İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KAPAK KONUSU | ZOR ZAMANLARDA BİZİ NE TESELLİ EDEBİLİR?

Tanrı Bizi Nasıl Teselli Eder?

Tanrı Bizi Nasıl Teselli Eder?

Kutsal Kitap Yehova * Tanrı’nın ‘her tesellinin kaynağı olduğunu’ ve ‘tüm sıkıntılarımızda bizi teselli ettiğini’ söyler (2. Korintoslular 1:3, 4). Başka sözlerle bize şu güvenceyi verir: Tanrı’nın yardım edemeyeceği kimse yoktur ve hiçbir sıkıntı Tanrı’nın bizi teselli edemeyeceği kadar büyük değildir.

Elbette Tanrı’nın bizi teselli etmesi için bizim de bir şeyler yapmamız gerekir. Bir doktordan randevu alıp ona gitmeden bize yardım etmesini bekleyebilir miyiz? Kutsal Yazılar şöyle der: “İki adam sözleşip buluşmadan birlikte yola çıkar mı?” (Amos 3:3). Ayrıca bize şunu tavsiye eder: “Tanrı’ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8).

Peki Tanrı’nın bize ‘yaklaşacağından’ nasıl emin olabiliriz? Öncelikle O bize yardım etmek istediğini tekrar tekrar söylüyor. (Bu makalenin sonundaki  çerçeveye bakın.) Ayrıca hem geçmişte hem de günümüzde Tanrı’nın teselli ettiği insanlar buna bir kanıttır.

Acılar yaşayan birçok insan gibi Davut peygamber de zor anlarında Tanrı’dan yardım istedi. Şöyle yakardı: ‘Yardım için Sana feryat ettiğimde yalvarışıma kulak ver.’ Peki Tanrı onun duasını cevapladı mı? Davut devamen şunları söyledi: “O’ndan yardım gördüm, yüreğim sevinç dolu” (Mezmur 28:2, 7).

İSA PEYGAMBER ACI ÇEKENLERİ TESELLİ ETTİ

Tanrı insanları teselli etmesi için İsa peygambere önemli bir görev verdi. İsa’nın diğer görevlerinin yanı sıra ‘kalbi kırık olanların yarasını saracağı’ ve ‘bütün yaslıları teselli edeceği’ Kutsal Yazılarda önceden bildirildi (İşaya 61:1, 2). Gerçekten de o, “didinip duran ve yükleri ağır olan” insanlarla özel olarak ilgilendi (Matta 11:28-30).

İsa yararlı öğütler vererek, düşünceli davranarak ve bazen de hastalıklarını iyileştirerek insanları teselli etti. Bir keresinde cüzamlı bir adam İsa’ya “Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” diye yalvardı. İsa da ona acıyarak “İsterim. Temiz ol” dedi (Markos 1:40, 41). Ve cüzamlı iyileşti.

 İsa yeryüzündeyken, Tanrı insanları teselli etmek için onu kullanmıştı. “Her tesellinin kaynağı olan Tanrı” bugün de zor durumda olanları çeşitli yollarla teselli etmeye devam ediyor (2. Korintoslular 1:3). Şimdi bunlardan dört tanesine bakalım.

  • Kutsal Kitap. “Önceden yazılmış olan her şey, bizim eğitilmemiz için yazıldı; böylece tahammülümüz ve Kutsal Yazılardan aldığımız teselli sayesinde ümide sahip olabiliriz” (Romalılar 15:4).

  • Tanrı’nın Kutsal Ruhu. İsa’nın ölümünden sonra takipçilerinin teselliye ihtiyacı oldu. Kutsal Kitap Tanrı’nın onları teselli etmek için kutsal ruhunu kullandığını gösterir (Elçiler 9:31). Tanrı’nın etkin kuvveti olan kutsal ruh çok güçlüdür. Tanrı bu gücü, her durumda herkesi teselli etmek için kullanabilir.

  • Dua. Kutsal Kitap bize “Hiçbir konuda kaygı çekmeyin” dedikten sonra şunu tavsiye eder: ‘Her dileğinizi Tanrı’ya bildirin. Tanrı’nın, her düşünüşün çok üstünde olan barışı, yüreğinizi ve zihninizi koruyacaktır’ (Filipililer 4:6, 7).

  • İman Kardeşlerimiz. Onlar zor zamanlarda teselli için sığınabileceğimiz gerçek dostlardır. Pavlus iman kardeşlerinin kendisine ‘güç verdiğini’ söyleyerek şöyle demişti: ‘Yoksunluğumuz ve sıkıntımız içinde bize teselli kaynağı oldunuz’ (Koloseliler 4:11; 1. Selanikliler 3:7).

Yine de “Bunlar beni gerçekten teselli edebilir mi?” diye düşünebilirsiniz. Bundan emin olabilmek için ilk makalede değinilen kişilerin ve başkalarının yaşadıklarına biraz daha yakından bakalım. Onlar gibi siz de Tanrı’nın şu vaadini bugün de gerçekleştirdiğini görebilirsiniz: “Bir adamın anası tarafından teselli edildiği gibi, Ben de sizleri hep teselli edeceğim” (İşaya 66:13).

^ p. 3 Kutsal Kitap Tanrı’nın özel isminin Yehova olduğunu belirtir.