İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitlerini Gerçekten Tanıyor musunuz?

Yehova’nın Şahitlerini Gerçekten Tanıyor musunuz?

Bizi halka açık yerlerde insanlarla Kutsal Kitap hakkında konuşurken görmüş olabilirsiniz. Belki de hakkımızda haberler okudunuz ya da başkalarından bir şeyler duydunuz. Peki Yehova’nın Şahitlerini gerçekten tanıyor musunuz?

BİLGİNİZİ ÖLÇÜN

Aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

DOĞRU YANLIŞ

 1. Yehova’nın Şahitleri Hıristiyandır.

 2. Yehova’nın Şahitleri yaratılışçıdır.

 3. Yehova’nın Şahitleri hiçbir tıbbi tedaviyi kabul etmez.

 4. Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitabın tümüne inanır.

 5. Yehova’nın Şahitleri sadece kendi Kutsal Kitap çevirilerini kullanır.

 6. Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitabı kendi inançlarına göre değiştirmiştir.

 7. Yehova’nın Şahitleri kendilerini toplumdan soyutlar.

 8. Yehova’nın Şahitleri farklı dine sahip insanları küçük görür.

Cevaplar için sonraki sayfalara bakın.

 1.  1 DOĞRU. İsa Mesih’in öğretilerini ve davranışlarını yakından izlemeye çalışıyoruz (1. Petrus 2:21). Fakat birçok yönden Hıristiyan Âleminden farklıyız. Örneğin İsa peygamberin Tanrı değil, O’nun yarattığı ilk varlık olduğunu öğrendik; dolayısıyla Hıristiyan Âlemi gibi Üçleme öğretisine inanmıyoruz (Markos 12:29). Ruhun ölümsüz olduğuna ya da Tanrı’nın cehennemde insanlara işkence ettiğine de inanmıyoruz. Ayrıca dinsel faaliyetlere önderlik eden kişilerin onları diğer insanlardan üstün kılan unvanlar almaması gerektiğini düşünüyoruz (Vaiz 9:5; Hezekiel 18:4; Matta 23:8-10).

 2. 2 YANLIŞ. Elbette her şeyi yaratanın Tanrı olduğuna inanıyoruz. Fakat birçok yaratılışçının bilimsel olmayan ve Kutsal Kitapla uyuşmayan iddialarına katılmıyoruz. Örneğin bazı yaratılışçılar Kutsal Kitapta anlatılan 6 yaratma gününün 24 saatlik günler olduğunu öne sürer. Ancak Kutsal Kitapta “gün” sözcüğü oldukça uzun dönemler için de kullanılmaktadır (Başlangıç 2:4; Mezmur 90:4). Aynı zamanda bazı yaratılışçılar Dünyanın sadece birkaç bin yıldır var olduğunu öğretir. Oysa Kutsal Kitaba göre, Dünya ve evren altı yaratma gününden çok daha önce var olmuştu 1 (Başlangıç 1:1).

 3. 3 YANLIŞ. Bizler tıbbi tedavi görmeyi kabul ederiz. Aslında bugün aramızdaki bazı Şahitler de İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçilerinden Luka gibi doktordur (Koloseliler 4:14). Ancak Kutsal Kitap ilkeleriyle çelişen hiçbir tedavi şeklini kabul etmeyiz. Örneğin Kutsal Kitap kandan sakınmamızı söylediği için kan naklini kabul etmiyoruz (Elçiler 15:20, 28, 29).

  Ancak böyle bir durumda bile kendimiz ve ailemiz için mümkün olan en iyi tedavi yöntemini seçmeye çalışırız. Aslında Şahitlere yardım etmek için geliştirilen kansız tedavi yöntemleri artık toplumdaki herkese yarar sağlıyor. Bugün birçok ülkede isteyen her hasta kansız tedavi yöntemlerini seçebiliyor. Onlar böylece kan yoluyla bulaşan hastalıklar, alerjik reaksiyonlar ve insan hataları gibi kan naklinin taşıdığı risklerden korunmuş oluyorlar.

 4. 4 DOĞRU. Biz Kutsal Kitabın (Tevrat, Zebur ve İncil) tümünün ‘Tanrı ilhamı ve yararlı’ olduğuna inanıyoruz (2. Timoteos 3:16). Kutsal Kitap, yaygın şekilde bilinen adlarıyla Eski Ahit ve Yeni Ahitten oluşur. Kutsal Kitabın bu kısımlarını çoğu kez İbranice Kutsal Yazılar ve Yunanca Kutsal Yazılar olarak adlandırırız. Çünkü Kutsal Kitabın bazı kısımlarının çağdışı veya önemsiz olduğu izlenimi yaratmak istemiyoruz.

 5.  5 YANLIŞ. Kutsal Kitabı incelemek için birçok farklı çeviri kullanıyoruz. Fakat bir dilde Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi çıkmışsa özellikle onu kullanmaya dikkat ederiz. Çünkü bu çeviri Tanrı’nın özel ismini kullanır, ayrıca doğru ve anlaşılırdır. Örneğin Tanrı’nın isminin kullanılmasını ele alalım. Bir Kutsal Kitap çevirisinin giriş sayfasında, kitabın hazırlanmasına katkıda bulunan 79 kişinin ismine yer verildi, fakat kitabın asıl yazarı olan Yehova Tanrı’nın ismi tamamen çıkarıldı. Yeni Dünya Çevirisi’nde ise Tanrı’nın ismi orijinal metinde geçtiği binlerce yerde kullanılmıştır. 2

 6. 6 YANLIŞ. Bugüne kadar herhangi bir konuda görüşümüzün Kutsal Kitapla uyumlu olmadığını fark ettiğimizde anlayışımızı değiştirdik. Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’ni 1950’de yayımlamadan uzun süre önce, o zamanki mevcut çevirilerden yararlandık ve inançlarımızı bunlara göre şekillendirdik.

 7. 7 YANLIŞ. Toplumdaki birçok kişiye yarar sağlayacak faaliyetlerde bulunuruz. Örneğin birçok insanın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmasına yardım ediyoruz. Dünya çapında binlerce insanın okuma yazma öğrenmesine yardım etmek için kurslar düzenliyoruz. Ayrıca bir afet yaşandığında hem Şahit olanlara hem de olmayanlara pratik yardım sağlıyoruz. Afetzedelere böyle zamanlarda özellikle ihtiyaç duydukları duygusal ve manevi desteği vermeye çalışırız. 3

 8. 8 YANLIŞ. Biz Kutsal Kitapta söylendiği gibi, dini inançlarına bakmaksızın ‘her tür insana saygı duyuyoruz’ (1. Petrus 2:17). Örneğin bazı ülkelerde yüz binlerce Yehova’nın Şahidi var. Buna rağmen politikacılara ya da hükümet yetkililerine diğer dinlerin faaliyetlerini kısıtlamaları veya yasaklamaları için baskı yapmıyoruz. Ya da kendi ahlaki ilkelerimizi ve dini inançlarımızı topluma benimsettirecek kanunların çıkması için propaganda yapmıyoruz. Aksine başkalarının bize göstermesini istediğimiz hoşgörüyü biz de başkalarına gösteriyoruz (Matta 7:12).

Bu makaledeki bilgiler resmi web sitemiz olan jw.org’dan alınmıştır. Daha fazlası için sitemizin HAKKIMIZDA > SIKÇA SORULAN SORULAR kısmına bakın.

^ 1. Bu yüzden bazı yaratılışçılardan farklı olarak bizler Dünyanın milyarlarca yıldır var olabileceğini gösteren güvenilir bilimsel araştırmalara karşı çıkmayız.

^ 2. Yeni Dünya Çevirisi’nin başka bir özelliği daha vardır: Ücretsiz olarak dağıtılır. Bu sayede milyonlarca kişi Kutsal Kitabı anadilinde okuyabiliyor. Bugün Yeni Dünya Çevirisi yaklaşık 130 dilde mevcuttur. Bu çeviriyi www.jw.org sitesinden online olarak da okuyabilirsiniz.

^ 3. Yapılan bağışların bir bölümü afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek için kullanılır (Elçiler 11:27-30). Bu yardım işi para almayan gönüllüler tarafından yapıldığından yardım için ayrılan para idari masraflar için değil, doğrudan yardım çalışmaları için harcanır.