İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’nın Ve İnsanların Gözünde Saygın Evlilikler

Tanrı’nın Ve İnsanların Gözünde Saygın Evlilikler

 Tanrı’nın ve İnsanların Gözünde Saygın Evlilikler

“Kana kasabasında bir düğün ziyafeti vardı. . . . . İsa ve öğrencileri de düğüne davetliydi” (YUHANNA 2:1, 2).

1. İsa’nın Kana’da yaptıklarıyla ilgili kayıt neye dikkat çeker?

İSA, annesi ve bazı öğrencileri Tanrı’nın toplumundaki kişilerin yaptığı saygın düğünlerin insana ne büyük sevinç verebileceğini biliyorlardı. Hatta Mesih bir düğünde, kayıtlara geçen ilk mucizesini yaparak o düğünü eşsiz kıldı ve olayın sevincine sevinç kattı (Yuhanna 2:1-11). Siz de Yehova’ya mutlu bir çift olarak hizmet etmek isteyen İsa’nın takipçilerinin düğünlerine katılmış ve bundan sevinç duymuş olabilirsiniz. Belki de kendiniz böyle bir düğün yapmaya ya da bir arkadaşınızın düğününün iyi geçmesi için ona yardımcı olmaya hazırlanıyor olabilirsiniz. Düğünün güzel geçmesi için neler yapılabilir?

2. Mukaddes Kitapta evlilikle ilgili ne tür bilgiler bulunur?

2 İsa’nın takipçileri, Tanrı’nın ilham edilmiş Sözündeki öğütlerin evlilik planı yapan çiftlere çok yardımcı olduğunu görüyorlar (2. Timoteos 3:16, 17). Gerçi Mukaddes Kitap nasıl evlenilmesi gerektiğiyle ilgili tüm ayrıntıları belirtmez. Bu çok doğal, çünkü gelenekler hatta yasal talepler bile yere ve zamana göre değişir. Örneğin eski İsrail’de resmi nikâh töreni yapılmazdı. Evlenecekleri gün damat, gelini kendi evine ya da babasının evine getirirdi (Tekvin 24:67; İşaya 61:10; Matta 1:24). Herkesin tanık olduğu bu olay, onların evlendiğini gösteriyordu ve bugün yapılana benzer resmi bir tören yapılmıyordu.

3. İsa, Kana’da hangi düzenlemeye destek olmuştu?

3 İsrailoğulları bu adımı evlilik olarak görürlerdi. Daha sonra gelin ve damatla birlikte bu olayı, Yuhanna 2:1’de anlatılana benzer bir düğün ziyafetiyle kutlayabilirlerdi * (Matta 22:2-10; 25:10; Luka 14:8). Kayıt İsa’nın, Yahudi geleneğine göre yapılan bir evlilikle bağlantılı düğün ziyafetine katıldığını ve bu düzenlemeye destek olduğunu gösterir. Ancak  önemli bir nokta şudur: O günlerdeki evlenme şekli bugünkülerden farklıydı.

4. İsa’nın takipçilerinin nasıl evlenecekleriyle ilgili ne gibi tercihleri olabilir? Neden?

4 Evlenmek isteyen İsa’nın takipçileri, bugün birçok ülkede geçerli olan belli yasal talepleri karşılamalıdır. Çiftler bunları karşıladıkları takdirde, yasal olarak kabul edilen herhangi bir şekilde evlenebilirler. Bu, devletin görevlendirdiği bir hâkim, belediye başkanı veya bir vaiz tarafından kıyılan sade bir nikâh olabilir. Bazı çiftler belki birkaç akrabasından veya İsa’nın takipçisi arkadaşından nikâh şahitleri olmalarını ya da sadece bu önemli ânı kendileriyle paylaşmalarını rica ederek böyle sade bir törenle evlenmeyi seçebilirler (Yeremya 33:11; Yuhanna 3:29). Benzer şekilde bazıları ayrıntılı bir planlama isteyen ve çok masraflı olacak büyük bir düğün yapmak yerine bazı yakın arkadaşlarıyla birlikte bir yemek yemeyi tercih edebilir. Bu konuda kişisel seçimimiz ne olursa olsun, başka olgun iman kardeşlerimizin bizimkinden farklı görüşleri olabileceğini unutmamalıyız (Romalılar 14:3, 4).

5. Neden İsa’nın birçok takipçisi düğün konuşması yapılmasını ister? Bu konuşma nelere dikkat çeker?

5 İsa’nın takipçisi çiftlerin çoğu evlendiklerinde Mukaddes Kitaba dayalı bir konuşma yapılmasını ister. * Onlar evliliği Yehova’nın kurduğunu ve evliliğin nasıl başarılı olup mutluluk getirebileceği hakkında Sözü aracılığıyla hikmetli öğütler verdiğini bilirler (Tekvin 2:22-24; Markos 10:6-9; Efesoslular 5:22-33). Çiftlerin çoğu o mutlu günü İsa’nın takipçisi arkadaş ve akrabalarıyla paylaşmak ister. Peki yasal taleplere, alışılmış yöntemlere ve hatta yerel âdetlere ne gözle bakmalıyız? Bu makale çeşitli yerlerdeki uygulamaları ele almaktadır. Bazıları sizin bildiğiniz ya da yörenizde geçerli olan uygulamalardan çok farklı olabilir. Yine de, Tanrı’nın hizmetçileri için önemli olan bazı ortak tutum ve ilkelere dikkat edebilirsiniz.

Saygın Evlilik Yasal Olandır

6, 7. Evlenirken, bununla ilgili yasal taleplere neden önem vermemiz gerekir? Önem verdiğimizi nasıl gösterebiliriz?

6 Evliliği Yehova kurmuş olsa da, insan yönetimlerinin de evlenecek olan kişilerin atacağı adımlar üzerinde belli bir otoritesi vardır. Bu uygundur. İsa şunları söylemişti: “Sezar’a ait olanı Sezar’a, Tanrı’ya ait olanı Tanrı’ya ödeyin” (Markos 12:17). Benzer şekilde elçi Pavlus da şöyle dedi: “Herkes baştaki yetkililere boyun eğsin, çünkü bulundukları farklı konumlara gelmelerine Tanrı izin vermiştir” (Romalılar 13:1; Titus 3:1).

7 Çoğu ülkede kimin evlenecek durumda olduğuna Sezar, yani sivil otoriteler karar veriyor. Bu nedenle Kutsal Yazılara göre evlenebilecek durumda olan iki Şahit, evlenmeye karar verdiğinde evlilikle ilgili yerel kanunlara itaat ederler. Bunun kapsamına, evlenecek durumda olduklarını gösteren izin belgesi alınması, nikâhın hükümet tarafından yetkilendirilmiş biri tarafından kıyılması ve evliliklerinin resmi kayıtlara geçirilmesi gibi şeyler girebilir. Örneğin Sezar Augustus “nüfus sayımı” yapılmasını istediğinde, Meryem ve Yusuf buna itaat edip “kaydolmak” için Beytlehem’e gitmişlerdi (Luka 2:1-5).

8. İsa’nın takipçileri ne tür uygulamalardan kaçınırlar? Neden?

8 İsa’nın iki takipçisi, kabul gören ve yasalara uygun olan şekilde evlendiğinde Tanrı’nın gözünde kalıcı şekilde birbirlerine bağlanmış olurlar. Bu nedenle Yehova’nın Şahitleri birden fazla kez nikâh kıydırarak yasal töreni tekrarlamazlar. Ayrıca, 25. veya 50. evlilik yıldönümleri gibi zamanlarda nikâh tazelemezler (Matta 5:37). (Bazı kiliseler, bir din adamı evlilik için gerekli törenleri  yapmadıkça veya çifti karı koca olarak ilan etmedikçe onların gerçekten evli sayılmayacağını ileri sürerek yasalarca tanınan resmi nikâh törenini kabul etmiyorlar.) Birçok ülkede hükümetler, Yehova’nın Şahitlerinin bir vaizine nikâh kıyma yetkisi veriyor. Böyle bir düzenleme varsa vaiz, nikâhın düğün konuşmasıyla birlikte İbadet Salonunda yapılmasını tercih edebilir. İbadet Salonu o yörede hakiki tapınmanın yapıldığı yerdir ve Yehova’nın oluşturduğu evlilik düzenlemesiyle ilgili bir konuşmanın orada yapılması uygundur.

9. (a) Nikâhın bir memur tarafından kıyılması gerekiyorsa İsa’nın takipçisi bir çift ne yapmak isteyebilir? (b) Nikâhla ilgili planlarda ihtiyarların rolü nedir?

9 Başka ülkelerde kanun, çiftlerin belediye binası gibi bir hükümet binasında veya herhangi bir yerde belediyenin görevlendirdiği bir nikâh memuru tarafından evlendirilmesini talep eder. İsa’nın takipçileri genellikle bu yasal adımın ardından, aynı gün içinde ya da ertesi gün, İbadet Salonunda bir düğün konuşması yapılmasını isterler. (Çiftler resmi nikâhtan sonra Tanrı’nın ve cemaat de içinde olmak üzere insanların gözünde evli olduklarından, nikâhla konuşma arasına uzun bir zaman girmesini istemeyeceklerdir.) Nikâh kıydıracak olan çift, düğün konuşmasının belli bir İbadet Salonunda yapılmasını istiyorsa, önceden Cemaat Hizmet Heyetindeki ihtiyarlardan izin istemelidir. Gözetmenler hem bu çiftin iyi bir nama sahip olduğundan hem de düğün konuşmasının, ibadetlerle veya salonda yapılması planlanan başka faaliyetlerle çakışmayacağından emin olmalılar (1. Korintoslular 14:33, 40). Bunun yanı sıra İbadet Salonunda yapılması istenen hazırlıkları gözden geçirmeli ve salonun kullanımıyla ilgili bir ilan yapılıp yapılmayacağına karar vermelidirler.

10. Nikâhın bir memur tarafından kıyılması zorunluysa bu, düğün konuşmasını nasıl etkileyecektir?

10 Düğün konuşmasını yapacak olan ihtiyar sıcak, ruhen yapıcı ve saygın bir sunuş yapmaya gayret edecektir. Eğer konuşmadan önce nikâh kıyılmışsa, birader konuşmasında çiftin, Sezar’ın kanunlarına göre evlenmiş olduğunu belirtmelidir. Nikâhta evlilik andı yapılmadıysa çift bunu konuşma sırasında yapmak isteyebilir. * Nikâhta evlilik andı yapılmışsa, fakat yeni evli çift Yehova’nın ve cemaatin huzurunda evlilik andı yapmak istiyorsa, bunu geçmiş zaman kullanarak, yani zaten ‘birleştirildiklerini’ gösterecek şekilde yapmalıdır (Matta 19:6; 22:21).

11. Bazı yerlerde çiftler nasıl evlenir? Bu, düğün konuşmasını nasıl etkiler?

11 Başka yerlerde kanunlar, çiftin bir törenle evlenmesini, hatta bir memurun nikâh kıymasını bile talep etmeyebilir. Bir yetkiliye imzalı bir evlilik kayıt formu sunduklarında evlenmiş sayılırlar. Ardından evlilik belgesi kayda geçirilir. Böylece evlilik belgesinin üzerindeki tarihten itibaren çift karı koca olarak görülür. Bu şekilde evlenen çiftler daha önce de belirtildiği gibi, kayıt işleminden hemen sonra ruhen olgun bir biraderin, İbadet Salonunda bir düğün konuşması yapmasını isteyebilirler. Birader, tüm katılanlara, çiftin kısa süre önce yapılan resmi kayıtla evlendiğini söyleyecektir. Konuşmada evlilik andı olacaksa 10. paragrafta ve paragrafın dipnotunda belirtilen şekilde yapılmalıdır. İbadet Salonunda bulunanlar çiftin sevincini paylaşacak ve Tanrı’nın Sözüne dayalı öğütlerden yarar göreceklerdir (Neşideler Neşidesi 3:11).

 Geleneksel ve Resmi Nikâh

12. Geleneksel şekilde evlenmek ne anlama gelir? Böyle bir evliliğin ardından ne yapılması tavsiye edilir?

12 Bazı ülkelerde çiftler geleneksel şekilde (veya kabile evliliğiyle) evlenirler. Bu, iki bireyin birlikte yaşaması veya bazı yerlerde yasal olmasa da bir dereceye kadar kabul edilen nikâhsız beraber yaşama anlamına gelmez. * Burada sözü edilen evlilik, çiftlerin içinde bulundukları bölge veya kabilede herkesçe kabul edilen geleneklere göre evlenmesidir. Bunun kapsamına, başlık parasının tümünün verilmesi ve kabul edilmesiyle çiftin, yasalara ve Kutsal Yazılara uygun şekilde evlenmesi de girebilir. Hükümet, bu geleneksel evliliği geçerli, yasal ve bağlayıcı olarak görür. Ardından, geleneksel evliliğin resmi kayıtlara geçirilmesi genellikle mümkündür. Böylece çift evli olduklarına dair resmi bir belge alabilir. Resmi kayıt, çifti ya da dul kalması halinde kadını ve ilerde doğabilecek çocukları yasal güvence altına alır. Cemaat, geleneksel şekilde evlenen çifti, bir an önce resmi kayıt yaptırmaya teşvik edecektir. İlginç olarak, anlaşılan Musa Kanununda da evlilik ve doğumlar resmi olarak kaydediliyordu (Matta 1:1-16).

13. Geleneksel evlilikten sonra yapılan düğün konuşmasıyla ilgili uygun olan nedir?

13 Böyle geleneksel bir yolla yasal olarak birleşen çiftler, evlilik yapıldığı andan itibaren karı koca sayılırlar. Daha önce de belirtildiği gibi, böyle yasal bir evlilik yapan İsa’nın  takipçileri, İbadet Salonunda düğün konuşmasıyla birlikte evlilik andının da yapılmasını isteyebilirler. Bu durumda konuşmacı, çiftin Sezar’ın kanununa uygun olarak kısa bir süre önce evlendiğini belirtmelidir. Bu konuşma sadece bir kez yapılır. Evlenmek bir defaya mahsustur, ki bu durumda yasal olarak geçerli olan geleneksel evlilik (veya kabile evliliği) söz konusudur ve Kutsal Yazılara dayalı konuşma da bir defa yapılmalıdır. Bu iki olayın arasındaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak, tercihan ikisini aynı gün yapmak, toplumun gözünde de bu evliliğinin saygın olmasına katkıda bulunur.

14. Hem geleneksel evlilik hem de resmi nikâh mümkünse, İsa’nın bir takipçisi ne yapabilir?

14 Geleneksel evliliğin yasal olarak kabul edildiği bazı yerlerde resmi (yani yasal) nikâh düzenlemesi de vardır. Genellikle nikâh memuru tarafından kıyılan resmi nikâhta, çiftler evlilik andı içer ve evlenme akdini imzalarlar. İsa’nın takipçilerinden bazıları resmi nikâhı geleneksel şekilde yapılan evliliğe tercih ederler. Yasal olarak ikisinin birden yaptırılmasına gerek yoktur, her ikisi de yasalar tarafından kabul edilir. Düğün konuşması ve evlilik andı konusunda, 9. ve 10. paragraflarda belirtilenler burada da geçerlidir. Asıl önemli olan, çiftin Tanrı’nın ve insanların gözünde saygın bir şekilde evlenmesidir (Luka 20:25; 1. Petrus 2:13, 14).

Evliliğinizin Saygınlığını Koruyun

15, 16. Saygı, nasıl çiftin evlendiği günün önemli bir özelliği olmalı?

15 Pers kralının evliliğinde bir sorun çıktığında, başdanışmanlardan biri olan Memukan, krala olumlu sonuçlar doğurabilecek bir öğüt verdi. Böylece “kadınlar kocalarına saygılı olacaklardı” (Ester 1:20). İsa’nın gerçek takipçilerinin evliliklerinde kadınlar kocalarına istekle saygı gösterirler, dünyadaki herhangi bir kralın bu konuda emir vermesine gerek yoktur. Benzer şekilde İsa’nın takipçisi kocalar da eşlerine değer verir ve onları överler (Süleyman’ın Meselleri 31:11, 30; 1. Petrus 3:7). Evliliğimizde saygının olması için yıllar geçmesini beklememeliyiz. En başından, evet evlendiğimiz günden itibaren bu böyle olmalıdır.

16 Çiftin evlendiği gün bu saygıyı göstermesi gerekenler sadece kadın ve erkek, yani karı koca değildir. Eğer İsa’nın takipçisi bir ihtiyar düğün konuşması yapacaksa, bu konuşma da saygınlık yansıtmalıdır. Konuşma çifte hitaben yapılmalıdır. Saygının bir ifadesi olarak konuşmacı, konuşmasında komiklik yapmamalı ve halk arasında anlatılan, asılsız hikâyeler anlatmamalıdır. Çifti veya dinleyicileri utandırabilecek aşırı kişisel nitelikteki görüşlerini ifade etmemelidir. Bunun yerine sıcak ve yapıcı olmaya çalışacak ve evliliğin Kurucusuna ve O’nun eşsiz öğütlerine dikkat çekecektir. Evet, ihtiyarın saygın bir evlilik konuşması yapması, Yehova Tanrı’yı yücelten bir evliliğe katkıda bulunacaktır.

17. Neden İsa’nın takipçileri evliliğin yasal yönüne de önem verir?

17 Bu makalede evlilikle ilgili birçok yasal ayrıntı dikkatinizi çekmiş olabilir. Ele alınan bazı noktalar belki sizin yörenizde geçerli değildir. Yine de hepimiz Yehova’nın Şahitleri arasında yapılan evliliklerin Sezar’ın taleplerine, yani yerel kanunlara saygı yansıtmasının ne kadar önemli olduğunun farkında olmalıyız (Luka 20:25). Pavlus bizi şuna teşvik etti: “Herkese hakkını verin; vergi  isteyene vergi, harç isteyene harç verin, . . . . saygı isteyene saygı gösterin” (Romalılar 13:7). Evet, İsa’nın takipçileri, evliliğin başladığı günden itibaren, Yehova’nın bugün için yürürlüğe koyduğu düzenlemeye karşı saygı yansıtmalıdır.

18. Evlilikle ilgili isteğe bağlı olarak yapılan hangi düzenleme konusunda dikkat edilmeli? Bu konuda nereden bilgi alabiliriz?

18 İsa’nın birçok takipçisi, nikâhın ardından düğün yaparak, yemek veya parti vererek bir eğlence düzenler. Hatırlarsanız İsa böyle bir ziyafete katılmıştı. Böyle bir eğlence düzenleniyorsa, bu eğlencenin de Tanrı’yı yüceltmesine ve hem yeni evli çift hem de cemaat hakkında olumlu bir izlenim bırakılmasına, Mukaddes Kitabın öğüdü nasıl yardımcı olur? Sonraki makale bu konuyu ele alacak. *

[Dipnotlar]

^ p. 3 Burada kullanılan “ziyafet” sözcüğü, düğünle bağlantısı olmayan bir ziyafet için de kullanılabilir (Ester 9:22)

^ p. 5 Yehova’nın Şahitleri “Tanrı’nın Gözünde Şerefli bir Evlilik” başlıklı, 30 dakikalık bir düğün konuşması planı kullanırlar. Bu konuşma, Aile Mutluluğunun Sırrı kitabından ve Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan başka yayınlardan alınan Kutsal Yazılara dayalı güzel öğütlere dikkat çeker. Söylenenler, hem evlenen çift için hem de düğüne katılan herkes için yararlıdır.

^ p. 10 Kanunlar farklı bir talepte bulunmuyorsa, Tanrı’yı yücelten aşağıdaki evlilik antları kullanılır. Damat için: “Ben [damadın adı], Tanrı’nın evlilik düzenlemesine göre yeryüzünde birlikte yaşadığımız sürece, Kutsal Yazılarda İsa’nın takipçisi kocalar için açıklanan Tanrısal kanuna uygun olarak; sevmek ve değer vermek üzere, seni [gelinin adı] nikâhlı karım olarak alıyorum.” Gelin için: “Ben [gelinin adı], Tanrı’nın evlilik düzenlemesine göre yeryüzünde birlikte yaşadığımız sürece, Kutsal Yazılarda İsa’nın takipçisi kadınlar için açıklanan Tanrısal kanuna uygun olarak; sevmek, değer vermek ve derin saygı duymak üzere, seni [damadın adı] nikâhlı kocam olarak alıyorum.”

^ p. 12 Nikâhsız beraberlik konusunda daha fazla bilgi edinmek için The Watchtower dergisinin 1 Mayıs 1962 tarihli sayısının 287. sayfasına bakın.

^ p. 18 Ayrıca bu derginin 28. sayfasında yer alan “Nikâh Gününüzün Sevincini ve Saygınlığını Artırın” başlıklı makaleye bakın.

Hatırlıyor musunuz?

• Neden evlenmekle ilgili hem yasal hem de ruhi taleplere önem vermeliyiz?

• İsa’nın takipçisi olan iki kişi resmi nikâhla evlenirlerse nikâhtan kısa süre sonra ne yapmaya karar verebilirler?

• Düğün konuşmaları neden İbadet Salonunda yapılır?

[Sorular]

[Sayfa 18’deki resim]

Eski İsrail’de damadın, gelini kendi evine veya babasının evine getirmesiyle çift evlenmiş oluyordu

[Sayfa 21’deki resim]

İsa’nın takipçileri geleneksel evliliğin ardından İbadet Salonunda bir konuşma yapılmasını isteyebilirler