İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın!

Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın!

 Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın!

“Sevgili kardeşler . . . . sonsuz yaşam için . . . . Tanrı’nın sevgisinden ayrılmayın” (YAHUDA 20, 21).

1, 2. Tanrı’nın sevgisinde kalmanın anahtarı nedir?

YEHOVA insanlık dünyasını o kadar sevdi ki iman eden herkesin sonsuz yaşamı olsun diye biricik oğlunu verdi (Yuhanna 3:16). Böyle bir sevgi görmek ne muhteşem bir ayrıcalık! Eğer Yehova’ya hizmet eden biriyseniz, şüphesiz bu sevgiyi sonsuza dek tatmak istersiniz.

2 Öğrenci Yahuda, Tanrı’nın sevgisinde kalmanın anahtarını şöyle açıkladı: “Çok kutsal olan imanınızı güçlendirerek ve kutsal ruh ile dua ederek, sonsuz yaşam için Efendimiz İsa Mesih’in merhametini beklerken, Tanrı’nın sevgisinden ayrılmayın” (Yahuda 20, 21). Tanrı’nın Sözünü incelemek ve iyi haberi ilan etmek, ‘çok kutsal imanda,’ yani Mesih’in öğretilerinde temellenmenize yardım eder. Tanrı’nın sevgisinde kalmak için “kutsal ruh ile”, yani onun etkisiyle dua etmelisiniz. Sonsuz yaşam ödülü almak istiyorsanız, İsa Mesih’in kurban olarak sağladığı fidyeye de iman etmelisiniz (1. Yuhanna 4:10).

3. Neden bazıları artık Yehova’nın Şahidi değil?

3 Önceleri imanlı olan bazı kimseler Tanrı’nın sevgisinden ayrıldılar. Onlar günahkâr bir yaşam tarzını seçtikleri için, artık Yehova’nın Şahidi değiller. Sizin başınıza böyle bir şeyin gelmesine nasıl engel olabilirsiniz? Aşağıdaki noktalar üzerinde düşünmek, günahtan kaçınmanıza ve Tanrı’nın sevgisinde kalmanıza yardımcı olabilir.

Tanrı’ya Duyduğunuz Sevgiyi Gösterin

4. Tanrı’ya itaat etmek neden önemlidir?

4 Tanrı’ya duyduğunuz sevgiyi, O’na itaat ederek gösterin (Matta 22:37). Elçi Yuhanna şöyle yazdı: “Tanrı sevgisi, O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3). Tanrı’ya itaat etmeniz, size ayartmaya karşı direnme gücü ve sevinç verebilir. Mezmur yazarı şu sözleri kaleme aldı: “Ne mutludur o adam ki, kötülerin öğüdü ile yürümez, . . . . ancak zevki RABBİN şeriatindedir” (Mezmur 1:1, 2).

5. Yehova’ya duyduğunuz sevgi sizi nasıl davranmaya yöneltecek?

5 Yehova’ya duyduğunuz sevgi sizi, O’nun ismine leke getirecek ciddi bir günah işlemekten kaçınmaya yöneltir. Agur, “bana ne fakirlik ve ne zenginlik ver” diye dua etmişti. “Payıma düşen ekmekle beni besle; ta ki, tok olup da: RAB kimdir? diye seni inkâr etmiyeyim; ta ki, fakir olup da çalmıyayım, ve Allahımın ismini boş yere ağzıma almıyayım [‘adını lekelemeyeyim’, ]” (Süleyman’ın Meselleri 30:1,  8, 9). Davranışlarınıza dikkat ederek ‘O’nun adını lekelememeye’ kararlı olun. Tersine her zaman O’nu yüceltecek doğru şeyler yapın (Mezmur 86:12).

6. Kasıtlı olarak günah işlemeniz hangi sonucu doğurabilir?

6 Günah işleme ayartmasına karşı koymanıza yardım etmesi için, gökteki sevgi dolu Babanıza düzenli olarak dua edin (Matta 6:13; Romalılar 12:12). Tanrı’nın öğüdünü tutmaya devam edin ki dualarınız bir engelle karşılaşmasın (1. Petrus 3:7). Eğer kasıtlı olarak günah işlerseniz bunun sonucu çok acı olabilir. Çünkü Yehova asilerin O’na yaklaşma çabaları karşısında mecazi anlamda bulutlarla örtünür ve böylece onların duaları Yehova’ya ulaşmaz (Yeremya’nın Mersiyeleri 3:42-44). Bu nedenle alçakgönüllü bir tutum sergileyin ve Tanrı’ya duada yaklaşmanıza engel olacak şeyler yapmamak için O’na yalvarın (2. Korintoslular 13:7).

Tanrı’nın Oğluna Duyduğunuz Sevgiyi Gösterin

7, 8. İsa’nın öğüdüne uymak bir kimsenin günahkâr davranışları reddetmesine nasıl yardım edebilir?

7 İsa Mesih’in emirlerine uyarak ona sevgi gösterin. Çünkü bu, günahkâr davranışları reddetmenize yardım edecektir. İsa şunları söyledi: “Ben Babamın emirlerine uyup sevgisinde kaldığım gibi, siz de emirlerime uyarsanız benim sevgimde kalırsınız” (Yuhanna 15:10). İsa’nın sözlerini yaşamınızda uygulamanız, Tanrı’nın sevgisinde kalmanıza nasıl yardımcı olabilir?

8 İsa’nın sözlerine dikkat etmeniz ahlaksal ilkelere bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Tanrı’nın, İsrailoğullarına verdiği kanunda “Zina etmiyeceksin” deniyordu (Çıkış 20:14). Fakat İsa şu sözlerle, bu emrin ardındaki ilkeyi ortaya koydu: “Bir kadına ısrarla bakarak şehvete kapılan her adam yüreğinde zaten onunla zina yapmıştır” (Matta 5:27, 28). Elçi Petrus, birinci yüzyılda cemaatteki bazı kişilerin “günaha doymayan bakışları” olduğunu ve ‘kararsız kimseleri ayarttıklarını’ söyledi (2. Petrus 2:14). Fakat onların tersine siz, Tanrı’ya ve Mesih’e sevgi duyar, itaat eder ve onlarla ilişkinizi sürdürmeye kararlı olursanız, cinsel ahlaksızlıkla bağlantılı günahlardan kaçınabilirsiniz.

Yehova’nın Ruhunun Sizi Yönlendirmesine İzin Verin

9. Bir kimse günah işlemekte ısrar ederse, kutsal ruhla ilgili nasıl bir durum gelişir?

9 Size kutsal ruhu vermesi için Tanrı’ya dua edin ve ruhun sizi yönlendirmesine izin verin (Luka 11:13; Galatyalılar 5:19-25). Eğer günah işlemeyi ısrarla sürdürürseniz, Tanrı sizden ruhunu çekebilir. Davud, Bat-şeba’yla günah işlediğinde Tanrı’ya şöyle yalvardı: “Beni önünden atma; ve mukaddes Ruhunu benden alma” (Mezmur 51:11). Kral Saul günahlarından tövbe etmediği için Tanrı’nın ruhunu kaybetti. Saul hem yakılan sunu sunarak hem de Amalekîlerin kralı ile koyun ve sığır sürüsünden bazı hayvanları sağ bırakarak günah işledi. Bunun üzerine Yehova, Saul’dan kutsal ruhunu çekti (1. Samuel 13:1-14; 15:1-35; 16:14-23).

10. Neden günah işlemeyi alışkanlık haline getirmeyi düşünmemeliyiz?

10 Günah işlemeyi alışkanlık haline getirmeyi düşünmeyin. Elçi Pavlus şöyle yazmıştı: “Hakikat hakkında tam bilgi edindikten sonra kasten günahlar işlersek, artık günahlar için kurban kalmaz” (İbraniler 10:26-31). Kasten günah işleyecek duruma gelmeniz ne kadar üzücü olur!

Başkalarına Gerçek Sevgi Gösterin

11, 12. Sevgi ve saygı, kişiyi cinsel ahlaksızlık yapmaktan nasıl alıkoyar?

11 İnsanları sevmeniz, sizi cinsel ahlaksızlık yapmaktan alıkoyacaktır (Matta 22:39). Böyle bir sevgi sizi, yüreğinizi korumaya zorlayacaktır. Böylece yüreğiniz, başka birinin eşinin sevgisini çalmak üzere sizi ayartmayacak. Çünkü bu şekilde zinaya sürüklenebilirsiniz  (Süleyman’ın Meselleri 4:23; Yeremya 4:14; 17:9, 10). Doğru bir adam olan Eyub gibi olun. O eşinden başka bir kadına göz dikmedi (Eyub 31:1).

12 Evliliğin kutsallığına saygı duymanız ciddi bir günah işlemekten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Tanrı, onurlu bir evliliğin ve cinsel ilişkinin, insanların çoğalması için bir araç olmasını amaçladı (Tekvin 1:26-28). Cinsel organlar yaşamla bağlantılıdır ve bildiğimiz gibi yaşam kutsaldır. Cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, örneğin zina yapanlar, Tanrı’ya itaatsizlik eder, cinsel ilişkiyi alçaltır, evliliğin kutsallığına saygısızlık eder ve kendi bedenine karşı günah işler (1. Korintoslular 6:18). Fakat Tanrı ve komşu sevgisi, Tanrı’ya karşı itaatli bir tutumla birleştiğinde, kişiyi cemaatten çıkarılmasına neden olabilecek yanlış davranışlardan korur.

13. Ahlaksızlık yapan bir kimse ne anlamda “malını yok eder”?

13 Sevdiklerimize acı vermemek için günahkâr düşünceleri bastırmalıyız. Süleyman’ın Meselleri 29:3 şöyle der: “Fahişelerle arkadaşlık eden malını yok eder.” Zina yapan bir kimse tövbe etmezse, Tanrı’yla ilişkisini bozar ve aile bağlarını zedeler. Eşinin boşanmak için bir temeli olur (Matta 19:9). Bu suçu, eşlerden hangisi işlerse işlesin, evliliğin parçalanması masum eşe, çocuklara ve başkalarına büyük acı verir. Cinsel ahlaksızlığın ne kadar yıkıcı olduğunu bilmek bizi bu ayartmaya karşı koymaya yöneltmelidir.

14. Süleyman’ın Meselleri 6:30-35’ten suç işlemekle ilgili hangi ders alınabilir?

14 Zinanın telafisi yoktur. Bu gerçeği bilmek kişiyi son derece bencilce olan bu davranıştan alıkoymalıdır. Süleyman’ın Meselleri 6:30-35, insanların, karnını doyurmak için hırsızlık yapan kişiyi anlayışla karşılayabileceğini, fakat kötü niyetli olduğu için zina işleyen kişiyi hor göreceğini söyler. Bu kişi ‘canını yok eder.’ Böyle biri Musa Kanunu altında yaşamış olsaydı idam edilmesi gerekirdi (Levililer 20:10). Zina yapan biri, kendi bedensel arzularını tatmin etmek için başkalarının acı çekmesine neden olur. Ayrıca zina yapıp tövbe etmeyen bir kimse, Tanrı’nın sevgisinde kalamaz ve İsa’nın takipçilerinin temiz cemaatinden çıkartılır.

Rahat Bir Vicdanı Koruyun

15. “Dağlanmış” vicdan ne durumdadır?

15 Tanrı’nın sevgisinde kalmak istiyorsak, vicdanımızın günaha karşı duyarsız hale gelmesine izin veremeyiz. Elbette dünyanın alçaltıcı ahlak standartlarını kabul etmemeli ve arkadaş, eğlence, kitap seçimi gibi konularda dikkatli olmalıyız. Pavlus şu uyarıyı yaptı: “Sonraki dönemlerde bazıları imandan sapacak. Yanıltıcı vahiylere ve cinlerin öğrettiklerine kulak verecekler, vicdanları dağlanmış yalancı adamların ikiyüzlülüğünden etkilenerek sapacaklar” (1. Timoteos 4:1, 2).  “Dağlanmış” bir vicdan, üzerinde yanık izi olan bir doku gibidir ve hiçbir şey hissetmez. Böyle bir vicdan hakikate isyan edenlerden ve imandan sapmamıza neden olabilecek durumlardan uzak durmamız için bizi uyarmaz.

16. Rahat bir vicdana sahip olmak neden önemlidir?

16 Kurtuluşumuz, rahat bir vicdanımızın olmasına bağlıdır (1. Petrus 3:21). İsa’nın dökülen kanı sayesinde vicdanımız ölü işlerden arınır ve sonuçta ‘yaşayan Tanrı’ya ibadet edebiliriz’ (İbraniler 9:13, 14). Kasten günah işlersek vicdanımız kirlenir ve artık Tanrı’ya hizmet edebilecek temiz bir kişi olmaktan çıkarız (Titus 1:15). Fakat Yehova’nın yardımıyla rahat bir vicdana sahip olabiliriz.

Yanlış Davranışlardan Kaçınmanın Diğer Yolları

17. ‘Tamamen Yehova’nın ardınca yürümenin’ yararı nedir?

17 Eski İsrail’de yaşamış olan Kaleb gibi siz de ‘tamamen Yehova’nın ardınca yürüyün’ (Tesniye 1:34-36). Tanrı’nın sizden talep ettiği şeyi yapın ve “cinlerin sofrasına” katılmayı asla düşünmeyin (1. Korintoslular 10:21). Hakikate isyanı reddedin. Sadece Yehova’nın sofrasında bulunan ruhi gıdayı takdirle alın. Böylece sahte öğretmenler ve kötü ruhlar tarafından aldatılmayacaksınız (Efesoslular 6:12; Yahuda 3, 4). Mukaddes Kitabı incelemek, ibadetlere katılmak ve tarla hizmetine çıkmak gibi ruhi uğraşlara odaklanın. Tamamen Yehova’nın ardınca yürürseniz ve her zaman Rabbin işiyle meşgul olursanız mutlu olacağınızdan şüpheniz olmasın (1. Korintoslular 15:58).

18. Yehova korkusu davranışlarınızı nasıl etkiler?

18 “Tanrı’ya korku ve derin saygıyla, kabul edeceği bir kutsal hizmet” sunmaya kararlı olun (İbraniler 12:28). Yehova’ya karşı saygı dolu bir korku geliştirmek sizi herhangi bir yanlış davranışı reddetmeye yöneltecektir. Böylece, Petrus’un meshedilmiş kişilere verdiği şu öğüde uygun davranacaksınız: “Mademki herkesi kendi yaptıklarına göre taraf tutmadan yargılayan Babaya yakarıyorsunuz, gurbetteki günlerinizi Tanrı korkusuyla geçirin” (1. Petrus 1:17).

19. Tanrı’nın Sözünden öğrendiklerinizi neden her zaman uygulamalısınız?

19 Tanrı’nın Sözünden öğrendiklerinizi her zaman uygulayın. Bu, ciddi bir günah işlemenizi engelleyecektir. Çünkü bunu yapmakla “algılama yeteneğini doğruyu yanlışı ayırmak üzere kullanarak geliştiren” kişilerden olacaksınız (İbraniler 5:14). Konuşma ve davranışlarınızda dikkatsiz değil uyanık olun ki, akıllı insanlar gibi yürüyüp bu kötü günlerde ‘her fırsattan en iyi şekilde yararlanabilesiniz.’ “Yehova’nın isteğinin her zaman bilincinde olun” ve bunu yapmaya devam edin (Efesoslular 5:15-17; 2. Petrus 3:17).

20. Neden açgözlülükten kaçınmalıyız?

20 Açgözlülüğe kesinlikle meydan vermeyin. On Emir’den biri şöyledir: “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin” (Çıkış 20:17, ). Bu kanun kişinin evini, karısını, kölelerini,  hayvanlarını ve diğer şeylerini koruyordu. Fakat açgözlülüğe meydan vermemek için en önemli neden, İsa’nın söylediği gibi açgözlülüğün insanı kirletmesidir (Markos 7:20-23).

21, 22. İsa’nın bir takipçisi günah işlememek için ne gibi önlemler alabilir?

21 Arzunun günaha neden olmaması için önlem alın. Öğrenci Yakub şöyle yazmıştı: “Herkes arzusunun kendisini ayartıp sürüklemesi sonucu sınanır. Arzu gebe kaldığında günah doğurur; günah işlemek de ölüme yol açar” (Yakub 1:14, 15). Örneğin bir kimse geçmişte alkol sorunu yaşamışsa, evinde alkollü içecek bulundurmamaya karar verebilir. İsa’nın bir takipçisinin karşı cinsten biriyle ayartmaya düşmemek için, işyerinde çalıştığı kısmı veya işini değiştirmesi gerekebilir (Süleyman’ın Meselleri 6:23-28).

22 Günaha neden olabilecek bir ilk adımdan bile kaçının. Karşı cinsten birinin ilgisini çekmeye çalışmak ve ahlaksızca düşünceler beslemek, cinsel ahlaksızlık veya zinayla sonuçlanabilir. Küçük yalanlar insanı büyük yalanlar söylemeye cesaretlendirir. Bu ayrıca kişinin yalan söylemeyi günah niteliğinde bir alışkanlık haline getirmesine neden olabilir. Küçük hırsızlıklar vicdanı öyle duyarsızlaştırabilir ki, kişi büyük bir hırsızlık yapabilir. Hakikate isyan yönünde ufak bir düşünce, bir kişinin yoldan sapıp tamamen hakikate isyan etmesine neden olabilir (2. Selanikliler 2:3; Vahiy 21:8).

Günah İşlediyseniz

23, 24. İkinci Tarihler 6:29, 30 ve Süleyman’ın Meselleri 28:13 bizi nasıl teselli edebilir?

23 Tüm insanlar kusurludur (Vaiz 7:20). Fakat eğer ciddi bir günah işlediyseniz, Kral Süleyman’ın, mabedin Yehova’ya adanması sırasında yaptığı dua sizi teselli edebilir. O, Tanrı’ya şöyle dua etti: “Her hangi bir adam tarafından, yahut bütün kavmın İsrail tarafından bir dua ve yalvarış olursa, herkes kendi belâsını ve kendi derdini bilip bu eve doğru ellerini açarsa; o zaman gökten, meskeninden işit, ve bağışla, ve yüreğini bildiğin her adama bütün yollarına göre ver (çünkü sen, âdem oğullarının yüreklerini ancak sen bilirsin)” (2. Tarihler 6:29, 30).

24 Evet, Tanrı yürekleri bilir ve bağışlayıcıdır. Süleyman’ın Meselleri 28:13 şöyle der: “Kabahatlerini örten muvaffak olmaz; fakat onları itiraf edip bırakan, merhamet bulur.” Bir kimse tövbekâr bir tutumla günahlarını itiraf ederek ve onları bırakarak Tanrı’dan merhamet görebilir. Fakat eğer kendinizi ruhen zayıf hissediyorsanız Tanrı’nın sevgisinde kalmanıza başka ne yardımcı olabilir?

Nasıl Cevaplarsınız?

• Tanrı’nın sevgisinde kalmamızın anahtarı nedir?

• Tanrı’ya ve Mesih’e duyduğumuz sevgi, günahkâr davranışları reddetmemize nasıl yardımcı olur?

• Başkalarına gerçek sevgi duymamız neden bizi cinsel ahlaksızlık yapmaktan alıkoyar?

• Yanlış davranışlardan kaçınmanın bazı yolları nelerdir?

[Sorular]

[Sayfa 21’deki resim]

Yahuda bize, Tanrı’nın sevgisinde kalmanın anahtarını gösterir

[Sayfa 23’teki resim]

Evliliğin parçalanması, masum eşe ve çocuklara büyük acı verir

[Sayfa 24’teki resim]

Kaleb gibi siz de ‘tamamen RABBİN ardınca yürümeye’ kararlı mısınız?

[Sayfa 25’teki resim]

Ayartılmamak için düzenli olarak Yehova’ya dua edin