İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 OKUYUCULARIMIZ SORUYOR . . .

Noel’i Kutlamak Uygun mu?

Noel’i Kutlamak Uygun mu?

Dünya çapında milyonlarca kişi Noel’de İsa peygamberin doğum gününü kutluyor. Peki İsa’ya en yakın kişilerin, yani elçilerinin ve öğrencilerinin Noel’i kutlayıp kutlamadığını hiç düşündünüz mü? Kutsal Kitabın doğum günleri hakkında ne dediğini biliyor musunuz? Bu soruların cevabını öğrenmek Noel’i kutlamanın uygun olup olmadığını anlamamıza yardım edecek.

İlk olarak, Kutsal Kitapta İsa’nın ya da başka imanlı birinin doğum gününün kutlandığından söz edilmez. Kutsal Yazılar sadece iki kişinin doğum günü kutlamasından bahseder. Onlar Yehova Tanrı’ya ibadet etmeyen kişilerdi ve her iki doğum gününde de kötü olaylar olmuştu (Başlangıç 40:20; Markos 6:21). Encyclopædia Britannica’ya göre ilk Hıristiyanlar “putperest bir âdet olan doğum günü kutlamalarına” karşıydı.

İsa hangi tarihte doğdu?

Kutsal Kitap İsa’nın tam olarak ne zaman doğduğunu söylemez. McClintock ve Strong’un hazırladığı Cyclopedia’da şunlar yazıyor: “Mesih’in doğum günü Yeni Ahit’ten ya da başka herhangi bir kaynaktan kesin olarak öğrenilemez.” İsa takipçilerinden doğum gününü kutlamalarını isteseydi doğum tarihini mutlaka açıkça söylerdi.

İkinci olarak, Kutsal Kitap İsa’nın ya da herhangi bir öğrencisinin Noel’i kutladığını söylemez. New Catholic Encyclopedia’ya göre Noel kutlamasından ilk kez söz edilen yer, “kaynak metni [MS] 336’ya tarihlendirilen bir Roma takvimi olan Filocalus’un takvimidir.” Açıkça görüldüğü gibi bu tarih, Kutsal Kitabın tamamlanmasından uzun zaman sonra, İsa’nın yeryüzündeki yaşamından ise yüzyıllar sonradır. Dolayısıyla, McClintock ve Strong’un dikkat çektiği gibi “Noel kutlamasının kaynağı ne Tanrı’dır ne de Yeni Ahit’tir.” *

İsa öğrencilerinden neyi anmalarını istedi?

İsa takipçilerinden istediği şeyleri net şekilde belirtti ve bunlar Kutsal Kitaba kaydedildi. Fakat Noel’in kutlanması onun istediği şeylerden biri değildi. Nasıl bir öğretmen öğrencilerinin verilen talimatların dışına çıkmasını istemezse, yeryüzünde yaşamış en büyük öğretmen olan İsa da takipçilerinin Kutsal Kitapta ‘yazılanların dışına çıkmasını’ istemez (1. Korintoslular 4:6).

Öte yandan ilk Hıristiyanların çok iyi bildiği ve önem verdiği bir olay vardı. Bu, İsa’nın ölümünün anılmasıydı. İsa öğrencilerine ölümünün ne zaman anılması gerektiğini bizzat söyledi ve bunu nasıl yapacaklarını onlara gösterdi. İsa’nın hem bu net talimatları hem de ölümünün tam tarihi Kutsal Kitapta kayıtlıdır (Luka 22:7, 19; 1. Korintoslular 11:25).

Gördüğümüz gibi Noel bir doğum günü kutlamasıdır ve ilk Hıristiyanlar bu putperest âdete uymamıştır. Dahası Kutsal Kitapta İsa’nın ya da başka herhangi birinin Noel’i kutladığından söz edilmez. Dünya çapında milyonlarca kişi bu gerçekleri gözden geçirdikten sonra Noel’i kutlamanın uygun olmadığı sonucuna vardı.

^ p. 6 Birçok Noel âdetinin kökeni hakkında daha fazla bilgi için 1 Aralık 2014 tarihli Gözcü Kulesi’nde yer alan “Okuyucularımız Soruyor: Noel’le İlgili Gerçekler Nelerdir?” makalesine bakın. Bu yayına www.jw.org adresinden online ulaşabilirsiniz.