İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Gelecekte Neler Yapacak?

Gelecekte Neler Yapacak?

Zor zamanlarınızda şüphesiz dostunuzun yanınızda olmasını beklersiniz. Aynı mantıkla, bazıları da zor zamanlarında Tanrı’nın onlara yardım etmesini bekliyor ama bekledikleri yardımı görmediklerini düşünüyorlar. Oysa Tanrı hem geçmişte bizim için birçok şey yapmıştır hem de gelecekte tüm sorunları ve acıları ortadan kaldırmak için harekete geçecek. Peki Tanrı neler yapacak?

TÜM KÖTÜLÜKLERİ ORTADAN KALDIRACAK

Tanrı tüm kötülükleri sona erdirmek için bunların kaynağını yok edecek. Kutsal Kitap kötülüğün kaynağı hakkında şöyle der: “Bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” (1. Yuhanna 5:19). “Kötü olan”, İsa peygamberin “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırdığı İblis Şeytan’dan başkası değildir (Yuhanna 12:31). Dünyadaki tüm acıların asıl kaynağı Şeytan’ın insanlık üzerindeki etkisidir. Peki Tanrı bu konuda ne yapacak?

Yehova Tanrı yakında ‘İblis’i yenmek’ için İsa Mesih aracılığıyla harekete geçecek (İbraniler 2:14; 1. Yuhanna 3:8). Kutsal Kitaba göre Şeytan da ‘zamanının az olduğunu biliyor’ (Vahiy 12:12). Tanrı, Şeytan’ın yanı sıra kötülüğe neden olan diğer herkesi yok edecek (Mezmur 37:9; Özdeyişler 2:22).

YERYÜZÜNÜ CENNET YAPACAK

Yaratıcımız tüm kötülükleri ortadan kaldırdıktan sonra, insanlarla ve dünyayla ilgili amacını gerçekleştirmek için harekete geçecek. O zaman dünyadaki koşullar nasıl olacak?

Kalıcı barış ve güvenlik. “Yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezmur 37:11).

Bol bol sağlıklı yiyecek. “Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak” (Mezmur 72:16).

Rahat evler ve doyum veren işler. “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler. . . . . Ellerinin eserlerini doya doya kullanacaklar” (İşaya 65:21, 22).

Böyle güzel koşullarda yaşamak ister miydiniz? Çok yakında dünya tam da böyle bir yer olacak!

HASTALIKLARA VE ÖLÜME SON VERECEK

Bugün hiç kimse hastalıktan veya ölümden kaçamıyor ama bu böyle devam etmeyecek. Tanrı yakında insanların İsa’nın fidyesinden yararlanmasını sağlayacak. Bunu, İsa’nın fidyesine “iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun” diye yapacak (Yuhanna 3:16). Peki fidye bize hangi yararları sağlayacak?

Hastalıklar bitecek. “Orada oturan hiç kimse ‘Hastayım’ demeyecek. Orada yaşayanların suçları bağışlanacak” (İşaya 33:24).

Ölüm acısı olmayacak. “Ölümü yutup sonsuza dek yok edecek. Ulu Rab Yehova bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek” (İşaya 25:8).

İnsanlar sonsuza dek yaşayacak. ‘Tanrı’nın verdiği armağan Efendimiz Mesih İsa aracılığıyla sonsuz yaşamdır’ (Romalılar 6:23).

Ölen sevdiklerimiz dirilecek. “Doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir” (Elçiler 24:15). Bu, Tanrı’nın fidye armağanı sayesinde gerçekleşecek.

Tanrı tüm bunları nasıl yapacak?

 KUSURSUZ BİR YÖNETİM

Tanrı insanlarla ve yeryüzüyle ilgili amacını gerçekleştirmek için, gökte kurduğu ve yöneticisi olarak İsa Mesih’i tayin ettiği bir yönetimi kullanacak (Mezmur 110:1, 2). İsa da bu yönetimden ya da krallıktan bahsetmişti. Örneğin, öğrencilerine “Krallığın gelsin” diye dua etmelerini söylemişti (Matta 6:9, 10).

Tanrı’nın Krallığı dünyayı yönetecek ve tüm acıları ortadan kaldıracak. Bu Krallık insanların sahip olabileceği en iyi yönetimdir. Bu nedenle İsa da yeryüzündeki hizmeti boyunca ‘Krallığın iyi haberini’ canla başla duyurdu ve öğrencilerinden aynısını yapmalarını istedi (Matta 4:23; 24:14).

Yehova Tanrı’nın tüm bu harika vaatlerde bulunmasının nedeni, insanlara duyduğu büyük sevgidir. Bunu düşününce O’nu tanıma ve O’na yaklaşma isteği duymuyor musunuz? Peki Tanrı’yı tanımak hayatınızı nasıl etkiler? Cevabı bir sonraki makalede göreceğiz.

TANRI GELECEKTE NELER YAPACAK? Tanrı hastalıkları ve ölümü yok edecek, tüm insanları Krallık yönetimi altında birleştirecek ve yeryüzünü cennet haline getirecek