İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Nasıl Biri Olmak İsterdiniz?

Nasıl Biri Olmak İsterdiniz?

 Nasıl Biri Olmak İsterdiniz?

FİLİPİNLER’DE bir polis şefi bir öncüye “Bu adama ne yaptınız da böylesine değişti?” diye sordu. Masasındaki tonla kağıdı göstererek sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu evrakların ona karşı açılmış eski davalarla ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Bizi bu şehirdeki bir beladan kurtardınız.” Bu adam, eskiden sürekli sorun çıkaran bir ayyaştı. Onun, hayatında büyük değişiklikler yapmasına hangi şey neden oldu? Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaptaki ilham edilmiş mesaj.

Birçok kişi elçi Pavlus’un ‘eski kişiliği üzerinizden atmalısınız; Tanrı’nın isteğine göre yaratılmış yeni kişiliği giymelisiniz’ öğüdünü hayatlarında uyguladı (Efes. 4:22-24). Yapmamız gereken değişiklikler büyük olsun küçük olsun yeni kişiliği giymek İsa’nın takipçisi olmanın bir kısmıdır.

Yaşamımızda değişiklikler yaparak vaftiz edilmeye yeterli duruma gelmek sadece bir başlangıçtır. Suda vaftiz edilmek üzere kendimizi sunduğumuzda, kabaca şekillendirilmiş bir tahta parçasına benzeriz. Görünümünden şekli anlaşılır fakat üzerinde daha fazla çalışılması gerekir. Parçayı güzel bir hale getirmek için oymacının ince ayrıntılar üzerinde hâlâ çalışması gerekir. Biz de vaftiz edilmek için Tanrı’nın bir hizmetçisinden beklenen temel nitelikleri geliştirdik. Bununla birlikte yeni kişiliğimizi hâlâ geliştirmemiz gerekir. Kişiliğimizde düzeltmeler yapmaya devam etmeliyiz.

Pavlus bile kendisinde düzeltmeler yapması gerektiğini biliyordu. O şunu dedi: “Doğruyu yapmak istediğim zaman, kötülük yanı başımda bekliyor” (Rom. 7:21). Pavlus nasıl biri olduğunun ve nasıl biri olmak istediğinin kesinlikle farkındaydı. Peki ya bizim için ne denebilir? Biz de kendimize şunları sormalıyız: ‘İçimde neler barındırıyorum? Nasıl biriyim? Ve nasıl biri olmak istiyorum?’

‘İçimde Neler Barındırıyorum?’

Eski bir evi onarmak istediğimizde, eğer kirişleri çürümüşse dış cepheyi boyamak  yeterli olmaz. Ciddi yapısal sorunları görmezden gelmek sonradan çok daha büyük soruna neden olur. Benzer şekilde görünürde doğru davranmak da yeterli değildir. Kişiliğimizin en derinine inmeli ve çözmemiz gereken sorunları belirlemeliyiz. Aksi takdirde eski kişilik özelliklerimiz yeniden ortaya çıkar. O halde özeleştiri yapmamız şarttır (2. Kor. 13:5). Hoş olmayan yönlerimizi tespit edip düzeltmeliyiz. Yehova bunu başarmamız için ruhi yardım sağladı.

Pavlus şöyle yazdı: “Tanrı’nın sözü canlıdır ve güçlüdür; iki ağzı keskin her kılıçtan daha keskindir, öyle ki canla ruhu, eklemlerle iliği ayıracak kadar derine iner, yürekteki niyetleri ve düşünceleri ortaya serecek güçtedir” (İbr. 4:12). Tanrı’nın yazılı Sözü olan Kutsal Kitaptaki mesajın hayatımızda güçlü bir etkisi olabilir. Mecazi olarak kemiklerin içindeki iliğe kadar saplanarak en derinliklerimize iner. Nasıl biri olduğumuzu düşünürsek düşünelim veya kendimizi başkalarına nasıl biri olarak gösterirsek gösterelim, Tanrı’nın Sözü düşüncelerimizi ve niyetlerimizi ortaya çıkarır. Böylece sorunu tespit etmemize yardım eder.

Eski bir evi onardığımızda zarar gören yerlerini yenilememiz yeterli olmayabilir. Zararın nereden kaynaklandığını bilmemiz, sorunun tekrarlanmasını engelleyecek şekilde önlem almamıza yardım edecektir. Benzer şekilde sadece olumsuz yönlerimizi değil buna neden olan ya da katkıda bulunan etkenleri de tespit etmeliyiz. Bu, zayıflıklarımızı kontrol altında tutmamıza yardım edebilir. Kişiliğimizi şekillendiren sayısız etken vardır; sosyal ve ekonomik durumumuz, çevremiz, kültürümüz, ana babamız, arkadaşlarımız ve dinsel geçmişimiz bunlar arasındadır. İzlediğimiz televizyon programları ve filmler gibi diğer eğlence türleri de kişiliğimizi etkileyebilir. Kişiliğimizde olumsuz etki yaratan şeyleri fark etmemiz onların etkisini azaltmamıza yardım eder.

Kendimizle ilgili özeleştiri yaptıktan sonra ‘Ne yapayım, ben böyleyim’ diyebiliriz. Bu yanlış bir düşünce tarzıdır. Pavlus, cinsel ahlaksızlık yapanların, eşcinsellerin, içkicilerin ve buna benzer kişilerin bulunduğu Korintos cemaatine yazdığı mektubunda şunları söyledi: ‘Gerçi bazılarınız böyleydiniz, fakat yıkanıp temizlendiniz, Tanrımızın ruhuyla aklandınız’ (1. Kor. 6:9-11). Yehova’nın kutsal ruhunun yardımıyla hayatımızda gerekli değişiklikleri yapmayı biz de başarabiliriz.

Filipinler’de yaşayan Marcos’un * durumuna bakalım. O geçmişi hakkında şunları dedi: “Ana babam her zaman tartışırlardı. 19 yaşımda isyan etmemin sebebi buydu.” Marcos çevresinde kumarbaz, hırsız ve soyguncu biri olarak nam yaptı. O ve bazı arkadaşları bir uçak kaçırmayı bile planlamışlardı fakat bunu yapmadılar. Marcos’un kötü davranışları evlendikten sonra da devam etti. Sonunda elindeki her şeyi kumarda kaybetti. Marcos kısa süre sonra Yehova’nın Şahitleriyle Kutsal Kitabı inceleyen karısının tetkikine katıldı. Önceleri kendini bir Şahit olamayacak kadar değersiz hissediyordu. Fakat öğrendiklerini uygulaması ve ibadetlere katılması Marcos’un eski yolunu bırakmasına  yardım etti. O artık, başkalarına da bir insanın nasıl değişebileceğini öğreten, İsa’nın vaftiz edilmiş bir takipçisi.

Siz Nasıl Biri Olmak İstiyorsunuz?

İsa’nın takipçileri olarak sahip olmamız gereken nitelikleri geliştirmemiz için hangi değişiklikleri yapmamız gerekiyor? Pavlus İsa’nın takipçilerine şunu öğütlüyor: “Şimdi bunların hepsinden, gazaptan, öfkeden, kötülükten, aşağılayıcı ve açık saçık konuşma tarzından tamamen sıyrılın. Birbirinize yalan söylemeyin. Alışkanlıklarıyla birlikte eski kişiliği üzerinizden çıkarıp atın.” O sözlerini şöyle tamamlıyor: “Tam bilgi yoluyla sürekli yenilenen ve Yaratıcısını yansıtan yeni kişiliği giyin” (Kol. 3:8-10).

O halde bizim başlıca hedefimiz eski kişiliği üzerimizden çıkarmak ve yeni kişiliği giymek olmalı. Bunu başarmak için hangi nitelikleri geliştirmemiz gerekir? Pavlus şunu diyor: “İçten şefkat, iyilik, alçakgönüllülük, yumuşak başlılık ve tahammül niteliklerini giyin. İçinizden birinin diğerinden yakınmak için bir nedeni olsa bile, birbirinize katlanmaya ve birbirinizi gönülden bağışlamaya devam edin. Yehova sizi gönülden bağışladığı gibi, siz de bağışlayın. Ancak tüm bunların üstüne sevgiyi giyin; çünkü sevgi, birliğin kusursuz bağıdır” (Kol. 3:12-14). Bu nitelikleri geliştirmek üzere özenle çaba harcamak ‘hem Yehova’nın hem de insanların takdirini kazanmamıza’ yardım edecektir (1. Sam. 2:26). İsa yeryüzündeyken Tanrısal nitelikleri göze çarpar şekilde sergiledi. Onun örneğini inceler ve izlersek Mesih’e ve böylece Tanrı’ya daha çok ‘benzeyebiliriz’ (Efes. 5:1, 2).

Kendimizde yapmamız gereken değişiklikleri tespit etmenin bir başka yolu ise Kutsal Kitaptaki karakterleri inceleyerek hangi özelliklerin onları çekici ve itici kıldığına dikkat etmektir. Örneğin Yakup’un oğlu Yusuf’u düşünelim. O yaşadığı adaletsizliklere rağmen olumlu bir tutumu ve iç güzelliğini korudu (Başl. 45:1-15). Diğer yandan Kral Davut’un oğlu Abşalom halkın yararını gözetiyormuş gibi davranan ve yakışıklılığıyla övülen biriydi. Fakat o aslında bir hain ve katildi (2. Sam. 13:28, 29; 14:25; 15:1-12). Bir kişiyi çekici kılan etkenler, iyi biriymiş gibi davranması ve dış görünüşü değildir.

Bunu Başarabiliriz

Daha iyi biri haline gelmek ve Tanrı’nın gözünde güzel olmak için içimizdeki insana önem vermeliyiz (1. Pet. 3:3, 4). Kişiliğimizde değişiklikler yapmak için olumsuz yönlerimizi ve buna katkıda bulunan ya da neden olan etkenleri belirlemenin yanı sıra Tanrısal nitelikleri geliştirmemiz gerekir. Bu tür değişiklikler yapmak üzere gösterdiğimiz çabaların başarıya ulaşacağından emin olabilir miyiz?

Evet, Yehova’nın yardımıyla gereken değişiklikleri yapabiliriz. Biz de Mezmur yazarı gibi şöyle dua edebiliriz: “Bende temiz bir yürek yarat ey Tanrım, kararlı, yeni bir ruh ver içime” (Mezm. 51:10). Yaşamımızı O’nun isteğine tam olarak uygun hale getirme arzumuzu güçlendirmesi için Tanrı’dan ruhunun içimizde işlemesini rica edebiliriz. Evet, kendimizi Yehova’nın gözünde çok daha çekici kılmayı başarabiliriz.

[Dipnot]

^ p. 11 İsim değiştirilmiştir.

[Sayfa 4’teki resim]

Fırtınadan zarar görmüş bu evin sadece dışını boyamak yeterli olur mu?

[Sayfa 5’teki resim]

Kişiliğiniz Mesih’inkine benziyor mu?