İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Markos Kitabından Önemli Noktalar

Markos Kitabından Önemli Noktalar

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

Markos Kitabından Önemli Noktalar

MARKOS Kitabı dört İncilden en kısa olanıdır. İsa Mesih’in ölümü ve diriltilmesinden yaklaşık 30 yıl sonra Yuhanna Markos tarafından yazılan kitap, İsa’nın üç buçuk yıllık hizmeti boyunca olup biten heyecan verici olayları akıcı şekilde anlatır.

Yahudi olmayanlar, özellikle de Romalılar için yazıldığı anlaşılan Markos kitabı İsa’yı, mucizeler yapan ve etkin bir duyuru kampanyası yürüten Tanrı’nın Oğlu olarak tanıtır. Kitap, İsa’nın öğrettiklerinden ziyade yaptıkları üzerinde durur. Markos İnciline dikkat etmek Mesih’e olan imanımızı güçlendirecek ve İsa’nın takipçileri olarak Tanrı’nın mesajını gayretle duyurmak üzere bizi harekete geçirecek (İbr. 4:12).

İSA’NIN CELİLE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BÜYÜK HİZMET

(Mar. 1:1–9:50)

Markos, Vaftizci Yahya’nın yaptıklarını ve İsa’nın çölde geçirdiği 40 günü, ilk 14 ayete sığdırdıktan sonra İsa’nın Celile’deki hizmetini heyecan verici şekilde anlatmaya başlar. “Hemen” ifadesinin tekrar tekrar kullanılması kayda acillik duygusu katar (Mar. 1:12, 20).

İsa üç yıldan az bir zaman içinde Celile’de üç kez özel bir duyuru faaliyeti düzenler. Markos olayları çoğunlukla kronolojik sırada anlatır. Dağdaki Vaaz ve İsa’nın uzun olan konuşmalarının birçoğu Markos’un kaydında yoktur.

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

1:15—Neyin ‘vakti doldu’? İsa bu sözlerle hizmetine başlama vaktinin geldiğini belirtiyordu. O Atanmış Kral olarak hazır bulunduğundan Tanrı’nın Krallığı yaklaşmıştı. Doğru yürekli insanlar artık onun duyuru işi sayesinde harekete geçebilecek ve Tanrı’nın onayını kazanmalarını sağlayacak adımlar atabilecekti.

1:44; 3:12; 7:36—İsa yaptığı mucizelerin neden herkese duyurulmasını istemedi? İsa, insanların sansasyonel veya çarpıtılan haberlere dayanarak bazı sonuçlar çıkarmalarındansa, onun Mesih olduğuna dair kanıtları kendilerinin görmelerini ve buna dayanarak kişisel bir karara varmalarını istedi (İş. 42:1-4; Mat. 8:4; 9:30; 12:15-21; 16:20; Luka 5:14). Fakat Gerasalıların memleketindeki cinlerin tutsağı olmuş adamın durumu bir istisnaydı. İsa ona eve gitmesini ve olanları akrabalarına anlatmasını söylemişti. Halk oradan ayrılması için yalvardığından İsa oradaki insanlarla çok az konuşabildi ya da hiç konuşamadı. İsa’nın merhamet gösterdiği bu adamın iyileştiğinin açıkça görülmesi ve onun tanıklığı, domuz sürüsünün kaybolmasıyla ilgili herhangi bir olumsuz konuşmaya cevap olabilirdi (Mar. 5:1-20; Luka 8:26-39).

2:28—İsa neden “Sebt gününün de Efendisi” olarak adlandırılır? Elçi Pavlus şöyle yazmıştı: “Kanunda, gelecek iyi şeylerin . . . . gölgesi” bulunur (İbr. 10:1). Kanunun talep ettiği gibi Sebt, altı çalışma gününden sonra gelirdi ve İsa birçok insanı o gün iyileştirdi. Bu, Şeytan’ın baskıcı yönetimine son verilmesinin ardından Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığı yönetiminde insanlığın elde edeceği barış dolu rahata ve diğer nimetlere işaret eder. Bu yüzden bu Krallığın Kralı aynı zamanda “Sebt gününün Efendisi”dir (Mat. 12:8; Luka 6:5).

 3:5; 7:34; 8:12—Markos, İsa’nın hissettikleriyle ilgili ayrıntıları nasıl bilebildi? Markos ne 12 elçiden biri ne de İsa’nın yakın bir arkadaşıydı. Geleneksel inanışa göre Markos’un verdiği bilginin büyük bölümünün kaynağı yakın arkadaşı elçi Petrus’tu (1. Pet. 5:13).

6:51, 52—Öğrencilerin “ekmeklerle ilgili olanlar” hakkında kavrayamadıkları neydi? İsa henüz birkaç saat önce, 5.000 erkekle birlikte birçok kadın ve çocuğu yalnız beş ekmek ve iki balıkla doyurmuştu. Öğrencilerin “ekmeklerle ilgili olanlar”dan anlamaları gereken şey, İsa’ya mucizeler yapması için Yehova Tanrı’nın güç vermiş olmasıydı (Mar. 6:41-44). Eğer İsa’ya verilen gücün büyüklüğünü kavramış olsalardı, o mucizevi şekilde suyun üzerinde yürüdüğünde bu kadar çok şaşırmazlardı.

8:22-26—İsa kör adamı neden iki aşamada iyileştirdi? İsa adamın iyiliğini düşündüğü için böyle yapmış olabilir. Uzun süredir karanlığa alışmış bir adamın görme yetisine adım adım kavuşturulması, güneş ışığının parlaklığına alışmasını sağlamış olabilir.

Alacağımız Dersler:

2:18; 7:11; 12:18; 13:3. Markos, Yahudi olmayan okuyuculara yabancı gelebilecek gelenekleri, terimleri, inançları ve yerleri açıklar. Örneğin, Ferisilerin ‘oruç tuttuklarını’, söz konusu kurbanın “Tanrı’ya adanmış armağan” olduğunu, Sadukilerin “dirilme diye bir şeyin olmadığını” söylediklerini ve ‘Zeytinlik Dağının mabedi gören bir yerde’ olduğunu anlatır. Mesih’in soyağacı daha çok Yahudileri ilgilendireceğinden ondan söz etmez. Markos bu açıdan bize bir örnektir. İsa’nın takipçilerine özgü hizmetimizde veya cemaat ibadetlerinde konuşmalar yaparken dinleyicilerimizin geçmişini göz önünde bulundurmalıyız.

3:21. İsa’nın akrabaları iman etmeyen kişilerdi. Bu yüzden İsa, iman etmeyen aile bireylerinden muhalefet veya alay gören kişilere duygudaşlık gösterir.

3:31-35. İsa vaftiz edildiğinde Tanrı’nın ruhi Oğlu oldu ve annesi de “yukarıdaki Yeruşalim”di (Gal. 4:26). O zamandan itibaren İsa’nın öğrencileri ona bedeni ailesinden daha yakın ve onun için daha değerli oldu. Bu bize ruhi şeyleri hayatımızda ön plana koymamız gerektiğini öğretir (Mat. 12:46-50; Luka 8:19-21).

8:32-34. Başkaları bizim iyiliğimizi düşünerek, aslında yerinde olmayan bir tavsiyede bulunduğunda bunu hemen fark edip reddetmekte kararlı davranmalıyız. Mesih’i takip eden biri ‘kendini reddedip’ bencil arzulara ve hedeflere hayır demelidir. ‘İşkence direğini almaya’, yani Hıristiyan olduğundan  dolayı gerekirse acı çekmeye, aşağılanmaya, eziyet görmeye ve hatta öldürülmeye razı olmalıdır. İsa’nın yaşam biçimini örnek alarak ‘hep onu izlemelidir.’ İsa Mesih’in takipçisi olmak, onunki gibi özverili bir ruh geliştirip bunu korumayı gerektirir (Mat. 16:21-25; Luka 9:22, 23).

9:24. Başkalarıyla imanımız hakkında konuşmaktan veya imanımızın artması için dua etmekten utanmamalıyız (Luka 17:5).

İSA’NIN YERYÜZÜNDEKİ SON AYI

(Mar. 10:1–16:8)

MS 32’nin sonlarına doğru, İsa “Yahudiye’nin sınır bölgelerine, Ürdün Irmağının karşı yakasına” gider ve kalabalıklar yine yanına gelir (Mar. 10:1). Orada iyi haberi duyurduktan sonra Yeruşalim’e doğru yola çıkar.

İsa 8 Nisan’da Beytanya’da bir yemekteyken yanına bir kadın gelir ve başına hoş kokulu yağ döker. İsa’nın Yeruşalim’e zaferle girişinden diriltilmesine kadar olan olaylar kronolojik bir sırayla anlatılır.

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

10:17, 18—Bir adam İsa’ya “İyi Öğretmen” dediğinde İsa onu neden düzeltti? İsa, bu pohpohlayıcı unvanı reddetmekle Yehova’yı yüceltti ve tüm iyi şeylerin kaynağının gerçek Tanrı olduğunu gösterdi. O ayrıca sadece her şeyin Yaratıcısı Yehova Tanrı’nın iyi ve kötüyle ilgili standartlar koyma hakkına sahip olduğu gerçeğine dikkat çekti (Mat. 19:16, 17; Luka 18:18, 19).

14:25—İsa sadık elçilerine “Tanrı’nın Krallığında yenisini içeceğim güne kadar, asmanın bu ürününden artık içmeyeceğim” derken ne demek istedi? O, gökte gerçek bir şarap olduğunu söylemeye çalışmıyordu. Şarap bazen sevincin simgesi olarak kullanıldığından, İsa diriltilen meshedilmiş takipçileriyle Krallıkta beraber olmaktan duyacağı sevinçten söz ediyordu (Mezm. 104:15; Mat. 26:29).

14:51, 52—‘Çıplak kaçan’ genç adam kimdi? Sadece Markos bu olaya değinir, bu yüzden kendinden söz ettiği sonucunu çıkarabiliriz.

15:34—İsa’nın “Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın?” sözleri imanının eksik olduğunu mu gösterir? Hayır. İsa’nın bunları hangi güdüyle söylediğinden emin olamasak da, bu sözler Yehova’nın, Oğlu tam olarak sınanabilsin diye onun üzerindeki korumasını çektiğini İsa’nın anladığını gösteriyor olabilir. İsa bunu, kendisi hakkında Mezmur 22:1’de önceden bildirilenleri yerine getirmek amacıyla da söylemiş olabilir (Mat. 27:46).

Alacağımız Dersler:

10:6-9. Tanrı’nın amacı evli çiftlerin bir arada kalmasıdır. Bu nedenle kocalar ve kadınlar, evlilikte ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hemen boşanmayı düşünmek yerine sorunun üstesinden gelmek için Mukaddes Kitap ilkelerini uygulamaya çalışmalıdırlar (Mat. 19:4-6).

12:41-44. Fakir dul kadının örneğinden pak tapınmayı desteklerken cömert olmamız gerektiğini öğreniyoruz.

[Sayfa 29’daki resim]

İsa neden bu adama yaşadığı olayı akrabalarına anlatmasını söyledi?