İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Mezunları Tüm Dünyada İnsanlara Yararlı Olan Bir Okul

Mezunları Tüm Dünyada İnsanlara Yararlı Olan Bir Okul

 Mezunları Tüm Dünyada İnsanlara Yararlı Olan Bir Okul

YEHOVA’NIN ŞAHİTLERİNİN, 200’den fazla ülke ve adada bulunan 98.000’den fazla cemaatinde toplumun her kesiminden insan Tanrı’dan eğitim alır. Bu eğitimde kullandıkları başlıca kitap Mukaddes Kitaptır ve bu eğitimin hedefi, bireylerin Tanrı’nın isteğini ve nasıl bununla uyumlu yaşayabileceklerini öğrenerek ruhen ilerlemelerine yardım etmektir. Bu eğitimi kabul edenler bundan çok yarar görmektedir. Öğrendiklerini, İsa Mesih’in öğrenci yetiştirme emriyle uyumlu olarak başkalarıyla da paylaşırlar (Matta 28:19, 20).

Yehova’nın Şahitleri, cemaatlerinde devam eden eğitim programının yanı sıra birkaç özel kurs da düzenlemiştir. Bunlardan biri Vaizlik Eğitim Kursudur. Bu kurs ilk olarak Ekim 1987’de ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde başladı. İlk sınıf İngilizce konuşan 24 kişiden oluşuyordu. O günden bu yana, bu kurs 43 ülkede 21 dilde yapıldı. Şimdiye kadar 90’dan fazla ülkeden bekâr ihtiyar ve hizmet görevlileri bu kurslara kaydoldu. Sekiz haftalık kursun bitiminde mezun olanlar ya kendi ülkelerinde ya da yurtdışında ihtiyaç olan yerlerde hizmet etmek üzere tayin ediliyorlar. 2005 yılı sonu itibariyle İsa’nın takipçisi 22.000’den fazla vaiz bu kurstan mezun oldu. Onların Krallıkla ilgili uğraşları desteklemek ve başkalarına yararlı olmak üzere alçakgönüllülükle  gösterdikleri yoğun çabalar bol bol bereketle sonuçlandı (Süleyman’ın Meselleri 10:22; 1. Petrus 5:5).

Katılmak İçin Ayarlamalar Yapmak

Vaizlik Eğitim Kursuna katılmak için, çoğu kişinin dünyevi işinden izin alması gerekiyor. Bu bazen sorun oluyor. Hawaii’de bu kursa katılmak üzere davet edilen İsa’nın takipçisi iki kişi öğretmen olarak çalıştıkları yerden izin almak zorundaydılar. Yehova’nın yardım edeceğine güvenip, bu kursa neden katılmak istediklerini ve ne tür yararlar elde edeceklerini de açıklayarak izin taleplerini sundular. İkisine de izin verildi.

Bazen de izin isteyen Şahitlere döndüklerinde işlerini kaybetmiş olacakları söylendi. Fakat onlar, işlerini kaybetmek anlamına gelse de Yehova’nın teşkilatından eğitim almayı tercih ettiler. Bu kişilerden bazıları daha sonra kurs bitiminde işverenleri tarafından işlerine dönmek üzere çağrıldılar. Kursa katılmak üzere gösterilen böyle bir kararlılık kısaca şöyle özetlenebilir: İşvereninden izin iste, Yehova’nın yardımı için dua et ve gerisini O’na bırak (Mezmur 37:5).

‘Yehova Tarafından Öğretilmiş’

Sekiz haftalık kurs, derin bir Mukaddes Kitap incelemesi içermektedir. Kursa katılanlar Yehova’nın toplumunun, Tanrı’nın isteğini yerine getirmek üzere nasıl teşkilatlandırıldığını ve tarla hizmetlerinde, ibadetlerde ve büyük ibadetlerde Mukaddes Kitabı bizzat nasıl daha etkili kullanabileceklerini öğrenirler.

Bu kursu bitiren bir birader, kursa henüz katılmamış olan bir öğrenciye, minnettarlık duygularını şöyle ifade etti: “İnan bana, hayattaki en iyi eğitimin eşiğindesin. Orada, ‘Yehova tarafından öğretilmiş’ ifadesinin geçtiği ayet çok daha anlam kazanıyor. Tüm bu deneyim, İsa Mesih’in örneğine daha iyi uymak üzere yüreği ve kişiliği şekillendiriyor ve arındırıyor. Yaşamının en müthiş deneyiminin eşiğindesin” (İşaya 54:13).

İncil Vaizleri, Çobanlar ve Öğretmenler

Vaizlik Eğitim Kursu mezunları şu anda 117 ülkede hizmet ediyor. Bunlar arasında Atlas Okyanusu, Karayipler ve Büyük Okyanusdaki adalar ile Yehova’nın Şahitlerinin bürolarının olduğu ülkelerin çoğu bulunmaktadır. Bürolar, bu mezunların aldığı değerli eğitimin etkilerinin, iyi haberi duyurma ve çobanlık işlerinde, öğretimle ilgili faaliyetlerinde açıkça görüldüğünü bildiriyor. Aldıkları eğitim, Mukaddes Kitabı tarla hizmetinde daha etkili kullanmak üzere onları donatıyor (2. Timoteos 2:15). Ev sahibinin sorularını cevaplarken, sık sık Reasoning From the Scriptures * kitabına da başvuruyorlar ve diğer Krallık müjdecilerini de aynısını yapmak üzere eğitiyorlar. Mezunların coşkusu başkalarını da etkiliyor ve faaliyetleri cemaatleri güçlendiriyor.

Cemaatteki ihtiyarlar, ‘sürüyü gütme’, başkalarının ruhi ihtiyaçlarıyla ilgilenme imtiyazına sahiptirler (1. Petrus 5:2, 3). Bir ihtiyar bu düzenleme hakkında şöyle dedi: “Büronun, Tanrı’nın sürüsüne çobanlık yapma yükünü taşımamıza yardım etmek üzere iyi eğitim görmüş biraderleri göndermesini çok takdir ediyoruz.” Uzakdoğu’daki bir büro benzer bir gözlemi dile getirdi: “Mezunlar çok şefkatli. Çok çalışıyorlar ve cemaatin saygısını kazanıyorlar. Alçakgönüllülükleri, sıcaklıkları ve istekli tavırları çok iyi biliniyor ve buna çok değer veriliyor. İstekle özveride bulunuyorlar ve çobanlara ihtiyaç duyulan cemaatlere memnuniyetle gidiyorlar” (Filipililer 2:4). Bu tür kişiler iman kardeşlerini ferahlatıyor ve övgüyü hak ediyorlar (1. Korintoslular 16:18).

Bunların yanında, Vaizlik Eğitim Kursundaki öğretmenler, katılanların umumi konuşmacılar olarak sahip oldukları becerilerini geliştirmeye de yardım ediyor. Mezun olanların birçoğu aldıkları önerileri ve  öğütleri uygulayarak kısa sürede çevre ve bölge ibadeti programlarında görevlendirilebiliyorlar. Bir çevre gözetmeni, mezunların “harika konuşmalar” yaptığını, “iyi bir muhakeme yoluyla malzemeyi kullandıklarını” gözlemledi (1. Timoteos 4:13).

Bir Afrika ülkesinde Vaizlik Eğitim Kursu düzenlendikten ve mezunlar sahaya tayin edildikten sonra, ibadetlerdeki öğretim kalitesi çok yükseldi. Kurstan gönderilen ihtiyarlar incil vaizliği, çobanlık ve öğretim işine yardımcı oluyor, böylece cemaatleri ruhen güçlendiriyorlar (Efesoslular 4:8, 11, 12).

Gelişen Cemaat Gözetimi

Pek çok yerde, ihtiyar ve hizmet görevlilerine ihtiyaç var. Eğer bazı cemaatlere bir Vaizlik Eğitimi Kursu mezunu gönderilmemiş olsaydı, hiç ihtiyarları olmayacaktı. Bu nedenle birçok mezun, böyle ihtiyaç sahalarında hizmet etmek üzere tayin edildiler.

Birçok büro, bu kişiler hakkında, “teşkilatlanmayla ilgili düzenlemeleri iyi biliyorlar”, “sorumluluklarını ciddiye alıyorlar”, “başkalarının Yehova’nın teşkilatını anlamasına ve saygı duymasına yardım ediyorlar” ve “cemaatlerindeki sıcak atmosfere ve ruhi düşünüşe katkıda bulunuyorlar” diye bildiriyor. Bunun nedeni, bu kursun mezunlarının Tanrı’nın Sözünde yazılı olan ilkelere uymaları, kendi anlayışlarına dayanmamaları ya da kendi gözlerinde hikmetli olmamalarıdır (Süleyman’ın Meselleri 3:5-7). Bu tür kişiler tayin edildikleri cemaatler için adeta ruhi hediyeler oldular.

Ücra Sahalarda Hizmet Ediyorlar

Özel öncü olarak tayin edilen bazı mezunlar, ücra yerlerdeki grupların cemaatler haline gelmesine yardım ediyorlar. Guatemala’nın ücra bir yerinde bulunan bir ihtiyar, onların yardımı için duyduğu takdiri dile getirerek şunları söyledi: “20 yıl boyunca ilgilenilmesi gereken bu kocaman saha için kaygı çektim. Bu konuda sık sık dua ettim. Vaizlik Eğitim Kursundan gelen biraderler hem konuşma yapmakta, hem de teşkilatlanmayla ilgili meselelerde iyi eğitilmişler ve artık bu sahayla sevgi dolu bir şekilde ilgilenildiğini görmekten dolayı minnettarım.”

Mezunlar, birbirinden ayrı küçük köylere erişmek için dağlık arazide uzun mesafeler kat etmeleri gereken sahalarda etkili olmayı öğrendiler. Oralarda, diğer müjdecilerin henüz oluşturamadığı yerlerde bile, kısa sürede küçük gruplar oluşturup teşkilatlandırıyorlar. Örneğin Nijer’de bir ihtiyar, mezunlardan yardım rica etti; çünkü yaşadığı yerde onların harika işler yapabileceğini düşünüyordu. Özellikle ücra yerlerde, evli olmayan erkeklerin özel öncü ve çevre gözetmeni olarak hizmet etmesi daha kolay olabiliyor. Elçi Pavlus gibi onlar da ‘ırmaklarda tehlikelerle, eşkıyalar yüzünden tehlikelerle, çölde tehlikelerle’, bulundukları yerin getirdiği sıkıntılarla ve aynı zamanda hizmet ettikleri cemaatler için duydukları kaygılarla mücadele etmeliler (2. Korintoslular 11:26-28).

Gençlere Yararlı Oluyorlar

Kutsal Yazılar gençleri Yaratıcılarını hatırlamaya önemle teşvik ediyor (Vaiz 12:1). Vaizlik Eğitim Kursunun gayretli mezunları, İsa’nın takipçisi gençler için harika örneklerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir cemaate iki mezun geldikten sonra kardeşlerin hizmette harcadığı toplam zaman iki katına çıktı. Üstelik, daimi öncülerin (Krallığı tamgün müjdeleyenlerin) sayısı 2’den 11’e yükseldi. Bu, birçok cemaatte yaşananlara bir örnektir.

Mezunlar, gençleri Vaizlik Eğitim Kursuna katılmaya da teşvik ediyor. Bu teşvik, henüz hizmet görevlisi olmayan bazılarını bu ayrıcalığa erişmek için harekete geçirdi. Hollanda bürosu, Vaizlik Eğitim Kursu mezunlarını, yaşamlarına nasıl yön vereceklerini düşünen gençler için “canlı örnekler” olarak adlandırıyor.

 Yabancı Dil Konuşan Cemaatlerde Hizmet Ediyorlar

Birçok ülkede insanlara anadillerinde iyi haberi duyurma çabaları hız kazanıyor. Vaizlik Eğitim Kursu mezunları, birçok durumda yabancı dil öğrenip kalabalık göçmen nüfusunun olduğu sahalarda hizmet ediyorlar. Örneğin Belçika’da Arnavutça, Farsça ve Rusça konuşulan sahalarda Krallığı duyuran daha çok kişiye ihtiyaç var.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, İtalya, Meksika ve diğer ülkelerdeki yabancı dil konuşulan cemaat ve gruplar, bir süredir Vaizlik Eğitim Kursu mezunu olan gezici gözetmenlerden, ihtiyarlardan ve hizmet görevlilerinden çok yararlanıyor. Kore’deki büro şöyle bildiriyor: “200’den fazla mezun, yabancı dil konuşulan cemaat ve gruplara yapılan yardımlarda göze çarpan bir rol oynuyor.”

Diğer Görevlerde Alçakgönüllülükle Hizmet Ediyorlar

Vaizlik Eğitim Kursundan mezun olanlar, yabancı dil konuşulan grup ve cemaatlerle birlikte hizmet etmenin yanı sıra ihtiyarlar, hizmet görevlileri ve gezici gözetmenler olarak da hizmet ediyorlar. Bazıları başka ülkelerdeki görevleri kabul ediyor, bazen bir büronun Hizmet Departmanındaki acil ihtiyaçlara karşılık veriyorlar. İnşaat işi konusunda beceri edinmiş olanlar İbadet Salonu inşa programına katılabiliyor.

Cemaatlerin ve çevrelerin sayısında dünya çapında görülen artış, sürekli olarak daha çok gezici gözetmene ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için, Vaizlik Eğitim Kursu mezunlarından seçilen bazıları, gezici gözetmenlikle ilgili on haftalık bir eğitim görüyorlar ve sonra çevre gözetmeni ya da vekili olarak hizmet ediyorlar. Şu anda yaklaşık 1.300 mezun 97 ülkede gezici gözetmen olarak hizmet ediyor. Bir Afrika ülkesinde gezici gözetmenlerin yüzde 55’i Vaizlik Eğitim Kursu mezunu. Bir başka Afrika ülkesinde bu rakam yüzde 70.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Avustralya, Kanada ve Uzakdoğu’da bu kurstan mezun olan yüzlerce kişi başka ülkelerdeki özel ihtiyaçları karşılamak üzere gönderildiler. Bu yolla, bu kurstan dünya çapında yararlanılmış oldu.

Yehova, Oğlu İsa Mesih aracılığıyla bu son günlerde incil vaizleri, çobanlar, öğretmenler ve Krallıkla ilgili uğraşları destekleyen başka kişiler yetiştirdi. Ufukta, Tanrı’nın toplumunda sayıca daha da artış olasılığı görülüyor mu? Kesinlikle evet! Bu nedenle, daha büyük sorumluluklara erişmek için kendini adamış erkeklere olan ihtiyaç giderek artıyor (İşaya 60:22; 1. Timoteos 3:1, 13). Vaizlik Eğitim Kursu, ihtiyarlara ve hizmet görevlilerine, hizmetlerini genişletmek üzere donatılma fırsatı veriyor. Bu da kendilerine ve dünya çapındaki diğer insanlara büyük yarar sağlıyor.

[Dipnot]

^ p. 11 Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanmıştır.

[Sayfa 10’daki resimler]

Vaizlik Eğitim Kursu dünya çapında Krallıkla ilgili uğraşları destekliyor

[Sayfa 13’teki resimler]

Vaizlik Eğitim Kursuna kaydolup başkalarına yararlı olmayı hedefliyor musun?