İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Terbiyesini Daima Kabul Edin

Yehova’nın Terbiyesini Daima Kabul Edin

“RABBİN tedibini hor görme” (SÜLEYMAN’IN MESELLERİ 3:11).

1. Neden Tanrısal terbiyeyi kabul etmeliyiz?

ESKİ İsrail Kralı Süleyman, hepimize Tanrısal terbiyeyi kabul etmemiz için geçerli bir neden gösterir: “Oğlum, RABBİN tedibini hor görme; ve onun azarlamasından usanma; çünkü baba memnun olduğu oğlu nasıl azarlarsa, RAB da sevdiğini azarlar” (Süleyman’ın Meselleri 3:11, 12). Evet gökteki Babanız sizi, sevgisi nedeniyle terbiye ediyor.

2. “Terbiye” nasıl tanımlanır? Bir kimse nasıl terbiye edilebilir?

2 “Terbiye” kelimesi cezalandırma, yanlışı düzeltme, eğitim ve öğretimle bağlantılıdır. Elçi Pavlus bu konuda şöyle yazmıştı: “Terbiye o anda insana sevindirici değil üzücü gelir; fakat daha sonra, bu yolla eğitilen kişiler için doğruluğu oluşturur ki, bu barış getiren bir meyvedir” (İbraniler 12:11). Tanrısal terbiyeyi kabul edip yaşamınızda uygulamanız doğru bir yol izlemenize yardım eder. Bu da sizi kutsal Tanrı Yehova’ya yaklaştırır (Mezmur 99:5). Yanlışlarımız bazen iman kardeşlerimiz aracılığıyla, bazen ibadetlerde bazen de Tanrı’nın Sözünü ya da ‘sadık kâhyanın’ çıkardığı yayınları incelerken öğrendiklerimiz aracılığıyla düzeltilebilir (Luka 12:42-44). Düzeltmeniz gereken herhangi bir konu bu yollarla dikkatinize sunulduğunda minnettar olabilirsiniz. Fakat ortada ciddi bir günah varsa ne tür bir terbiye gerekli olabilir?

Neden Bazıları Cemaatten Çıkarılıyor?

3. Bir kimse ne zaman cemaatten çıkarılır?

3 Tanrı’nın hizmetçileri Mukaddes Kitabı ve ona dayalı yayınları incelerler. Cemaat ibadetlerinde ve büyük ibadetlerde Yehova’nın standartları ele alınır. Bu nedenle İsa’nın takipçileri, Yehova’nın onlardan neler talep ettiğini  bilirler. Cemaatin bir üyesi ancak ciddi bir günah işler ve tövbe etmezse cemaatten çıkarılır.

4, 5. Paragrafta, birini cemaatten çıkarmakla ilgili Kutsal Yazılarda bulunan hangi örnek ele alınıyor? Cemaat neden o kişiyi geri almaya teşvik edildi?

4 Cemaatten çıkarmakla ilgili Kutsal Yazılardan bir örnek ele alalım. Korintos’ta bulunan cemaatte ‘milletlerden insanlar arasında bile olmayan türden cinsel ahlaksızlığa’ göz yumuluyordu, öyle ki ‘bir adam babasının karısıyla birlikteydi.’ Pavlus Korintosluları, “böyle bir adamı Şeytan’a teslim edin ki, cemaatte bedensel düşünüş yok edilsin ve böylece . . . . ruhi düşünüş korunabilsin” diye uyardı (1. Korintoslular 5:1-5). Günah işleyen kişi cemaatten çıkarıldığında ve böylece Şeytan’a teslim edildiğinde, tekrar İblis’in dünyasının bir kısmı oldu (1. Yuhanna 5:19). Onun çıkarılması, cemaatteki kötü bedensel düşünüşü yok etti ve böylece cemaatteki “ruhi düşünüş”, yani orada hâkim olan ruh korunmuş oldu (2. Timoteos 4:22; 1. Korintoslular 5:11-13).

5 Çok geçmeden Pavlus, Korintos’taki iman kardeşlerini günah işleyen kişiyi cemaate geri almaya teşvik etti. Neden? Böylece “Şeytan’ın oyununa gelmeye”ceklerdi. Belli ki günah işleyen kişi tövbe etmiş ve temiz bir yaşam sürmeye başlamıştı (2. Korintoslular 2:8-11). Eğer Korintoslular tövbe eden kişiyi cemaate geri almasalardı, Şeytan’ın istediği gibi duyarsız ve birbirini bağışlamayan kişiler olup Şeytan’ın oyununa gelmiş olacaklardı. Büyük ihtimalle, tövbe eden kişiyi çok geçmeden ‘bağışladılar ve teselli ettiler’ (2. Korintoslular 2:5-7).

6. Cemaatten çıkarmak ne gibi olumlu sonuçlar doğurur?

6 Cemaatten çıkarmak ne gibi olumlu sonuçlar doğurur? Yehova’nın ismine sürülen lekeyi temizler ve toplumunun iyi namını korur (1. Petrus 1:14-16). Tövbe etmeyen kişinin cemaatten çıkarılması, Tanrı’nın standartlarının uygulanmasını ve cemaatin ruhen temiz kalmasını sağlar. Ayrıca bu, tövbe eden etmeyen kişinin, işlediği günahın ciddiyetini anlamasına da yardım edebilir.

Elçi Pavlus, neden Korintos’taki cemaate, birinin cemaatten çıkarılmasıyla ilgili talimatlar gönderdi?

Tövbe Önemli Bir Etkendir

7. Günahlarını itiraf etmemesi Davud’u nasıl etkiledi?

7 Ciddi bir günah işleyenlerin çoğu gerçekten tövbe eder ve cemaatten çıkarılmaz. Tabii içtenlikle tövbe etmek kolay olmayabilir. 32. Mezmuru besteleyen eski İsrail Kralı Davud’u düşünün. Bu ilahide Davud belirli bir zaman boyunca günahlarını itiraf etmediğini söyler; buna muhtemelen Bat-Şeba’yla ilgili olan da dahildir. Sonuçta, yaz sıcağı nasıl ağaçtaki nemi tüketirse, günahları nedeniyle çektiği acı da onun gücünü tüketti. Davud fiziksel ve zihinsel olarak acı çekti, fakat ‘isyanlarını itiraf edince, Yehova onu bağışladı’ (Mezmur 32:3-5). Sonra Davud şöyle dedi: “Ne mutludur o adam ki, RAB ona günah saymaz” (Mezmur 32:1, 2). Tanrı’dan merhamet görmek ne şahanedir!

8, 9. Tövbe nasıl gösterilir? Kişinin cemaate geri alınmasında tövbenin önemi nedir?

8 O halde, günah işleyen kişinin merhamet görmek için tövbe etmesi gerektiği bellidir. Ancak günahın açığa çıkmasından duyulan korku ya da utanç, gerçek tövbe değildir. “Tövbe etmek,” kişinin yaptıklarından duyduğu pişmanlık nedeniyle, kötü davranışıyla ilgili zihinsel tutumunu değiştirmesi anlamına gelir. Tövbe eden birinin ‘yüreği kırılmış, ezilmiştir.’ Ayrıca mümkünse bu kişi ‘yanlışını düzeltmek’ ister (Mezmur 51:17; 2. Korintoslular 7:11).

9 Tövbe, kişinin cemaate geri alınmasında çok önemli bir etkendir. Cemaatten çıkarılmış biri belli bir zaman geçince kendiliğinden geri alınmaz. Geri alınabilmesi için yürek tutumu büyük ölçüde değişmelidir. Kişi günahının ciddiyetinin ve hem Yehova’ya hem de cemaate leke getirdiğinin farkına varmalıdır. Tövbe etmeli, bağışlanmak için içtenlikle dua etmeli ve Tanrı’nın adil taleplerini  karşılamalıdır. Cemaate geri alınmayı bekleyen biri, tövbe ettiğini ve “tövbeye yakışır işler” yaptığını kanıtlayabilecek durumda olmalıdır (Elçiler 26:20).

Kişi Neden Suçunu İtiraf Etmeli?

10, 11. Neden günahımızı gizlemeye çalışmamalıyız?

10 Günah işlemiş olan bazı kimseler şöyle düşünebilir: ‘Eğer birine günah işlediğimi söylersem, beni mahçup edecek sorulara cevap vermek zorunda kalabilirim. Belki cemaatten bile çıkarılabilirim. Fakat sessiz kalırsam bundan kurtulabilirim ve cemaatteki hiç kimsenin haberi olmaz.’ Ancak bu düşünce tarzında hesaba katılmayan bazı önemli noktalar var. Ne gibi?

11 “Yehova, çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan, binlere inayetini saklıyan, haksızlığı ve günahı ve suçu bağışlıyan” bir Tanrı’dır. Fakat toplumunun yanlışını “ölçü ile” düzeltir (Çıkış 34:6, 7; Yeremya 30:11). Eğer ciddi bir günah işlediyseniz, günahınızı gizleyerek Tanrı’dan merhamet görmeyi beklemeniz akla yatkın mıdır? Yehova yaptığınız şeyin farkındadır ve suça göz yummaz (Süleyman’ın Meselleri 15:3; Habakkuk 1:13).

12, 13. Suçu gizlemeye çalışmanın ne gibi sonuçları olabilir?

12 Eğer ciddi bir günah işlediyseniz, bunu itiraf etmek yeniden rahat bir vicdana sahip olmanıza yardım edebilir (1. Timoteos 1:18-20). Fakat itiraf etmezseniz sonuçta vicdanınız duyarsızlaşır ve bu, daha fazla günah işlemenize neden olabilir. Şunu unutmayın, günahınız sadece bir insana veya cemaate karşı işlenmiş bir günah değildir. Tanrı’ya karşı işlenmiş bir günah söz konusudur. Mezmur yazarı şunları söylemişti: “RAB — onun tahtı göklerdedir; Onun gözleri görür, göz kapakları insan oğullarını dener. RAB salihi dener, fakat kötüden ve zorbalığı sevenden canı tiksinir” (Mezmur 11:4, 5).

13 Yehova ciddi bir günahı gizleyip de temiz cemaatinin içinde kalmaya çalışan kişileri desteklemez (Yakub 4:6). Bu nedenle, eğer günah işlediyseniz ve doğru olanı yapmak istiyorsanız, günahınızı dürüstçe itiraf etmekten çekinmeyin. Aksi takdirde özellikle sizin günahınıza benzer günahlarla ilgili bir öğüt okuduğunuzda ya da duyduğunuzda vicdan azabı çekeceksiniz. Yehova, Kral Saul’un durumunda olduğu gibi sizden ruhunu çekerse ne olacak? (1. Samuel 16:14). Tanrı’nın ruhunu kaybettiğiniz için daha da ağır bir günah işleyebilirsiniz.

Sadık Kardeşlere Güvenin

14. Suç işleyen kimse neden Yakub 5:14, 15’teki öğüdü uygulamalıdır?

14 O halde günah işleyip de tövbe eden biri ne yapmalı? “Cemaatin ihtiyarlarını çağırsın, ona Yehova’nın adıyla yağ sürüp kendisi için dua etsinler. İmanla edilen dua, rahatsızlığı olan kişiyi iyileştirecek ve Yehova onu ayağa kaldıracaktır” (Yakub 5:14, 15). Bir kimsenin “tövbeye yakışır meyveler” ortaya koymasının bir yolu, ihtiyarlara yaklaşmaktır (Matta 3:8). Bu sadık ve sevgi dolu erkekler, o kişiye ‘Yehova’nın adıyla yağ sürüp kendisi için dua edeceklerdir.’ Onların Mukaddes Kitaba dayalı öğüdü, yürekten tövbe eden kişiyi tıpkı rahatlatıcı bir yağ gibi teselli edecektir (Yeremya 8:22).

15, 16. Hezekiel 34:15, 16’daki sözlere göre cemaat ihtiyarları Tanrı’yı nasıl örnek alırlar?

15 Çobanımız Yehova, MÖ 537’de Yahudileri Babil esaretinden kurtardığında ve MS 1919’da ruhi İsrail’i “Büyük Babil”den çıkardığında, bu konuda sevgi dolu bir örnek ortaya koymuştu (Vahiy 17:3-5; Galatyalılar 6:16). Böylece, şu vaadini yerine getirmiş oldu: “Koyunlarımı ben güdeceğim, ve onları ben yatıracağım . . . . Kaybolanı arıyacağım, ve sürülmüş olanı geri getireceğim, ve kırık olanı saracağım; ve hasta olanı kuvvetlendireceğim” (Hezekiel 34:15, 16).

 16 Yehova mecazi koyunlarını güttü, güvenli yerlerde yatırdı ve kaybolanı aradı. Benzer şekilde cemaatteki çobanlar da Tanrı’nın sürüsünün ruhen iyi beslenmesini ve güvende olmasını sağlayacaklardır. İhtiyarlar cemaatten uzaklaşan koyunları ararlar. Tanrı’nın ‘kırık olanı sarması’ gibi, gözetmenler de birinin kırıcı bir sözü veya kendi suçları nedeniyle yaralanan koyunları ‘sararlar.’ Ayrıca tıpkı Tanrı’nın ‘hasta olanı kuvvetlendirmesi’ gibi, ihtiyarlar da, muhtemelen kendi suçu yüzünden ruhen hastalanan kişilere yardım ederler.

Çobanlar Nasıl Yardım Eder?

17. Neden ihtiyarlardan ruhi yardım istemekten çekinmemeliyiz?

17 İhtiyarlar şu öğüde istekle uyarlar: “Merhamet göstermeye devam edin; ancak bunu . . . . korkuyla yapın” (Yahuda 23). İsa’nın bazı takipçileri cinsel ahlaksızlık yaparak ciddi bir günah işlediler. Fakat eğer gerçekten tövbe ederlerse, bu kişiler ruhen yardım etmeye istekli olan ihtiyarların merhamet ve sevgi dolu davranışlarıyla teselli bulabilirler. Pavlus aralarında kendisinin de bulunduğu bu erkekler hakkında şunları yazdı: “İmanınız üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıyoruz . . . . biz sevinciniz için çalışan iş arkadaşlarıyız” (2. Korintoslular 1:24). Bu nedenle ihtiyarlardan ruhi yardım istemekten asla çekinmeyin.

18. İhtiyarlar suç işleyen iman kardeşleriyle ilgili durumu nasıl ele alırlar?

18 Ciddi bir günah işlediyseniz, neden ihtiyarlara güvenle yaklaşabilirsiniz? Çünkü onlar öncelikle Tanrı’nın sürüsünün çobanlarıdır (1. Petrus 5:1-4). Sevgi dolu hiçbir çoban, acıyla meleyen uysal bir koyunu, kendini yaraladı diye dövmez. Bu nedenle ihtiyarlar bir iman kardeşlerinin suçunu ele alırken, ona nasıl bir ceza verecekleri üzerinde değil, işlenen günahın ve mümkünse kişinin ruhen iyileşmesinin üzerinde dururlar (Yakub 5:13-20). İhtiyarlar doğrulukla hükmetmeli ve ‘sürüye şefkat göstermelidirler’ (Elçiler 20:29, 30; İşaya 32:1, 2). İsa’nın tüm takipçileri gibi ihtiyarlar da, ‘hak olanı yapmalı, merhameti sevmeli ve Tanrı’yla alçakgönüllü olarak yürümelidirler’ (Mika 6:8). Yehova’nın “otlağının koyunları”nın yaşamları ve kutsal hizmetleriyle ilgili kararlar söz konusu olduğunda, bu nitelikler çok önemli bir rol oynar (Mezmur 100:3).

19. Cemaatteki ihtiyarlar bir kişinin yanlışını düzeltirken nasıl bir tutum sergilerler?

19 Cemaatteki çobanlar, kutsal ruhla tayin edilir ve onun rehberliğine başvururlar. Eğer bir kişi gafil avlanır ve ‘farkında olmadan yanlış  bir davranışta bulunursa,’ ruhen yeterli durumda olan erkekler “böyle birini yumuşak başlı bir tutumla düzeltmeye” çalışırlar (Galatyalılar 6:1; Elçiler 20:28). Yumuşak başlı bir tutum göstermekle birlikte, Tanrısal standartlardan sapmayan ihtiyarlar, karşılarındaki kişinin düşünüşünü düzeltmeye çalışırlar. Onların bu tutumu, düşünceli bir doktorun, kırık bacağı iyileştirmek üzere fazla acıtmadan dikkatle düzeltmesine benzer (Koloseliler 3:12). İhtiyarlar ne ölçüde merhamet gösterecekleri konusunda dua edip Kutsal Yazılara başvurdukları için, verdikleri karar Tanrı’nın bakış açısını yansıtır (Matta 18:18).

20. Bir kimsenin adli düzeltme gördüğünü cemaate bildirmek ne zaman gerekli olabilir?

20 Eğer işlenen günahı herkes biliyorsa veya bunun duyulması kaçınılmazsa, cemaatin iyi adının korunması için cemaate bir ilan yapılabilir. Ayrıca cemaatin bilgilendirilmesi gerekiyorsa da ilan yapılabilir. Adli düzeltme gören kişi ruhen iyileşme sürecindeyken, yaraları iyileşene kadar faaliyetini geçici olarak sınırlamak zorunda kalan birine benzetilebilir. Tövbe eden kişinin bir süre ibadetlerde cevap vermek yerine sadece dinlemesi, büyük ihtimalle yararlı olacaktır. İhtiyarlar, zayıf olduğu konuda güçlenmesi amacıyla, birinin onunla Mukaddes Kitabı incelemesi için düzenleme yapabilirler. Böylece kişi tekrar “güçlü bir imana” sahip olabilir (Titus 2:2). Tüm bunlar sevgiyle yapılır ve suç işleyeni cezalandırma amacı taşımaz.

21. Bazı suçlar nasıl ele alınabilir?

21 İhtiyarlar birçok yolla ruhi yardım sağlayabilirler. Örneğin, eskiden içki sorunu olan bir biraderin birkaç kez evde yalnızken çok fazla içki içtiğini varsayalım. Ya da tütün kullanmayı uzun zaman önce bırakan birinin bir iki defa bu eski alışkanlığına yenik düştüğünü düşünelim. Böyle bir kimse dua etse de, Tanrı’nın onu bağışladığına inanıyor olsa da, günahın alışkanlık haline gelmemesi için ihtiyarlardan yardım istemelidir. Bir veya iki ihtiyar konuyu ele alabilir. Ancak ihtiyar(lar), dikkate alınması gereken başka etkenlerin de olabileceğini göz önünde bulundurarak, başkanlık eden gözetmeni durumdan haberdar etmeliler.

Tanrısal Terbiyeyi Kabul Etmeyi Sürdürün

22, 23. Neden Tanrısal terbiyeyi kabul etmeye devam etmelisiniz?

22 İsa’nın her bir takipçisi, Tanrı’nın onayını kazanmak için O’nun terbiyesine kulak vermelidir (1. Timoteos 5:20). Bu nedenle Kutsal Yazıları ve yayınlarımızı incelerken veya cemaat ibadetlerinde ya da çevre ve bölge ibadetlerinde bir nasihat aldığınızda bunu yaşamınızda uygulayın. Yehova’nın isteğini yapmak üzere her an hazır olun. Böylece Tanrısal terbiye, günaha karşı korunabileceğiniz bir siperde, bir savunma duvarının arkasında kalmanıza yardım edecek.

23 Tanrısal terbiyeyi kabul etmek Tanrı’nın sevgisinde kalmanıza yardım eder. Bazılarının cemaatten çıkarıldığı doğru; fakat ‘yüreğinizi korur’ ve ‘akıllı insanlar gibi yaşayıp, yolunuza çok dikkat ederseniz’ bu sizin başınıza gelmez (Süleyman’ın Meselleri 4:23; Efesoslular 5:15). Öte yandan eğer şu anda cemaatten çıkarılmış durumdaysanız, neden geri alınmak için adım atmayasınız? Tanrı, kendini O’na adayan herkesin sadakatle ve “sevinçle” tapınmasını ister (Tesniye 28:47). Eğer Yehova’nın terbiyesini her zaman kabul ederseniz, bunu sonsuza dek sürdürebilirsiniz (Mezmur 100:2).