İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Geçmişte Neler Yaptı?

Geçmişte Neler Yaptı?

Eğer birini yakından tanımaya çalışıyorsanız kuşkusuz onun geçmişte neler yaptığını ve hangi zorlukları aştığını öğrenmek istersiniz. Benzer şekilde Tanrı’yı da yakından tanımak istiyorsanız O’nun bugüne dek neler yaptığını öğrenmelisiniz. Yaratıcımızın bize hem bugün hem de gelecekte yarar sağlayacak ne çok şey yaptığını öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz.

TANRI HER ŞEYİ BİZİM İÇİN YARATTI

Yehova Tanrı yüce Yaratıcımızdır. Kutsal Kitap şöyle der: “O’nun görünmez nitelikleri, . . . . dünyanın yaratılışından bu yana açıkça görülüyor, yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor” (Romalılar 1:20). “Gücüyle yeryüzünü yapan, hikmetiyle verimli toprağı pekiştiren, anlayışıyla gökleri geren O’dur” (Yeremya 10:12). Yarattığı harika şeyler Tanrı’nın bize olan ilgisini de gösterir.

Yehova bizi “Kendi benzeri” olarak yaratmıştır (Başlangıç 1:27). Bunun hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini düşünün. Tanrı eşsiz niteliklerini bir ölçüde yansıtmamızı mümkün kılmıştır. Bizi Kendi görüşlerini ve değer yargılarını anlayabilme becerisiyle yaratmıştır. Bu değerlere göre yaşadığımızda daha mutlu oluruz ve yaşamımız anlam kazanır. Dahası Tanrı, bize O’nunla yakın bir ilişki kurma imkânı vermiştir.

Dünyaya baktığımızda Tanrı’nın bizi ne kadar sevdiğini görürüz. Kutsal Kitabın da söylediği gibi, Tanrı’nın ‘yaptığı iyilikler her zaman Kendisine tanıklık etmiştir. Gökten yağmurlar yağdırmış, bereketli mevsimler vermiş ve bizi bol bol doyurarak yüreklerimizi sevinçle doldurmuştur’ (Elçiler 14:17). Yaratıcımız, sadece hayatta kalmak için ihtiyacımız olan şeyleri sağlamakla kalmadı. Yaratılıştaki bolluk ve çeşitlilik yaşamdan zevk almamızı istediğini gösterir. Üstelik tüm bunlar Tanrı’nın bizim için amaçladığı hayat hakkında sadece ufak bir fikir verir.

Kutsal Yazılar şöyle der: “[Tanrı] yeryüzünü insanoğullarına verdi”; ‘onu boş yere yaratmadı,  üzerinde oturulsun diye ona şekil verdi’ (Mezmur 115:16; İşaya 45:18). Peki yeryüzünde kimler, ne kadar süre yaşayacak? “Doğrular yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29). Evet, Yehova Dünya’yı insanlar orada sonsuza dek yaşasın diye yarattı.

Yehova ilk insan çifti Âdem ve Havva’yı yarattı ve ‘işleyip bakmaları için’ yeryüzündeki cennete yerleştirdi (Başlangıç 2:8, 15). Onların heyecan verici bir görevi vardı. Tanrı onlara şöyle dedi: “Çocuklar sahibi olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu denetiminiz altına alın” (Başlangıç 1:28). Âdem ve Havva’nın önünde yeryüzünde sonsuza dek mutlu bir yaşam sürme ümidi vardı. Ne yazık ki onlar Tanrı’ya itaatsizlik etmeyi seçtiler ve ‘yeryüzünü mülk edinecek doğrular’ arasında olma ümidini kaybettiler. Fakat göreceğimiz gibi, onların itaatsizliği Yehova’nın bizimle ve yeryüzüyle ilgili amacını değiştirmedi. Bu konuya geçmeden önce, Tanrı’nın geçmişte yaptığı başka bir şeyi görelim.

TANRI SÖZÜNÜ YAZDIRDI

Yehova, Sözü olan Kutsal Kitabı neden yazdırdı? Öncelikle O’nun hakkında bilgi alabilmemiz için (Özdeyişler 2:1-5). Elbette Kutsal Kitap Tanrı’yla ilgili her sorumuzu cevaplamaz, zaten bunu hiçbir kitap yapamaz (Vaiz 3:11). Ancak Kutsal Kitaptaki her şey Tanrı’yı tanımamıza yardım eder. Tanrı’nın insanlara karşı davranış tarzından O’nun nasıl biri olduğunu anlarız. Ne tür insanlardan hoşlandığını ve hoşlanmadığını görürüz (Mezmur 15:1-5). O’nun ibadet, ahlak ve maddi şeylerle ilgili görüşünü öğreniriz. Ayrıca oğlu İsa Mesih’in Kutsal Kitapta kayıtlı sözleri ve davranışları, Yehova’nın kişiliği hakkında çok net bir resim çizer (Yuhanna 14:9). *

Yehova’nın Kutsal Kitabı sağlamasının başka bir nedeni de nasıl mutlu ve anlamlı bir yaşam süreceğimizi öğretmektir. Yehova Kutsal Kitap aracılığıyla bize nasıl mutlu bir aileye sahip olabileceğimizi, elimizdekiyle yetinmenin yollarını ve kaygılarla başa çıkmak için neler yapabileceğimizi açıklar. Sonraki makalede göreceğimiz gibi Kutsal Kitap yaşamla ilgili önemli sorulara da cevap verir, örneğin “Neden bu kadar çok acı var?” ya da “Gelecekte neler olacak?” Ayrıca Tanrı’nın, başlangıçtaki amacını gerçekleştirmek için neler yaptığını açıklar.

Kutsal Kitabı eşsiz kılan ve onu kesinlikle Tanrı’nın yazdırdığını gösteren başka birçok etken daha var. Kutsal Kitap 1.600 yıldan uzun bir sürede yaklaşık 40 kişi tarafından yazılmış olsa da tek bir teması vardır, çünkü asıl yazarı Tanrı’dır (2. Timoteos 3:16). Binlerce tarihi elyazmasının da gösterdiği gibi Kutsal Kitap hiç bozulmadan günümüze dek gelmiştir. Bu yönüyle başka eski eserlerden çok farklıdır. Üstelik çevrilmesini, dağıtılmasını ve okunmasını engellemek için yapılan her şeye rağmen varlığını korumuştur. Bugün en geniş çapta dağıtılan ve en çok dile çevrilen kitaptır. Kutsal Kitabın varlığını sürdürmesi ‘Tanrı’nın sözünün sonsuza dek kaldığını’ gösteren bir kanıttır (İşaya 40:8).

TANRI AMACININ GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKENİ YAPTI

Üçüncü olarak, Tanrı bizimle ilgili amacını gerçekleştirmek için özel bir düzenleme yapmıştır. Daha önce söz edildiği gibi Tanrı insanları yeryüzünde sonsuza dek yaşamaları için yarattı. Ancak Âdem Tanrı’ya itaatsizlik edip günah işleyince hem kendisi hem de gelecekteki çocukları sonsuza dek yaşama fırsatını kaybetti. Kutsal Kitap bunu şöyle açıklar: “Günah bir insan aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi, ölüm de tüm insanlara geçti; çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12). Böylece Âdem’in itaatsizliği Tanrı’nın amacının önünde bir engel oluşturdu. Peki Yehova buna nasıl karşılık verdi?

Yehova karakterine uygun davrandı. Adaletiyle uyumlu olarak Âdem ve Havva’yı yaptıklarından  dolayı cezalandırdı, fakat sevgisinden ötürü onların soyu için bazı düzenlemeler yaptı. Yehova büyük hikmetiyle bu engeli nasıl aşacağına karar verdi ve çözüm yolunu hemen açıkladı (Başlangıç 3:15). Tanrı insanları İsa Mesih aracılığıyla günah ve ölümden kurtaracaktı. Peki bu nasıl olacaktı?

Yehova insanları Âdem’in isyanının sonuçlarından kurtarmak için İsa’yı yeryüzüne gönderdi. İsa insanlara yaşam kazanmalarının yolunu öğretti ve ‘birçokları için canını fidye olarak verdi’ * (Matta 20:28; Yuhanna 14:6). İsa, Âdem gibi kusursuz biri olduğu için fidyeyi sağlayabilirdi. Âdem’in tersine o, Tanrı’ya kusursuz şekilde itaat etti, hatta bunu canı pahasına yaptı. İsa günahkâr biri olmadığı için ölmeyi hak etmiyordu, bu yüzden Yehova onu diriltip göğe aldı. İsa artık Âdem’in yapamadığı şeyi yapabilirdi, yani itaatli insanlara sonsuz yaşam fırsatı verebilirdi. “Bir insanın itaatsizliğiyle birçokları günahkâr duruma düştüğü gibi, bir kişinin itaatiyle de birçokları doğru duruma getirilecekler” (Romalılar 5:19). Evet Tanrı, yeryüzünde sonsuz yaşam vaadini İsa’nın fidyesi aracılığıyla gerçekleştirecek.

Yehova’nın Âdem’in itaatsizliğinin yol açtığı sorunları çözme tarzından O’nun hakkında birçok şey öğreniyoruz. Örneğin hiçbir şeyin Yehova’yı başladığı işi bitirmekten alıkoyamayacağını, sözünü mutlaka yerine getireceğini görüyoruz (İşaya 55:11). Ayrıca Yehova’nın bizi ne kadar çok sevdiğini anlıyoruz. “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşam kazanalım diye onu dünyaya gönderdi ve Tanrı’nın bize olan sevgisini bu yolla gördük. Dolayısıyla asıl sevgi, bizim Tanrı’ya gösterdiğimiz değil, Oğlunu günahlarımıza kefaret eden bir kurban olarak göndermekle O’nun bize gösterdiği sevgidir” (1. Yuhanna 4:9, 10).

Tanrı ‘Kendi Oğlunu bile bizden esirgemeyip hepimiz için onu teslim ettiğine’ göre, vaat ettiği “diğer tüm şeyleri de” vereceğine güvenebiliriz (Romalılar 8:32). Peki bu vaatler nelerdir? Görelim.

TANRI GEÇMİŞTE NELER YAPTI? Yehova insanları yeryüzünde sonsuza dek yaşamaları için yarattı. O’nun hakkında bilgi alabilmemiz için Kutsal Kitabı yazdırdı. Başlangıçtaki amacını gerçekleştirmek için İsa Mesih aracılığıyla fidyeyi sağladı

^ p. 10 İsa, Tanrı’nın doğrudan yarattığı tek varlıktır, bu nedenle Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılması uygundur. Daha fazla bilgi için www.jw.org’daki “İsa Peygambere Neden Tanrı’nın Oğlu Deniyor?” başlıklı makaleye bakın. Bu makaleyi KUTSAL KİTABIN ÖĞRETTİKLERİ > KUTSAL KİTAPLA İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI kısmında bulabilirsiniz.

^ p. 16 Fidye hakkında daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Kitaptan Neler Öğrenebilirsiniz? kitabının 5. bölümüne bakabilirsiniz. Bu yayına www.jw.org sitesinden ulaşabilirsiniz.