İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İşaya Kitabından Önemli Noktalar—II

İşaya Kitabından Önemli Noktalar—II

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

İşaya Kitabından Önemli Noktalar—II

İŞAYA, peygamber olarak görevini sadakatle yerine getirmeye devam etmektedir. On kabilelik İsrail Krallığına karşı bildirileri gerçekleşmiştir. Şimdi de Yeruşalim’in geleceği hakkında söyleyecekleri vardır.

Yeruşalim şehri yok edilecek, orada oturanlar da sürgüne götürülecek. Ancak Yeruşalim sonsuza dek harap olmuş durumda kalmayacak. Bir süre sonra hakiki tapınma yeniden kurulacak. Bu, İşaya 36:1–66:24’ün verdiği temel mesajdır. * Bu bölümlerde kayıtlı sözler üzerinde düşünmekten büyük yarar görebiliriz, çünkü bu kısımdaki peygamberlik sözlerinin birçoğunun son gerçekleşmesi günlerimizde olmaktadır veya yakın gelecekte olacaktır. İşaya kitabının bu kısmı Mesih’le ilgili heyecan verici peygamberlik sözleri de içermektedir.

“İŞTE, GÜNLER GELİYOR”

(İşaya 36:1–39:8)

Kral Hizkiya’nın saltanatının 14. yılında (MÖ 732) Asurlular Yahuda’ya saldırır. Yehova Yeruşalim’i koruyacağını vaat eder. Yehova’nın meleği tek başına 185.000 Asurlu askeri öldürünce tehlike sona erer.

Hizkiya hastalanır. Yehova duasını cevaplayıp onu iyileştirir ve ömrünü 15 yıl uzatır. Babil kralı tebrik etmek için ona temsilciler gönderdiğinde, Hizkiya hikmetsizce davranarak onlara tüm hazinesini gösterir. İşaya, Hizkiya’ya Yehova’nın şu mesajını bildirir: “İşte, günler geliyor ki, senin evinde olan her şey, ve atalarının bugüne kadar biriktirmiş oldukları şeyler Babile götürülecek” (İşaya 39:5, 6). 100 yıl kadar sonra bu peygamberlik sözü gerçekleşir.

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

38:8—Gölge neyin üzerinde geri gidecekti? Güneş saatleri MÖ sekizinci yüzyılda hem Mısır hem de Babil’de kullanıldığından, bu ayette değinilen güneş saati Hizkiya’nın babası Ahaz’ın almış olduğu bir güneş saati olabilir. Ya da “güneş saati” olarak çevrilen İbranice kelimenin sözcük anlamı “basamaklar” olduğundan, bu ifadeyle sarayın içindeki bir merdiven de kastediliyor olabilir. Belki de merdivenin kenarındaki bir direk, teker teker basamakların üzerine gölge düşürüyordu ve böylece zaman ölçülebiliyordu.

Alacağımız Dersler:

36:2, 3, 22. Kâhyalık hizmetinden çıkarılmış olsa da, Şebna’nın, kendisinin yerine  geçen kişinin kâtibi olarak krala hizmet etmeye devam etmesine izin verildi (İşaya 22:15, 19). Eğer Yehova’nın teşkilatında bulunduğumuz sorumlu konumu herhangi bir nedenle kaybedersek, bizim de Tanrı’ya izin verdiği ölçüde hizmet etmeye devam etmemiz gerekmez mi?

37:1, 14, 15; 38:1, 2Sıkıntılı zamanlarımızda Yehova’ya dua etmemiz ve O’na tam bir güven duymamız hikmetlilik olacaktır.

37:15-20; 38:2, 3Yeruşalim Asur tehdidi altındayken, Hizkiya’nın başlıca kaygısı Yeruşalim’in yıkılmasının Yehova’nın ismine leke getirecek olmasıydı. O, hastalığının ölümcül olduğunu öğrendiğinde sadece kendisi hakkında kaygılanmadı. O daha çok, bir vârisi olmadan ölmesi Davud’un kraliyet soyunu etkileyeceği için kaygı duydu. Ayrıca Asurlulara karşı sürdürülen savaşa kimin önderlik edeceği konusunda da kaygılandı. Hizkiya gibi biz de kendi kurtuluşumuzdan çok Yehova’nın isminin kutsal kılınmasına ve amacının gerçekleşmesine önem vermeliyiz.

38:9-20. Hizkiya’nın bu ilahisi bize, hayatta Yehova’yı yüceltmekten daha önemli bir şey olmadığını öğretiyor.

“BİNA OLUNACAKTIR”

(İşaya 40:1–59:21).

İşaya, Yeruşalim’in yıkımını ve Babil’deki tutsaklığı önceden bildirdikten hemen sonra hakiki tapınmanın yeniden kurulacağını da bildirdi (İşaya 40:1, 2). İşaya 44:28 “[Yeruşalim] bina olunacaktır” der. Babil tanrılarının putları “bir ağırlık” gibi taşınarak götürülecektir (İşaya 46:1). Babil yok edilecektir. Tüm bunlar iki yüzyıl sonra gerçekleşir.

Yehova, hizmetçisini “milletlere . . . . ışık olarak” verecektir (İşaya 49:6). Babil’in ‘gökleri’, yani yönetici sınıfı “duman gibi dağılacak” ve vatandaşları “sinek gibi ölecekler” (); ama ‘Sionun sürgün kızı boynundaki bağdan çözülecek’ (İşaya 51:6; 52:2). Yehova, O’na gelenlere ve kulak verenlere şöyle diyor: “Davuda olan emin merhametleri, ebedî ahdi sizinle keseceğim” (İşaya 55:3). Tanrı’nın adil talepleriyle uyumlu yaşamak ‘zevki Yehova’da bulmamızla’ sonuçlanacak (İşaya 58:14). Diğer taraftan insanların hataları, onlarla Tanrıları ‘arasına ayrılık koyar’ (İşaya 59:2).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

40:27, 28—İsrail neden “RAB benim yolumu görmiyor, ve Allahım hakkıma bakmıyor” diyor? Babil’deki bazı Yahudiler, yaşadıkları adaletsizlikleri Tanrı’nın görmediğini düşünmüş olabilirler. Onlara Babil’in, yeryüzünün zayıf düşmeyen ve yorulmayan Yaratıcısı için ulaşılamaz bir yer olmadığı hatırlatıldı.

43:18-21—Neden geri dönen sürgünlere ‘önceki şeyleri anmamaları’ söylendi? Bu sözlerle, Yehova’nın geçmişteki kurtarma eylemlerini unutmaları gerektiği kastedilmiyordu. Bunun yerine Yehova onlardan bizzat kendilerinin yaşayacağı ‘yeni bir şeye’ dayanarak Kendisini yüceltmelerini istedi. Örneğin, belki de çölde daha kısa bir yol izleyerek, Yeruşalim’e güvenle geri dönebildikleri için şükredebileceklerdi. “Büyük sıkıntıdan” çıkıp gelen “büyük kalabalık” da Yehova’yı yüceltmek için yeni ve kişisel sebeplere sahip olacak (Vahiy 7:9, 14).

49:6—Mesih, yerdeki hizmeti sadece İsrailoğullarıyla sınırlı olmasına rağmen nasıl ‘milletlere ışık’ oldu? İsa’nın ölümünden sonra olanlar nedeniyle onun ‘milletlere ışık’ olduğunu söyleyebiliriz. Mukaddes Kitap, İşaya 49:6’nın İsa’nın öğrencilerinin şahsında gerçekleştiğini gösterir (Elçiler 13:46, 47). Bugün, İsa’nın meshedilmiş takipçileri Tanrı’ya tapınan bir büyük kalabalığın yardımıyla “yerin ucuna kadar” insanları aydınlatarak ‘milletlere ışık’ olarak hizmet etmektedirler (Matta 24:14; 28:19, 20).

 53:10—Oğlunu ezmek Yehova’ya hangi anlamda hoş göründü? Sevgili Oğlunun acı çektiğini görmek, merhametli ve duygudaş bir Tanrı olan Yehova’ya mutlaka acı vermiş olmalı. Yine de, İsa’nın O’na istekle itaat etmesi ve çektiği tüm acılar ve ölümü aracılığıyla başarılacak şeyler Yehova’ya ‘hoş göründü’ (Süleyman’ın Meselleri 27:11; İşaya 63:9).

53:11—Mesih’in ‘birçoklarını salih kılmasını’ sağlayacak bilgi nedir? Bu, İsa’nın yeryüzüne bir insan olarak gelmesi ve haksız yere acı çekerek en sonunda ölmesi sonucunda edindiği bilgidir (İbraniler 4:15). Onun bu sayede kurban olarak sağladığı fidye, İsa’nın meshedilmiş takipçilerinin ve büyük kalabalığın Tanrı önünde “salih”, yani doğru sayılmalarına yardımcı oldu (Romalılar 5:19; Yakub 2:23, 25).

56:6—“Ecnebiler” kimlerdir ve hangi yollarla Yehova’nın ‘ahdini sıkı tutarlar’? “Ecnebiler”, İsa’nın “başka koyunları”dır (Yuhanna 10:16). Onlar, yeni ahitle bağlantılı kanunlara uyarak, ahit aracılığıyla yapılan düzenlemelere uyup tam bir işbirliği yaparak, İsa’nın meshedilmiş takipçileriyle aynı ruhi gıdayı alarak ve Krallığı duyurma ve öğrenci yetiştirme işinde onlara destek olarak yeni ahdi sıkı tutarlar.

Alacağımız Dersler:

40:10-14, 26, 28. Yehova kudretli ve şefkatlidir, ayrıca mutlak güce, mutlak hikmete ve bizim kavrayamayacağımız kadar büyük bir anlayışa sahiptir.

40:17, 23; 41:29; 44:9; 59:4. Siyasi ittifaklar ve ilahlar ‘boştur.’ Onlara güvenmenin hiçbir yararı yoktur.

42:18, 19; 43:8. Gözlerimizi Tanrı’nın yazılı Sözüne, kulaklarımızı da “sadık ve sağgörülü hizmetkâr” aracılığıyla sağladığı rehberliğe kapatırsak, ruhen kör ve sağır duruma geliriz (Matta 24:45).

43:25. Yehova suçlarımızı kendi adı uğruna siler. Yehova’nın isminin kutsal kılınmasına oranla, günaha ve ölüme kölelikten kurtulup yaşam kazanmamız ikinci plandadır.

44:8. Bir kaya gibi sabit ve sarsılmaz olan Yehova’nın desteğine sahibiz. O’nun Tanrılığı hakkında şahitlik etmekten asla korkmamalıyız (2. Samuel 22:31, 32).

44:18-20. Putperestlik yürekteki yozlaşmanın bir belirtisidir. Yüreğimizde Yehova’nın yerini başka hiçbir şey almamalı.

46:10, 11. ‘Öğüdünü durdurma’, yani amacını gerçekleştirme yeteneği Yehova’nın Tanrılığının kesin kanıtıdır.

48:17, 18; 57:19-21. Eğer kurtuluş için Yehova’ya güvenirsek, O’na yaklaşırsak ve emirlerine dikkat edersek, barışımız akan bir ırmağın suları kadar bol, doğru davranışlarımız da denizin dalgaları kadar çok olur. Tanrı’nın Sözünü hiç önemsemeyenler ise “çalkalanan deniz gibidirler.” Onlar barış yüzü görmezler.

52:5, 6Babilliler gerçek Tanrı’nın aciz durumda olduğunu düşünerek yanlış bir sonuca vardılar. Onlar, İsraillilerin köle durumda olmasının, Yehova’nın toplumundan hoşnut olmamasından kaynaklandığını fark edemediler. Başkalarının başına bir felaket geldiğinde, bunun nedeni hakkında bir sonuca varmakta acele etmezsek akıllıca davranmış oluruz.

52:7-9; 55:12, 13. Krallığı duyurma ve öğrenci yetiştirme işine sevinçle katılmak için en az üç nedenimiz var. Ayaklarımız, ruhen aç olan alçakgönüllü kişilerin gözüne güzel görünür. Yehova’yı “göz göze” görürüz, yani O’nunla yakın bir ilişkiye sahip oluruz. Ayrıca ruhen refah içinde oluruz.

52:11, 12. “RABBİN takımlarını” taşımaya, yani kutsal hizmetle ilgili düzenlemelerini yerine getirmeye yeterli durumda olmak için, ruhen ve ahlaken temiz olmalıyız.

 58:1-14. Bağlılığı ve doğruluğu ikiyüzlü şekilde göstermek boşunadır. Tanrı’nın gerçek hizmetçileri Tanrı’ya içten bağlılık yansıtan işler ve kardeş sevgisi yansıtan davranışlar bakımından zengin olmalılar (Yuhanna 13:35; 2. Petrus 3:11).

59:15b-19. Yehova toplumsal olayları görür ve zamanı geldiğinde müdahale eder.

“GÜZELLİK TACI” OLACAK

(İşaya 60:1–66:24)

İşaya 60:1, hakiki tapınmanın hem geçmişte hem de günümüzde yeniden kurulmasına işaret ederek şöyle der: “Kalk, aydınlan; çünkü ışığın geldi, ve RABBİN izzeti senin üzerine doğdu.” Sion, “RABBİN elinde güzellik tacı . . . . olacak” (İşaya 62:3).

İşaya, Babil’de sürgündeyken tövbe edecek olan yurttaşları adına Yehova’ya dua eder (İşaya 63:15–64:12). Peygamber, Yehova’nın gerçek hizmetçilerini sahteleriyle karşılaştırdıktan sonra, O’nun Kendisine hizmet edenleri nasıl ödüllendireceğini anlatır (İşaya 65:1–66:24).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

61:8, 9—“Ebedî ahit” nedir ve “zürriyet” kimlerden oluşur? Ebedi ahit, Yehova’nın, İsa’nın meshedilmiş takipçileriyle yaptığı yeni ahittir. “Zürriyet” de onların mesajına karşılık veren milyonlarca kişiden, “başka koyunlar”dan oluşur (Yuhanna 10:16).

63:5—Tanrı’nın kızgınlığı O’na nasıl destek oldu? Tanrı’nın kızgınlığı kontrollü bir duygu, haklı bir öfkedir. O’nun kızgınlığı, adil hükümlerini yerine getirmesi için O’na destek olur ve O’nu harekete geçirir.

Alacağımız Dersler:

64:6. Kusurlu insanlar kendilerini kurtaramazlar. Günahlar için gereken kefaret konusunda, doğru davranışların kirli esvaptan farkı yoktur (Romalılar 3:23, 24).

65:13, 14. Yehova sadık hizmetçilerini, onların ruhi ihtiyaçlarını bol bol karşılayarak ödüllendirir.

66:3-5. Yehova ikiyüzlülükten nefret eder.

“Mesrur Olacaksınız”

Hakiki tapınmanın yeniden kurulacağıyla ilgili peygamberlik sözleri Babil’de sürgün olarak yaşayan sadık Yahudileri ne kadar rahatlatmış olmalı! Yehova onlara şöyle dedi: “Yaratmakta olduğumla mesrur olacaksınız, ve ebediyen sevinçle coşacaksınız; çünkü, işte, ben sevinç olarak Yeruşalimi, ve meserret olarak onun kavmını yaratıyorum” (İşaya 65:18).

Bizler de dünyayı karanlığın örttüğü ve milletlerin koyu karanlıkta olduğu bir zamanda yaşıyoruz (İşaya 60:2). “Çetin ve bunalımlı” bir dönemdeyiz (2. Timoteos 3:1). Bu nedenle, Yehova’nın Kutsal Yazıların İşaya kitabında verdiği kurtuluş mesajı, bizim için büyük bir cesaret kaynağıdır (İbraniler 4:12).

[Dipnot]

^ p. 4 İşaya 1:1–35:10 hakkında bilgi almak için 1 Aralık 2006 tarihli Gözcü Kulesi’ndeki “Yehova’nın Sözü Canlıdır: İşaya Kitabından Önemli Noktalar—I” başlıklı makaleye bakın.

[Sayfa 8’deki resim]

Hizkiya’nın Asurluların elinden kurtulmak için dua etmesinin başlıca sebebini biliyor musunuz?

[Sayfa 11’deki resim]

“Dağlar üzerinde müjdecinin ayakları ne güzeldir!”