İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Mutlaka Yapılması Gereken Bir Karşılaştırma

Mutlaka Yapılması Gereken Bir Karşılaştırma

DÜNYADA 2 milyardan fazla insan, yani neredeyse 3 kişiden 1’i Hıristiyan inancına sahip. Bu kişiler Mesih’i takip ettiklerini söylüyorlar. Bununla birlikte Hıristiyan olduğunu söyleyen, ancak farklı öğretileri ve görüşleri savunan binlerce mezhep var. Siz de Hıristiyan inancına sahip biriyseniz başka Hıristiyanların sizinkinden çok farklı inançları olduğunun farkındasınızdır. Peki neye inandığınız gerçekten önemli mi? Evet, eğer hayatınızda Kutsal Kitabın öğrettiği Hıristiyanlığı uygulamak istiyorsanız, gerçekten önemli.

İsa Mesih’in ilk takipçileri “Hıristiyan” olarak adlandırıldı (Elçiler 11:26, dipnot). O sırada sadece tek bir Hıristiyan inancı olduğundan, onları tanıtmak için başka isimlere gerek yoktu. Hıristiyanlar birlik içinde, Hıristiyanlığın kurucusu İsa Mesih’in öğretilerini ve talimatlarını izlediler. Peki sizin mensup olduğunuz kilise için ne denebilir? Kilisenizin Mesih’in öğretilerini ve Mesih’in ilk takipçilerinin inandığı şeyleri öğrettiğini düşünüyor musunuz? Bundan emin olmanın tek bir yolu var: Kutsal Kitabın ışığında inançlarınızı gözden geçirmek.

Şunu düşünün: İsa Mesih, Kutsal Yazıları Tanrı’nın Sözü olarak kabul ediyor ve içindeki sözlere derin bir saygı duyuyordu. O, insan geleneklerine  daha fazla önem vererek Kutsal Kitabın öğretilerinden uzaklaşanları onaylamadı (Markos 7:9-13). Dolayısıyla İsa’nın gerçek takipçileri de inançlarını Kutsal Kitaba dayandıracaktı. O halde her Hıristiyan şu soru üzerinde düşünmeli: “Kilisemin öğretileri Kutsal Kitapla uyuşuyor mu?” Bu soruya cevap verebilmek için kilisenizde öğretilenlerle Kutsal Kitapta öğretilen gerçekleri karşılaştırmaya ne dersiniz?

İsa, Tanrı’ya ibadetimizin Kutsal Kitapta bulunan hakikate dayanması gerektiği söyledi (Yuhanna 4:24; 17:17). Elçi Pavlus da kurtuluşumuzun ‘hakikatle ilgili tam bilgi edinmemize’ bağlı olduğunu söyledi (1. Timoteos 2:4). Bu nedenle inançlarımızın Kutsal Kitaptaki tam ve doğru bilgiye dayanması hayati bir meseledir. Evet, kurtuluşumuz buna bağlıdır!

İNANÇLARINIZI KUTSAL KİTAPLA NASIL KARŞILAŞTIRABİLİRSİNİZ?

Bunun için çerçevede yer alan 6 soruyu ve Kutsal Kitabın bu sorulara verdiği cevapları okuyun. Alıntılanan ayetlere de bakın ve cevaplar üzerinde düşünün. Sonra kendinize şöyle sorun: “Kilisemin öğrettiği şeylerle Kutsal Kitabın öğrettiklerini karşılaştırdığımda ne görüyorum?”

Bu kısa karşılaştırma testi sayesinde kendiniz için çok önemli bir şey yapmış olacaksınız. Peki kilisenizin diğer öğretilerini de Kutsal Kitap öğretileriyle karşılaştırmak ister misiniz? Yehova’nın Şahitleri Kutsal Kitaptaki net hakikatleri araştırmanıza seve seve yardım edebilirler. Kutsal Kitabı ücretsiz olarak incelemek istediğinizi bir Şahide söyleyebilirsiniz. Ya da web sitemiz jw.org’u ziyaret edebilirsiniz.