İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Elçi Pavlus Yehova’nın ‘gücümüzün ötesinde denenmemize izin vermeyeceğini’ yazdı (1. Kor. 10:13). Bu, Yehova’nın bizi değerlendirip neye dayanabileceğimize önceden karar verdiği ve yaşayacağımız sınavları buna göre seçtiği anlamına mı gelir?

Bu görüşün ne anlama gelebileceğini düşünelim. Oğlu intihar etmiş bir birader şöyle dedi: ‘Yehova karımı ve beni önceden inceleyip oğlumuzun intiharına dayanabileceğimizi mi düşündü? Bu yüzden mi bu olayı yaşadık?’ Acaba Yehova’nın hayatımızdaki olayları bu şekilde yönlendirdiğine inanmak için geçerli nedenlerimiz var mı?

Pavlus’un 1. Korintoslular 10:13’teki sözlerini derinlemesine incelediğimizde şu sonuca varıyoruz: Yehova’nın bizi değerlendirip neye dayanabileceğimize önceden karar verdiğine ve yaşayacağımız sınavları bu değerlendirmeye göre seçtiğine inanmak için Kutsal Yazılara dayalı hiçbir neden yoktur. Şimdi bu sonuca varmamızın dört nedenini ele alalım.

İlk neden, Yehova’nın insanlara özgür irade vermiş olmasıdır. O kendi seçimlerimizi yapmamızı ister (Tekr. 30:19, 20; Yeşu 24:15). Doğru seçimler yaparsak Yehova’nın adımlarımızı yönlendirmesini bekleyebiliriz (Özd. 16:9). Fakat yanlış kararlar verirsek bunların sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız (Gal. 6:7). Yaşayacağımız sınavları Yehova seçiyor olsaydı gerçekten özgür iradeye sahip olduğumuz söylenebilir miydi?

İkinci olarak, Yehova bizi ‘beklenmedik olaylardan’ korumaz (Vaiz 9:11). Sırf yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuz için feci bir kaza geçirebiliriz. Örneğin İsa, bir kulenin yıkılması sonucunda 18 kişinin öldüğünden söz etti ve o insanların ölümüne Tanrı’nın neden olmadığını açıkça belirtti (Luka 13:1-5). Tesadüfen gerçekleşen olaylarda kimin hayatta kalıp kimin öleceğine Tanrı’nın önceden karar verdiğini düşünmek mantıksız olmaz mı?

Üçüncü olarak, sadakat davasında her birimizin bir rolü var. Şeytan Yehova’ya hizmet eden herkesin sadakati hakkında şüphe uyandırmaya çalıştı. Tanrı’ya çıkarımız için hizmet ettiğimizi ve sınavlar karşısında vefalı kalmayacağımızı iddia  etti (Eyüp 1:9-11; 2:4; Vah. 12:10). Eğer Yehova dayanamayacağımızı düşündüğü sınavlara engel olsaydı, bu Şeytan’ın suçlamasını haklı çıkarmaz mıydı?

Dördüncü olarak, Yehova yaşayacağımız her şeyi önceden bilmek zorunda değildir. Tanrı karşılaşacağımız her sınavı önceden seçiyorsa geleceğimizle ilgili her şeyi bilmesi gerekir. Ancak böyle bir görüş Kutsal Yazılara dayanmaz. Tanrı elbette geleceği bilebilir (İşa. 46:10). Fakat Kutsal Kitap O’nun bu yeteneğini seçici şekilde kullandığını gösterir (Başl. 18:20, 21; 22:12). O, geleceği bilme gücünü özgür irademize duyduğu saygıyla dengeler. Özgürlüğümüze önem veren ve nitelikleri her zaman kusursuz bir denge içinde olan Tanrımızdan da bu beklenmez mi? (Tekr. 32:4; 2. Kor. 3:17).

Öyleyse Pavlus’un “Tanrı . . . . gücünüzün ötesinde denenmenize izin vermeyecek” sözleri ne anlama gelir? Pavlus burada Yehova’nın sınavlardan önce değil, sınavlar sırasında ne yaptığını anlatır. Hayatta nasıl bir sınavla karşılaşırsak karşılaşalım, Yehova’ya güvenirsek O bize mutlaka destek olur (Mezm. 55:22). Pavlus’un bu rahatlatıcı sözleri iki temel gerçeğe dayanır.

Birincisi, yaşadığımız sınavlar “herkesin karşılaştığı türden şeylerdir.” Şeytan’ın sistemi sürdükçe hepimiz zorluklar çekeceğiz, hatta acı olaylar yaşayacağız. Fakat Tanrı’ya güvenirsek bunlara dayanabiliriz (1. Pet. 5:8, 9). 1. Korintoslular 10:13’ün bağlamında Pavlus İsrailoğullarının çölde yaşadığı sınavlardan bahseder (1. Kor. 10:6-11). O sınavlardan hiçbiri insanların karşılaşmadığı ya da sadık İsrailoğullarının dayanamayacağı şeyler değildi. Pavlus dört kez ‘onlardan bazılarının’ itaatsizlik ettiğini söyledi. Ne yazık ki İsrailoğullarından bazıları Tanrı’ya güvenmedikleri için yanlış arzularına yenik düştüler.

İkincisi, “Tanrı güvenilirdir.” Tanrı’nın kullarına nasıl davrandığını anlatan kayıtlar, O’nun “Kendisini sevip emirlerine uyan” kişilere vefalı sevgi gösterdiğini ortaya koyar (Tekr. 7:9). Ayrıca bu kayıtlar Tanrı’nın her zaman verdiği sözleri tuttuğunu gösterir (Yeşu 23:14). Dolayısıyla, Yehova’yı seven ve O’na itaat eden kişiler olarak nasıl bir sınavla karşılaşırsak karşılaşalım, (1) Yehova’nın hiçbir sınavın dayanamayacağımız bir boyuta ulaşmasına izin vermeyeceğine ve (2) bizim için ‘çıkış yolunu sağlayacağına’ güvenebiliriz.

Yehova yaşadığımız sıkıntılar sırasında bizi teselli eder

Peki Yehova sınavlar karşısında Kendisine güvenenler için çıkış yolunu nasıl sağlar? Karşılaştığımız bir sınavı elbette ortadan kaldırabilir. Fakat Pavlus’un şu sözlerini hatırlayın: “[Yehova] dayanabilmeniz için çıkış yolunu da sağlayacaktır.” Dolayısıyla Yehova birçok durumda, karşılaştığımız sınavlara dayanabilmek için ihtiyacımız olan şeyleri bize vererek “çıkış yolunu” sağlar. Şimdi Yehova’nın bu amaçla kullandığı bazı yöntemlere bakalım.

  • “Tüm sıkıntılarımızda bizi teselli eder” (2. Kor. 1:3, 4). Yehova Sözü, kutsal ruhu ve sadık hizmetkârın sağladığı ruhi gıda aracılığıyla zihnimizi ve yüreğimizi rahatlatabilir (Mat. 24:45; Yuhn. 14:16; Rom. 15:4).

  • Kutsal ruh aracılığıyla bize rehberlik sağlayabilir (Yuhn. 14:26). Kutsal ruh, sınavlar karşısında Kutsal Kitaptaki kayıtları ve ilkeleri hatırlamamıza, böylece hikmetli adımlar atmamıza yardım eder.

  • Bize yardım etmek için meleklerini kullanabilir (İbr. 1:14).

  • İman kardeşlerimizi kullanarak bize destek olabilir. Onlar sözleri ve davranışlarıyla bize “güç veren yardımcılar” olurlar (Kol. 4:11).

Öyleyse Pavlus’un 1. Korintoslular 10:13’teki sözlerinin anlamı konusunda hangi sonuca varıyoruz? Yehova yaşayacağımız sınavları seçmez. Fakat şundan emin olabiliriz: Eğer Yehova’ya tam bir güven duyarsak, O sınavların dayanamayacağımız bir boyuta ulaşmasına asla izin vermeyecek ve dayanabilmemiz için mutlaka bir çıkış yolu sağlayacak. Bunu bilmek bizi gerçekten çok rahatlatır.