İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’nın Gökteki Krallığı Neler Yapacak?

Tanrı’nın Gökteki Krallığı Neler Yapacak?

‘Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun.’—MATTA 6:10.

1. Tanrı’nın Gökteki Krallığının gelişi ne anlama gelecek?

İSA, takipçilerine Gökteki Krallık için dua etmelerini öğrettiğinde, Krallığın gelişinin, binlerce yıldır süren Tanrı’dan bağımsız insan yönetimlerinin sonu olacağını biliyordu. Bütün bu süre boyunca, genel olarak yeryüzünde Tanrı’nın iradesi yerine getirilmedi. (Mezmur 147:19, 20) Fakat, Krallığın gökte kurulmasından sonra, Tanrı’nın iradesi her yerde yerine getirilecek. İnsan yönetimlerinden Tanrı’nın Gökteki Krallığının yönetimine muhteşem geçişin zamanı hızla yaklaşıyor.

2. İnsan yönetimlerinden Gökteki Krallığın yönetimine geçişin işareti ne olacak?

2 İsa’nın ‘dünyanın başlangıcından şimdiye kadar olmamış bir büyük sıkıntı’ olarak tarif ettiği dönem, bu geçişin işareti olacak. (Matta 24:21) Mukaddes Kitap bu dönemin uzunluğuna ilişkin bir şey söylemez, fakat o dönemde meydana gelecek felaketler dünyanın şimdiye dek gördüklerinden daha büyük olacak. Büyük sıkıntının başlangıcında, yeryüzündeki çoğu insanı şoke eden bir şey olacak; sahte dinler tümüyle yok edilecek. Bu, Yehova’nın Şahitleri için bir şok olmayacak, çünkü onlar bunu uzun zamandan beri bekliyorlar. (Vahiy 17:1, 15-17; 18:1-24) Büyük sıkıntı, Armagedon’da, Tanrı’nın Gökteki Krallığı tüm Şeytani sistemi ezince bitecek.—Daniel 2:44; Vahiy 16:14, 16.

3. Yeremya itaatsizlerin akıbetini nasıl anlatıyor?

3 Bu, ‘Tanrı’yı bilmeyen’ ve Mesih’in yönetimi altındaki Krallığının ‘iyi haberine itaat etmeyen’ insanlar için ne anlama gelecek? (II. Selânikliler 1:6-9) Mukaddes Kitap peygamberliği şunu söylüyor: “İşte, milletten millete belâ çıkacak, ve dünyanın uçlarından büyük kasırga kopacak. Ve o gün yerin bir ucundan yerin öteki ucuna kadar RABBİN öldürdüğü adamlar olacak; onlar için dövünmiyecekler, ve onlar toplanılıp gömülmiyecek; toprağın yüzünde gübre olacaklar.”—Yeremya 25:32, 33.

Kötülüğün Sonu

4. Yehova bu kötü sisteme son vermekte neden haklıdır?

4 Yehova binlerce yıldır kötülüğe tahammül ediyor; bu, dürüst yürekli kişilerin, insan yönetimlerinin bir felaket olduğunu anlamalarına yetecek uzunlukta bir zamandır. Örneğin, bir kaynağa göre sadece 20. yüzyıldaki savaşlarda, devrimci hareketlerde ve başka iç karışıklarda 150 milyondan fazla insan öldü. İnsanın zalimliği özellikle II. Dünya Savaşında daha çok ortaya çıktı; yaklaşık 50 milyon insan öldü ve onların birçoğu Nazi toplama kamplarında korkunç şekilde can verdi. Tıpkı Mukaddes Kitabın dediği gibi, günlerimizde ‘kötü ve sahtekâr kişiler gittikçe daha beter bir hale geldiler.’ (II. Timoteos 3:1-5, 13, Müjde) Günümüzde ahlaksızlık, suç, şiddet, yolsuzluk ve Tanrı’nın standartlarına saygısızlık yaygındır. Bu nedenle Yehova, bu kötü sisteme son vermekte tamamen haklıdır.

5, 6. Eski Kenan diyarında yapılan kötülükleri anlatın.

5 Bugünkü durum, yaklaşık 3.500 yıl önce Kenan diyarındaki duruma benziyor. Mukaddes Kitap şunları söylüyor: “Onlar RABBİN nefret ettiği her mekruh şeyi kendi ilâhlarına yaptılar; çünkü ilâhlarına oğullarını ve kızlarını bile ateşte yakarlar.” (Tesniye 12:31) Yehova İsrail milletine şöyle dedi: “Bu milletlerin kötülüğünden dolayı, . . . . Allahın RAB onları senin önünden kovuyor.” (Tesniye 9:5) Mukaddes Kitap tarihçisi Henry H. Halley şunu belirtti: “Baal, Astarti ve diğer Kenan tanrılarına yönelen tapınma aklın sınırlarını zorlayan sefahat âlemlerine dayanıyordu; onların tapınakları ahlaksızlık merkezleriydi.”

6 Halley, onların kötülüklerinin ne kadar korkunç olduğunu gösterdi; çünkü böyle birçok bölgeden birinde arkeologlar “Baal’e kurban edilmiş küçük çocukların kalıntılarıyla dolu çok sayıda kap buldular.” Halley şunları söyledi: “Tüm bölgenin yeni doğmuş bebekler için bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Kenanlılar tapınma amacıyla dinsel ayin olarak tanrılarının huzurunda ahlaksızlık yapıyor, . . . . ve sonra aynı tanrılara kurban sunmak üzere ilk doğan çocuklarını öldürüyorlardı. Öyle görünüyor ki, Kenan diyarı büyük ölçüde, milli çapta bir Sodom ve Gomorra haline gelmişti . . . . Böylesine korkunç pislik ve gaddarlıkla dolu bir uygarlığın hâlâ ayakta kalmaya hakkı var mıydı? . . . . Kenan şehirlerinin yıkıntıları arasında kazı yapan arkeologlar, Tanrı’nın onları neden daha önce yok etmediğini merak ediyorlar.”

Yeryüzünü Miras Almak

7, 8. Tanrı yeryüzünü nasıl temizleyecek?

7 Tanrı, tıpkı Kenan diyarını temizlediği gibi, çok yakında tüm yeryüzünü temizleyecek ve onu iradesini yapanlara verecek. “Memlekette doğru adamlar oturacaklar, ve kâmiller orada kalacaklardır. Fakat kötü adamlar memleketten atılacaklar, ve hainler ondan söküleceklerdir.” (Süleymanın Meselleri 2:21, 22) Ayrıca mezmur yazarı da şunları söylüyor: “Biraz bekle ve kötü yok olacaktır; . . . . Fakat halimler dünyayı miras alacaklar, ve selâmet bolluğunda lezzet bulacaklardır.” (Mezmur 37:10, 11) Ve, “bin yıl tamam oluncıya kadar artık milletleri saptırmasın diye” Şeytan ortadan kaldırılacak. (Vahiy 20:1-3) Evet, “dünya ve onun şehveti geçer, fakat Allahın iradesini yapan ebediyen durur.”—I. Yuhanna 2:17.

8 İsa, yeryüzünde sonsuza dek yaşamak isteyenlerin ümidi hakkında şunu söyledi: ‘Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, zira onlar yeri miras alacaklar.’ (Matta 5:5) O, muhtemelen Mezmur 37:29’a gönderme yapıyordu. Orada şunlar bildiriliyor: “Salihler yeri miras alır, ve onda ebediyen otururlar.” İsa, Yehova’nın amacının dürüst yürekli insanların yeryüzünde sonsuza dek yaşaması olduğunu biliyordu. Yehova şunu söylüyor: “Dünyayı, yeryüzünde olan insanı ve hayvanı, büyük kudretimle . . . . ben yarattım, ve onu gözümde doğru olana veririm.”—Yeremya 27:5.

Şahane Bir Yeni Dünya

9. Tanrı’nın Gökteki Krallığı nasıl bir dünya oluşturacak?

9 Armagedon’dan sonra, Tanrı’nın Gökteki Krallığı ‘adaletin duracağı’ şahane bir “yeni yer” oluşturacak. (II. Petrus 3:13) Armagedon’da sağ kalanlar için, bu zalim ve kötü ortamdan kurtulmak ne muazzam bir rahatlama olacak! Onlar, şahane nimetleri ve sonsuz yaşamı tatma ümidiyle Gökteki Krallık hükümetinin yönetimi altındaki yeni dünyaya girmekten büyük sevinç duyacaklar.—Vahiy 7:9-17.

10. Gökteki Krallığın yönetimi altında hangi kötü şeyler artık olmayacak?

10 İnsanlar artık savaş, suç, açlık ve hatta yırtıcı hayvanlarla ilgili bir korku yaşamayacak. “Onlarla [kavmimle] selâmet ahdi keseceğim, ve memlekette kötü hayvanları sona erdireceğim. . . . . Ve kırın ağacı meyvasını verecek, ve yer mahsulünü verecek, ve kendi toprakları üzerinde emniyette olacaklar.” “Kılıçlarını sapan demirleri, ve mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar; millet millete karşı kılıç kaldırmıyacak, ve artık cengi öğrenmiyecekler. Fakat herkes kendi asması altında, ve kendi incir ağacı altında oturacak; ve onları korkutan olmıyacak.”—Hezekiel 34:25-28; Mika 4:3, 4.

11. Fiziksel hastalıkların sona ereceğine neden güvenebiliriz?

11 Hastalık, keder ve hatta ölüm bile olmayacak. “Orada oturan: Hastayım, demiyecek; orada oturan kavmın fesadı bağışlanacak.” (İşaya 33:24) “[Tanrı] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek; ve artık ölüm olmıyacak; ve artık matem ve ağlayış ve acı da olmıyacak; çünkü evelki şeyler geçtiler. . . . . ‘İşte, her şeyi yeni yapıyorum.’” (Vahiy 21:4, 5) İsa, yeryüzündeyken Tanrı’nın kendisine verdiği güçle bunları yapma yeteneğini gösterdi. İsa tüm diyarı dolaşarak mukaddes ruhun yardımıyla sakatları ve hastaları iyileştirdi.—Matta 15:30, 31.

12. Ölüler için nasıl bir ümit var?

12 O daha fazlasını da yaptı. Ölüleri diriltti. Alçakgönüllü insanlar buna nasıl karşılık verdi? 12 yaşındaki bir kız çocuğunu dirilttiğinde, onun ana babası “pek çok şaştı.” (Markos 5:42) Bu, İsa’nın Gökteki Krallığın yönetimi altında tüm yeryüzünde yapacaklarına ilişkin örneklerden biridir; çünkü o zaman ‘adil olanlarla olmayanların dirilmesi olacaktır.’ (Resullerin İşleri 24:15) Ölüler gruplar halinde diriltildiğinde ve sevdiklerine kavuştuklarında yaşanacak coşkuyu bir düşünün! Tabii, Gökteki Krallığın gözetimi altında büyük bir eğitim işi yapılacak, böylece “sular denizi nasıl kaplıyorsa, dünya da RAB bilgisi ile dolu olacak.”—İşaya 11:9.

‘Adil olanlar ile olmayanların dirilmesi olacak’

Yehova’nın Egemenlik Hakkı Doğrulanıyor

13. Tanrı’nın yönetme hakkı nasıl doğrulanacak?

13 Gökteki Krallığın bin yıllık yönetimi sona erdiğinde insan ailesi kusursuz zihin ve bedenlere kavuşturulmuş olacak. Yeryüzü küresel bir Aden bahçesi, yani cennet haline gelecek. Tüm yeryüzüne barış, mutluluk ve güvenlik hâkim olacak ve sevgi dolu bir insan toplumu meydana gelmiş olacak. İnsanlık tarihinde Gökteki Krallık yönetiminden önce böyle bir şey hiç görülmedi. O zaman binlerce yıl süren ve mutsuzluğa yol açan insan yönetimleriyle Gökteki Krallığın bin yıllık muhteşem yönetimi arasında muazzam bir tezat olduğu kanıtlanmış olacak. Tanrı’nın, Krallığı aracılığıyla sürdüreceği yönetimin her yönden tamamen üstün olduğu ortaya konulacak. Tanrı’nın yönetme, yani egemenlik hakkı tamamen doğrulanmış olacak.

14. Bin yıl sona erince isyan edenlere ne olacak?

14 Bin yılın sonunda Yehova, kusursuz insanların, kime hizmet etmek istediklerine karar vermeleri için seçme özgürlüklerini kullanmalarına izin verecek. Mukaddes Kitap ‘Şeytan’ın zindanından çözüleceğini’ gösteriyor. O, yine insanları saptırmaya çalışacak ve bazıları Tanrı’dan bağımsız olmayı seçecek. “İkinci defa sıkıntı”nın baş göstermesini önlemek için Yehova, Şeytan’ı, cinlerini ve Yehova’nın egemenliğine isyan eden herkesi yok edecek. O zaman hiç kimse, sonsuza dek yok edilen o insanlara fırsat verilmediği veya onların yanlış davranışlarının kusurlu oluşlarından kaynaklandığı şeklinde bir iddiada bulunamayacak. Hayır, onların durumu kusursuz oldukları halde Yehova’nın adil yönetimine isteyerek isyan eden Âdem ve Havva’nınki gibi olacak.—Vahiy 20:7-10; Nahum 1:9.

Vefalı olanlar Yehova ile yeniden iyi bir ilişkiye sahip olacaklar

15. Vefalı olanlar Yehova ile nasıl bir ilişkiye sahip olacaklar?

15 Diğer taraftan, muhtemelen büyük çoğunluk Yehova’nın egemenliğini desteklemeyi seçecek. Asilerin yok edilmesinden sonra, adil olanlar son vefa sınavını geçmiş olarak Yehova’nın önünde duracaklar. Yehova o zaman bu vefalı kişileri oğulları ve kızları olarak kabul edecek. Dolayısıyla, Tanrı ile ilişkileri Âdem ve Havva’nın isyan etmeden önce sahip olduğu türden bir ilişki olacak. Böylece, Romalılar 8:21’deki şu sözler gerçekleşecek: “Hilkat [insanlık] kendisi de fesat kulluğundan Allahın evlâdının izzetli hürriyetine azat edilecektir.” Peygamber İşaya şunu önceden bildiriyor: “[Tanrı] Ölümü ebediyen yuttu; ve RAB Yehova bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.”—İşaya 25:8.

Sonsuz Yaşam Ümidi

16. Sonsuz yaşam ödülünü beklemek neden uygundur?

16 Sadık olanların, Tanrı’nın kendilerine sonsuza dek bol bol maddi ve ruhi yararlar sağlayacağını bilmeleri ne şahane bir ümit! Mezmur yazarı Tanrı’nın ‘elini açıp, her yaşayanın uygun arzusunu yerine getireceğini’ söyledi. (Mezmur 145:16) Yehova yeryüzünde yaşayacak olanları, Cennette yaşama ümidine sahip olmaya teşvik ediyor; bu, onların Yehova’ya imanlarının bir yönüdür. Egemenliğiyle ilgili mesele daha önemli olmakla birlikte, Yehova insanların hiçbir ödül beklentisi olmaksızın Kendisine hizmet etmelerini istemiyor. İsa’nın bir takipçisinin imanının gerekli unsurları olan Tanrı’ya vefa ile sonsuz yaşam ümidi, Mukaddes Kitabın tümünde ayrılmaz şekilde birbirine bağlıdır. “Allaha yaklaşan, onun var olduğuna, ve kendisini arıyanlara mükâfat edici olduğuna iman etmelidir.”—İbraniler 11:6.

17. İsa, ümidimizden destek almanın uygun olduğunu nasıl gösterdi?

17 İsa şunu söyledi: ‘Ebedi hayat, tek hakiki Tanrı olan senin ve gönderdiğin İsa Mesih’in hakkında sürekli bilgi edinmeleri demektir.’ (Yuhanna 17:3) O bu sözlerinde Tanrı ve amaçları hakkında bilgi almakla bunun getireceği ödül arasında bağlantı kurdu. Örneğin, bir suçlu, İsa’dan, Krallığının başına geçtikten sonra kendisini hatırlamasını istediğinde, İsa ona ‘sen benimle cennette olacaksın’ dedi. (Luka 23:43) İsa, adama bir ödül elde etmeyecek olsa bile iman etmesini söylemedi. O, Yehova’nın, hizmetçilerinin yeryüzü cennetinde sonsuz yaşam ümidine sahip olmalarını istediğini biliyordu; çünkü bu ümit, yaşamda karşılaştıkları çeşitli denemelerde onlara destek olacaktı. Bu nedenle, bu ödülü özlemle beklemek İsa’nın bir takipçisinin tahammül etmesini sağlayan yaşamsal bir yardımdır.

Gökteki Krallığın Geleceği

18, 19. Binyıllık Hükümdarlıktan sonra, Krala ve Krallığa ne olacak?

18 Gökteki Krallık, Yehova’nın yeryüzünü cennete dönüştürmek, üzerinde yaşayan insanları kusursuzluğa ulaştırmak ve Kendisiyle barıştırmak amacıyla kullandığı yardımcı bir hükümet olduğuna göre, Binyıldan sonra, Kral İsa Mesih’in ve 144.000 kralın rolü ne olacak? “Sonra, her riyaset ve her hâkimiyet ve kudreti iptal edip melekûtu Allaha, Babaya, teslim ettiği zaman, son olacaktır. Çünkü bütün düşmanları kendi ayakları altına koyuncıya kadar, onun saltanat sürmesi lâzımdır.”—I. Korintoslular 15:24, 25.

19 Mesih, Krallığı Tanrı’ya teslim ettiğinde, onun sonsuza dek süreceğiyle ilgili ayetler nasıl anlaşılmalıdır? Bu, Gökteki Krallığın başarılarının etkisinin sonsuza dek süreceği anlamına gelir. Mesih, Tanrı’nın egemenlik hakkının doğrulanmasındaki rolü nedeniyle sonsuza dek onurlandırılacak. Fakat o zaman günah ve ölüm tamamen ortadan kalkacağından ve insanlık kurtarılmış olacağından, İsa’nın Kurtarıcı olarak rolü bitecek. Ayrıca, Gökteki Krallığın Binyıllık Yönetimi de başarılı şekilde sona ermiş olacak, dolayısıyla Yehova ile itaatli insanlık arasında yardımcı bir hükümete artık gerek kalmayacak. Böylece, ‘Tanrı herkese her şey olabilir.’—I. Korintoslular 15:28.

20. Mesih ve 144.000’lerin gelecekteki rollerini nasıl öğrenebiliriz?

20 Binyıllık Hükümdarlık tamamlandıktan sonra, Mesih’in ve onun ortak yöneticilerinin gelecekteki rolleri ne olacak? Mukaddes Kitap bunu söylemiyor. Fakat, tüm yaradılış düşünüldüğünde Yehova’nın onlara daha birçok hizmet imtiyazı vereceğinden emin olabiliriz. Hepimiz şimdi Yehova’nın egemenliğini destekleyelim ve sonsuz yaşam ümidine sahip olalım; böylece gelecekte Yehova’nın, Kral İsa Mesih, onun arkadaşları olan kral ve kâhinler ve olağanüstü evreniyle ilgili amacını öğrenmek için hayatta olabiliriz.