İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Neden Doğru Olanı Yapmalıyız?

Neden Doğru Olanı Yapmalıyız?

 Neden Doğru Olanı Yapmalıyız?

EĞİTİMLİ bir adam bir keresinde şöyle dedi: “Bende iyi olanı yapmak için istek var, ancak bunu başaracak güç yok. Çünkü istediğim iyi şeyi yapmıyorum, hep istemediğim kötü şeyi yapıyorum.” Acaba istediği iyi şeyi yapmak bu adama neden zor geldi? O şöyle açıkladı: “Ben kendi durumumda şu kanunun işlediğini görüyorum: Doğruyu yapmak istediğim zaman, kötülük yanı başımda bekliyor. İçimdeki insana bakılırsa, Tanrı’nın kanunundan gerçekten zevk alıyorum, fakat bedenimin uzuvlarında zihnimin kanunuyla savaşan başka bir kanun görüyorum; bu da beni uzuvlarımdaki günah kanununa tutsak ediyor” (Romalılar 7:18, 19, 21-23).

Elçi Pavlus’un yaklaşık 2.000 yıl önce kayda geçirilen bu sözleri, doğru olanı yapmanın kusurlu insanlar için neden güç olduğunu açıklıyor. Özellikle denemelerle karşılaşıldığında, doğru ilkelere sıkıca bağlı kalmak ahlaki güç ister. Öyleyse şunu sormalıyız: Doğru olanı yapmak için en önemli neden nedir?

Kutsal Yazıların ahlaklı birinin geleceği hakkında neler söylediğini ele alalım. Mezmur 37:37, 38’de şunları okuyoruz: “Kâmil insana göz koy, ve doğru adama bak; çünkü akıbet selâmet ehlinindir [onun geleceği barış dolu olacak]. Fakat âsiler birlikte yok olacaklar; kötülerin sonu kesilecektir.” Süleyman’ın Meselleri 2:21, 22’de ise bize şöyle deniyor: “Memlekette doğru adamlar oturacaklar, ve kâmiller orada kalacaklardır. Fakat kötü adamlar memleketten atılacaklar, ve hainler ondan söküleceklerdir.”

Mukaddes Kitaptaki bu gibi vaatler, Tanrı’yı memnun eden bir yaşam tarzı sürmek için bize bir neden sunsalar da, böyle yaşamak için asıl neden onlar değildir. Asıl neden tüm zekâ sahibi varlıkları kişisel olarak ilgilendiren bir davayla bağlantılıdır. Gelecek makalede bu davanın ne olduğu ve bizi nasıl etkilediği ele alınacak.