İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 8. İNCELEME MAKALESİ

Takdirimizi Göstermemiz Neden Önemli?

Takdirimizi Göstermemiz Neden Önemli?

“Minnettar kişiler olduğunuzu gösterin” (KOL. 3:15).

İLAHİ 46 Yehova Sana Teşekkür Ederiz

GİRİŞ *

1. İsa’nın iyileştirdiği bir Samiriyeli takdirini nasıl gösterdi?

ON ADAM çaresizdi. Cüzamlıydılar ve iyileşeceklerine dair hiçbir ümitleri yoktu. Fakat bir gün uzaktan Büyük Öğretmen İsa’yı gördüler. İsa’nın her tür hastalığı iyileştirdiğini duymuşlardı ve kendilerini de bu illetten kurtarabileceğine güveniyorlardı. Bu nedenle “İsa öğretmen, bize merhamet et!” diye bağırdılar. İsa onları tamamen iyileştirdi. Şüphesiz hepsi İsa’nın yaptığı iyiliğe minnettar kaldı. Ancak içlerinden biri minnettarlık hissetmekten fazlasını yaptı. İsa’ya takdirini * dile getirdi. Hastalığından kurtulan o Samiriyeli adam, öyle minnet duydu ki Tanrı’yı “yüksek sesle” yüceltti (Luka 17:12-19).

2-3. (a) Takdirimizi göstermeyi neden ihmal edebiliriz? (b) Bu makalede neler inceleyeceğiz?

2 O Samiriyeli gibi biz de iyilik yapan kişilere takdirimizi dile getirmek isteriz. Fakat bazen takdirimizi sözlerimizle veya davranışlarımızla göstermeyi unutabiliriz.

3 Bu makalede, takdirimizi göstermenin neden önemli olduğunu inceleyeceğiz. Kutsal Kitapta adı geçen bazı takdirkâr ve nankör kişilerden neler öğrenebileceğimizi göreceğiz. Sonra da takdirimizi hangi yollarla gösterebileceğimizi ele alacağız.

 TAKDİRİMİZİ NEDEN GÖSTERMELİYİZ?

4-5. Takdirimizi neden göstermeliyiz?

4 Yehova, takdir göstermek konusunda bize örnektir. O’nun takdirini göstermesinin bir yolu, Kendisini memnun eden insanları ödüllendirmesidir (2. Sam. 22:21; Mezm. 13:6; Mat. 10:40, 41). Kutsal Yazılar bizi, “sevgili çocukları olarak Tanrı’ya benzemeye” teşvik eder (Efes. 5:1). Dolayısıyla takdirimizi göstermemizin başlıca nedenlerinden biri, Yehova’yı örnek almak istememizdir.

5 Şimdi de başka bir nedene bakalım. Takdir lezzetli bir yemek gibidir. Paylaşıldığında daha çok mutluluk verir. Başkalarının bizi takdir ettiğini hissettiğimizde mutlu oluruz. Takdirimizi gösterdiğimizde ise başkalarını mutlu ederiz. Takdirimizi gösterdiğimiz kişi, bize yardım etmek veya ihtiyacımız olan bir şeyi vermek için harcadığı çabalara değdiğini anlar. Bunun sonucunda o kişiyle dostluğumuz pekişir.

6. Takdir sözleri ne açıdan altın elmalara benzer?

6 Minnettarlığımızı dile getiren sözler çok değerlidir. Kutsal Kitap şöyle der: “Yerinde söylenen söz, gümüş oymalar içindeki altın elmalar gibidir” (Özd. 25:11). Gümüş bir kabın içinde altın bir elmanın ne kadar güzel görüneceğini hayal etmeye çalışın. Ayrıca bunun ne kadar değerli olduğunu düşünün. Böyle bir hediye alsaydınız ne hissederdiniz? Takdir sözleriniz de işte böylesine değerli olabilir! Bir de şunu düşünün: Altından bir elma asla çürüyüp gitmez. Benzer şekilde, karşımızdaki kişi de takdir sözlerimizi ömrünün sonuna dek mutlulukla hatırlayabilir.

 ONLAR TAKDİRLERİNİ GÖSTERDİ

7. Mezmur 27:4’ün gösterdiği gibi, Davut takdirini nasıl ortaya koydu? Diğer mezmur yazarları takdirlerini nasıl gösterdi?

7 Tanrı’nın geçmişte yaşamış pek çok kulu, duyduğu minnettarlığı sözleriyle ve davranışlarıyla gösterdi. Onlardan biri Davut’tu (Mezmur 27:4’ü okuyun). O, pak tapınmaya çok değer verdi ve takdirini somut bir yolla gösterdi. Mabedin inşası için bir servet bağışladı. Asaf’ın torunları da takdirlerini mezmurlar, yani Yehova’yı yücelten ilahiler yazarak gösterdiler. Bir ilahide Yehova’ya şükrettiler ve O’nun ‘harika işlerine’ duydukları hayranlığı dile getirdiler (Mezm. 75:1). Şu açık ki, Davut ve Asaf’ın torunları aldıkları onca nimet için Yehova’ya çok büyük bir minnet duyduklarını göstermek istediler. Siz bu mezmur yazarlarını hangi yollarla örnek alabilirsiniz?

Pavlus’un Romalılara yazdığı mektup bize takdirimizi göstermek konusunda ne öğretir? (8-9. paragraflara bakın) *

8-9. Elçi Pavlus iman kardeşlerine duyduğu takdiri nasıl gösterdi? Bunun sonucu muhtemelen ne oldu?

8 Elçi Pavlus iman kardeşlerini çok takdir ediyordu. Bunu onlardan olumlu bahsederek gösterdi. Dualarında her zaman Tanrı’ya onlar için şükretti. Ayrıca onlara yazdığı mektuplarda takdirini dile getirdi. Romalılar 16. bölümün ilk 15 ayetinde 27 iman kardeşinden isimleriyle söz etti. Priska ve Akuila’dan bahsederken, onların kendisi uğruna ‘canlarını ortaya koyduklarına’ özel olarak değindi. Fibi’nin “birçoklarının yardımına koşmuş biri” olduğunu söyledi, Pavlus da onlardan biriydi. Elçi Pavlus, o değerli ve çalışkan iman kardeşlerini övdü (Rom. 16:1-15).

9 O, iman kardeşlerinin kusurlu olduğunu biliyordu. Fakat Romalılara yazdığı mektubun kapanış kısmında onların güzel niteliklerine odaklanmayı seçti. Pavlus’un sözleri cemaatte yüksek sesle okunurken, o kardeşlerin neler hissetmiş olabileceğini bir düşünün! Pavlus’un takdirini dile getirmesi, kardeşlerle arasındaki dostluğu muhakkak güçlendirdi. Siz de cemaatinizdeki kardeşlerin söylediği ve yaptığı güzel şeylere takdirinizi sık sık dile getiriyor musunuz?

10. İsa’nın, takipçilerine duyduğu takdiri dile getirme şeklinden ne öğreniyoruz?

10 İsa Anadolu’daki bazı cemaatlere yönelik mesajlarında, takipçilerinin yaptığı güzel işlere duyduğu takdiri dile getirdi. Örneğin, Tiyatira cemaatine ilettiği sözlere şöyle başladı: “Senin işlerini, sevgini, imanını, hizmetini, tahammülünü ve son işlerinin öncekilerden kat kat fazla olduğunu biliyorum” (Vah. 2:19). İsa sadece eskisine oranla daha faal olduklarından söz etmekle kalmadı, onları davranışlarının ardındaki güzel nitelikleri için de övdü. İsa’nın Tiyatira cemaatindeki bazı kişilere öğüt vermesi gerekiyordu, fakat yine de mesajının başında ve sonunda onlara cesaret veren sözler söyledi (Vah. 2:25-28). Bütün cemaatlerin başı olarak İsa’nın sahip olduğu yetkiyi bir düşünün. Kendisi uğruna yaptığımız işler için aslında bize teşekkür etmesine gerek yok. Yine de İsa takdirini dile getirmeye özen gösteriyor. İhtiyarlar için ne harika bir örnek!

ONLAR TAKDİRSİZDİ

11. İbraniler 12:16’nın gösterdiği gibi, Esav’ın kutsal şeylere karşı tutumu nasıldı?

11 Ne yazık ki, Kutsal Kitapta söz edilen bazı kişiler takdirsiz bir tutum sergiledi. Örneğin Esav Yehova’yı seven ve O’na saygı duyan bir anne baba tarafından  yetiştirilmiş olsa da, kutsal şeyleri takdir etmedi (İbraniler 12:16’yı okuyun). Onun nankör tutumu nasıl ortaya çıktı? İlk oğulluk hakkını bir tas yemek uğruna hiç düşünmeden kardeşi Yakup’a sattı (Başl. 25:30-34). Esav bunu yaptığı için sonradan çok pişman oldu. Fakat elindekinin kıymetini bilmemişti, dolayısıyla ilk oğula ait nimetlerden mahrum kaldığında şikâyet etmeye hakkı yoktu.

12-13. İsrailoğulları nankör olduklarını nasıl gösterdi? Bunun sonucunda ne oldu?

12 İsrailoğullarının takdirkâr olmak için pek çok sebebi vardı. Yehova Mısır’ı On Belayla vurduktan sonra kölelikten kurtulmuşlardı. Sonra Tanrı tüm Mısır ordusunu Kızıldeniz’de yok ederek onları bir felaketten kurtarmıştı. İsrailoğulları Yehova’ya öyle minnettardı ki, bir zafer ilahisi söyleyerek O’nu yücelttiler. Peki minnettar tutumlarını korudular mı?

13 İsrailoğulları yeni zorluklarla karşılaşınca, Yehova’nın onlar için yaptığı onca şeyi hemen unuttular. O zaman takdirkâr olmadıkları ortaya çıktı (Mezm. 106:7). Nasıl? ‘Tüm topluluk Musa ile Harun’a söylenmeye başladı.’ Onlar aslında Yehova’ya karşı söylenmişti (Çık. 16:2, 8). Yehova halkının nankörlüğü karşısında hayal kırıklığına uğradı. Daha sonra, Yeşu ve Kaleb hariç İsrailoğullarının tüm o neslinin çölde öleceğini bildirdi (Say. 14:22-24; 26:65). Şimdi bu kötü örneklerden nasıl ibret alabileceğimizi ve iyi örneklerin izinden nasıl gidebileceğimizi görelim.

TAKDİRİMİZİ GÖSTERMENİN YOLLARI

14-15. (a) Eşler birbirlerini takdir ettiklerini nasıl gösterebilir? (b) Anne babalar çocuklarına takdirkâr olmayı nasıl öğretebilir?

14 Ailede. Ailedeki her birey takdirini dile getirirse, bundan tüm aile yarar görür. Eşler birbirlerine duydukları minnettarlığı ne kadar gösterirlerse o kadar yakınlaşırlar. Ayrıca birbirlerinin hatalarını daha kolay bağışlarlar. Karısını takdir eden bir koca, eşinin söylediği ve yaptığı güzel şeyleri fark etmekle kalmaz aynı zamanda “onu över” (Özd. 31:10, 28). Hikmetli bir kadın da kocasına özellikle hangi davranışları için minnettar olduğunu söyler.

15 Siz anne babalar, çocuklarınıza takdirkâr olmayı nasıl öğretebilirsiniz? Unutmayın, onlar sözlerinizi ve  davranışlarınızı örnek alacak. Öyleyse çocuklarınız sizin için bir şey yaptığında onlara teşekkür ederek örnek olun. Ayrıca çocuklarınıza, onlar için bir şeyler yapan insanlara teşekkür etmeyi öğretin. Minnettarlığın yürekten geldiğini ve bunu dile getirmenin çok etkili olabileceğini anlamalarına yardım edin. Örneğin Clary isimli genç bir kadın şöyle diyor: “Annem 32 yaşındayken üç çocukla ansızın bir başına kaldı. Ben 32 yaşına geldiğimde, annemin o yaşta tek başına çocuk yetiştirirken ne kadar zorlanmış olabileceğini düşündüm. Bu nedenle, bizi büyütürken yaptığı onca özveri için ona minnettar olduğumu söyledim. Kısa süre önce annem sözlerimin onun için hâlâ çok değerli olduğunu, sık sık bunları düşündüğünü ve ne zaman aklına gelse mutlu olduğunu söyledi.”

Çocuğunuza takdirini göstermeyi öğretin (15. paragrafa bakın) *

16. Takdirimizi dile getirmenin başkalarına güç verebileceğini gösteren bir örnek verin.

16 Cemaatte. Kardeşlerimize takdirimizi dile getirdiğimizde onlara güç veririz. Örneğin, 28 yaşında bir ihtiyar olan Jorge’nin durumuna bakalım. O, ciddi bir hastalığa yakalandı ve bir ay boyunca ibadetlere katılamadı. Bir süre sonra ibadetlere katılmaya başladı, fakat hâlâ programda görev alamıyordu. Şöyle diyor: “Hastalığım yüzünden cemaatteki sorumluluklarımı yerine getiremediğim için kendimi değersiz hissediyordum. Ancak bir ibadetten sonra bir birader bana şöyle dedi: ‘Aileme örnek olduğun için sana teşekkür ederim. Son birkaç yıldır konuşmalarını ne kadar zevkle dinlediğimizi bilemezsin. O konuşmalar ruhen gelişmemize yardım etti.’ Bunu duyunca boğazım düğümlendi ve gözlerim doldu. Bunlar tam ihtiyacım olan sözlerdi.”

17. Koloseliler 3:15’te söz edildiği gibi, Yehova’nın cömertliğini takdir ettiğimizi nasıl gösterebiliriz?

17 Cömert Tanrımıza. Yehova bize bol bol ruhi gıda sağlıyor. Örneğin ibadetlerimiz, dergilerimiz ve web sitelerimiz aracılığıyla çok yararlı bir eğitim alıyoruz. Bir konuşma dinlediğinizde, bir makale okuduğunuzda veya internet televizyonunda bir program izlediğinizde, “Bu tam ihtiyacım olan şey” diye düşündüğünüz oldu mu? Öyleyse Yehova’ya minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz? (Koloseliler 3:15’i okuyun). Bunun bir yolu, bu harika hediyeler için dualarımızda sık sık Yehova’ya teşekkür etmektir (Yak. 1:17).

İbadet Salonumuzun temizliğine yardım etmek, takdirimizi göstermenin harika bir yoludur (18. paragrafa bakın)

18. İbadet Salonumuza değer verdiğimizi nasıl gösterebiliriz?

 18 Yehova’ya duyduğumuz takdiri, ibadet yaptığımız yerleri temiz ve düzenli tutarak da gösteririz. İbadet Salonlarımızı düzenli olarak temizleriz ve bakımını yaparız. Salondaki elektronik cihazları kullanan kişiler bunlara özen gösterir. İbadet Salonlarımıza iyi bakarsak, tadilatlara daha az ihtiyaç olur ve salonlarımızı daha uzun süre kullanabiliriz. Bu şekilde, dünyanın başka yerlerindeki İbadet Salonu inşaatlarına ve tadilatlarına daha çok para ayrılmasına yardım ederiz.

19. Bir çevre gözetmeni ile karısının tecrübesinden ne öğrendiniz?

19 Bizim için çok çalışan kişilere. Bir kişiye takdirimizi dile getirdiğimizde, sözlerimiz yaşadığı zorluklara bakışını değiştirebilir. Bir çevre gözetmeni ile karısının yaşadıklarına bakalım. Soğuk bir kış günü bütün gün hizmetteydiler. Akşamleyin kaldıkları yere bitkin bir halde döndüler. İçerisi o kadar soğuktu ki hemşire paltosuyla yattı. Ertesi sabah kocasına artık çevre hizmetine devam edemeyeceğini söyledi. Bundan birkaç saat sonra Bürodan bir mektup geldi. Mektup hemşireye hitaben yazılmıştı ve onu hizmetinden ve tahammülünden ötürü sıcak şekilde övüyordu. Ayrıca her hafta başka bir yerde kalmanın gerçekten çok zor olduğu belirtiliyordu. Birader şöyle diyor: “Karım o övgüden öyle etkilendi ki bir daha asla çevre hizmetini bırakmaktan söz etmedi. Hatta birkaç kez ben bırakmayı düşündüğümde o beni cesaretlendirdi.” Bu çift çevre hizmetinde yaklaşık 40 yıl geçirdi.

20. Her gün ne yapmaya çalışmalıyız? Neden?

20 Minnettar kişiler olduğumuzu her gün sözlerimizle ve davranışlarımızla göstermeye çalışalım. İçten sözlerimiz ve davranışlarımız karşımızdaki kişinin bu takdirsiz dünyada her gün karşılaştığı sıkıntılarla baş etmesine yardım edebilir. Ayrıca takdir sözlerimiz sonsuza dek sürecek dostluklar kurmamızı sağlar. En önemlisi de, bu şekilde cömert ve takdirkâr babamız Yehova’yı örnek alırız.

İLAHİ 20 Biricik Oğlunu Verdin

^ p. 5 Takdir göstermek konusunda Yehova’dan, İsa’dan ve Samiriyeli bir cüzamlıdan neler öğrenebiliriz? Makalede onlardan ve başka kişilerden alacağımız dersleri inceleyeceğiz. Ayrıca minnettarlığımızı dile getirmenin neden çok önemli olduğunu ve bunu yapmanın bazı yollarını göreceğiz.

^ p. 1 AÇIKLAMA: Birini veya bir şeyi takdir etmek, o kişinin veya yapılan şeyin değerini fark etmek anlamına gelir. Bu sözcük içten gelen minnettarlığa da atfeder.

^ p. 55 RESİM: Pavlus’un mektubu Roma cemaatinde okunuyor; Akuila, Priskilla, Fibi ve başkaları isimlerini duyunca çok seviniyorlar.

^ p. 57 RESİM: Bir anne, cemaate iyi örnek olan yaşlı bir hemşireye takdirini göstermesi için kızına yardım ediyor.