İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Bir An Önce Dönmelerine Yardım Edin!

Bir An Önce Dönmelerine Yardım Edin!

 Bir An Önce Dönmelerine Yardım Edin!

“Biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sende” (YUHN. 6:68).

1. Birçok öğrencisi İsa’yı terk ettiği zaman Petrus ne dedi?

BİR defasında, İsa Mesih’in öğretilerinden birini kabul etmeyen birçok öğrencisi onu bırakmıştı. İsa elçilerine “Yoksa siz de mi gitmek istiyorsunuz?” diye sordu. Petrus şu yanıtı verdi: “Efendimiz biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sende” (Yuhn. 6:51-69). Gidecek başka bir yer yoktu. O zamanki Yahudilikte “sonsuz yaşamın sözleri” yoktu, bugünkü sahte din dünya imparatorluğu olan Büyük Babil’de ise hiç yok. Yolunu şaşırıp Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşan, fakat O’nu memnun etmek isteyen herkes için “uykudan uyanma” ve sürüye geri dönme saati çoktan gelmiştir (Rom. 13:11).

2. Adli veya mahrem konular söz konusu olduğunda neyi aklımızda tutmalıyız?

2 Yehova İsrail’in kaybolan koyunlarıyla ilgilendiğini göstermişti (Hezekiel 34:15, 16’yı okuyun). Aynı şekilde cemaatteki ihtiyarlar da sürüden uzaklaşan koyun benzeri niteliklere sahip kişilere yardım etmeyi isterler ve bundan sorumludurlar. İhtiyarlar, yardım isteyen faaliyetsiz kişiyle inceleme yapmak üzere bir müjdeciyi görevlendirirse ve müjdeci o kardeşin ciddi bir günah işlediğini öğrenirse ne yapılmalı? Müjdeci adli veya mahrem bir konuda öğüt vermek yerine, kişiye ihtiyarlarla konuşmasını söylemeli. O bunu yapmazsa, müjdeci ihtiyarlarla kendisi konuşmalı (Lev. 5:1; Gal. 6:1).

3. Yüz koyunu olan adam kaybolan koyununu bulunca ne yapmıştı?

3 Önceki makalede İsa’nın, 100 koyunu olan bir adamla ilgili örneğine değinildi. Onlardan biri kaybolduğunda adam 99 koyunu  bırakıp kaybolan koyunu aramaya çıkmıştı. Onu bulunca ne kadar mutlu olmuştu! (Luka 15:4-7). Tanrı’nın sürüsünden uzak olan bir koyun geri döndüğünde biz de benzer bir sevinç yaşarız. İhtiyarlar ve cemaatteki başka kişiler, faaliyetsiz kardeşlerine olan sevgilerinden dolayı muhtemelen onu ziyaret ediyorlardır. Onlar da bu kişinin sürüye dönmesini ve Tanrı’nın desteğinden, korumasından ve verdiği nimetlerden yararlanmasını ister (Tekr. 33:27; Mezm. 91:14; Özd. 10:22). Bu konuda birine yardım etme olanakları varsa neler yapabilirler?

4. Galatyalılar 6:2, 5 bize ne gösterir?

4 O kardeşe Yehova’nın koyunlarını sevdiğini ve bizden sadece yapabileceğimiz şeyleri istediğini nazikçe anlatarak, onu cemaate dönmeye teşvik edebilirler. Tanrı’nın bizden istedikleri arasında Kutsal Yazıları incelemek, ibadetlere katılmak ve Krallığın iyi haberini duyurmak vardır. Galatyalılar 6:2, 5’i okuyup şuna değinmek yerinde olabilir: Hıristiyanlar birbirlerine yüklerini taşımaları için yardım edebilir, fakat ruhi açıdan “herkes kendi sorumluluğunu taşıyacak.” Kimse bizim adımıza Tanrı’ya sadakat gösteremez.

Onları “Hayatın Kaygıları” mı Uzaklaştırdı?

5, 6. (a) Faaliyetsiz kimseleri dikkatle dinlememiz neden önemlidir? (b) Faaliyetsiz kimselere, Tanrı’nın toplumuyla görüşmemenin onlara zarar verdiğini nasıl açıklayabilirsiniz?

5 Faaliyetsiz kardeşler içlerini dökmek istediklerinde, ihtiyarlar ve başka olgun müjdeciler onları can kulağıyla dinlemeli, böylece onlara nasıl yardım edebileceklerini görebilirler. Bir ihtiyar olduğunuzu ve “hayatın kaygıları” nedeniyle cemaatten uzaklaşan evli bir çifti ziyaret ettiğinizi farz edelim (Luka 21:34). Maddi sorunlar ve artan aile sorumlulukları, zamanla onları ruhen faaliyetsiz duruma getirmiş olabilir. Biraz rahatlamaya ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirler ancak onlara, kendilerini toplumdan ayırmanın çözüm olmadığını açıklayabilirsiniz (Özdeyişler 18:1’i okuyun). Nazikçe şöyle sorabilirsiniz: “İbadetlere gelmeyi bıraktığınızdan beri daha mı mutlusunuz? Daha iyi bir aile hayatınız oldu mu? Yehova’ya güvenmekten kaynaklanan sevince hâlâ sahip misiniz?” (Neh. 8:10).

6 Böyle sorular üzerinde düşünmek, faaliyetsiz kişilerin cemaatle görüşmediklerinden dolayı ruhen zayıfladıklarını ve bu nedenle eskisi gibi mutlu olmadıklarını anlamalarını sağlayabilir (Mat. 5:3; İbr. 10:24, 25). İyi haberi duyurmadıkları için sevinçlerini kaybettiklerini görmelerine yardım edebilirsiniz (Mat. 28:19, 20). O halde faaliyetsiz birinin yapabileceği en hikmetli şey nedir?

7. Sürüden uzaklaşanları ne yapmaya teşvik edebiliriz?

 7 İsa şöyle dedi: “Kendinize dikkat edin de, aşırı yeme içmeyle ve hayatın kaygılarıyla yüreğiniz ağırlaşmasın. . . . . Öyleyse, her zaman Tanrı’ya yakararak uyanık kalın ki, olacak tüm bu şeylerden kurtulmayı . . . . başarabilesiniz” (Luka 21:34-36). Sürüden uzaklaşan fakat eskiden sahip oldukları mutluluğa yeniden kavuşmak isteyen kişileri, kutsal ruhu ve Tanrı’nın yardımını almak için dua etmeye ve dualarıyla uyumlu davranmaya teşvik edebilirsiniz (Luka 11:13).

Tökezlediler mi?

8, 9. Bir ihtiyar tökezleyen biriyle konuşurken nasıl akıl yürütebilir?

8 İnsanlar kusurlu olduğu için kişilik çatışmaları yaşanabilir ve bu bir kardeşimizi tökezletebilir. Bazıları cemaatte sorumlu konumda bulunan birinin Kutsal Kitaba aykırı bir davranışı nedeniyle tökezlemiştir. Faaliyetsiz kişi böyle bir olaydan etkilenmişse, onu ziyaret eden ihtiyar, Yehova’nın kimseyi tökezletmediğine dikkat çekebilir. O zaman neden bir kişi, Yehova’yla ve cemaatle ilişkisini bozsun? Bunun yerine o kişinin, “tüm dünyanın hâkimi” olan Tanrı’nın yaşananları gördüğüne ve meseleleri adaletle ele aldığına güvenerek O’na hizmet etmeyi sürdürmesi gerekmez mi? (Başl. 18:25; Kol. 3:23-25). İnsan yürürken tökezleyip yere düşse, hiç çaba harcamadan öylece olduğu yerde kalır mı?

9 Kardeşine yardım etmek isteyen bir ihtiyar şuna dikkat çekebilir: Ruhen tökezleyen bazı kişiler için mesele zaman geçtikçe önemini yitiriyor. Aslında onları Yehova’ya hizmet etmekten alıkoyan durum bile ortadan kalkmış olabilir. Bir kimse terbiye edildiği için tökezlediyse bunun üzerinde duayla derin düşünmesi yararlı olacaktır. Bu sayede kişi, hiç değilse bir ölçüde hata yaptığını ve terbiyeden dolayı tökezlememesi gerektiğini anlayabilir (Mezm. 119:165; İbr. 12:5-13).

Öğretilerle İlgili Bir Sorun mu Yaşadılar?

10, 11. Bazı Kutsal Kitap öğretileri konusunda anlayışı farklı olan biriyle konuşurken nasıl akıl yürütülebilir?

10 Bazıları Kutsal Yazılara dayalı bir öğretiyle hemfikir olmadıkları için Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşabilir. Mısır’daki esaretten kurtulan İsrailoğulları, Tanrı’nın onlar için ‘yaptıklarını unuttular’ ve O’nun “öğüdünü beklemediler” (Mezm. 106:13). Faaliyetsiz birine “sadık ve sağgörülü hizmetkâr”ın muhteşem bir ruhi gıda sağladığını hatırlatmak yararlı olabilir (Mat. 24:45). Zaten hakikati böyle öğrenmişti. O halde hakikat yolunda yürümeye neden tekrar başlamasın? (2. Yuhn. 4).

11 Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşanlara yardım etmeye çalışan bir ihtiyar, İsa’nın öğrencilerinin, bir öğretisini reddettikleri için onu bıraktığı olaydan söz edebilir (Yuhn. 6:53, 66). Mesih’le ve onun sadık takipçileriyle görüşmeyi kesen bu kişiler, ruhi şeylere olan takdirlerini ve sevinçlerini kaybettiler. Bugün ibadetlere katılmayı bırakanlar, böyle zengin ruhi gıdanın sunulduğu başka bir yer buldu mu? Hayır, çünkü böyle bir yer yok!

Ciddi Bir Günah mı Söz Konusu?

12, 13. Sürüden uzaklaşan biri ciddi bir günah işlediğini kabul ederse ona nasıl yardım edilebilir?

12 Bazı kişiler ciddi bir günah işlediklerinden dolayı iyi haberi duyurmayı ve ibadetlere katılmayı bırakabilir. Suçlarını ihtiyarlara itiraf ederlerse cemaatten çıkarılacaklarını düşünebilirler. Fakat yanlış davranışı bıraktılarsa ve içtenlikle tövbe ettilerse cemaatten çıkarılmayacaklardır (2. Kor. 7:10, 11). Tersine sevinçle karşılanacaklar ve ihtiyarlar ihtiyaç duydukları ruhi yardımı sağlayacaktır.

13 Diyelim ki siz faaliyetsiz birine yardım etme sorumluluğu alan olgun bir müjdecisiniz ve kardeşiniz size ciddi bir günah işlediğini söyledi. Bu durumda ne yapmalısınız?  Daha önce değinildiği gibi, duruma karışmak yerine ona ihtiyarlarla konuşmasını tavsiye edin. Bunu yapmak istemezse o zaman siz, Yehova’nın bu konudaki yönlendirmeleriyle uyumlu davranmakla O’nun ismini ve cemaatin iyiliğini düşündüğünüzü göstermiş olursunuz (Levioğulları 5:1’i okuyun). İhtiyarlar, geri dönüp Tanrı’nın isteğine göre yaşamak isteyen birine nasıl yardım edileceğini bilirler. Kişinin sevgiyle terbiye edilmesi gerekebilir (İbr. 12:7-11). Kişi Tanrı’ya karşı günah işlediğini kabul ederse, yanlış davranışa son vermişse ve içtenlikle tövbe etmişse ihtiyarlar ona yardım edecektir ve Yehova onu bağışlayabilir (İşa. 1:18; 55:7; Yak. 5:13-16).

Bir Oğlun Dönmesi Sevinç Verir

14. İsa’nın müsrif oğul örneğini kendi sözlerinizle anlatın.

14 Sürüden uzaklaşan bir koyuna yardım etmeye çalışan biri, İsa’nın Luka 15:11-24’te kayıtlı örneğine değinebilir. Bu örnekteki genç adam, ahlaksız bir yaşam sürerek mirasını çarçur eder. Zamanla bu rezil hayattan tiksinmeye başlar. Karnı açtır, evini özlemiştir ve geri dönmeye karar vermiştir. O daha uzaktayken babası onu görür, koşup oğlunun boynuna sarılır ve onu şefkatle öper. Yüreği sevinç doludur. Bu örnek üzerinde düşünmek, sürüden uzaklaşmış kişiye geri dönmesi için güç verebilir. Bu ortam yakında yok edileceğinden cemaatten uzaklaşanların bir an önce eve dönmesi gerekir.

15. Bazıları hangi nedenlerle cemaatten uzaklaşıyor?

15 Cemaatten uzaklaşanların çoğu, tam olarak müsrif oğlun durumunda değildir. Bazıları yavaş yavaş kıyıdan uzaklara sürüklenen bir tekne gibi cemaatten uzaklaşır. Bazıları hayatın kaygılarına öyle kapılıyorlar ki Yehova’yla ilişkilerini bir kenara bırakıyorlar. Bazıları da cemaatteki birinin kendilerini tökezletmesine izin veriyor veya Kutsal Yazılara dayalı bir öğretiyle hemfikir olmadıkları için cemaatten uzaklaşıyor. Az sayıda kişi de Kutsal Yazılara aykırı bir davranışta bulunuyor. Ancak bu durumlar için sunulan tavsiyeler, şu ya da bu nedenlerle sürüden uzaklaşan kişilerin geç olmadan geri dönmesine yardım etmenizi kolaylaştırabilir.

“Eve Hoş Geldin Oğlum!”

16-18. (a) Bir ihtiyar, yıllardır faaliyetsiz olan bir biradere nasıl yardım etti? (b) Bu birader neden faaliyetsiz olmuştu? (c) Ona nasıl yardım edildi ve cemaat onu nasıl karşıladı?

16 Bir ihtiyar şöyle anlatıyor: “Cemaatimizin ihtiyarlar kurulu, faaliyetsiz kişileri ziyaret etmek için çok çaba gösteriyor. Ben de birlikte Kutsal Kitabı incelediğim ve hakikat bilgisi almasına yardım ettiğim bir biraderi düşündüm. Yaklaşık 25 yıldır faaliyetsizdi ve  çok zor günler geçiriyordu. Bu nedenle ona, Kutsal Kitaptaki ilkeleri uygulamasının kendisine nasıl yardım edebileceğinden söz ettim. Bir süre sonra İbadet Salonuna gelmeye başladı ve güçlenip sürüye dönmesine yardımcı olacak bir tetkik yapmayı kabul etti.”

17 Bu birader neden faaliyetsiz duruma gelmişti? Şunları söylüyor: “Dünyaya ait şeylerle ruhi konulardan daha fazla ilgilenmeye başladım. Ardından inceleme yapmayı, hizmete çıkmayı ve ibadetlere katılmayı bıraktım. Sonra bir baktım ki artık cemaatin bir parçası değilim. Fakat o ihtiyarın özel, samimi ilgisi cemaate dönmeme yardım etti.” Bu birader tetkik yapmayı kabul ettikten sonra sorunları azalmaya başladı. Şunları söylüyor: “Hayatımda eksik olan şeyin, Yehova ve teşkilatından gelen sevgi ve rehberlik olduğunu anladım.”

18 Cemaat bu biraderi nasıl karşıladı? Şunları söylüyor: “Kendimi İsa Mesih’in sözünü ettiği müsrif oğul gibi hissediyorum. 30 yıl önce de orada olan ve hâlâ ruhen güçlü, yaşlı bir hemşire bana ‘Eve hoş geldin oğlum!’ dedi. Bu gerçekten beni çok etkiledi. Sonunda evdeydim. O ihtiyarın ve tüm cemaatin bana gösterdiği sevgiyi, sıcaklığı, sabrı ve ilgiyi içtenlikle takdir ettiğimi söylemeliyim. Onların Yehova’ya ve komşularına olan sevgisi sürüye dönmeme yardım etti.”

Hemen Harekete Geçmeye Teşvik Edin!

19, 20. (a) Faaliyetsiz kimseleri vakit kaybetmeden sürüye dönmeye nasıl teşvik edebiliriz? (b) Tanrı’nın bizden çok büyük beklentileri olmadığını nasıl gösterebiliriz?

19 Son günlerde yaşıyoruz ve bu ortamın sonu çok yakın. Bu nedenle faaliyetsiz olanları ibadetlere katılmaya teşvik edin. İbadetlere hemen gelmeye başlamalarının önemli olduğunu ısrarla vurgulayın. Şeytan onların Tanrı’yla ilişkisini bozmaya çalışıyor ve hakiki tapınmayı bırakırlarsa yaşamın baskılarından kurtulacaklarını düşünmelerini sağlamaya uğraşıyor, bunu onlara hatırlatın. Onlara, ancak İsa’yı sadakatle takip ederlerse gerçek rahata kavuşacaklarından emin olabileceklerini söyleyebilirsiniz (Matta 11:28-30’u okuyun).

20 Faaliyetsiz olanlara, Tanrı’nın bizden elimizden geleni yapmamızı beklediğini hatırlatın. Lazar’ın kız kardeşi Meryem, İsa’nın ölümünden kısa bir süre önce onu çok pahalı, güzel kokulu bir yağla meshettiği için eleştirilmişti. O zaman İsa şöyle dedi: “Kadını rahat bırakın. . . . . O elinden geleni yaptı” (Mar. 14:6-8). İsa mabette küçük bir bağış yapan muhtaç durumdaki dul kadını övdü. O da elinden geleni yapmıştı (Luka 21:1-4). Çoğumuz ibadetlere gelebilir ve Krallığı duyurma işine katılabiliriz. Yehova’nın yardımıyla bugün faaliyetsiz olan birçok kimse de bunu yapabilecektir.

21, 22. Yehova’ya dönen kişilerle hangi güvenceyi paylaşabilirsiniz?

21 Sürüden ayrılan biri tekrar kardeşlerle karşılaşmaktan tedirgin oluyorsa ona müsrif oğul eve döndüğünde yaşanan sevinci hatırlatın. Cemaate dönenler de benzer bir sevinç kaynağı olur. Onları şimdi harekete geçip İblis’e karşı koymaya ve Tanrı’ya yaklaşmaya teşvik edin (Yak. 4:7, 8).

22 Yehova’ya dönenler sevinçle karşılanacaktır (Mers. 3:40). Geçmişte Yehova’ya hizmet ettikleri dönem şüphesiz onlara büyük mutluluk getirmişti. Zaman kaybetmeden sürüye dönenleri gelecekte de sayısız nimetler bekliyor.

Nasıl Cevaplarsınız?

• Tökezleyip faaliyetsiz duruma gelen bir kardeşinize nasıl yardım edebilirsiniz?

• Bir öğretiyle ilgili kişisel görüşü yüzünden Tanrı’nın sürüsünden uzaklaşan birine yardım etmek için nasıl akıl yürütebilirsiniz?

• Cemaate dönmekten çekinen birine nasıl yardım edilebilir?

[Sorular]

[Sayfa 13’teki resim]

Faaliyetsiz biri içini dökerken can kulağıyla dinleyin

[Sayfa 15’teki resim]

Bazıları İsa’nın müsrif oğul örneğini düşününce sürüye geri dönmeye karar verebilir