İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Savaşlar

Savaşlar

Geçmişte İsrailoğulları, Tanrıları Yehova’nın adıyla birçok kez savaştı. Peki bu, Tanrı’nın bugün de savaşları onayladığı anlamına mı gelir?

Geçmişte Tanrı halkının savaşmasına neden izin verdi?

BAZI İNSANLAR NE DİYOR?

 

İsrailoğulları kana susamış bir savaş tanrısına tapınıyordu.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

İsrailoğullarının savaştığı milletler son derece yozlaşmıştı. Bu milletler arasında ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki ve çocuk kurban etmek gibi iğrenç davranışlar ve şiddet çok yaygındı. Tanrı bu milletlerin değişmesi için yüzyıllar boyunca bekledikten sonra halkına şöyle dedi: “Önünüzden kovacağım milletler kendilerini bu davranışlarla kirlettiler” (Levioğulları 18:21-25; Yeremya 7:31).

“Tanrın Yehova bu milletleri kendi kötülüklerinden ötürü senin önünden kovuyor” (Tekrar 9:5).

Tanrı bugün savaşlarda taraf tutuyor mu?

ŞUNU FARK ETMİŞ OLABİLİRSİNİZ:

 

Genelde savaşlarda her iki tarafın da din adamları Tanrı’nın kendi milletlerini desteklediğini iddia ediyor. Savaşların sebeplerini ele alan The Causes of War adlı kitap şöyle diyor: “Bugüne kadar yapılan her savaşta dinin parmağı var.”

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

İsa’nın takipçileri düşmanlarıyla savaşmamalıdır. Elçi Pavlus iman kardeşlerine şöyle yazmıştı: “Üzerinize düşeni yaparak, mümkünse herkesle barış içinde kalın. . . . . Öç almayın” (Romalılar 12:18, 19).

İsa takipçilerini savaşa göndermek yerine onlara şöyle dedi: “Siz düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Böylece göklerde olan Babanızın oğulları olursunuz” (Matta 5:44, 45). İsa’nın takipçileri, yaşadıkları ülke savaşa girse bile tarafsız kalmalı ve ‘dünyaya ait olmamalıdır’ (Yuhanna 15:19). Eğer Tanrı Kendisine ibadet eden her milletten insanın, düşmanını sevmesini ve dünyadan ayrı kalmasını istiyorsa, günümüzdeki korkunç savaşlarda taraf tutuyor olabilir mi?

“İsa şu cevabı verdi: ‘Benim krallığım bu dünyaya ait değil. Krallığım bu dünyaya ait olsaydı, hizmetçilerim Yahudilerin eline verilmemem için mücadele ederdi. Fakat benim krallığım buradan değil’” (Yuhanna 18:36).

Savaşlar bir gün sona erecek mi?

BAZI İNSANLAR NE DİYOR?

 

Savaşlar kaçınılmazdır. Bir kitap şöyle diyor: “Savaşlar hep olacak. Bu yüzyılda küresel çapta kalıcı bir barış sağlanma ihtimali yok” (War and Power in the 21st Century).

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

Savaşlar, hiç kimse savaşmak istemediğinde sona erecek. Gökte hüküm süren gerçek bir yönetim olan Tanrı’nın Krallığı, yakında tüm silahları yok edecek ve insanlara barışsever olmayı öğretecek. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı . . . . uzaktaki güçlü milletlerle ilgili meseleleri halledecek. Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler” (Mika 4:3).

Kutsal Kitap Tanrı’nın Krallığının yönetimi altında birçok değişiklik olacağını açıklar. Çıkarları için rekabet eden hükümetler, vatandaşların ayaklanmasına neden olan adaletsizlikler ya da etnik bölünmelere yol açan önyargılar artık olmayacak. Böylece savaşlar sonsuza dek bitecek. Tanrı şu vaatte bulunuyor: “Zarara, yıkıma yol açmayacaklar; çünkü sular deniz yatağını nasıl kaplıyorsa, Yehova bilgisi de yeryüzünü öyle dolduracak” (İşaya 11:9).

“Yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir, yayları kırar, mızrakları parçalar; savaş arabalarını ateşte yakar” (Mezmur 46:9).