İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Biliyor muydunuz?

Biliyor muydunuz?

İsa’nın cüzamlılara yaklaşım tarzı neden olağandışıydı?

Kutsal Kitap devirlerinde yaşayan Yahudiler için o dönemde yaygın olan cüzam türü korkutucu bir hastalıktı. Bu bulaşıcı hastalık kişinin sinir uçlarını etkiler, kalıcı hasara ve şekil bozukluğuna yol açardı. Cüzamın bilinen bir tedavisi yoktu. Cüzamlılar karantinaya alınırdı ve bu kişiler hastalıkları hakkında başkalarını uyarmak zorundaydı (Levioğulları 13:45, 46).

Yahudi din adamları Kutsal Yazılarda cüzamlılarla ilgili söylenenlerin ötesine geçen ağır kurallar çıkardılar. Bu kurallar cüzamlıların hayatını gereksiz yere zorlaştırıyordu. Örneğin, hahamların koyduğu kurallar gereğince bir kişi, cüzamlının en az 4 arşın (yaklaşık 2 metre) uzağında durmalıydı. Rüzgârlı havalarda, bu mesafe 100 arşına (yaklaşık 45 metre) çıkardı. Kutsal Yazıların, cüzamlıların ‘konaklama yerinin dışında yaşaması’ talebini yorumlayan bazı Talmud bilginleri, onların şehir surlarının dışında tutulması gerektiğini söylediler. Bir haham şehirde bir cüzamlı gördüğünde ona taş atıp “Kendi yerine git, başka insanları da kirletme” demişti.

İsa’nın yaklaşım tarzıysa tamamen farklıydı. İsa cüzamlıları kovalayanların tersine, onlara dokunmaktan çekinmiyor hatta onları iyileştirmeyi çok istiyordu (Matta 8:3).

Yahudi din adamları neleri boşanma gerekçesi olarak kabul ederdi?

MS 71 ya da 72 yıllarına ait boşanma belgesi

Boşanma, MS 1. yüzyılda Yahudi din adamları arasında tartışma konusuydu. Bu nedenle bir gün Ferisiler İsa’yı denemek için şu soruyu sordu: “Bir erkeğin herhangi bir nedenle karısını boşaması kanuna uygun mudur?” (Matta 19:3).

Musa Kanununa göre bir adam karısında ‘bir uygunsuzluk gördüğünde’ ondan boşanabilirdi (Tekrar 24:1). İsa’nın zamanındaysa bu kanunu farklı şekilde yorumlayan iki haham ekolü vardı. Kanunu yorumlamakta daha titiz olan Şammay ekolü bu sözleri, boşanma için geçerli tek sebebin “ahlaksızlık”, yani zina olduğu şeklinde yorumluyordu. Öte yandan Hillel ekolü, bir adamın en ufak bir anlaşmazlık ya da uyumsuzluk nedeniyle bile eşinden boşanabileceğini savunuyordu. Buna göre bir adam, daha güzel bir kadın bulduğu için veya karısı akşam yemeğinde keyfini kaçırdığı için ondan boşanabilirdi.

Peki İsa, Ferisilerin sorusunu nasıl cevapladı? O açıkça şöyle dedi: “Cinsel ahlaksızlık dışındaki bir nedenle karısını boşayıp başka biriyle evlenen herkes zina yapmış olur” (Matta 19:6, 9).