İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Ela Ovası

Davut ile Golyat: Gerçek Bir Hikâye mi?

Davut ile Golyat: Gerçek Bir Hikâye mi?

Bazıları Davut ve Golyat’la ilgili Kutsal Kitaptaki kaydın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Önceki makaleyi okurken sizin de aklınızdan böyle bir düşünce geçmiş olabilir. Öyleyse lütfen şu üç soruya verilen cevapları düşünün:

1 | Bir kişinin boyunun yaklaşık 2,90 metre olması mümkün mü?

Kutsal Kitap Golyat’ın boyunun “altı arşın bir karış” olduğunu söyler (1. Samuel 17:4). Buradaki arşın 44,5 santimetre, karış ise 22,2 santimetredir. Bu durumda Golyat’ın boyu yaklaşık 2,90 metre eder. Bazıları onun bu kadar uzun boylu olamayacağını iddia ediyor. Öyleyse bazı gerçeklere bakalım: Örneğin çağımızda kayıtlara geçen en uzun adamın boyu 2,70 metreydi. Golyat’ın bundan 15-20 santimetre daha uzun olması gerçekten mümkün değil mi? Golyat Refaoğullarındandı ve onlar normalden çok daha uzun boylu olmalarıyla ünlüydüler. MÖ 13. yüzyıla tarihlendirilen Mısır’a ait bir belge, Kenan bölgesindeki bazı güçlü savaşçıların yaklaşık 2,50 metre olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Golyat’ın boyunun bu kadar uzun olması normal olmasa da imkânsız değildir.

2 | Davut gerçekten yaşadı mı?

Geçmişte bazı bilginler Davut’un hayali biri olduğunu iddia ettiyse de artık böyle bir iddiada bulunmak o kadar kolay değil. Çünkü arkeologlar “Davut evinden” söz eden eski bir yazıt buldu. Üstelik İsa peygamber de Davut’tan gerçek biri olarak söz etmişti (Matta 12:3; 22:43-45). İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlayan ayrıntılı soy kayıtlarının ikisi de onun Kral Davut’un soyundan geldiğini gösterir (Matta 1:6-16; Luka 3:23-31). Açıkça görülüyor ki, Davut gerçekten yaşamış biriydi.

3 | Kayıtta adı geçen yerler gerçek miydi?

Kutsal Kitap bu savaşın Ela Ovası’nda yapıldığını söyler. Hatta ayrıntıya girerek Filistîlerin Soko ve Azeka şehirleri arasındaki bir yamaçta ordugâh kurduğunu belirtir. İsrailoğulları da onların karşısındaki yamaçta ordugâh kurmuştu. Adı geçen bu yerler gerçekten var mıydı?

Yakın zamanda bölgeyi ziyaret eden biri şunları anlattı: “Rehberimiz, ki kendisi dindar biri değildi, bizi Ela Ovası’na götürdü. Bir patikadan tepeye çıktık. Ova ayaklarımızın altındaydı. Orada rehber bize 1. Samuel 17:1-3’ü okuttu. Sonra eliyle işaret edip ‘Solunuzda Soko şehrinin kalıntıları var’ dedi. ‘Orada, sağ tarafta da Azeka’nın kalıntılarını görüyorsunuz. Filistîler bu iki şehir arasında, karşımızdaki yamaçlarda ordugâh kurmuştu. Öyleyse İsrailoğulları da herhalde bizim bulunduğumuz yerdeydi.’ Saul ve Davut’u benim durduğum yerde dururken hayal ettim. Sonra aşağı indik. Dere yatağından geçtik, neredeyse kurumuştu ve taşlarla doluydu. Davut’un yerden beş düzgün taş topladığı sahne gözümün önüne geldi. Golyat’ı bu taşlardan biriyle öldürmüştü.” Kutsal Kitaptaki bu kaydın ayrıntısına kadar doğru olması bu ziyaretçi gibi pek çok insanı derinden etkiliyor.

Bu tarihsel kaydın gerçek olduğundan şüphelenmek için hiçbir sağlam neden yok. Kayıtta adı geçen insanlar ve yerler gerçektir. Daha da önemlisi bu kayıt Tanrı ilhamı Kutsal Yazıların bir kısmıdır, yani kaydın asıl yazarı “yalan söyleyemeyen” Tanrı’dır (Titus 1:2; 2. Timoteos 3:16).