İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Saygı Göstermekte Siz Önce Davranıyor musunuz?

Saygı Göstermekte Siz Önce Davranıyor musunuz?

 Saygı Göstermekte Siz Önce Davranıyor musunuz?

“Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın” (ROM. 12:10).

1. Dünyanın birçok yerinde artık hangi nitelik görülmüyor?

DÜNYANIN bazı yerlerinde, çocuklar âdet gereği büyükleri otururken yanında diz çökerek onlara saygılarını gösterirler. Bu şekilde büyüklerinden daha uzun boylu görünmemiş olurlar. Bu toplumlarda çocuğun bir yetişkine arkasını dönmesi de saygısızlık olarak görülür. Saygı her kültürde farklı şekilde gösterilse de, saygı ifadesi olarak görülen böyle gelenekler Musa Kanunundaki benzer uygulamaları aklımıza getirir. Örneğin kanunda şöyle bir emir yer alır: “Ak saçlının önünde ayağa kalkacaksın, ve kocamış olana hürmet edeceksin” (Lev. 19:32). Ne yazık ki artık birçok yerde başkalarına saygı gösterilmiyor. Tersine günün modası saygısızlıktır.

2. Tanrı’nın Sözü kimlere saygı göstermemiz gerektiğini söyler?

2 Tanrı’nın Sözü saygıya büyük önem verir. Yehova ve İsa’ya saygı göstermemiz gerektiğini söyler (Yuhn. 5:23). Ayrıca aile bireylerimize, iman kardeşlerimize ve cemaatin dışındaki kişilere de saygı göstermemiz emredilir (Rom. 12:10; Efes. 6:1, 2; 1. Pet. 2:17). Yehova’ya saygı göstermenin bazı yolları nelerdir? İman kardeşlerimize hangi yollarla derin saygı gösterebiliriz? Şimdi bunları ve bunlarla bağlantılı başka soruları ele alalım.

Yehova’ya ve İsmine Saygı Gösterin

3. Yehova’yı yüceltmenin önemli bir yolu nedir?

3 Yehova’yı yüceltmenin bir yolu O’nun ismine hak ettiği saygıyı göstermektir. Her şeyden önemlisi biz ‘Tanrı’nın ismini taşıyan bir topluluğuz’ (Elçi. 15:14). Mutlak Güce Sahip Tanrı Yehova’nın ismini taşımak gerçek bir onurdur. Mika peygamber şunları söyledi: “Bütün kavmlar, her biri kendi ilâhının ismile yürüyor; biz de daima ve ebediyen Allahımız RABBİN ismile yürürüz” (Mika 4:5). Her gün, taşıdığımız isme yakışan bir yaşam tarzı sürdürmeye gayret ederek Yehova’nın “ismiyle yürürüz.” Pavlus’un Roma’daki Hıristiyanlara hatırlattığı gibi, eğer duyurduğumuz iyi haberle uyumlu yaşamazsak Tanrı’nın ismine ‘küfredilir’ ve leke sürülür (Rom. 2:21-24).

4. Yehova hakkında şahitlik etme ayrıcalığı konusundaki görüşünüz nedir?

4 Şahitlik işimizle de Yehova’yı yüceltiriz. Geçmişte Yehova İsrail ulusunu şahitleri olmaya davet etti, fakat onlar bu görevi yerine getirmediler (İş. 43:1-12). Defalarca Yehova’ya sırt çevirdiler ve “İsrailin Kuddûsunu incittiler” (Mezm. 78:40, 41). Sonunda ulus Yehova’nın onayını tümüyle kaybetti. Bugün bizler ise Yehova hakkında şahitlik etme ve O’nun ismini duyurma ayrıcalığına sahip olduğumuz için minnettarlık duyuyoruz. Çünkü O’nu seviyoruz ve isminin kutsal kılınmasını tüm yüreğimizle istiyoruz. Gökteki Babamız ve amaçları hakkındaki hakikati bile bile iyi haberi duyurmadan durabilir miyiz? Şunları söyleyen elçi Pavlus’la aynı duyguları paylaşıyoruz: “Bu benim yükümlülüğüm. Evet, eğer iyi haberi bildirmezsem vay halime!” (1. Kor. 9:16).

5. Yehova’ya iman etmek ile saygı göstermek arasında nasıl bir bağlantı vardır?

5 Mezmur yazarı Davud şunları söyledi: “Senin ismini bilenler sana güveneceklerdir; çünkü seni arıyanları bırakmazsın, ya RAB”  (Mezm. 9:10). Yehova’yı gerçekten tanır ve isminin taşıdığı anlama saygı duyarsak, geçmişte yaşamış sadık kimseler gibi biz de O’na güveniriz. Yehova’ya güvenmek ve iman etmek O’nu yüceltmenin başka bir yoludur. Tanrı’nın Sözünde O’na güvenmek ile saygı göstermek arasında nasıl bağlantı kurulduğuna bakalım. Eski İsrailoğulları Kendisine güvenmediklerinde Yehova Musa’ya şöyle sormuştu: “Ne vakte kadar bu kavm beni hor görecek? ve aralarında yapmış olduğum bütün alâmetlere rağmen ne vakte kadar bana iman etmiyecekler?” (Say. 14:11). Bunun tersini de söyleyebiliriz; yani, Yehova’nın bizi koruyup sıkıntılara dayanmamıza yardım edeceğine güvenerek O’na saygı duyduğumuzu göstermiş oluruz.

6. Yehova’ya derin saygı duymamızın temelinde ne var?

6 İsa, Yehova’ya duyulan saygının yürekten gelmesi gerektiğini belirtti. Tapınma konusunda samimi olmayan kişiler hakkında konuşurken Yehova’nın şu sözlerinden alıntı yaptı: “Bu halk dudaklarıyla beni sayar, fakat yürekleri benden çok uzaktır” (Mat. 15:8). Yehova’ya içten saygı duymanın temelinde yatan etken, O’nu yürekten sevmektir (1. Yuhn. 5:3). Ayrıca Yehova’nın şu vaadini de unutmamalıyız: “Bana hürmet edenlere hürmet edeceğim” (1. Sam. 2:30).

Önderlik Edenler Başkalarına Saygı Gösterir

7. (a) Sorumlu konumda olan biraderler gözetimleri altındaki kişilere neden saygı göstermeli? (b) Pavlus iman kardeşlerine nasıl saygı gösterdi?

7 Elçi Pavlus iman kardeşlerine şu tembihte bulundu: “Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın” (Rom. 12:10). Cemaatte sorumlu konumda olanlar, gözetimleri altındaki kişilere saygı göstermekte ‘önce davranarak’ örnek olmalı. Büyük sorumluluk taşıyan bu kişiler Pavlus’un örneğini izlemeli (1. Selanikliler 2:7, 8’i okuyun). Pavlus’un ziyaret ettiği cemaatlerdeki kardeşler onun kendi yapmak istemeyeceği bir görevi asla başka birine vermeyeceğini biliyorlardı. Pavlus iman kardeşlerine saygı gösterdi ve karşılığında onların saygısını kazandı. Bıraktığı iyi örnek sayesinde, “Sizden rica ediyorum, beni örnek alın” sözlerine birçok kişinin olumlu karşılık verdiğinden emin olabiliriz (1. Kor. 4:16).

8. (a) İsa öğrencilerine saygısını hangi davranışıyla gösterdi? (b) Bugün gözetmenler İsa’yı nasıl örnek alabilir?

8 Sorumlu bir biraderin, gözetimi altındakilere saygı göstermesinin başka bir yolu, bir istekte bulunduğunda veya bir talimat verdiğinde bunun nedenini açıklamaktır. Bunu yaparak İsa’yı örnek almış olur. Örneğin İsa öğrencilerine hasada işçiler gönderilmesi için dua etmelerini söylediğinde bunun nedenini de açıkladı. Şunları söyledi: “Hasat bol, fakat işçiler az. Öyleyse hasadın Efendisine yalvarın, hasadına işçiler göndersin” (Mat. 9:37, 38). Benzer şekilde öğrencilerine “uyanık kalın” dediğinde de bir sebep gösterdi. Şöyle söyledi: “Çünkü Efendinizin hangi gün geleceğini bilmiyorsunuz” (Mat. 24:42). Birçok durumda İsa öğrencilerine sadece ne yapmaları gerektiğini değil, neden yapmaları gerektiğini de açıklayarak onlara saygı gösterdi. Yehova’nın toplumundaki tüm gözetmenlerin izleyebileceği çok güzel bir örnek!

Yehova’nın Cemaatine ve Yönlendirmelere Saygı Gösterin

9. Dünya çapındaki cemaate ve temsilcilerine saygı gösterdiğimizde kime de saygı göstermiş oluruz? Açıklayın.

9 Yehova’ya saygı göstermek istiyorsak dünya çapındaki cemaate ve temsilcilerine de saygı göstermeliyiz. Sadık hizmetkâr sınıfından gelen Kutsal Yazılara dayalı bir öğüdü uyguladığımızda, Yehova’nın düzenlemelerine saygı göstermiş oluruz. Elçi Yuhanna, birinci yüzyıldaki cemaatte hizmet eden meshedilmişlere yeterince saygı göstermeyenleri kınama gereği duydu (3. Yuhanna 9-11’i okuyun). Yuhanna’nın sözleri, o cemaatte sadece  gözetmenlerin şahsına değil, onların öğretim ve yönlendirmelerine karşı da saygı eksikliği olduğunu gösteriyor. Neyse ki Hıristiyanların çoğu böyle değildi. Elçilerin hayatta olduğu dönemde, bir grup olarak kardeşlerin, önderlik edenlere büyük saygı gösterdiği anlaşılıyor (Filip. 2:12).

10, 11. Bazılarının cemaatte yetkili bir konumda olmasının neden uygun olduğunu Kutsal Yazılardan açıklayın.

10 Bazıları şöyle mantık yürüttü: İsa öğrencilerine “hepiniz kardeşsiniz” dediğine göre cemaat içinde bazı kişilere yetki tanıyan konumlar olmamalı (Mat. 23:8). Ancak hem İbranice hem de Yunanca Kutsal Yazılarda, Tanrı’nın yetki verdiği birçok erkekten söz edilir. Eski İbranilerin atalarının, hâkimlerinin ve krallarının tarihinde görülen çok sayıda kanıt, Yehova’nın insanlar arasından seçtiği temsilciler aracılığıyla toplumunu yönlendirdiğini gösterir. Halk atanan kişilere saygı göstermediğinde Yehova tarafından terbiye edilirdi (2. Kral. 1:2-17; 2:19, 23, 24).

11 Benzer şekilde birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar da elçilerin otoritesini kabul ettiler (Elçi. 2:42). Örneğin Pavlus kardeşlere talimatlar verdi (1. Kor. 16:1; 1. Sel. 4:2). Öte yandan kendisi de yetki sahibi olanlara istekle boyun eğdi (Elçi. 15:22; Gal. 2:9, 10). Pavlus cemaatteki yetki hakkında uygun bakış açısına sahipti.

12. Mukaddes Kitaptaki örneklerden hangi sonuçları çıkarabiliriz?

12 Bundan iki yönlü bir sonuç çıkarabiliriz. İlk olarak, “sadık ve sağgörülü hizmetkâr”ın, Yönetim Kurulu aracılığıyla sorumlu konumlara bazı erkekleri ataması Kutsal Yazılara uygundur; bu erkeklerin üzerine de yetki sahibi olan başka kişiler atanır (Mat. 24:45-47; 1. Pet. 5:1-3). İkincisi, atanmış erkekler de içinde olmak üzere hepimiz üzerimizde yetki sahibi olan kişilere saygı göstermeliyiz. O halde dünya çapındaki cemaatte gözetmenlik konumunda bulunanlara saygımızı göstermenin bazı yolları nelerdir?

Gezici Gözetmenlere Saygı Göstermek

13. Cemaatin günümüzdeki temsilcilerine nasıl saygı gösterebiliriz?

13 Pavlus şunları söyledi: “Kardeşler, aranızda emek veren ve Efendimizin işinde size önderlik edip tembihte bulunan kişileri saymanızı sizden rica ediyoruz. Yaptıkları işten dolayı onlara büyük bir saygı ve sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde olun” (1. Sel. 5:12, 13). Gezici gözetmenlerin “emek veren” kişiler arasında olduğuna şüphe yok. Bu nedenle onlara “büyük bir saygı” gösterelim. Bunu yapmanın bir yolu, onların öğüt ve teşviklerine yürekten karşılık vermektir. Böylece, bir gezici gözetmen bize sadık hizmetkâr sınıfından gelen bir yönlendirmeyi aktardığında, “yukarıdan gelen hikmet” yardımıyla “itaate hazır” olacağız (Yak. 3:17).

14. Cemaat gezici gözetmenlere içtenlikle saygı duyduğunu nasıl gösterebilir? Bu nasıl sonuçlar doğurur?

14 Bir şeyi şimdiye kadar yaptığımızdan farklı şekilde yapmak için  yönlendirme alırsak ne olacak? “Burada işler böyle yürümez” ya da “Bu başka yerlerde işe yarayabilir ama bizim cemaatimizde işe yaramaz” diye itiraz etmekten kaçınarak saygımızı gösterebiliriz. Bu tür itirazlar ileri sürmektense itaat ederiz. Cemaatin Yehova’ya ait olduğunu ve başında İsa’nın bulunduğunu aklımızda tutmamız bunu kolaylaştıracaktır. Cemaatin, gezici gözetmenin yönlendirmesini sevinçle kabul edip uygulaması, içten saygının göstergesidir. Korintos’taki kardeşler bir ihtiyar olarak kendilerini ziyaret eden Titus’un yönlendirmelerine saygıyla itaat ettiler ve elçi Pavlus bu tutumları nedeniyle onları övdü (2. Kor. 7:13-16). Bugün biz de gezici gözetmenlerden gelen rehberliği istekle uygularsak, duyuru işindeki sevincimizin artacağından emin olabiliriz (2. Korintoslular 13:11’i okuyun).

“Her Tür İnsanı Sayın”

15. İman kardeşlerimize saygı göstermenin bazı yolları nelerdir?

15 Pavlus şöyle yazdı: “Yaşlı adamı ağır şekilde eleştirme; ona babanmış gibi, genç adamlara kardeşinmiş gibi; yaşlı kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara da kız kardeşinmiş gibi temiz duygularla ricada bulun. Kimsesiz kalmış dul kadınlara saygı göster” (1. Tim. 5:1-3). Evet, Tanrı’nın Sözü cemaatteki herkese saygı göstermemizi tembih eder. Peki cemaatteki bir kardeşinizle aranızda fikir ayrılıkları varsa ne olacak? Bu durum sizi kardeşinize saygı göstermekten alıkoyacak mı? Yoksa Tanrı’ya hizmet eden bu kardeşin sahip olduğu ruhi nitelikleri düşünerek tutumunuzu düzeltebilir misiniz? Özellikle yetki sahibi kişiler kardeşlerine karşı saygılı bir tutumu korumalı, asla sürüye “efendilik taslayarak” çobanlık etmemeli (1. Pet. 5:3). Cemaat aramızdaki içten sevgiyle tanınır ve orada birbirimize saygı göstermek için sayısız fırsatımız olur (Yuhanna 13:34, 35’i okuyun).

16, 17. (a) Sadece iyi haberi duyurduğumuz insanlara değil, muhalefet edenlere de saygı göstermemiz neden önemlidir? (b) ‘Her tür insanı saydığımızı’ nasıl gösterebiliriz?

16 Elbette sadece cemaattekilere saygı göstermiyoruz. Pavlus kendi zamanında yaşayan Hıristiyanlara şöyle yazdı: “Fırsatımız oldukça herkes için . . . . iyilik yapalım” (Gal. 6:10). Gerçi bir iş ya da okul arkadaşımız bize ters davranıyorsa bu ilkeyi uygulamak gerçekten zor olabilir. Böyle durumlarda şu sözleri  hatırlamamız gerekir: “Kötülük edenlere kızıp üzülme” (Mezm. 37:1, ). Bu tavsiyeyi uygulamak muhalefet edenlere bile saygılı davranmamıza yardım edecektir. Benzer şekilde, kendimizi büyük görmemek hizmetteyken de herkese “yumuşak başlı bir tutumla ve derin saygıyla” cevap vermemize yardım edebilir (1. Pet. 3:15). Görünüşümüz ve giysilerimizle bile, iyi haberi duyurduğumuz kişilere saygı duyduğumuzu gösterebiliriz.

17 Hem kardeşlerimizle hem de cemaatin dışındaki kişilerle ilişkilerimizde şu öğüdü uygulamaya gayret etmeliyiz: “Her tür insanı sayın, bütün kardeşler topluluğunu sevin, Tanrı’dan korkun, krala saygı duyun” (1. Pet. 2:17).

Nasıl Cevaplarsınız?

Şu kişilere nasıl saygı gösterebilirsiniz:

• Yehova’ya?

• İhtiyarlara ve gezici gözetmenlere?

• Cemaatteki bireylere?

• İyi haberi duyurduğunuz kişilere?

[Sorular]

[Sayfa 23’teki resim]

Birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar Yönetim Kurulunun gözetimine saygı gösterdiler

[Sayfa 24’teki resim]

Dünyanın her yerinde ihtiyarlar, Yönetim Kurulu tarafından atanan gezici gözetmenlere saygı gösterir