İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İsa Gibi Siz De “İblis’e Karşı Koyun”

İsa Gibi Siz De “İblis’e Karşı Koyun”

 İsa Gibi Siz De “İblis’e Karşı Koyun”

“İblis’e karşı koyun, sizden kaçacaktır” (YAK. 4:7).

1. İsa yeryüzündeyken karşılaşacağı muhalefet hakkında neler biliyordu?

İSA MESİH İblis’in muhalefetiyle karşılaşacağının farkındaydı. Bu, Tanrı’nın yılana, yani onun aracılığıyla konuşarak isyan eden kötü ruha söylediklerinden biliniyordu: “Seninle kadın [Yehova’nın teşkilatının gökteki kısmı] arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım. O [İsa Mesih] senin başını ezecek, sen onun topuğunu yaralayacaksın” (Başl. 3:14, 15; Vah. 12:9). İsa’nın topuğunun yaralanması onun yeryüzündeyken öldürülmesi anlamına geliyordu. Bu sadece geçici bir darbeydi, çünkü Yehova onu dirilterek gökteki görkemli konumuna yükseltecekti. Yılanın başının ezilmesi ise İblis’in asla iyileşmeyecek, ölümcül bir yara alması anlamına geliyordu (Elçiler 2:31, 32 ve İbraniler 2:14’ü okuyun).

2. Yehova, İsa’nın İblis’e başarıyla karşı koyacağından neden emindi?

2 Yehova, İsa’nın görevini başarıyla yerine getireceğinden ve yeryüzündeyken İblis’e karşı koyacağından emindi. Yehova bundan nasıl bu kadar emin olabildi? Çünkü İsa’yı uzun zaman önce gökte yaratmıştı, onu gözlemlemişti ve “tüm yaratılanların ilki” olan bu “usta”nın itaatli ve sadık olduğunu biliyordu (Kol. 1:15; Özd. 8:22-31). Bu nedenle Tanrı, İsa’yı yeryüzüne gönderdiğinde ve İblis’in onu ölüme kadar sınamasına izin  verdiğinde biricik oğlunun zafer kazanacağından emindi (Yuhn. 3:16).

Yehova Hizmetçilerini Korur

3. İblis’in, Yehova’nın hizmetçilerine karşı tutumu nasıldır?

3 İsa, İblis’ten “bu dünyanın hükümdarı” diye söz etti ve öğrencilerini tıpkı kendisi gibi zulüm görecekleri konusunda uyardı (Yuhn. 12:31; 15:20). İblis Şeytan’ın elinde bulunan dünya, Yehova’ya hizmet ettikleri ve doğruluk habercisi oldukları için İsa’nın gerçek takipçilerinden nefret ediyor (Mat. 24:9; 1. Yuhn. 5:19). İblis özellikle gökteki Krallıkta Mesih’le birlikte hüküm sürecek olan meshedilmişlerin artakalanını hedef alıyor. Ayrıca yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşamayı ümit eden birçok Yehova’nın Şahidi de onun hedefidir. Tanrı’nın Sözü bizi şöyle uyarır: “Düşmanınız İblis, kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. Pet. 5:8).

4. Tanrı’nın toplumunun, zamanımızda İblis’e başarıyla karşı koyduğunu gösteren nedir?

4 Yehova Tanrı’nın desteğine sahip bir teşkilat olarak İblis’e başarıyla karşı koyuyoruz. Şu gerçekleri düşünün: Son 100 yılda tarihteki en zalim diktatörlüklerden bazıları Yehova’nın Şahitlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Fakat Şahitlerin sayısı hâlâ artmaya devam ediyor ve şu anda dünya çapında 100.000’i aşkın cemaatte 7.000.000’a yakın Şahit vardır. Yehova’nın toplumuna zulmeden acımasız diktatörlükler ise ortadan kalkmıştır!

5. İşaya 54:17 Yehova’nın hizmetçilerinin durumunda nasıl gerçekleşti?

5 Tanrı eski İsrail’deki cemaatten ‘kadını’ olarak bahsederek şu vaatte bulundu: “Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Seni mahkûm etmeye kalkan her dili suçlu çıkaracaksın. Yehova’nın kullarına vereceği miras budur. Onların doğruluğu Bendendir” (İşa. 54:11, 17). Bu vaadin bu “son günlerde” Yehova’nın dünya çapındaki toplumu için geçerli olduğu görüldü (2. Tim. 3:1-5, 13). Tanrı’nın toplumu olarak İblis’e karşı koymaya devam ediyoruz ve Yehova bizim tarafımızda olduğu için Şeytan’ın, bizi ortadan kaldırmak için kullandığı hiçbir silah işe yaramıyor (Mezm. 118:6, 7).

6. Daniel kitabı İblis’in hükümdarlığının geleceği hakkında ne söyler?

6 Bu kötü ortamın hızla yaklaşan sonu geldiğinde Şeytan’ın yönetiminin tüm unsurları ortadan kalkacak. Daniel peygamber Tanrısal ilhamla önceden şunları bildirdi: “[Günlerimizde var olan] bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı [gökte] asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. [Şu anda var olan] bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak” (Dan. 2:44). Bu sözler gerçekleştiğinde, hem Şeytan’ın hem de kusurlu insanların yönetimi ortadan kalkacak. İblis’in ortamının her yönü sonsuza dek yok olacak ve Tanrı’nın Krallığı, hiçbir muhalefetle karşılaşmadan tüm yeryüzünde hüküm sürecek (2. Petrus 3:7, 13’ü okuyun).

7. Yehova’nın hizmetçilerinin İblis’e bireyler olarak başarıyla karşı koyabileceğini nereden biliyoruz?

7 Yehova’nın teşkilatının korunacağına ve ruhi nimetler elde edeceğine şüphe yok (Mezmur 125:1, 2’yi okuyun). Peki ya birey olarak biz? Kutsal Kitap İblis’e karşı koymak konusunda tıpkı İsa gibi başarılı olabileceğimizi söyler. Aslında Mesih’in elçi Yuhanna aracılığıyla bildirdiği peygamberlik sözü, yeryüzünde yaşama ümidine sahip kişilerden oluşan ‘bir büyük kalabalığın’ Şeytan’ın muhalefetine rağmen bu ortamın sonunda hayatta kalacağını gösterir. Kutsal Yazılara göre onlar şöyle haykırır: “Kurtuluşu tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzuya [İsa Mesih’e] borçluyuz” (Vah. 7:9-14). Meshedilmişlerin Şeytan’ı yendiğinden söz edilir ve arkadaşları olan “başka koyunlar” da ona başarıyla karşı koymaktadır (Yuhn. 10:16; Vah. 12:10, 11). Fakat bu, yoğun çaba harcamayı ve ‘bizi kötü  olanın elinden kurtarması’ için Tanrı’ya içtenlikle dua etmeyi gerektirir (Mat. 6:13).

İblis’e Karşı Koymak Konusunda En Mükemmel Örnek

8. Kayıtlara göre İblis çölde İsa’yı ilk olarak nasıl ayartmaya çalıştı? Mesih buna nasıl karşılık verdi?

8 İblis, İsa’nın sadakatini bozmaya çalıştı. Şeytan, İsa’nın Yehova’ya itaatsizlik etmesine yol açmak için çölde çeşitli yöntemlerle onu ayartmaya çalıştı. Ancak İsa Şeytan’a karşı koymak konusunda mükemmel bir örnek bıraktı. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra herhalde çok acıkmıştı. Şeytan ona “eğer sen Tanrı oğluysan, söyle de şu taşlar ekmek olsun” dedi. Fakat İsa, Tanrı’dan aldığı gücü kendi çıkarı için kullanmayı reddetti. Bunun yerine şöyle dedi: “‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Yehova’nın ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır” (Mat. 4:1-4; Tekr. 8:3).

9. İblis’in doğal fiziksel arzularımızı sömürme çabalarına neden karşı koymalıyız?

9 Bugün İblis, Yehova’nın hizmetçilerinin doğal fiziksel arzularını sömürmeye çalışıyor. Bu nedenle bu ahlaksız dünyada yaygın olan cinsel ayartmalara karşı koymaya kararlı olmalıyız. Tanrı’nın Sözü şu ciddi uyarıda bulunur: “Doğruluktan uzak kişilerin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak, bunu nasıl bilmezsiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne putperestler, ne zina yapanlar, ne sapık amaçla kullanılan erkekler, ne oğlancılar . . . . hiçbirinin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak” (1. Kor. 6:9, 10). Öyleyse ahlaksız bir yaşam süren ve değişmeyi reddeden kişilerin, Tanrı’nın yeni dünyasında yaşamasına izin verilmeyeceği açıktır.

10. Matta 4:5, 6’ya göre Şeytan, İsa’nın sadakatini bozmak için onu nasıl ayartmaya çalıştı?

10 Kutsal Yazılar İsa’nın çölde karşılaştığı diğer bir ayartma hakkında şöyle der: “İblis onu alıp kutsal şehre götürdü ve mabedin burcuna çıkardı. Sonra şunları söyledi: ‘Eğer sen Tanrı oğluysan kendini aşağı at; çünkü yazıldığına göre, “O, meleklerine senin için emir verecek ve ayağın hiç taşa çarpmasın diye, seni elleri üzerinde taşıyacaklar”’” (Mat. 4:5, 6). Şeytan İsa’nın böyle etkileyici bir gösteriyle Mesih olduğunu kanıtlayacağını ima etti. Halbuki aslında bu, ona Tanrı’nın onayını ve desteğini kazandırmayacak, uygunsuz ve küstah bir davranış olacaktı. İsa bir kez daha Yehova’ya olan sadakatini korudu ve bir ayetten alıntı yaparak karşılık verdi. Şöyle dedi: “‘Tanrın Yehova’yı sınamayacaksın’ diye de yazılmıştır” (Mat. 4:7; Tekr. 6:16).

11. Şeytan bizi nasıl ayartabilir? Bunun sonucu ne olabilir?

11 Şeytan çeşitli yollarla kendimizi yüceltmemiz için bizi ayartmaya çalışabilir. Ayrıca giyim kuşam bakımından dünyanın moda akımlarını örnek almak ya da şüpheli  eğlencelere katılmak için bizi etkilemeye çalışabilir. Fakat eğer Kutsal Kitaptaki öğütleri göz ardı eder ve dünyayı örnek alırsak, meleklerin bizi bunun kötü sonuçlarından korumasını bekleyebilir miyiz? Kral Davut, Bat-Şeba’yla ilgili günahlarından tövbe ettiyse de davranışlarının sonuçlarından korunmadı (2. Sam. 12:9-12). Biz de, dünyayla dostluk kurmak gibi uygunsuz yollarla Yehova’yı sınamayalım (Yakup 4:4 ve 1. Yuhanna 2:15-17’yi okuyun).

12. (a) Matta 4:8, 9’da Şeytan’ın İsa’yı ne şekilde ayartmaya çalıştığı anlatılıyor? (b) Tanrı’nın Oğlu bu ayartmaya nasıl karşılık verdi?

12 İblis çölde İsa’yı ona siyasi güç sunarak da ayartmaya çalıştı. Şeytan İsa’ya dünyanın tüm krallıklarını ve onların ihtişamını göstererek şöyle dedi: “Eğer yere kapanıp önümde bir tapınma hareketi yaparsan bütün bunları sana vereceğim” (Mat. 4:8, 9). Şeytan, Yehova’ya sunulması gereken tapınmanın kendisine sunulması ve İsa’nın Yehova’ya sadakatsizlik etmesi için gerçekten küstahça bir girişimde bulundu! Bir zamanlar sadık bir melek olan bu varlık, tapınılma arzusu üzerinde düşünerek günahkâr, açgözlü ve kötü niyetli bir ayartıcı olan İblis Şeytan haline gelmişti (Yak. 1:14, 15). Ancak onun tam aksine İsa gökteki Babasına sadık kalmaya kararlıydı, bu nedenle şöyle dedi: “Çekil git, Şeytan! Çünkü, ‘Tanrın Yehova’ya tapınacak ve yalnız O’na ibadet edeceksin’ diye yazılmıştır.” Böylece İsa bir kez daha açık ve kesin ifadelerle İblis’e karşı koydu. Tanrı’nın Oğlu, Şeytan’ın dünyasının hiçbir kısmına sahip olmak istemedi ve kötü olana asla tapınmadı (Mat. 4:10; Tekr. 6:13; 10:20).

“İblis’e Karşı Koyun, Sizden Kaçacaktır”

13, 14. (a) İblis İsa’ya dünyanın tüm krallıklarını göstererek ona ne sunmuş oldu? (b) Şeytan bizi nasıl yozlaştırmaya çalışıyor?

13 İblis, İsa’ya dünyanın tüm krallıklarını göstererek daha önce hiçbir insanın sahip olmadığı bir yetkiyi ona sunmuş oldu. Şeytan İsa’nın gördüklerinin ona çekici geleceğini ve dünyanın en güçlü siyasi lideri olabileceğine onu ikna edeceğini umdu. İblis günümüzde krallıklar sunmasa da gördüklerimiz, duyduklarımız ve düşündüklerimiz yoluyla yüreğimizi yozlaştırmaya çalışıyor.

14 Bu dünya İblis’in kontrolündedir. Dolayısıyla medyayı da o kontrol etmektedir. Bu nedenle dünyanın izlediği, dinlediği ve okuduğu şeylerin ahlaksızlık ve şiddet dolu olması şaşırtıcı değildir. Bu dünyanın reklamları bizde, ihtiyacımız olmayan bir yığın şey alma arzusu uyandırmaya çalışıyor. İblis bu araçlar yoluyla gözlerimize, kulaklarımıza ve zihnimize çekici gelebilecek maddi şeylerle bizi sürekli ayartmaya çalışıyor. Fakat bizler Kutsal Yazılara uygun olmayan malzemeleri izlemeyi, dinlemeyi ve okumayı reddettiğimizde aslında “Çekil git, Şeytan!” diyoruz. Böylece Şeytan’ın kirli dünyasını kesin ve kararlı bir tavırla reddetmek konusunda İsa’yı örnek almış oluyoruz. Şeytan’ın dünyasının bir kısmı olmadığımızı okulda, işte, çevremizde ve akrabalarımız arasında kendimizi cesaretle Yehova’nın Şahidi ve Mesih’in takipçisi olarak tanıtarak da gösteririz (Markos 8:38’i okuyun).

15. Şeytan’a karşı koymak neden sürekli tetikte olmayı gerektirir?

15 İblis, İsa’nın Tanrı’ya olan sadakatini bozmaya yönelik üçüncü girişiminden sonra “onu bıraktı” (Mat. 4:11). Ancak, İsa’yı ayartmaya çalışmaktan vazgeçmedi, çünkü şöyle okuyoruz: “[Çöldeki] bütün bu ayartma çabalarının sonunda İblis, onun peşini bırakıp başka bir fırsat kollamaya başladı” (Luka 4:13). İblis’e karşı koymak konusunda başarılı olduğumuzda Yehova’ya teşekkür etmeliyiz. Ayrıca Tanrı’nın yardımının sürmesini dilemeliyiz, çünkü İblis kendine göre uygun  başka bir fırsatta bizi ayartmaya çalışacaktır ve bu mutlaka bizim beklediğimiz bir zamanda olmayacaktır. Bu nedenle sürekli tetikte olmalıyız ve karşılaşabileceğimiz sınavlar ne olursa olsun Yehova’ya daima kutsal hizmet sunmaya hazır olmalıyız.

16. Yehova bize hangi büyük gücü vermektedir? Neden bunu almak için dua etmeliyiz?

16 İblis’e karşı koyma çabalarımızda bize destek olması için evrendeki en büyük güç olan kutsal ruhu Tanrı’dan dilemeliyiz ve bunu alacağımıza güvenmeliyiz. Kutsal ruh kendi gücümüzle yapamayacağımız şeyleri yapmamızı sağlayacak. İsa takipçilerine, Tanrı’nın ruhunu elde edebileceklerine dair güvence veren şu sözleri söyledi: “Sizler [kusurlu ve dolayısıyla nispeten] kötü olduğunuz halde çocuklarınıza iyi armağanlar vermesini bilirseniz, gökteki Babamız Kendisinden isteyenlere kutsal ruhu daha çok vermez mi?” (Luka 11:13). Kutsal ruhu vermesi için Yehova’ya dua etmeye devam edelim. İblis’e karşı koyma kararlılığımızı korumamızda bize destek olan bu en büyük güç sayesinde zafer kazanabileceğiz. Düzenli olarak içtenlikle dua etmenin yanı sıra, “İblis’in sinsi oyunları karşısında sarsılmadan durabilmek için” Tanrı’nın verdiği tüm silah donanımını kuşanmalıyız (Efes. 6:11-18).

17. İsa kendisine sevinç veren hangi şey sayesinde İblis’e karşı koyabildi?

17 İsa’nın İblis’e karşı koymasına bir şey daha yardımcı oldu, aynı şey bize de yardımcı olabilir. Kutsal Kitap İsa için şöyle der: “O, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayarak işkence direğinde acılara dayandı ve Tanrı’nın tahtının sağına oturdu” (İbr. 12:2). Yehova’nın egemenliğini destekleyerek, O’nun kutsal ismini yücelterek ve sonsuz yaşam ödülünü zihnimizde tutarak biz de benzer bir sevince sahip olabiliriz. Şeytan ve tüm işleri sonsuza dek ortadan kaldırıldığında ve ‘yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinip barış bolluğunda mutluluk bulduklarında’ gerçekten büyük bir sevinç yaşayacağız! (Mezm. 37:11). Öyleyse İsa gibi biz de İblis’e karşı koymaya devam edelim (Yakup 4:7, 8’i okuyun).

Nasıl Cevaplarsınız?

• Yehova’nın, toplumunu koruduğunu gösteren hangi kanıt var?

• İsa Şeytan’a karşı koymak konusunda nasıl bir örnek bıraktı?

• İblis’e hangi yollarla karşı koyabilirsiniz?

[Sorular]

[Sayfa 29’daki resim]

Dünyayla dost olmak bizi Tanrı’ya düşman eder

[Sayfa 31’deki resim]

İsa dünyanın tüm krallıklarını sunan Şeytan’ın teklifini reddetti