İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Sizi İlgilendiren Bir Dava

Sizi İlgilendiren Bir Dava

 Sizi İlgilendiren Bir Dava

ÖZELLİKLE yakın olduğunuz bir arkadaşınız ya da aile ferdiniz var mı? Peki biri çıkıp, bu ilişkiyi sadece bencil nedenlerden dolayı sürdürdüğünüzü söyleyerek sizi suçlasaydı ne olurdu? Acı duymaz, hatta öfkelenmez miydiniz? İblis Şeytan’ın, Yehova Tanrı’yla yakın ilişkisi olan herkese yaptığı suçlama tam anlamıyla budur.

Şeytan, ilk insan çifti olan Âdem ile Havva’nın, Tanrı’nın kanununu çiğnemesini ve Tanrı’ya karşı isyanında kendisine katılmasını başardığında nelerin olduğunu bir düşünün. Bu olanlar, insanların sadece çıkarları olduğu sürece Yehova’ya itaat edecekleri anlamına mı geliyordu? (Tekvin 3:1-6). Âdem’in isyanından yaklaşık 2.500 yıl sonra Şeytan, bu kez Eyub isimli bir adamla ilgili olarak aynı davayı ortaya attı. İblis’in yaptığı suçlama söz konusu davayı açıkça ortaya çıkardığından, Mukaddes Kitaptaki bu kaydı dikkatle inceleyelim.

‘Sadakatimi Bozmayacağım’

“Kâmil ve doğru adam” olan Eyub, ‘Allahtan korkar ve kötülükten çekinirdi.’ Fakat Şeytan, Eyub’un doğruluğuna çirkin bir anlam yükledi. Yehova’ya, “Eyub Allahtan boşuna mı korkuyor?” diye sordu. Sonra İblis, Yehova’nın Eyub’u koruyarak ve ona nimetler vererek vefasını satın aldığı şeklinde bir suçlamada bulunarak hem Tanrı’ya hem de Eyub’a iftira attı. Şeytan “şimdi elini uzat da, nesi varsa hepsine dokun, ve yüzüne karşı sana lânet edecektir” diyerek meydan okudu (Eyub 1:8-11).

Yehova bu iddialara yanıt vermek için Şeytan’ın Eyub’u sınamasına izin verdi. İblis, Tanrı’ya hizmet etmesini engellemek için, bu sadık adamın başına art arda felaketler getirdi. Eyub’un hayvanlarının hepsini ya çaldırdı ya da yok ettirdi; uşaklarını katlettirdi ve çocuklarını öldürttü (Eyub 1:12-19). Acaba Şeytan başarılı oldu mu? Kesinlikle hayır! Eyub başına gelen denemelerin İblis’ten kaynaklandığını bilmediği halde şöyle dedi: “RAB verdi, ve RAB aldı; RABBİN ismi mubarek olsun” (Eyub 1:21).

Sonra Yehova, huzuruna çıkan Şeytan’a şunu söyledi: “Boşuna onu yutayım diye beni kışkırttığın halde, [Eyub] yine kemalini [sadakatini] sıkı tutmaktadır” (Eyub 2:1-3). Yaşamsal dava Eyub’un sadakatiyle, yani Tanrı’ya sarsılmaz bir vefa göstermeyi ve doğruluk yolundan ayrılmamayı gerektiren bir nitelikle ilgiliydi. Dolayısıyla Eyub sadakat davasından zaferle çıktı. Fakat İblis iddiasından vazgeçmedi.

Ardından Şeytan tüm insanları etkileyen kapsamlı bir iddiada bulunup Yehova’ya şöyle dedi: “Deri yerine deri, evet, insan canı için nesi varsa verir. Fakat şimdi elini uzat da, onun kemiğine ve etine dokun, ve yüzüne  karşı sana lânet edecektir” (Eyub 2:4, 5). İblis, Eyub’un ismi yerine, genel bir terim olan “insan” sözcüğünü kullanarak her insanın sadakatini sorgulamış oldu. O aslında şunu iddia ediyordu: ‘İnsan, hayatını kurtarmak için her şeyi yapar. Bana bir fırsat verilirse herkesi Tanrı’dan uzaklaştırabilirim.’ Acaba her zaman ve her durumda hiçbir insan Tanrı’ya vefalı kalmayacak mıydı?

Yehova, İblis’in, Eyub’un başına ciddi bir hastalık getirmesine izin verdi. Eyub o kadar çok acı çekti ki, ölebilmek için dua etti (Eyub 2:7; 14:13). Yine de Eyub, “son soluğumu verinciye kadar kemalimi kendimden ayırmıyacağım [sadakatimi bozmayacağım]” dedi (Eyub 27:5). Eyub, Tanrı’yı sevdiği için böyle söyledi ve hiçbir şey bunu değiştiremedi. Eyub sadakatini koruyan biri olduğunu kanıtladı. Mukaddes Kitap “RAB Eyubun sonunu başlangıcından ziyade bereketli etti” der (Eyub 42:10-17). Acaba başkaları da Eyub gibi sadık oldu mu? Geçen zaman ne gösterdi?

İddia Nasıl Yanıtlandı?

Kutsal Yazıların İbraniler kitabının 11. bölümünde elçi Pavlus, İsa’dan önceki dönemde yaşamış birçok sadık erkek ve kadının ismini sıraladı. Bunların arasında Nuh, İbrahim, Sara ve Musa da vardı. Sonra Pavlus şöyle söyledi: “[Diğerleri hakkında] anlatmaya devam etsem zaman yetmeyecek” (İbraniler 11:32). Tanrı’nın bu sadık hizmetçileri öyle çoktu ki, Pavlus onlardan “büyük bir şahitler bulutu” olarak söz ederek, onları gökyüzünü kaplayan devasa bir bulut kütlesine benzetti (İbraniler 12:1). Evet yüzyıllar boyunca, sayılamayacak kadar çok insan özgür iradesini kullanarak Yehova Tanrı’ya bağlı kalmayı seçti (Yeşu 24:15).

Şeytan’ın, insanları Yehova’dan uzaklaştırabileceği iddiasına en çarpıcı yanıt İsa Mesih’ten geldi. İşkence direğinde ölürken çektiği dayanılmaz acılar bile onun Tanrı’ya sadakatini bozamadı. İsa son nefesini verirken şöyle bağırdı: “Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum” (Luka 23:46).

Geçen zaman, İblis’in herkesin gerçek Tanrı’ya hizmet etmesini engelleyemeyeceğini açıkça gösterdi. Pek çok insan Yehova’yı tanımaya ve O’nu ‘bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla ve bütün zihinleriyle sevmeye başladılar’ (Matta 22:37). Onların Yehova’ya sarsılmaz bağlılığı, insanın sadakatiyle ilgili davada Şeytan’ın haksız olduğunu kanıtladı. Sadakat gösteren bir kişi olarak siz de, İblis’in haksız olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

Ne Yapmalısınız?

“Her tür insanın hakikatle ilgili tam bilgi edinmesi ve kurtulması” Tanrı’nın isteğidir (1. Timoteos 2:4). Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mukaddes Kitabı incelemek ve ‘tek gerçek Tanrı’yı ve gönderdiği İsa Mesih’i bilgi edinerek tanımak’ için vakit ayırın (Yuhanna 17:3).

Şeytan, insanın Tanrı’ya hizmet etmesinin ardındaki güdüyü sorgularken, insanın sadakati konusunda şüphe uyandırdı. Bilginin güdülerinizi etkilemesi için yüreğinize erişmesi gerekir. Ve böyle olması için, Mukaddes Kitaptan sadece bilgi edinmekten daha fazlasını yapmalısınız. Öğrendikleriniz üzerinde derin düşünme alışkanlığını geliştirin (Mezmur 143:5). Mukaddes Kitabı ya da ona dayalı yayınları okurken şu tür sorular üzerinde düşünmek için vakit ayırın: ‘Bu okuduklarım bana Yehova hakkında ne öğretiyor? Burada Tanrı’nın hangi niteliklerinden söz ediliyor? Yaşamımın hangi alanlarında böyle olmam gerekiyor? Tanrı neleri onaylıyor ya da onaylamıyor? Okuduklarım, Tanrı hakkındaki düşüncelerimi nasıl etkiliyor?’ Böyle sorularla derin düşünmek yüreğinizi Yaratıcıya karşı sevgi ve takdirle dolduracak.

Tanrı’ya sadakat, dinsel inançlarla sınırlandırılmış değildir (1. Krallar 9:4). Yehova Tanrı’ya sadakatinizi sürdürmeniz yaşamın her alanında ahlaksal sağlamlık gerektirir. Bununla birlikte, sadakatinizi sürdürdüğünüz  için hiçbir şekilde yoksunluk duymayacaksınız. Yehova ‘mutlu Tanrı’dır’ ve sizin de yaşamdan zevk almanızı ister (1. Timoteos 1:11). Ahlaken temiz kalmak ve böylece daha mutlu bir yaşam sürüp Tanrı’nın onayını kazanmak için sakınmanız gereken bazı davranışları şimdi ele alalım.

Cinsel Ahlaksızlıktan Kaçının

Yehova, Sözü olan Mukaddes Kitaba evlilikle ilgili şu standardı Kendi koydu: “İnsan anasını ve babasını bırakacak, ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır” (Tekvin 2:21-24). Eşler “bir beden” olduklarından, eğer cinsel ilişkilerini birbirleriyle sınırlarlarsa, Tanrı’nın evlilik düzenlemesine saygınlık kazandırırlar. Elçi Pavlus şunları söyledi: “Evlilik herkesin gözünde saygın olsun, evlilik ilişkinizi lekelemeyin, çünkü cinsel ahlaksızlık ve zina yapanları Tanrı yargılayacak” (İbraniler 13:4). “Evlilik ilişkisi” ifadesi, birbiriyle yasal olarak evli olan erkek ile kadın arasındaki cinsel ilişkiyi anlatır. İster erkek isterse de kadın evlilikdışı cinsel ilişkide bulunursa zina yapmış olur ve bu, Tanrı’dan aleyhte hüküm almalarına yol açabilir (Malaki 3:5).

Peki evlilik öncesi cinsel ilişki için ne denebilir? Bu da, Yehova’nın koyduğu ahlak standartlarına aykırıdır. Mukaddes Kitap, “Tanrı’nın isteği . . . . cinsel ahlaksızlıktan sakınmanız”dır, der (1. Selanikliler 4:3). Eşcinsellik, ensest ve hayvanlarla ilişki de Tanrı’ya karşı işlenmiş günahlardır (Levililer 18:6, 23; Romalılar 1:26, 27). Tanrı’yı memnun etmek ve gerçekten mutlu bir yaşam sürmek isteyen biri ahlaksız davranışlardan uzak durmalıdır.

Acaba evlilik öncesi şehvet duygularını uyandıran cinsel davranışlar için ne denebilir? Bu davranışlar Yehova’nın hoşuna gitmez (Galatyalılar 5:19). Zihin de ahlaksız düşüncelerden arındırılmalıdır. İsa şöyle söyledi: “Bir kadına ısrarla bakarak şehvete kapılan her adam yüreğinde zaten onunla zina yapmıştır” (Matta 5:28). Bu sözler, basılı yayındaki, ekrandaki ya da internetteki pornografik görüntülere bakmak; cinsel davranışlarla ilgili kayıtları okumak; ayrıca açık saçık şarkı sözleri dinlemek gibi konularda da geçerlidir. Bu tür malzemelerden kaçınmak Tanrı’yı memnun eder ve kişinin yaşamında imanını güçlendirici bir etkisi olur.

Peki flört nasıl görülmeli? Bir sözlük flört etmeyi, “uçarı ve romantik veya cinsel açıdan cezbedici” davranış olarak tanımlıyor. Evli bir erkek ya da kadının, eşi dışındaki birine böyle ilgi göstermesi Mukaddes Kitap ilkelerine aykırıdır ve Yehova’ya saygısızlığın bir işaretidir (Efesoslular 5:28-33). Bekârların sırf eğlence olsun diye birbirleriyle flört etmesi de çok uygunsuzdur. Flört eden kişinin hareketleri, onun amaçladığından daha fazla ciddiye alınırsa ne olacak? Bunun yol açabileceği duygusal acıyı bir düşünün. Flört etmenin zina veya cinsel ahlaksızlığa yol açabileceğini de düşünün. Diğer taraftan, karşı cinse iffetle davranmak kişinin özsaygısını artırır (1. Timoteos 5:1, 2).

Yaşamın Başka Alanlarında da Tanrı’yı Memnun Edin

Birçok ülkede alkollü içecekler kolayca elde edilebiliyor. Bunları içmek yanlış mıdır? Şarap, bira ya da diğer alkollü içeceklerin ölçülü içilmesi Kutsal Yazılarda yasaklanmamıştır (Mezmur 104:15; 1. Timoteos 5:23). Ancak, aşırı içmek ve sarhoşluk Tanrı’nın gözünde yanlıştır (1. Korintoslular 5:11-13). Sağlığınızı mahvedeceğinden ve aile yaşamınızı bozacağından, kuşkusuz aşırı içmeyi istemeyeceksiniz (Süleyman’ın Meselleri 23:20, 21, 29-35).

Yehova ‘hakikat Tanrısıdır’ (Mezmur 31:5). Mukaddes Kitap “Tanrı’nın yalan söylemesi imkânsız”dır der (İbraniler 6:18). Tanrı’nın onayını kazanmak istiyorsanız yalan söylemekten kaçınmalısınız (Süleyman’ın Meselleri 6:16-19; Koloseliler 3:9, 10). Mukaddes Kitap, İsa’nın takipçilerine “birbirinize doğruyu söyleyin” öğüdünü verir (Efesoslular 4:25).

 Bir diğer konu da kumardır. İnsanlar arasında yaygın olmakla birlikte, kumar, açgözlülüğün bir şeklidir. Çünkü başkalarının uğradığı kayıplardan kazanç elde etme girişimidir. Yehova “haksız kazanç hırsıyla dolu” olanları onaylamaz (1. Timoteos 3:8). O nedenle, Yehova’yı memnun etmek istiyorsanız, piyango, loto ve at yarışı da dahil, kumarın her türünden uzak durmalısınız. Böylece, ailenizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aslında elinizde daha fazla para kaldığını görebilirsiniz.

Hırsızlık, size ait olmayan bir şeyi almaktır ve açgözlülüğün başka bir şeklidir. Mukaddes Kitap ‘çalmayacaksın’ der (Çıkış 20:15). Çalıntı malları bilerek satın almak ve izinsiz bir şey almak yanlış bir davranıştır. Mukaddes Kitap şöyle der: “Hırsızlık yapan artık hırsızlığı bıraksın, elleriyle emek verip iyi işlerde çalışsın, böylece ihtiyacı olana verebileceği bir şeyi olsun” (Efesoslular 4:28). Yehova’yı seven kişiler işverenlerinin zamanını çalmazlar, dürüstçe çalışırlar. ‘Her konuda dürüst davranmak isterler’ (İbraniler 13:18). Rahat bir vicdan kuşkusuz kişinin huzurunu artırır.

Tanrı, çabuk parlayan biri hakkında ne düşünür? Mukaddes Kitap şöyle uyarıyor: “Öfkeli olan adamla arkadaşlık etme; ve kızıcı adamla gitme” (Süleyman’ın Meselleri 22:24). Denetimsiz öfke çoğu kez şiddet eylemlerine yol açar (Tekvin 4:5-8). Mukaddes Kitap öç alma konusunda da şöyle der: “Kimsenin kötülüğüne kötülükle karşılık vermeyin. Bunun yerine, ihtiyaca göre, herkesin gözünde iyi olanı yapın. Üzerinize düşeni yaparak, mümkünse herkesle barış içinde kalın. Sevgili kardeşler, siz öç almayın, Tanrı’nın gazabına yer bırakın, çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Öç almak bana aittir, kötülüğün karşılığını verecek olan benim; Yehova’nın sözü’” (Romalılar 12:17-19). Bu öğüdü uygularsak yaşamımız daha huzurlu olur, bu da mutluluğumuzu artırır.

Başarabilirsiniz

Aksini yapmanız yönündeki baskılara rağmen, Tanrı’ya sadık kalmayı başarabilir misiniz? Evet başarabilirsiniz. Tanrı’nın, sadakatle ilgili davada Şeytan’ın haksız olduğunun kanıtlanmasında payınız olmasını istediğini fark edin. Çünkü O’nun Sözü şöyle der: “Oğlum, hikmetli ol, ve yüreğimi sevindir, ta ki, beni ayıplıyana cevap vereyim” (Süleyman’ın Meselleri 27:11).

Gözünde doğru olanı yapmak üzere sizi güçlendirmesi için Yehova’ya dua edebilirsiniz (Filipililer 4:6, 7, 13). O halde, Tanrı’nın Sözü olan Mukaddes Kitap hakkındaki bilginizi artırmak için kararlı şekilde çaba harcayın. Mukaddes Kitaptan öğrendikleriniz üzerinde takdirle düşünmeniz, Tanrı’ya olan sevginizin artmasına yardım edecek ve sizi O’nu memnun etmeye yöneltecek. 1. Yuhanna 5:3 ayeti, “Tanrı sevgisi, O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” der. Yörenizdeki Yehova’nın Şahitleri Mukaddes Kitap incelemesinde size yardım etmekten mutlu olacaklar. Onlarla irtibata geçebilir ya da bu derginin yayımcılarına yazabilirsiniz.

[Sayfa 4’teki resim]

Eyub denemeler karşısında sadık kaldı

[Sayfa 7’deki resim]

Tanrı’nın Sözü hakkındaki bilginizi artırmanız doğru olanı yapma kararlılığınızı güçlendirecek