İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | DİL ENGELİ AŞILIYOR

Çok Eski Bir Engel Aşılıyor

Çok Eski Bir Engel Aşılıyor

BUGÜN dünyada yaklaşık 7.000 dil konuşuluyor. Dillerdeki bu çeşitlilik eski zamanlardan beri seyahati, ticareti, eğitimi ve ülke yönetimini zorlaştırmaktadır. Örneğin, MÖ yaklaşık 475’te Pers kralı Ahaşveroş’un (muhtemelen I. Kserkses) yönetimi sırasında, imparatorluk topraklarının dört bir yanına bir ferman gönderilecekti. Ancak bu fermanın halkların konuştuğu dillere çevrilmesi gerekti. Kutsal Kitapta şunları okuyoruz: “[Ferman] Hint ülkesinden Habeş ülkesine kadar yüz yirmi yedi vilayetin yöneticilerine yazıldı. Yazılar her vilayetin kendi yazısıyla ve her halkın kendi dilinde kaleme alındı.” *

Günümüzde birçok kurum, hatta hükümetler bile böylesine zor bir işe kalkışmaz. Yine de bu işin altından kalkabilen bir teşkilat var. Yehova’nın Şahitleri 750’den fazla dilde dergi, ses ve video kayıtları ve Kutsal Kitap da dahil birçok kitap yayımlıyor. Bu sayıya yaklaşık 80 işaret dili de dahil. Şahitler ayrıca görme engelliler için çeşitli derecelerde Braille alfabesinde yayınlar çıkarıyor.

Dahası Yehova’nın Şahitleri tüm bunları kâr amacı gütmeden yapar. Tercümanlar ve diğer çalışanlar işlerini gönüllü olarak yerine getirirler. Peki Şahitler, tercüme işine neden bu kadar önem veriyor ve bu zor işi nasıl yerine getiriyor?

^ p. 3 Kutsal Kitaptan Ester 8:9 ayetine bakın.