İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Babamızdan ‘Kusursuz Bir Armağan’: Fidye

Babamızdan ‘Kusursuz Bir Armağan’: Fidye

‘Her iyi hediye ve her kusursuz armağan Babadan gelir’ (YAK. 1:17).

İLAHİLER: 148, 109

1. Fidye neleri mümkün kılar?

İSA MESİH’İN fidyesi birçok nimet elde etmemizi mümkün kılar. İlk olarak, doğruluğu seven herkes fidye sayesinde ileride Tanrı’nın ailesinin bir parçası olma fırsatına sahip. Ayrıca fidye bize sonsuza dek mutlu bir yaşam sürme olanağı sağlar. Bununla birlikte, Mesih’in fidyesi itaatli insanlara harika bir gelecek sağlamaktan fazlasını başarır. İsa’nın, yeryüzündeki yaşamı boyunca Yehova’nın yönetiminin doğruluğunu savunması ve bu uğurda ölmeyi göze alması evrensel öneme sahip bazı konuların çözüme kavuşmasında kilit bir rol oynar (İbr. 1:8, 9).

2. (a) İsa’nın örnek duasında evrensel öneme sahip hangi konular yer alır? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Bu makalede neyi ele alacağız?

2 İsa ölmeden iki yıl kadar önce öğrencilerine şöyle dua etmelerini öğretmişti: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin  gerçekleşsin” (Mat. 6:9, 10). Şimdi, fidyenin Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasıyla, O’nun Krallığının yönetimiyle ve amacının gerçekleşmesiyle nasıl bağlantılı olduğunu inceleyelim. Bu inceleme fidyeye olan takdirimizi daha da artıracak.

“İSMİN KUTSAL KILINSIN”

3. (a) Yehova’nın ismi neyi yansıtır? (b) Şeytan Tanrı’nın ismine nasıl iftira attı?

3 İsa duasında ilk olarak Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasını diledi. Yehova’nın ismi O’nun yüceliğini, görkemini ve kutsallığını mükemmel şekilde yansıtır. İsa başka bir duasında Yehova’ya “Kutsal Baba” diye hitap etti (Yuhn. 17:11). Yehova kutsal olduğu için O’nun tüm ilkeleri ve kanunları da kutsaldır. Ancak Şeytan Aden bahçesinde Tanrı’nın insanlar için standartlar belirleme hakkıyla ilgili sinsice kuşku uyandırdı. Yehova hakkında yalan söyleyerek O’nun kutsal ismine iftira attı (Başl. 3:1-5).

4. İsa Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasına nasıl katkıda bulundu?

4 Öte yandan İsa Yehova’nın ismini çok seviyordu (Yuhn. 17:25, 26). O Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasına katkıda bulundu (Mezmur 40:8-10’u okuyun). İsa yeryüzündeki yaşamıyla Yehova’nın, yarattığı akıl sahibi varlıklar için standartlar belirlemesinin makul ve doğru olduğunu gösterdi. Şeytan onun acılar içinde ölmesine neden olduğunda bile İsa gökteki Babasına tamamen vefalı kaldı. O, vefasıyla kusursuz bir insanın Tanrı’nın doğruluk standartlarına kusursuz şekilde itaat edebileceğini kanıtladı.

5. Tanrı’nın isminin kutsal kılınmasına nasıl katkıda bulunabiliriz?

5 Peki biz Yehova’nın ismini sevdiğimizi nasıl gösterebiliriz? Davranışlarımızla. Yehova bizden kutsal olmamızı talep eder (1. Petrus 1:15, 16’yı okuyun). Bu, yalnızca Yehova’ya tapınmamız ve O’na tüm yüreğimizle itaat etmemiz anlamına gelir. Zulüm gördüğümüzde bile O’nun ilke ve kanunlarıyla uyumlu şekilde yaşamak için elimizden geleni yaparız. Doğru davranışlarımızla ışığımızı parlatır, böylece Yehova’nın ismini yüceltiriz (Mat. 5:14-16). Kutsal kişiler olarak yaşam tarzımızla Yehova’nın kanunlarının iyi ve doğru olduğunu, Şeytan’ın iddialarının ise yalan olduğunu kanıtlarız. Kusurlu olduğumuz için zaman zaman hatalar yapsak da içtenlikle tövbe eder ve Yehova’nın ismine leke getirecek davranışlarda bulunmayı bırakırız (Mezm. 79:9).

6. Yehova kusurlu olmamıza rağmen bizi nasıl doğru kişiler olarak görebilir?

6 Yehova, fidyeye iman eden kişilerin günahlarını bağışlar. Hayatımızı O’na adadığımızda bizi toplumuna kabul eder. Yehova meshedilmiş Hıristiyanları oğulları olarak, “başka koyunları” ise dostları olarak aklar (Yuhn. 10:16; Rom. 5:1, 2; Yak. 2:21-25). Dolayısıyla fidye, şimdiden aklanarak Babamızın önünde doğru duruma gelmemizi ve O’nun isminin kutsal kılınmasında pay sahibi olmamızı sağlar.

“KRALLIĞIN GELSİN”

7. Fidye hangi nimetleri mümkün kılar?

7 İsa örnek duada ikinci olarak “Krallığın gelsin” dedi. Tanrı’nın Krallığı ile fidye arasında nasıl bir bağlantı vardır? Fidye 144.000 kişinin Mesih’le birlikte krallar ve kâhinler olarak hizmet etmek üzere gökte toplanmasını mümkün  kılar (Vah. 5:9, 10; 14:1). Tanrı’nın Krallığını meydana getiren İsa ve 144.000’ler bin yıl boyunca itaatli insanların fidyeden yararlanmasına yardım edecek. Yeryüzü cennet haline gelecek ve tüm sadık insanlar kusursuzluğa erişecek. Böylece Tanrı’nın ailesinin gökteki ve yerdeki kısımları arasında tam bir birlik olacak (Vah. 5:13; 20:6). İsa yılanın başını ezecek ve Şeytan’ın isyanının tüm izlerini evrenden silecek (Başl. 3:15).

8. (a) İsa öğrencilerinin Tanrı’nın Krallığının önemini kavramasına nasıl yardım etti? (b) Bugün Krallığı desteklediğimizi nasıl gösteriyoruz?

8 İsa yeryüzündeyken öğrencilerinin Tanrı’nın Krallığının önemini kavramasına yardım etti. Vaftizinin hemen ardından, gittiği her yerde “Tanrı’nın krallığı hakkındaki iyi haberi” duyurmaya başladı (Luka 4:43). Göğe dönmeden önce öğrencilerine “yeryüzünün en uzak yerlerine dek” şahitleri olmalarını söyledi (Elçi. 1:6-8). Krallığı duyurma işi aracılığıyla tüm dünyada insanlar fidyeyle ilgili hakikati öğrenme ve Tanrı’nın Krallığının vatandaşları olma fırsatına sahip olacaktı. Bugün bizler, Mesih’in yeryüzündeki kardeşlerinin iyi haberi dünya çapında duyurmasına yardım ederek Krallığı desteklediğimizi gösteriyoruz (Mat. 24:14; 25:40).

“İSTEĞİN GERÇEKLEŞSİN”

9. Yehova’nın insanlıkla ilgili amacını gerçekleştireceğine neden güvenebiliriz?

9 İsa “Senin isteğin gerçekleşsin” derken ne demek istedi? Yehova Yaratıcımızdır, dolayısıyla bir şeyin olacağını söylediğinde onu artık gerçekleşmiş gibi görebiliriz (İşa. 55:11). Yehova Şeytan’ın isyanının insanlıkla ilgili amacını başarısızlığa uğratmasına izin vermeyecek. Başlangıçtan itibaren Yehova’nın yeryüzüyle ilgili isteği Âdem ve Havva’nın kusursuz çocuklarının dünyayı doldurmasıydı (Başl. 1:28). Âdem ve Havva çocukları olmadan ölselerdi Tanrı’nın bu amacı gerçekleşmeyecekti. Bu nedenle onlar günah işledikten sonra Yehova çocuk sahibi olmalarına izin verdi. Yehova fidyeye iman eden kişilere bu düzenleme aracılığıyla kusursuzluğa erişme ve sonsuza dek yaşama fırsatı verir. Yehova insanları çok seviyor ve tüm itaatli insanların O’nun amaçladığı harika yaşama sahip olmasını istiyor.

10. Fidye ölmüş olan insanlara nasıl yarar sağlar?

10 Peki Yehova’yı tanıma ve O’na hizmet etme fırsatı olmadan ölmüş milyarlarca insan için ne denebilir? Fidye ölülerin diriltilmesini mümkün kılar. Gökteki sevgi dolu Babamız ölen kişileri hayata geri döndürecek. Onlara amacı hakkında bilgi alma ve sonsuz yaşam elde etme fırsatı sunacak (Elçi. 24:15). Yehova insanların ölmesini değil yaşamasını istiyor. Hayatın kaynağı Yehova diriltilen herkesin Babası olacak (Mezm. 36:9). Dolayısıyla İsa’nın bize “göklerdeki Babamız” diye dua etmeyi öğretmesi çok yerindedir (Mat. 6:9). Yehova İsa’ya, ölülerin diriltilmesinde önemli bir rol vermiştir (Yuhn. 6:40, 44). İsa’nın “dirilme ve yaşam” olduğu, cennet yeryüzünde açıkça görülecek (Yuhn. 11:25).

11. Tanrı’nın ‘büyük kalabalıkla’ ilgili isteği nedir?

11 Yehova ailesine yalnızca az sayıda seçkin kişiyi davet etmez. İsa, “Tanrı’nın  isteğini kim yerine getirirse, benim kardeşim, kız kardeşim ve annem odur” diyerek herkesin bu ayrıcalığa sahip olabileceğine dikkat çekti (Mar. 3:35). Tanrı her milletten, kabileden ve dilden ‘kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalığın’ toplumuna katılmasını ister. Mesih’in fidyesine iman eden ve Tanrı’nın isteğini yapanlar O’nu şu sözlerle yücelten kişilere katılabilir: “Kurtuluşu tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzuya borçluyuz” (Vah. 7:9, 10).

12. Örnek duadan Yehova’nın itaatli insanlarla ilgili amacı hakkında neler öğreniyoruz?

12 İsa’nın örnek duasından Yehova’nın itaatli insanlarla ilgili amacı hakkında birçok şey öğrendik. İlk olarak, Yehova’nın isminin kutsal kılınmasına katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz (İşa. 8:13). Bizzat İsa’nın ismi “Yehova Kurtuluştur” anlamına gelir ve fidye aracılığıyla kurtulmamız Yehova’nın ismini yüceltir. İkinci olarak, Tanrı Krallık aracılığıyla itaatli insanların fidyenin getirdiği tüm nimetlerden yararlanmasını sağlayacak. Üçüncü olarak, örnek dua Yehova’nın isteğinin gerçekleşmesine hiçbir şeyin engel olamayacağına dair bize güvence verir (Mezm. 135:6; İşa. 46:9, 10).

FİDYEYE DUYDUĞUNUZ MİNNETTARLIĞI GÖSTERİN

13. Vaftiz edilmekle neyi gösteririz?

13 Fidyeye duyduğumuz minnettarlığı nasıl gösterebiliriz? Bunun önemli bir yolu, fidyeye olan imanımıza dayanarak kendimizi Yehova’ya adamak ve vaftiz edilmektir. Vaftiz edilmekle artık “Yehova’ya ait” olduğumuzu gösteririz (Rom. 14:8). Vaftiz, Tanrı önünde rahat bir vicdana sahip olma dileğimizi  temsil eder (1. Pet. 3:21). Yehova bu dileğimize karşılık olarak bizi Mesih’in kanıyla arındırır. Dolayısıyla Yehova’nın bize vaat ettiği her şeyi vereceğine tam bir güven duyabiliriz (Rom. 8:32).

Fidyeye duyduğumuz minnettarlığı hangi yollarla gösteririz? (13, 14. paragraflara bakın)

14. Neden komşumuzu sevmemiz emrediliyor?

14 Fidyeye minnettarlığımızı göstermenin diğer bir yolu nedir? Yaptığı her işe sevgi hâkim olan Yehova, toplumundaki her bireyin de baskın niteliğinin sevgi olmasını ister (1. Yuhn. 4:8-11). Komşumuzu severek ‘göklerde olan Babamızın oğulları’ olmak istediğimizi gösteririz (Mat. 5:43-48). Komşumuzu sevmekten daha büyük tek emir Yehova’yı sevme emridir (Mat. 22:37-40). Başkalarını sevdiğimizi göstermenin önemli bir yolu Tanrı’nın Krallığıyla ilgili iyi haberi duyurma emrine itaat etmektir. İnsanlara sevgi gösterdiğimizde Tanrı’nın yüceliğini yansıtırız. Üstelik başkalarını, özellikle de kardeşlerimizi sevme emrine itaat ettiğimizde Tanrı’ya duyduğumuz sevgi “içimizde mükemmelliğe erişir” (1. Yuhn. 4:12, 20).

FİDYE SAYESİNDE YEHOVA’DAN GELEN “FERAHLIK DÖNEMİ”

15. (a) Şu anda Yehova’dan hangi nimetleri alıyoruz? (b) Gelecekte bizi hangi nimetler bekliyor?

15 Fidyeye iman etmemiz tamamen bağışlanmamızı mümkün kılar. Evet, günahlarımız ‘silinebilir’ (Elçiler 3:19-21’i okuyun). Daha önce gördüğümüz gibi Yehova ruhla meshedilmiş hizmetçilerini fidyeye dayanarak evlat edinir (Rom. 8:15-17). ‘Başka koyunlardan’ olan bizlerin durumunda ise Yehova adeta üzerinde adımızın bulunduğu bir evlat edinme belgesi hazırlamıştır. Kusursuzluğa erişmemizin ve son sınavı geçmemizin ardından Yehova bir anlamda bu belgeyi imzalayacak ve bizleri yeryüzündeki sevgili çocukları olarak evlat edinecek (Rom. 8:20, 21; Vah. 20:7-9). Yehova’nın değerli çocuklarına duyduğu sevgi hiçbir zaman son bulmayacak. Fidyenin sağladığı nimetler sonsuza dek sürecek (İbr. 9:12). Değerini asla yitirmeyecek olan bu armağanı hiç kimse ya da hiçbir güç elimizden alamaz.

16. Fidye bizi nasıl özgür kılar?

16 Şeytan’ın, içtenlikle tövbe edenleri gelecekte Yehova’nın ailesine katılmaktan alıkoymak için yapabileceği hiçbir şey yok. İsa’nın “yalnızca bir kez” ölmesiyle fidye kalıcı olarak ödendi (İbr. 9:24-26). Böylece Âdem’den miras aldığımız mahkûmiyet tamamen geçersiz kılındı. Mesih’in fidyesi sayesinde Şeytan’ın kontrolündeki bu dünyaya kölelikten kurtulduk ve artık ölüm korkusuyla yaşamıyoruz (İbr. 2:14, 15).

17. Yehova’nın sevgisi hakkında siz neler hissediyorsunuz?

17 Tanrı’nın vaatleri tamamen güvenilirdir. Yehova’nın koyduğu doğa kanunları nasıl değişmezse O da asla değişmez. Yehova bizi asla hayal kırıklığına uğratmaz (Mal. 3:6). O bize sadece yaşam armağanını vermekle kalmaz, sevgisini de verir. “Tanrı’nın bize olan sevgisini öğrendik ve buna inandık. Tanrı sevgidir” (1. Yuhn. 4:16). Yakında bütün yeryüzü harika bir cennet haline gelecek ve yeryüzündeki herkes Tanrı’nın sevgisini yansıtacak. O zaman, Yehova’nın gökteki ve yerdeki tüm kulları şöyle haykıracak: “Övgü, ihtişam, hikmet, şükran, yücelik, kudret ve kuvvet sonsuza dek Tanrımızın olsun. Amin” (Vah. 7:12).