İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova Toplumuna Önderlik Eder

Yehova Toplumuna Önderlik Eder

“Yehova sana sürekli yol gösterir” (İŞA. 58:11).

İLAHİLER: 152, 22

1, 2. (a) Yehova’nın Şahitlerine önderlik edenler diğer dinlerdeki önderlerden nasıl farklıdır? (b) Bu ve gelecek makalede neyi ele alacağız?

“SİZİN lideriniz kim?” Bu Yehova’nın Şahitlerinin sık sık karşılaştığı bir sorudur. Aslında böyle bir soruyla karşılaşmak bizi hiç şaşırtmıyor, çünkü birçok dine bir insan önderlik ediyor. Fakat biz bu soruyu soranlara gururla Önderimizin kusurlu bir insan olmadığını söylüyoruz. Bizim Önderimiz İsa Mesih’tir, o da Babası ve Önderi Yehova’ya itaat eder (Mat. 23:10).

2 Tanrı’nın toplumuna “sadık ve sağgörülü hizmetkâr” olarak adlandırılan bir grup erkek de önderlik ediyor (Mat. 24:45). Peki bugün bize İsa aracılığıyla aslında Yehova’nın önderlik ettiğini nereden biliyoruz? Bu ve gelecek makalede, Yehova’nın binlerce yıldır toplumuna önderlik etmek için bazı insanları nasıl yönlendirdiğini inceleyeceğiz. Ele alacağımız üç kanıt, bu insanların ardında Yehova’nın olduğunu ve hem geçmişte hem de bugün toplumuna aslında O’nun önderlik ettiğini gösterecek (İşa. 58:11).

 KUTSAL RUHUN VERDİĞİ GÜÇ

3. Musa’nın İsrailoğullarına önderlik etmesine ne yardım etti?

3 Kutsal ruh Tanrı’nın temsilcilerine güç verdi. İsrailoğullarının önderi olarak görevlendirilen Musa’yı düşünelim. Onun bu ağır sorumluluğu yerine getirmesine ne yardım etti? Yehova ‘onun üzerine Kendi kutsal ruhunu koydu’ (İşaya 63:11-14’ü okuyun). Yehova kutsal ruhuyla Musa’ya güç vererek halkına önderlik etmeyi sürdürdü.

4. İsrailoğulları Musa’yı kutsal ruhun yönlendirdiğini nasıl anlayabilirdi? (Makalenin başındaki resme bakın.)

4 Peki kutsal ruh görünmez olduğuna göre İsrailoğulları Musa’yı bu gücün yönlendirdiğini nasıl anlayabilirdi? Musa kutsal ruh sayesinde mucizeler yaptı ve Tanrı’nın ismini Firavuna bildirdi (Çık. 7:1-3). Bunun yanı sıra kutsal ruh Musa’nın sevgi, yumuşak başlılık ve sabır gibi güzel nitelikler geliştirmesini sağladı ve bu nitelikler onu İsrailoğullarına önderlik etmeye yeterli hale getirdi. Musa diğer milletlerin gaddar ve bencil önderlerinden gerçekten çok farklıydı! (Çık. 5:2, 6-9). Yehova’nın, halkına önder olarak Musa’yı seçtiği açıktı.

5. Yehova başka erkeklere halkına önderlik etmeleri için nasıl güç verdi?

5 Daha sonra kutsal ruh, Yehova’nın önder olarak tayin ettiği başka erkeklere de güç verdi. Kutsal Kitap şöyle der: “Nun oğlu Yeşu ruhun verdiği hikmetle doluydu” (Tekr. 34:9). “Yehova’nın ruhu Gideon’u etkisine aldı” (Hâk. 6:34). “Yehova’nın ruhu Davut’u etkisi altına aldı” (1. Sam. 16:13). Bu erkekler Tanrı’nın ruhuna güvendiler ve kendi güçlerinin asla yetmeyeceği şeyleri kutsal ruh sayesinde başardılar (Yeşu 11:16, 17; Hâk. 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50). Dolayısıyla, bu büyük işler için yüceltilmeyi hak eden Yehova’ydı.

6. Tanrı İsrailoğullarının kendilerine önderlik eden kişilere neden saygı duymasını istiyordu?

6 İsrailoğulları kutsal ruhun bu erkeklere güç verdiğini gösteren net kanıtlar karşısında ne yapmalıydı? Halk Musa’ya karşı söylendiğinde Yehova şöyle demişti: “Bu halk Bana daha ne kadar saygısızlık edecek?” (Say. 14:2, 11). Gerçekten de Musa’yı, Yeşu’yu, Gideon’u ve Davut’u halkına önderlik etmesi için seçen Yehova’ydı. Halk bu kişilere itaat ettiğinde önderleri olarak Yehova’yı kabul etmiş oluyordu.

MELEKLERİN YARDIMI

7. Melekler Musa’ya nasıl yardım etti?

7 Melekler Tanrı’nın temsilcilerine yardım etti (İbraniler 1:7, 14’ü okuyun). Tanrı Musa’ya rehberlik etmek için melekleri kullandı. İlk olarak Musa’yı “çalıda görünen melek aracılığıyla hem yönetici hem de kurtarıcı olarak Mısır’a gönderdi” (Elçi. 7:35). İkinci olarak Kanunu ‘melekleri kullanarak iletti’ ve Musa bu Kanunla İsrailoğullarını eğitti (Gal. 3:19). Üçüncü olarak Yehova Musa’ya şöyle dedi: “Halkı sana söylediğim yere götür. İşte, meleğim senin önünden gidecek” (Çık. 32:34). Acaba İsrailoğulları bir meleğin bu görevleri yerine getirdiğini gördü mü? Kutsal Kitap bu konuda bir şey söylemez. Fakat Musa’nın halkı eğitme ve onlara rehberlik etme şekli meleklerden yardım aldığını açıkça gösterdi.

8. Melekler Yeşu ve Hizkiya’ya nasıl yardım etti?

8 Musa’nın ardından halka önderlik  etmeye başlayan Yeşu, ‘Yehova’nın ordusunun komutanından’ yardım alarak Kenanlılara karşı zafer kazandı (Yeşu 5:13-15; 6:2, 21). Daha sonra Kral Hizkiya Yeruşalim’i tehdit eden çok büyük bir Asur ordusuyla karşı karşıya kaldı. Fakat tek bir gecede “Yehova’nın meleği çıkıp . . . . yüz seksen beş bin kişiyi vurdu” (2. Kral. 19:35).

9. Tanrı’nın temsilcileri kusurlu olsa da İsrailoğullarından ne bekleniyordu?

9 Melekler kusursuz olsa da yardım ettikleri kişiler kusurluydu. Musa bir defasında Yehova’nın ‘kutsallığına saygı göstermedi’ (Say. 20:12). Yeşu Gibeonlularla antlaşma yapmadan önce Tanrı’ya danışmadı (Yeşu 9:14, 15). Kısa bir süre için Hizkiya’nın ‘yüreği kibirlendi’ (2. Tar. 32:25, 26). Ancak önderlik eden bu kişilerin kusurlarına rağmen İsrailoğulları onlara itaat etmeliydi. Yehova bu kişileri melekleriyle destekliyordu. Evet, Yehova halkına önderlik ediyordu.

TANRI’NIN SÖZÜNÜN REHBERLİĞİ

10. Tanrı’nın Kanunu Musa’ya nasıl rehberlik sağladı?

10 Tanrı’nın Sözü O’nun temsilcilerine rehber oldu. Kutsal Kitap İsrail’e verilen Kanundan “Musa’nın kanunu” diye söz etse de Kanunu aslında Yehova’nın verdiğini gösterir. Musa da bu Kanuna uymakla yükümlüydü (1. Kral. 2:3; 2. Tar. 34:14). Örneğin Yehova Kutsal Çadırın yapımıyla ilgili talimatlar verdikten sonra, “Musa her şeyi Yehova’nın kendisine emrettiği gibi yaptı. Tam söylendiği gibi yaptı” (Çık. 40:1-16).

11, 12. (a) Yeşu ve Tanrı’nın halkını yöneten krallar ne yapmalıydı? (b) Tanrı’nın Sözü halka önderlik edenleri nasıl etkiledi?

11 Yeşu halka önderlik etmeye başladığında Tanrı’nın Sözünün yazılı bir kaydına sahipti. Yehova ona şöyle dedi: “Orada yazılanlara tam olarak uymak için, onu gece gündüz, üzerinde düşünerek oku” (Yeşu 1:8). Daha sonra halkı yöneten krallar da Kanunu her gün okumalı, yazılı bir kopyasını çıkarmalı ve Yehova’nın ‘bu kanunla bildirdiklerine, bu kurallarına uyarak hepsini yerine getirmeliydi’ (Tekrar 17:18-20’yi okuyun).

12 Tanrı’nın Sözü halka önderlik eden erkekleri nasıl etkiledi? Kral Yoşiya’yı düşünelim. Musa Kanununun yer aldığı bir belge bulunduğunda Yoşiya’nın yazmanı belgeyi ona okumaya başladı. * Peki kralın tepkisi ne oldu? O, “kanun kitabındaki sözleri duyar duymaz giysilerini yırttı.” Yoşiya Tanrı’nın Sözünün rehberliğini izleyerek putperestliğe savaş açtı ve eşi benzeri görülmemiş bir Fısıh kutlaması düzenledi (2. Kral. 22:11; 23:1-23). Yoşiya ve başka imanlı önderler Tanrı’nın Sözünü rehber aldıkları için, halka verdikleri talimatlarda gerektiğinde değişiklik yapmaya istekliydiler. Bu değişiklikler sayesinde İsrailoğulları Tanrı’nın isteğiyle uyumlu hareket edebildi.

13. Tanrı’nın halkının önderleri ile putperest milletlerin önderleri arasında nasıl bir fark vardı?

13 Bu imanlı kralların tersine diğer milletlerin önderleri kısıtlı insan hikmetini rehber alıyordu. Örneğin Kenanlı önderlerin yönetimindeki halk iğrenç şeyler yapıyordu. Bunlar arasında ensest ilişki, eşcinsellik, hayvanlarla cinsel ilişki, çocuk kurbanları ve putperestlik vardı (Lev. 18:6, 21-25). Babilli ve Mısırlı önderler Tanrı’nın İsrail’e verdiği, bilimsel açıdan güvenilir hijyen  kurallarına sahip değildi (Say. 19:13). Oysa İsrailoğulları, imanlı önderlerinin ruhi, ahlaki ve fiziksel temizliğe ne kadar önem verdiğini net şekilde görüyordu. O önderlere Yehova’nın önderlik ettiği açıktı.

14. Yehova halkına önderlik eden bazı kişileri neden terbiye etti?

14 Tanrı’nın halkını yöneten kralların hepsi O’nun talimatlarına uymadı. İtaatsiz krallar Yehova’nın kutsal ruh, melekler ve Sözü aracılığıyla sağladığı rehberliği reddetti. Tanrı onlardan bazılarını terbiye etti ya da yerlerine başka birini atadı (1. Sam. 13:13, 14). Belirlediği zaman geldiğinde de o ana dek kullandığı kişilerin hepsinden üstün birini tayin etti.

YEHOVA KUSURSUZ BİR ÖNDER TAYİN EDİYOR

15. (a) Peygamberler kusursuz bir önderin geleceğini nasıl bildirdi? (b) Geleceği bildirilen önder kimdi?

15 Yehova yüzyıllar boyunca halkına kusursuz bir önder tayin edeceğini vaat etti. Musa İsrailoğullarına şöyle dedi: “Tanrın Yehova size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak (onu dinlemelisin)” (Tekr. 18:15). İşaya bu kişinin “önder ve komutan” olacağını bildirdi (İşa. 55:4). Daniel “Önder Mesih’in” gelişi hakkında Tanrı ilhamıyla bilgi verdi (Dan. 9:25). Sonunda İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde kendini Tanrı’nın toplumunun “Önderi” olarak tanıttı (Matta 23:10’u okuyun). İsa’nın öğrencileri onu istekle takip ettiler ve onun Yehova’nın seçtiği kişi olduğuna inandılar (Yuhn. 6:68, 69). Peki Yehova’nın önder olarak seçtiği kişinin İsa Mesih olduğuna onları ikna eden neydi?

16. Kutsal ruhun İsa’ya güç verdiğini gösteren hangi kanıtlar vardı?

16 Kutsal ruh İsa’ya güç verdi. Vaftizci Yahya, İsa vaftiz edildiğinde “göklerin yarıldığını ve ruhun üzerine bir güvercin gibi indiğini gördü.” Ardından “ruh onu çöle götürdü” (Mar. 1:10-12). İsa yeryüzündeki hizmeti boyunca kutsal ruhun verdiği güçle mucizeler yaptı ve Tanrı’dan aldığı yetkiyle konuştu (Elçi. 10:38). Ayrıca kutsal ruh onda sevgi, sevinç ve güçlü bir iman gibi güzel nitelikler oluşturdu (Yuhn. 15:9; İbr. 12:2). Başka hiçbir önderin kutsal ruha sahip olduğunu gösteren bu kadar ikna edici kanıt yoktu. Evet, Yehova’nın seçtiği kişi İsa’ydı.

İsa vaftiz edildikten kısa süre sonra melekler ona nasıl yardım etti? (17. paragrafa bakın)

17. Melekler İsa’ya nasıl yardım etti?

17 Melekler İsa’ya yardım etti. İsa vaftiz edildikten kısa süre sonra “melekler gelip ona hizmet etmeye başladı” (Mat.  4:11). Ölümüne saatler kala “kendisine gökten bir melek göründü ve onu güçlendirdi” (Luka 22:43). İsa, ne zaman ihtiyaç duyarsa Yehova’nın meleklerini göndererek kendisine yardım edeceğinden emindi (Mat. 26:53).

18, 19. Tanrı’nın Sözü İsa’ya hem yaşamında hem de öğretim tarzında nasıl rehber oldu?

18 Tanrı’nın Sözü İsa’ya rehber oldu. İsa hizmetinin başından işkence direğinde ölümüne dek Kutsal Yazıların kendisine yol göstermesine izin verdi. Ölürken bile Mesih’le ilgili peygamberlik sözlerinden alıntı yaptı (Mat. 4:4; 27:46; Luka 23:46). O dönemdeki din adamları ise Tanrı’nın Sözü kendi gelenekleriyle ne zaman çelişse onu göz ardı ettiler. İsa, Yehova’nın İşaya peygamber aracılığıyla bildirdiği sözlerden alıntı yaparak onlar hakkında şöyle dedi: “Bu halk dudaklarıyla beni sayar, fakat yürekleri benden çok uzaktır. Bana ibadet edip duruyorlar ama boşuna; çünkü öğreti olarak insan emirlerini öğretiyorlar” (Mat. 15:7-9). Yehova’nın, toplumuna önder olarak o adamlardan birini seçmesi asla düşünülemezdi.

19 İsa öğretim verirken de Tanrı’nın Sözünü rehber aldı. Kendisini sorularla tuzağa düşürmeye çalışan din adamlarına cevap verirken derin hikmetine ya da eşsiz deneyimine güvenmedi. Bunun yerine Kutsal Yazıları en yetkili kaynak olarak gördü (Mat. 22:33-40). Ayrıca gökteki yaşam ya da evrenin yaratılışıyla ilgili bildiklerini anlatarak insanları etkilemeye çalışmaktansa “Kutsal Yazıların anlamını tam olarak kavramaları için zihinlerini açtı” (Luka 24:32, 45). İsa Tanrı’nın Sözünü çok seviyordu ve onu başkalarıyla paylaşmak istiyordu.

20. (a) İsa onuru nasıl Yehova’ya verdi? (b) İsa’yla I. Herodes Agrippa arasında nasıl bir fark vardı?

20 İsa ‘güzel sözleriyle’ insanlarda hayranlık uyandırsa da onuru her zaman Öğretmenine, yani Yehova’ya verdi (Luka 4:22). Zengin bir adam “İyi Öğretmen” diyerek İsa’yı yüceltmeye çalışınca o alçakgönüllülükle şöyle dedi: “Neden bana ‘İyi’ diyorsun? Biri dışında kimse iyi değildir, O da Tanrı’dır” (Mar. 10:17, 18). Sekiz yıl kadar sonra Yahudiye kralı olan I. Herodes Agrippa ise tamamen farklı bir tutum sergiledi. O, bir törende halkın önüne ‘kraliyet giysileriyle’ çıktı. Kendisini dinleyen kalabalık hayranlıkla “İnsan sesi değil bu, ilah sesi!” diye bağırdı. Anlaşılan bu şekilde övülmek Herodes’in çok hoşuna gitti. Bunun üzerine “O anda Yehova’nın meleği onu vurdu; çünkü onuru Tanrı’ya vermemişti. Kurtçuklar onu yiyip bitirdi ve böylece öldü” (Elçi. 12:21-23). Yehova’nın Herodes’i önder olarak seçmediği açıktı. Oysa İsa, Tanrı tarafından atandığına dair ikna edici kanıtlar ortaya koydu ve her zaman Tanrı’nın toplumunun Yüce Önderi Yehova’ya onur verdi.

21. Gelecek makalede neyi ele alacağız?

21 Yehova’nın amacı, İsa’nın yalnızca birkaç yıl boyunca önderlik etmesi değildi. İsa diriltildikten sonra şöyle dedi: “Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. . . . . Ben bu ortamın sonuna kadar, her zaman sizin yanınızda olacağım” (Mat. 28:18-20). Peki gökte görünmez bir ruh olan İsa, Tanrı’nın yeryüzündeki toplumuna nasıl önderlik edecekti? Yehova yeryüzünde İsa’yı temsil etmek üzere kimleri kullanacaktı? İsa’nın takipçileri bu temsilcilerin kimler olduğunu nasıl anlayabilirdi? Bu sorular gelecek makalede cevaplanacak.

^ p. 12 Bu, Musa’nın kaleme aldığı orijinal kayıt olabilir.