İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Büyüklüğüne Akıl Ermez

Yehova’nın Büyüklüğüne Akıl Ermez

 Yehova’nın Büyüklüğüne Akıl Ermez

“RAB büyüktür, ve çok hamde lâyıktır; ve onun büyüklüğüne akıl ermez.”—MEZMUR 145:3.

1, 2. Davud nasıl biriydi ve Tanrı’yla ilişkisinde kendi hakkında ne düşündü?

MEZMUR 145’in bestecisi tarihte iyi tanınan kişilerden biridir. O gençken, silahlı, dev gibi birinin karşısına çıktı ve onu öldürdü. Bu mezmurun yazarı, savaşçı bir kralken birçok düşmanını yendi. Onun adı Davud’du ve eski İsrail’in ikinci kralıydı. Davud’un ünü ölümünden sonra da devam etti; bu sayede günümüzde bile milyonlarca insan onun hakkında bilgi sahibidir.

2 Davud elde ettiği başarılara rağmen, alçakgönüllü biriydi. O, Yehova hakkında şunları söyledi: “Göklerini, ellerinin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim: İnsan nedir ki, sen onu anasın? Âdemoğlu nedir ki, sen onu arıyasın?” (Mezmur 8:3, 4) Davud kendinin büyük olduğunu düşünmek yerine, tüm düşmanlarından kurtuluşunu Yehova’ya atfetti ve O’na şunu dedi: “Bana kurtarışının kalkanını verdin, ve lûtfun (alçakgönüllülüğün) beni büyük etti.” (II. Samuel 22:1, 2, 36) Yehova günahkârlara merhametle davranarak alçakgönüllülük gösterir; Davud Tanrı’nın bu lütfunu takdir etti.

‘Tanrı’yı, Kralı Yükseltirim’

3. (a) Davud’un İsrail krallığı konusundaki görüşü neydi? (b) Davud Yehova’ya ne ölçüde hamt etmek istiyordu?

3 Davud, Tanrı tarafından tayin edilmiş bir kral olduğu halde, Yehova’yı İsrail’in gerçek Kralı olarak gördü. O şöyle dedi: “Ya RAB, kırallık senindir, ve sen, baş olarak her şeyden yükseksin.” (I. Tarihler 29:11) Davud, Tanrı’nın Yönetimini gerçekten üstün tuttu. O şunu dedi: “Ey Allahım, ey Kıral, seni yükseltirim; ve senin ismini ebediyen ve daima takdis ederim. Seni hergün takdis eylerim; ve senin ismine daima ve ebediyen hamdeylerim.” (Mezmur 145:1, 2) Davud, Yehova Tanrı’ya her gün ve sonsuza dek hamt etmek istiyordu.

4. Hangi sahte suçlamalar 145. Mezmur’da ortaya seriliyor?

4 Davud’un kaleme aldığı 145. Mezmur, Tanrı’nın, yarattığı zekâ sahibi varlıklardan özgürlüğü esirgeyen, bencil bir yönetici olduğu yönündeki Şeytan’ın iddiasına güçlü bir yanıttır. (Tekvin 3:1-5) Aynı zamanda bu mezmur, Tanrı’ya itaat edenlerin, O’nu sevdikleri için değil, sadece bencil çıkarları için itaat ettiklerini ileri  süren Şeytan’ın yalanını da ortaya seriyor. (Eyub 1:9-11; 2:4, 5) Davud gibi, günümüzde İsa’nın gerçek takipçileri de İblis’in sahte suçlamalarına bir cevap veriyorlar. Onlar Yehova’ya sonsuza dek hamt etmek istediklerinden, Gökteki Krallık yönetimindeki sonsuz yaşam ümidine çok değer veriyorlar. Yehova’nın vakfolmuş ve vaftiz edilmiş hizmetçisi olan milyonlarca insan İsa’nın kurban olarak sağladığı fidyeye iman ederek ve Yehova’ya itaatle hizmet ederek, sevgilerinden ötürü şimdiden O’na hamt etmeye başladılar.—Romalılar 5:8; I. Yuhanna 5:3.

5, 6. Yehova’yı onurlandırmak ve O’na hamt etmek üzere hangi fırsatlara sahibiz?

5 Hizmetçileri olarak Yehova’yı onurlandırmak ve O’na hamt etmek üzere sahip olduğumuz fırsatları bir düşünün. Tanrı’nın Sözü olan Mukaddes Kitapta okuduğumuz bir şey bizi derinden etkilediğinde, duamızda Yehova’ya hamt edebiliriz. Tanrı’nın, hizmetçilerine davranış tarzı bizi duygulandırdığında ya da O’nun yarattığı harika şeylerin belirli bir yönü bizi heyecanlandırdığında, minnet dolu hamtlerimizi ve şükranlarımızı ifade edebiliriz. İbadetlerde veya özel sohbetlerimizde iman kardeşlerimizle Yehova Tanrı’nın amaçları hakkında konuştuğumuzda da O’nu onurlandırırız. Aslında, Gökteki Krallığın çıkarları doğrultusunda yapılan tüm “iyi işler” Yehova’yı onurlandırır.—Matta 5:16.

6 Yehova’nın toplumunun yoksul ülkelerde ibadet salonları inşa etmeleri, yakın zamanlarda yapılan iyi işlere bir örnektir. Bunların çoğu, diğer iman kardeşlerinin maddi katkılarıyla gerçekleşti. İsa’nın bazı takipçileri İbadet Salonları inşa etme işine katılmak üzere gönüllü olarak bu yerlere giderek yardım ettiler. İyi işler arasında en önemlisi, Gökteki Krallığın iyi haberini vaaz ederek Yehova’ya hamt etmektir. (Matta 24:14) 145. Mezmurun son ayetlerinin de gösterdiği gibi, Davud Tanrı’nın yönetimini takdir etti ve O’nun krallığını yüceltti. (Mezmur 145:11, 12) Benzer şekilde siz de, Tanrı’nın sevgi dolu yönetim tarzını takdir ediyor musunuz? Ve başkalarıyla düzenli olarak Tanrı’nın Gökteki Krallığı hakkında konuşuyor musunuz?

Tanrı’nın Büyüklüğünü Gösteren Örnekler

7. Yehova’ya hamt etmek için önemli bir neden söyleyin.

7 Mezmur 145:3 Yehova’ya hamt etmek için önemli bir neden gösteriyor. Davud şöyle diyor: “RAB büyüktür, ve çok hamde lâyıktır; ve onun büyüklüğüne akıl ermez.” Yehova’nın büyüklüğü sınırsızdır. İnsanlar, O’nun büyüklüğünü tam olarak araştırıp öğrenemez, kavrayamaz ya da ölçemezler. Ancak, Yehova’nın akıl ermez büyüklüğünü gösteren örnekleri şimdi ele almaktan kuşkusuz yarar göreceğiz.

8. Evren, Yehova’nın büyüklüğü ve gücü hakkında neleri ortaya koyar?

8 Şehrin parlak ışıklarından uzakta, bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda neler hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Simsiyah gökyüzünde çok sayıda yıldızı gördüğünüzde hayretler içinde kalmamış mıydınız? Tüm bu gök cisimlerini yaratan Yehova’nın büyüklüğü sizde O’na hamt etme isteği uyandırmamış mıydı? Oysa gördükleriniz, dünyanın da yer aldığı gökadadaki çok sayıda yıldızın sadece küçük bir kısmıydı. Bununla birlikte, evrende yüz milyardan fazla gökadanın olduğu tahmin ediliyor ve bunlardan sadece üçü teleskopsuz görülebiliyor. Gerçekten de, uçsuz bucaksız evreni oluşturan sayısız yıldız ve gökada, Yehova’nın yaratma gücünün ve akıl ermez büyüklüğünün kanıtlarıdır.—İşaya 40:26.

9, 10. (a) İsa Mesih’le bağlantılı olarak, Yehova’nın büyüklüğünün hangi yönleri görülmüştür? (b) İsa’nın diriltilmesi imanımızı nasıl etkilemeli?

9 Yehova’nın büyüklüğünün başka yönlerini, örneğin İsa Mesih’le bağlantılı olanları ele alalım. Tanrı’nın büyüklüğü, Oğlunu yaratmasından ve çağlar boyunca onu “usta” olarak kullanmasından da görülmüştür. (Süleymanın Meselleri 8:22-31) Yehova’nın sevgisinin büyüklüğü, biricik Oğlunu insanlık  için fidye olarak vermesinden açıkça anlaşılmaktadır. (Matta 20:28; Yuhanna 3:16; I. Yuhanna 2:1, 2) İsa diriltildiğinde, Yehova’nın onun için tasarlayıp hazırladığı görkemli ve ölümsüz ruh bedeni biz insanlar kavrayamayız.—I. Petrus 3:18.

10 İsa’nın diriltilmesi, Yehova’nın akıl ermez büyüklüğünün birçok etkileyici yönünü içerir. Tanrı, kuşkusuz İsa’nın belleğini görünmez ve görünür şeyler yaratılırken yaptıklarını yeniden hatırlayacak duruma getirdi. (Koloseliler 1:15, 16) Bu görünür ve görünmez şeyler arasında diğer ruhi varlıklar, evren, verimli bir yeryüzü ve yerküremizdeki tüm fiziksel yaşam biçimleri de vardı. Yehova, Oğlunun insan olarak yeryüzüne gelmeden önce tanık olduğu, gökteki ve yeryüzündeki yaşamla ilgili tüm bilgilerini canlandırmanın yanı sıra, İsa’nın kusursuz bir insan olarak yaşadıklarını hatırlamasını da sağladı. Evet, Yehova’nın akıl ermez büyüklüğü İsa’nın diriltilmesinden de açıkça görülür. Üstelik, bu büyük eylem başka insanların diriltilmesinin mümkün olduğuna dair bir güvencedir. Tanrı’nın, kusursuz belleğinde tuttuğu milyonlarca ölüyü diriltebileceğine ilişkin imanımızı güçlendirmelidir.—Yuhanna 5:28, 29; Resullerin İşleri 17:31.

Şaşılacak ve Kudretli İşler

11. Yehova MS 33 yılının Pentikost’unda hangi büyük işi yapmaya başladı?

11 İsa’nın diriltilmesinden sonra, Yehova başka birçok büyük ve şaşılacak iş yaptı. (Mezmur 40:5) Yehova MS 33 yılının Pentikost’unda, İsa’nın mukaddes ruhla meshedilmiş öğrencilerinden oluşan yeni bir ulus, yani ‘Tanrı’nın İsrailini’ meydana getirdi. (Galatyalılar 6:16) Böylece, bu yeni ruhi ulus büyüyüp, o zamanlar bilinen dünyanın her yerine yayıldı. İsa’nın resullerinin ölümünden sonra Hıristiyan Âlemi’nin gelişmesine yol açan irtidata rağmen, Yehova amacının yerine gelmesini sağlamak üzere şaşılacak işler yapmaya devam etti.

12. Mukaddes Kitabın dünyadaki belli başlı dillerin hepsine çevrilmiş olması neyi kanıtlar?

12 Örneğin Mukaddes Kitabın tümü korundu ve sonunda, günümüzde dünyada konuşulan dillerin hepsine çevrildi. Mukaddes Kitap çevirileri, çoğu kez zor koşullarda ve Şeytan’ın kullandığı kişilerden gelen ölüm tehditlerine rağmen yapıldı. Gerçekten de, büyüklüğüne akıl ermeyen Yehova Tanrı istemeseydi, Mukaddes Kitabın 2.000’den fazla dile çevrilmesi başarılamazdı.

13. Yehova’nın büyüklüğü 1914’ten sonra, Gökteki Krallığının amaçlarıyla bağlantılı olarak nasıl görülmektedir?

13 Yehova’nın büyüklüğü Gökteki Krallığının amaçlarıyla bağlantılı olarak da görülmektedir. Örneğin Yehova, 1914 yılında Oğlu İsa Mesihi semavi Kral olarak tahta geçirdi. Bundan kısa süre sonra İsa, Şeytan ve cinlerine karşı harekete geçti. Onlar gökten atıldılar ve yeryüzü dolaylarına hapsedildiler; şimdi orada uçuruma atılmayı bekliyorlar. (Vahiy 12:9-12; 20:1-3) Bu olaydan sonra, İsa’nın meshedilmiş takipçileri giderek daha fazla zulüm gördüler. Ancak Yehova, İsa’nın görünmez olarak hazır bulunduğu bu dönemde onlara destek olmaktadır.—Matta 24:3; Vahiy 12:17.

14. Yehova 1919’da hangi şaşılacak işi yaptı ve bu neleri başardı?

 14 Yehova 1919 yılında, büyüklüğünü gösteren başka bir şaşılacak iş daha yaptı. Ruhen faaliyetsiz bir duruma getirilmiş olan İsa’nın meshedilmiş takipçileri yeniden canlandırıldılar. (Vahiy 11:3-11) Sonraki yıllarda meshedilmişler, gökte kurulmuş Krallığın iyi haberini gayretle vaaz ettiler. 144.000 sayısının tamamlanması için diğer meshedilmişler de toplandı. (Vahiy 14:1-3) Ayrıca Yehova, İsa’nın meshedilmiş takipçilerini kullanarak, doğru bir insan toplumu olan ‘yeni yerin’ temelini oluşturdu. (Vahiy 21:1) Acaba meshedilmiş sadık kişilerin hepsi göğe gittikten sonra, ‘yeni yere’ ne olacak?

15. İsa’nın meshedilmiş takipçileri hangi işe önderlik ettiler ve sonuç ne oldu?

15 The Watchtower dergisinin 1 Ağustos ve 15 Ağustos 1935 tarihli sayılarında Vahiy kitabının 7. babında sözü edilen “büyük kalabalık”la ilgili önemli açıklamalar içeren makaleler vardı. İsa’nın meshedilmiş takipçileri, Yehova’ya tapınmak isteyen, her ulustan, kabileden, toplumdan ve dilden insanları araştırmaya ve kendileriyle birlik içine getirmeye başladılar. “Yeni yer”in kalıcı sakinleri olarak Cennette sonsuz yaşam ümidine de sahip olan bu ‘büyük kalabalık,’ yakında yaşanacak “büyük sıkıntıda” hayatta kalacak. (Vahiy 7:9-14) İsa’nın meshedilmiş takipçilerinin Gökteki Krallığı vaaz etme ve öğrenci yapma işine önderlik etmeleri sayesinde, şimdi altı milyonu aşkın insan yeryüzü cennetinde sonsuza dek yaşamayı ümit ediyor. Şeytan’ın ve yozlaşmış dünyasının muhalefetine rağmen, böyle bir artış için kime onur verilmeli? (I. Yuhanna 5:19) Tüm bunları sadece Yehova, mukaddes ruhunu kullanarak başarabilir.—İşaya 60:22; Zekarya 4:6.

Yehova’nın Büyüklüğünün Yüce Görkemi

16. İnsanlar Yehova’nın ‘büyüklüğünün yüce görkemini’ neden gözleriyle göremezler?

16 Yehova’nın yaptığı “şaşılacak” ve “kudretli” işler ne olursa olsun, onlar asla unutulmayacak. Davud şunu yazdı: “Senin işlerini bir nesil diğer nesle sena edecek, ve kudretli işlerini bildirecek. Celâlinin izzetli haşmetini [büyüklüğünü, yüce görkemini, ] ve şaşılacak işlerini derin düşüneceğim. Korkunç işlerinin kudretini de söyliyecekler; ve ben senin büyüklüğünü ilân edeceğim.” (Mezmur 145:4-6) Fakat, ‘Tanrı ruh’ olduğuna ve insanlar  O’nu gözleriyle göremediğine göre, Davud Yehova’nın yüce görkemi hakkında ne kadar bilgi sahibi olabilirdi?—Yuhanna 1:18; 4:24.

17, 18. Davud, Yehova’nın ‘büyüklüğünün yüce görkemine’ duyduğu takdiri nasıl artırabildi?

17 Davud Yehova’yı göremese de, Tanrı’nın büyüklüğüne duyduğu takdiri artırma olanağı vardı. Tanrı’nın kudretli işlerini anlatan Kutsal Yazılardaki kayıtları –örneğin, küresel bir tufanla kötü dünyanın yok edilişini– okuyabilirdi. Davud, Tanrı İsraillileri Mısır’daki esaretten kurtarırken, Mısır’daki sahte tanrıların nasıl aşağılandığını herhalde biliyordu. Bu tür olaylar Yehova’nın yüceliğini ve büyüklüğünü kanıtlar.

18 Davud, Kutsal Yazıları okumanın yanı sıra, onlar üzerinde derin düşünerek de Tanrı’nın büyüklüğüne duyduğu takdiri artırdı. Örneğin o, Yehova İsrail’e Kanunu verdiğinde neler olduğunu derin düşünmüş olabilir. Kanun verilirken gök gürlemeleri olmuş, şimşekler çakmış, koyu bir bulut çıkmış ve çok kuvvetli bir boru sesi duyulmuştu. Sina Dağı sarsılmış ve tütmüştü. Dağın eteğinde toplanan İsrailliler, Yehova, temsilcisi olan bir melek aracılığıyla onlarla konuşurken, ateş ve bulutun içinden “on emri” bile duymuşlardı. (Tesniye 4:32-36; 5:22-24; 10:4; Çıkış 19:16-20; Resullerin İşleri 7:38, 53) Bunlar Yehova’nın büyüklüğünü gösteren müthiş olaylardı! Yehova’nın ‘büyüklüğünün yüce görkemi,’ O’nun Sözünü seven ve bu kayıtlar üzerinde derin düşünen kişileri etkiler. Elbette bugün Mukaddes Kitabın tümüne sahibiz; ve bu kitapta Yehova’nın büyüklüğünden etkilenmemizi sağlayan pek çok görkemli rüyet var.—Hezekiel 1:26-28; Daniel 7:9, 10; Vahiy 4. bap.

19. Hangi şey Yehova’nın büyüklüğüne duyduğumuz takdiri artırır?

19 Davud, Tanrı’nın İsraillilere verdiği kanunları inceleyerek de Tanrı’nın büyüklüğünden etkilenmiş olabilir. (Tesniye 17:18-20; Mezmur 19:7-11) Yehova’nın kanunlarına itaat etmek, İsrail ulusunu onurlandırmış ve onları tüm diğer uluslardan ayırmıştı. (Tesniye 4:6-8) Bu bizim için de geçerlidir. Kutsal Yazıları düzenli olarak okumak, okuduklarımız üzerinde derin düşünmek ve onları gayretle incelemek bizim de Yehova’nın büyüklüğüne duyduğumuz takdiri artıracak.

Tanrı’nın Ahlaksal Nitelikleri O’nun Büyüklüğünü Gösterir

20, 21. (a) Mezmur 145:7-9 hangi niteliklerle bağlantılı olarak Yehova’nın büyüklüğünü övüyor? (b) Bu ayetlerde değinilen Tanrı’nın niteliklerinin O’nu seven herkesin üzerinde nasıl bir etkisi var?

20 Fark ettiğimiz gibi, 145. Mezmur’un ilk altı ayeti Yehova’nın akıl ermez büyüklüğünün farklı yönlerine hamt etmek üzere sağlam nedenler veriyor. 7 ila 9. ayetler Tanrı’nın ahlaksal niteliklerine değinerek O’nun büyüklüğünü övüyor. Davud orada şöyle diyor: “Büyük iyiliğinin anılmasını ilân edecekler, ve adaletini terennüm edeceklerdir. RAB rauftur, ve rahîmdir; çok sabırlıdır, ve inayeti büyüktür. RAB herkese iyidir; merhametleri de bütün işleri üzerindedir.”

21 Davud bu ayetlerde öncelikle, İblis Şeytan’ın kuşku uyandırdığı niteliklere, yani Yehova’nın iyiliğine ve adaletine dikkat çekiyor. Bu niteliklerin, Tanrı’yı sevenlerin ve O’nun yönetimine boyun eğenlerin hepsi üzerinde nasıl bir etkisi var? Yehova’nın iyiliği ve adil yönetim tarzı, O’nun hizmetçilerine öylesine sevinç veriyor ki, bu kişiler hamt sözleri haykırmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Üstelik, Yehova’nın iyiliğinden “herkes” faydalanabilir.  Umarız, çok geç olmadan daha birçok kişi tövbe edip, hakiki Tanrı’nın hizmetçileri olarak bu iyilikten yararlanır.—Resullerin İşleri 14:15-17.

22. Yehova hizmetçilerine nasıl davranır?

22 Davud, Tanrı’nın ‘[Musa’nın] önünden geçerken’ söylediği ve Kendine dikkat çektiği şu nitelikleri de çok takdir etti: “Yehova, Yehova, çok acıyan ve lûtfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan.” (Çıkış 34:6) Bu nedenle Davud şöyle diyebildi: “RAB rauftur, ve rahîmdir; çok sabırlıdır, ve inayeti büyüktür.” Yehova’nın büyüklüğü akıl ermez ölçüde olmasına rağmen, Kendisine hizmet eden insanlara merhametle davranarak, onları onurlandırır. O, çok acıyan biridir; tövbe eden günahkârları İsa’nın kurban olarak sağladığı fidyeye dayanarak bağışlamaya hazırdır. Yehova geç öfkelenir; çünkü hizmetçilerine, doğruluğun barınacağı yeni dünyaya girmekten onları alıkoyabilecek zayıflıkların üstesinden gelmeleri için fırsat verir.—II. Petrus 3:9, 13, 14.

23. Sonraki makalede hangi değerli niteliği ele alacağız?

23 Davud Tanrı’nın vefalı sevgisini yüceltir. Aslında 145. Mezmur’un geri kalan kısmı Yehova’nın bu niteliği nasıl gösterdiğini ve vefalı hizmetçilerinin O’nun vefalı sevgisine nasıl karşılık verdiğini gösterir. Bu konular sonraki makalede ele alınacak.

Nasıl Cevaplarsınız?

• Yehova’ya “her gün” hamt etmek üzere hangi fırsatlar var?

• Hangi örnekler Yehova’nın akıl ermez büyüklüğünü gösteriyor?

• Yehova’nın yüce görkemine duyduğumuz takdiri nasıl artırabiliriz?

[Sorular]

[Sayfa 10’daki resim]

Evrendeki gökadalar Yehova’nın büyüklüğüne tanıklık eder

[Tanıtım notu]

Fotoğraf: David Malin. Anglo-Avustralya Gözlemevi

[Sayfa 12’deki resim]

İsa Mesih’le bağlantılı olarak Yehova’nın büyüklüğü nasıl görüldü?

[Sayfa 13’teki resim]

İsrailliler Sina Dağı’nda Kanunu aldıklarında, Yehova’nın yüce görkemine tanık oldular