İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Titus’a, Filimon’a ve İbranilere Mektuplardan Önemli Noktalar

Titus’a, Filimon’a ve İbranilere Mektuplardan Önemli Noktalar

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

Titus’a, Filimon’a ve İbranilere Mektuplardan Önemli Noktalar

PAVLUS Roma’daki ilk mahkûmiyetinin sona ermesinden bir süre sonra, MS 61’de Girit adasını ziyaret eder. Oradaki cemaatlerin ruhi durumunu gören Pavlus, onları güçlendirmesi için Titus’u yanlarında bırakır. Sonra muhtemelen Makedonya’dan bir mektup yazarak Titus’a görevlerini nasıl yerine getireceği konusunda yol gösterir ve ona bu yetkiyi bir elçi olarak kendisinin verdiğini belirtir.

Pavlus, MS 61’de serbest bırakılmasından kısa bir süre önce, Kolose’de yaşayan iman kardeşi Filimon’a bir mektup yazar. Pavlus arkadaşına hitaben yazdığı bu mektupta kişisel bir ricada bulunur.

Pavlus MS 61’de Yahudiye’deki İbranilere de yazar ve Hıristiyanlığın Yahudilikten üstün olduğunu gösterir. Bu üç mektupta da bizim için değerli öğütler yer alır (İbr. 4:12).

RUHEN GÜÇLÜ KALIN

(Titus 1:1–3:15)

Pavlus “her şehirde cemaat ihtiyarlarının atanması” için Titus’a bazı yönlendirmelerde bulunduktan sonra, başına buyruk kişileri “güçlü bir imana sahip olmaları için ciddiyetle uyarmaya” devam etmesini öğütledi. Girit’teki cemaatte bulunan herkese ‘Tanrı’nın isteğine aykırı her şeyi ve dünyevi arzuları reddetmelerini ve sağduyu göstererek yaşamalarını’ tembih etti (Tit. 1:5, 10-13; 2:12).

Ardından Girit’teki kardeşlerin ruhi sağlıklarını korumasına yardım edecek başka öğütler de verdi. Titus’a şöyle yazdı: ‘Aptalca tartışmalardan, Kanun konusundaki kavgalardan uzak dur’ (Tit. 3:9).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

1:15—“Temiz olanlar için her şey temiz”ken “kirli ve imansız kişiler için” hiçbir şeyin temiz olmaması ne anlama gelir? Cevabı bulmak için Pavlus’un “her şey” derken neyi kastettiğini anlamamız gerekir. O, Tanrı’nın Sözünün doğrudan mahkûm ettiği şeylerden değil, iman edenlerin önüne farklı seçenekler getiren konulardan bahsediyordu. Tanrı’nın standartlarıyla uyumlu bir düşünce tarzına sahip biri için böyle şeyler temizdi. Çarpık bir düşünüşü olan ve vicdanı kirlenmiş kişiler içinse tam tersi söz konusuydu. *

3:5—İsa’nın meshedilmiş takipçileri nasıl ‘yıkanıp kurtuldu’ ve ‘kutsal ruhla yenilendi’? Tanrı onları İsa’nın kurban olarak sağladığı fidye sayesinde, onun kanıyla ‘yıkayıp kurtardı.’ ‘Kutsal ruhla yenilendiler’ çünkü Tanrı’nın ruhla evlat edindiği oğullar olarak “yeniden yaratılmış” oldular (2. Kor. 5:17).

Alacağımız Dersler:

1:10-13; 2:15. Gözetmenler cemaatteki yanlışlıkları düzeltmek konusunda cesur olmalıdır.

2:3-5. Birinci yüzyılda olduğu gibi bugün de cemaatteki olgun hemşireler “iftiracı ve şaraba esir değil, dindarlığa yakışır davranan, iyi olanı öğreten kişiler” olmalı. Bu sayede cemaatteki “genç kadınlara” kişisel olarak bir şeyler öğretirken etkili olabilirler.

3:8, 14. Zihnimizi “iyi işlere” vermemiz ‘değerli ve yararlı’ olacaktır. Çünkü bu sayede  Tanrısal hizmette meyve verebilir ve bu kötü dünyadan ayrı kalabiliriz.

‘SEVGİSİNE GÜVENEREK’ RİCADA BULUNDU

(Filim. 1-25)

Pavlus Filimon’u, sevgi ve iman konusunda örnek olduğu için över. Onun iman kardeşlerini canlandırması Pavlus’a “büyük sevinç ve teselli kaynağı” olur (Filim. 4, 5, 7).

Pavlus Onisimos’la ilgili hassas durumu ele alırken Filimon’a emir vermektense onun ‘sevgisine güvenip’ ricada bulunur ve bu konuda tüm gözetmenlere bir örnek bırakır. Filimon’a şöyle yazar: “Bunları sözümü dinleyeceğine güvenerek yazıyorum ve biliyorum ki söylediklerimden fazlasını da yaparsın” (Filim. 8, 9, 21).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

10, 11, 18​—Eskiden “işe yaramaz” biri olan Onisimos nasıl “yararlı biri” haline geldi? İsteksiz bir köle olan Onisimos, Kolose’de Filimon’un evinden kaçıp Roma’ya gelmişti. 1.400 kilometrelik yolculuk için gereken parayı da muhtemelen efendisinden çalmıştı. Filimon için gerçekten de işe yaramaz biriydi. Ancak Roma’da Pavlus onun Hıristiyanlığı benimsemesine yardımcı olmuştu. Eskiden “işe yaramaz” bir köle olan bu adam, artık bir Hıristiyandı ve “yararlı” biri olmuştu.

15, 16​—Pavlus neden Filimon’dan Onisimos’u serbest bırakmasını istemedi? Pavlus “Tanrı’nın krallığını duyuruyor ve Efendimiz İsa Mesih’le ilgili gerçekleri öğretiyordu.” Kendini tam anlamıyla bu göreve vermek istediğinden, kölelik de içinde olmak üzere toplumsal konulara karışmamayı tercih etti (Elçi. 28:31).

Alacağımız Dersler:

2. Filimon ibadetler için evini açtı. Evimizde tarla buluşmaları yapılması bizim için bir ayrıcalıktır (Rom. 16:5; Kol. 4:15).

4-7. İman ve sevgi konusunda örnek olan sevgili kardeşlerimizi övmek için fırsat kollamalıyız.

15, 16. Yaşamımızda meydana gelen olumsuz gelişmeler yüzünden aşırı kaygı duymamalıyız. Onisimos’un durumunda olduğu gibi bunun sonuçları bize yarar sağlayabilir.

21. Pavlus, Filimon’dan Onisimos’u bağışlamasını bekliyordu. Benzer şekilde bizden de bizi gücendiren bir iman kardeşimize karşı bağışlayıcı olmamız beklenir (Mat. 6:14).

“HIZLA OLGUNLUĞA DOĞRU İLERLEYELİM”

(İbr. 1:1–13:25)

Pavlus İsa’nın fidyesine iman etmenin Kanuna dayalı işlerden daha üstün olduğunu kanıtlamak için, Hıristiyanlığın Kurucusunun haşmetini, kâhinliğini, kendini fidye olarak vermesini ve yeni ahdi vurgular (İbr. 3:1-3; 7:1-3, 22; 8:6; 9:11-14, 25, 26). Bunu bilmek, Yahudilerden zulüm gören İbrani Hıristiyanların bununla baş etmesine şüphesiz yardım etmiş olmalı. Pavlus, İbrani iman kardeşlerini ‘hızla olgunluğa doğru ilerlemeye’ ısrarla teşvik eder (İbr. 6:1).

İsa’nın bir takipçisi için iman ne kadar önemlidir? Pavlus, “iman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır” diye yazar. İbranileri “Önümüze konulan koşuyu tahammülle koşalım” diye teşvik ederken bunu yapmalarını söyler (İbr. 11:6; 12:1).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

2:14, 15—Şeytan’ın “ölüm silahlarının sahibi” olması, istediği birinin vakitsiz ölümüne neden olabileceği anlamına mı gelir? Hayır. Ancak Şeytan Aden’de kötü yolu seçtiğinden beri onun yalanları ölüm saçıyor. Çünkü o, Âdem’in günah işlemesine ve insanlığa günah ve ölümü miras bırakmasına neden oldu (Rom. 5:12). Dahası yeryüzünde Şeytan’a hizmet edenler, İsa’ya yaptıkları gibi  Tanrı’nın bugünkü hizmetçilerine de öldüresiye zulmediyor. Fakat bu, Şeytan’ın istediği kişiyi öldürecek sınırsız gücü olduğunu göstermez. Öyle olsaydı Yehova’ya tapınanları şüphesiz uzun zaman önce ortadan kaldırmış olurdu. Yehova toplumunu bir grup olarak korur ve Şeytan’ın onları yok etmesine izin vermez. Tanrı bazılarımızın Şeytan’ın saldırıları sonucu ölmesine izin verse de O’nun her zararı telafi edeceğinden emin olabiliriz.

4:9-11​—“Tanrı’nın dinlenme gününe” nasıl ‘girebiliriz’? Altı yaratma gününün sonunda Tanrı yaratma işini bitirip dinlendi, yeryüzü ve insanlıkla ilgili amacının yerine geleceğine güveniyordu (Tekv. 1:28; 2:2, 3). Biz de kendimizi haklı çıkarmaya uğraşmaktan vazgeçip Tanrı’nın kurtuluş için sağladığı düzenlemeleri kabul ederek ‘bu dinlenme gününe girebiliriz.’ Kişisel uğraşlarımızın peşinde koşmak yerine Yehova’ya iman eder ve Oğlunu itaatle takip edersek, bizi canlandıran ve dinlendiren nimetleri her gün tadacağız (Mat. 11:28-30).

9:16—Yeni “ahde taraf olan” kimdir? Yeni ahdi yapan Yehova, “ahde taraf olan” ise İsa’dır. İsa bu ahdin aracısıdır ve ölümü aracılığıyla bu ahdin yürürlüğe girmesi için gereken fidyeyi sağlamıştır (Luka 22:20; İbr. 9:15).

11:10, 13-16​—İbrahim’in beklediği “şehir” neydi? Bu, gerçek değil sembolik bir şehirdi. İbrahim’in beklediği şehir, İsa ve onunla birlikte hüküm sürecek 144.000 kişiden meydana gelen “gökteki Yeruşalim”di. Gökteki görkemli konumlarında bulunan 144.000’lerden “kutsal şehir Yeni Yeruşalim” diye de söz edilir (İbr. 12:22; Vah. 14:1; 21:2). İbrahim Tanrı’nın Krallığının yönetiminde yaşayacağı zamanı özlemle bekliyordu.

12:2—İsa önüne konulan hangi ‘sevinç uğruna işkence direğinde acılara dayandı’? Bu, hizmetinin neler başaracağını görmenin sevinciydi. Bunların arasında Yehova’nın isminin kutsal kılınması, Tanrı’nın egemenliğinin haklı çıkması ve insan ailesini ölümden kurtaracak bir fidyenin sağlanması vardı. İsa ayrıca ileride alacağı ödülleri de düşünüyordu, insanlığa yarar sağlamak için Kral olarak hüküm sürecek ve Başkâhin olarak hizmet edecekti.

13:20—Neden yeni ahdin “ebedi” olduğu söyleniyor? Üç nedenle: (1) Onun yerine hiçbir zaman başka bir ahit geçmeyecek, (2) sonuçları kalıcı olacak ve (3) “başka koyunlar” Armagedon’dan sonra da yeni ahit düzenlenmesinden yarar görmeye devam edecek (Yuhn. 10:16).

Alacağımız Dersler:

5:14. Tanrı’nın Sözü olan Mukaddes Kitabı gayretle incelemeli ve oradan öğrendiklerimizi uygulamalıyız. ‘Algılama yeteneğimizi doğruyu yanlışı ayırmak üzere kullanarak geliştirmenin’ tek yolu budur (1. Kor. 2:10).

6:17-19. Ümidimizi sağlam bir şekilde Tanrı’nın vaadine ve yeminine odaklamamız, hakikat yolundan ayrılmadan yürümemize yardımcı olacaktır.

12:3, 4. Karşılaştığımız ufak tefek zorluklar ve muhalefet nedeniyle ‘yorulup bezginliğe kapılmak’ yerine olgunluğa doğru ilerlemeli ve dayanma gücümüzü artırmalıyız. ‘Kanımız akana kadar’, yani ölüme kadar direnmeye kararlı olmalıyız (İbr. 10:36-39).

12:13-15. “Zehirli bir kök”, yani cemaatteki işleyişte hatalar bulan herhangi biri yüzünden ‘ayaklarımız için düz yollar seçmekten’ vazgeçmemeliyiz.

12:26-28. “Tanrı yapısı olmayan şeyler”, yani bu ortamın tümü, hatta kötü “gökler” sarsılıp yok edilecek. Bu gerçekleştiğinde geriye kalan sadece “sarsılmayan şeyler”, yani Gökteki Krallık ve onu destekleyenler olacak. Krallığı gayretle ilan etmemiz ve onun ilkelerine uygun yaşamamız ne kadar önemli!

13:7, 17. Cemaatteki gözetmenlere itaat etmek ve boyun eğmekle ilgili bu tembihe her zaman dikkat etmemiz, işbirliğine hazır bir tutum sergilememize yardım eder.

[Dipnot]