla, İngilizce ve İspanyolca olarak Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide (Dünya Çapındaki Krallık Hizmetini Desteklemek İçin Planlı Bağışlar) kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta, hem şu anda hem de daha sonra hangi yöntemlerle miras bağışı yapılabileceğine dair bilgi bulunuyor. Birçok kişi bu kitapçığı okuyup kendi hukuk veya mali müşavirine danıştıktan sonra, hem Yehova’nın Şahitlerinin dünya çapındaki dinsel ve yardım faaliyetlerini destekleyebildi hem de bu sayede vergi avantajlarından daha çok yararlanabildi. Bu kitapçık Charitable Planning Office’den (Planlı Bağış Bürosu) istenebilir.

Daha fazla bilgi için mektupla veya telefonla aşağıdaki adresten Charitable Planning Office’le temasa geçebilirsiniz; ya da Yehova’nın Şahitlerinin ülkenize hizmet veren bürosuyla temas kurabilirsiniz.

Charitable Planning Office

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

100 Watchtower Drive

Patterson, New York 12563-9204

Telefon: (845) 306-0707