İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Bugün Tanrı’nın Toplumuna Kim Önderlik Ediyor?

Bugün Tanrı’nın Toplumuna Kim Önderlik Ediyor?

“Size önderlik edenleri unutmayın” (İBR. 13:7).

İLAHİLER: 125, 43

1, 2. İsa göğe çıktıktan sonra elçiler neyi merak etmiş olabilir?

İSA’NIN elçileri Zeytinlik Dağı’nda gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Az önce efendileri ve dostları İsa yukarı kaldırılmıştı ve bir bulut onu örtmüştü (Elçi. 1:9, 10). Yaklaşık iki yıl boyunca İsa onları eğitmiş, yüreklendirmiş ve onlara önderlik etmişti. Fakat artık yanlarında değildi. Elçiler şimdi ne yapacaktı?

2 İsa şu sözlerle takipçilerine bir görev vermişti: “Yeruşalim’de, bütün Yahudiye’de, Samiriye’de ve yeryüzünün en uzak yerlerine dek şahitlerim olacaksınız” (Elçi. 1:8). Peki onlar bu görevi nasıl yerine getirecekti? İsa çok yakında kutsal ruhu alacaklarını söylemişti (Elçi. 1:5). Yine de küresel bir duyuru işini yerine getirebilmek için rehberliğe ve teşkilatlanmaya ihtiyaçları olacaktı. Yehova geçmişte halkına rehberlik etmek ve onları teşkilatlandırmak için bazı erkekleri kullanmıştı. Dolayısıyla elçiler, Yehova’nın yeni bir önder tayin edip etmeyeceğini merak etmiş olabilir.

3. (a) İsa göğe çıktıktan sonra sadık elçiler hangi önemli kararı verdi? (b) Bu makalede hangi soruları ele alacağız?

 3 İsa’nın göğe çıkmasından kısa süre sonra öğrenciler Kutsal Yazılara başvurdu, Tanrı’nın kendilerine yol göstermesi için dua etti ve Yahuda İskariyot’un yerine 12. elçi olarak Mattias’ı seçti (Elçi. 1:15-26). Bu seçimin yapılması hem onlar hem de Yehova için neden çok önemliydi? Öğrenciler 12 elçi olması gerektiğini fark etti. * İsa elçilerini Tanrı’nın toplumunda son derece önemli bir rol oynamaları için seçti. Peki bu rol neydi ve Yehova İsa’yı kullanarak onları bu role nasıl hazırladı? Bugün Tanrı’nın toplumunda hangi benzer düzenleme var? Bize önderlik edenleri, özellikle de ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ oluşturan kişileri ‘unutmadığımızı’ nasıl gösterebiliriz? (Mat. 24:45; İbr. 13:7).

GÖRÜNMEZ BİR ÖNDERİ OLAN GÖRÜNÜR BİR KURUL

4. Birinci yüzyılda Yeruşalim’deki elçilerin ve ihtiyarların görevi neydi?

4 Elçiler MS 33 yılının Pentekost gününde Hıristiyan cemaatine önderlik etmeye başladı. O gün ‘Petrus on bir elçiyle birlikte ayağa kalkıp’ Yahudilerden ve Yahudiliği benimsemiş kişilerden oluşan büyük bir kalabalığa hayat kurtaran hakikatleri anlattı (Elçi. 2:14, 15). Onlardan birçoğu iman etti. Ardından, Hıristiyanlığı yeni benimsemiş bu kişiler “kendilerini elçilerin öğretimini dinlemeye verdi” (Elçi. 2:42). Elçiler cemaatin maddi kaynaklarının idaresinden sorumluydu (Elçi. 4:34, 35). Ayrıca “Kendimizi duaya ve Tanrı’nın sözünü öğretme işine verelim” diyerek Tanrı’nın toplumunun ruhi ihtiyaçlarıyla ilgilendiler (Elçi. 6:4). Bunun yanı sıra tecrübeli Hıristiyanları duyuru işini ilerletmeleri için yeni sahalara gönderdiler (Elçi. 8:14, 15). Cemaate önderlik etme işinde elçilere daha sonra başka meshedilmiş ihtiyarlar da katıldı. Onlar bir yönetim kurulu olarak tüm cemaatlere rehberlik sağladılar (Elçi. 15:2).

5, 6. (a) Kutsal ruh yönetim kuruluna nasıl güç verdi? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Melekler yönetim kuruluna nasıl yardım etti? (c) Tanrı’nın Sözü yönetim kuruluna nasıl rehber oldu?

5 Birinci yüzyıldaki Hıristiyanlar, yönetim kurulunu Önderleri İsa aracılığıyla Yehova Tanrı’nın yönlendirdiğinin farkındaydı. Bundan emin olmalarını sağlayan neydi? İlk olarak, kutsal ruh yönetim kuruluna güç veriyordu (Yuhn. 16:13). Kutsal ruh tüm meshedilmiş Hıristiyanların üzerine dökülse de, Yeruşalim’deki elçilere ve ihtiyarlara gözetmenlik görevlerinde özel olarak yardım ediyordu. Örneğin yönetim kurulu MS 49’da sünnet meselesiyle ilgili karar verirken kutsal ruh onlara yol gösterdi. Cemaatler yönetim kurulunun kararına uydu, böylece ‘imanları güçlendi ve kardeşlerin sayısı günden güne arttı’ (Elçi. 16:4, 5). Ayrıca bu kararın yer aldığı mektup, yönetim kurulunun sevgi ve iman gibi ruhun meyvesi olan nitelikleri sergilediğini gösterdi (Elçi. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23).

6 İkinci olarak, melekler yönetim kuruluna yardım ediyordu. Kornelius diğer milletlerden ilk sünnetsiz Hıristiyan olarak vaftiz edilmeden önce bir melek ona görünüp elçi Petrus’u çağırmasını söyledi.  Petrus Kornelius’a ve akrabalarına iyi haberi duyurduktan sonra, o gruptaki erkekler sünnetli olmamasına rağmen üzerlerine kutsal ruh döküldü. Bu olay üzerine elçiler ve diğer kardeşler Tanrı’nın isteğine boyun eğdi ve başka milletlerden sünnetsiz kişileri Hıristiyan cemaatine kabul etti (Elçi. 11:13-18). Ayrıca melekler yönetim kurulunun idaresindeki duyuru işini desteklediler ve hızlandırdılar (Elçi. 5:19, 20). Üçüncü olarak, Tanrı’nın Sözü yönetim kuruluna rehber oluyordu. Ruhla meshedilmiş bu ihtiyarlar hem öğretilerle ilgili meseleleri ele alırken hem de teşkilatlanmayla ilgili talimatlar verirken Kutsal Yazıların rehberliğini izledi (Elçi. 1:20-22; 15:15-20).

7. İlk Hıristiyanlara İsa’nın önderlik ettiğini neden söyleyebiliriz?

7 Yönetim kurulu birinci yüzyıldaki cemaatte yetki sahibi olsa da, bu kurul Önderinin İsa olduğunu biliyordu. Pavlus elçileri tayin eden kişinin Mesih olduğunu söyledi ve “Sevgiyle, baş olan Mesih’in önderliğinde her yönden olgunluğa doğru gelişelim” dedi (Efes. 4:11, 15). Öğrenciler önde gelen bir elçinin adını benimsemedi, onlara “Tanrısal yönlendirmeyle Hıristiyan denildi” (Elçi. 11:26). Pavlus, elçilerin ve önderlik eden diğer erkeklerin başlattığı ‘geleneklere’, yani Kutsal Yazılara dayalı uygulamalara ‘bağlı kalmanın’ öneminin farkındaydı. Fakat şöyle dedi: “Yine de, şunu bilmenizi istiyorum; [yönetim kurulunun her bir üyesi de dahil] her erkeğin başı Mesih, . . . . Mesih’in başı da Tanrı’dır” (1. Kor. 11:2, 3). Evet, cemaate İsa Mesih önderlik ediyordu, onun da başı Yehova’ydı.

“İNSANIN DEĞİL TANRI’NIN İŞİ”

8, 9. Russell birader nasıl önemli bir rol oynadı?

8 19. yüzyılın sonlarında Charles Taze Russell ve bazı arkadaşları hakiki tapınmayı yeniden başlatmak üzere harekete geçti. Kutsal Kitaptaki hakikatin çeşitli dillerde duyurulabilmesi için 1884’te Zion’s Watch Tower Tract Society kuruldu ve bu kurumun başkanı Russell birader oldu. * Kutsal Kitabı titizlikle inceleyen Russell birader, üçleme ve canın ölümsüzlüğü gibi öğretilerin sahteliğini korkusuzca ortaya serdi. Mesih’in dönüşünün gözle görülmeyeceğini ve ‘milletlerin döneminin’ 1914’te sona ereceğini fark etti (Luka 21:24). Zamanını, enerjisini ve parasını bu hakikatleri insanlarla paylaşmaya adadı. O önemli dönemde Russell biraderin Yehova ve cemaatin başı İsa tarafından kullanıldığı çok açık.

9 Russell birader insanlar tarafından yüceltilmek istemedi. 1896’da şöyle yazdı: “Kendimiz ya da yazdıklarımız için ne saygı ve hürmet görmek ne de Muhterem veya Öğretmen olarak adlandırılmak isteriz. Hiç kimsenin bizim adımızla anılmasını da arzu etmeyiz.” O daha sonra şöyle dedi: “Bu, insanın değil Tanrı’nın işi.”

10. (a) İsa ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ ne zaman atadı? (b) Yönetim Kurulu ile Watch Tower Society arasındaki farkın zaman içinde nasıl netleştiğini anlatın.

10 Russell birader 1916’da öldü. Üç yıl sonra, yani 1919’da İsa ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ atadı. Bunu, evin hizmetkârlarına ‘yiyeceklerinin vaktinde verilmesi’ için yaptı (Mat. 24:45). O yıllarda Brooklyn’deki (New York)  merkez büroda meshedilmiş biraderlerden oluşan küçük bir grup, İsa’nın takipçilerine ruhi gıda hazırlıyor ve dağıtıyordu. “Yönetim kurulu” ifadesi yayınlarımızda 1940’lı yıllarda kullanılmaya başlandı ve o dönemde bu ifadenin Yehova’nın Şahitlerinin yasal bir kurumu olan Watch Tower Bible and Tract Society’nin yöneticilerine atfettiği düşünülüyordu. Fakat 1971’de Yönetim Kurulu ile Watch Tower Society arasında net bir ayrım yapıldı. O yıldan itibaren Yönetim Kuruluna Watch Tower Society’nin yöneticisi olmayan meshedilmiş biraderler de dahil oldu. Son yıllarda Watch Tower Society’nin ve Tanrı’nın toplumunun kullandığı başka kurumların yöneticileri olarak ‘başka koyunlardan’ olan sorumlu biraderler hizmet etmeye başladı. Bu sayede Yönetim Kurulu ruhi eğitim ve rehberlik sağlamaya odaklanabiliyor (Yuhn. 10:16; Elçi. 6:4). 15 Temmuz 2013 tarihli Gözcü Kulesi’nde ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârın’ Yönetim Kurulunu meydana getiren meshedilmiş biraderlerin oluşturduğu küçük bir grup olduğu açıklandı.

1950’lerde yönetim kurulu

11. Yönetim Kurulu nasıl çalışır?

11 Yönetim Kurulu önemli kararları birlikte alır. Bunu nasıl yapar? Kurulun üyeleri her hafta toplanır, bu sayede aralarındaki iletişim ve birlik güçlenir (Özd. 20:18). Hiçbir üye diğerinden daha önemli görülmediğinden toplantılara başkanlık eden birader her yıl değişir (1. Pet. 5:1). Aynı yöntem Yönetim Kurulunun altı heyetinde de izlenir. Ayrıca bu kurulun her bir üyesi kendisini iman kardeşlerinin önderi olarak değil, sadık hizmetkâr tarafından beslenen ve onun rehberliğini izleyen ‘evin hizmetkârlarından’ biri olarak görür.

Sadık hizmetkâr 1919’da tayin edildiğinden beri Tanrı’nın toplumuna ruhi gıda hazırlıyor (10, 11. paragraflara bakın)

“SADIK VE SAĞGÖRÜLÜ HİZMETKÂR GERÇEKTEN KİMDİR?”

12. Hangi soruları ele alacağız?

12 Yönetim Kurulu Tanrı’dan ilham aldığını ya da kusursuz olduğunu iddia etmez. Dolayısıyla öğretiler ya da teşkilatlanmayla ilgili konularda hata yapabilir. Yehova’nın Şahitleri İçin Araştırma Rehberi’nde “İnançlarımızdaki Netleşmeler” başlığı altında Kutsal Yazılarla ilgili anlayışımızdaki değişikliklerin bir listesi yer alır. * İsa sadık hizmetkârın sağlayacağı ruhi gıdanın kusursuz olacağını söylememişti. Öyleyse İsa’nın “Sadık ve sağgörülü hizmetkâr gerçekten kimdir?” sorusunu nasıl cevaplayabiliriz? (Mat. 24:45). Yönetim Kurulunun sadık hizmetkâr olduğunu gösteren hangi kanıtlar var? Şimdi, birinci yüzyıldaki yönetim kuruluna rehberlik eden üç etkeni günümüzdeki Yönetim Kurulu açısından ele alalım.

13. Kutsal ruh Yönetim Kuruluna nasıl yardım eder?

13 Kutsal ruhun verdiği güç. Kutsal ruh, Yönetim Kurulunun daha önce anlaşılmayan Kutsal Kitap hakikatlerini kavramasına yardım eder. Örneğin önceki paragrafta değinilen, inançlarımızdaki netleşmelerle ilgili listeyi düşünün. Tanrı’nın bu “derin şeylerini” hiçbir insan kendi başına keşfedemez ve açıklayamazdı (1. Korintoslular 2:10’u okuyun). Yönetim Kurulu şu sözleri söyleyen Pavlus gibi hissediyor: “Bunları . . . . insan bilgeliğinin değil ruhun öğrettiği sözlerle söylüyoruz” (1. Kor. 2:13). Hakikate isyanın ve ruhi karanlığın hâkim olduğu yüzlerce yılın ardından 1919’dan beri Kutsal Kitapla ilgili anlayışımız nasıl  böyle hızla netleşti? Bunun tek açıklaması kutsal ruhun yardımıdır.

14. Vahiy 14:6, 7’ye göre melekler bugün Tanrı’nın toplumuna nasıl yardım ediyor?

14 Meleklerin yardımı. Yönetim Kurulu bugün sekiz milyonu aşkın müjdecinin yerine getirdiği küresel duyuru işini gözetmek gibi çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu işin bu kadar başarılı olmasının bir nedeni meleklerin yardımıdır (Vahiy 14:6, 7’yi okuyun). Birçok olayda, Tanrı’dan yardım isteyen kişiler dua ettikten hemen sonra Şahitler onların kapısını çaldı. * Bazı ülkelerdeki şiddetli muhalefete rağmen duyuru ve öğrenci yetiştirme işinin dünya çapında büyümesi de ancak meleklerin yardımıyla mümkündür.

15. Yönetim Kurulu ile Hıristiyan Âlemindeki liderler arasında nasıl bir fark var? Bir örnek verin.

15 Tanrı’nın Sözünün rehberliği (Yuhanna 17:17’yi okuyun). 1973 yılında yapılan bir açıklamayı düşünelim. 1 Haziran tarihli The Watchtower dergisinde şu soru yer aldı: “Tütün kullanma alışkanlığından vazgeçmeyen kişiler vaftiz edilmeye yeterli durumda mıdır?” Makalede şu cevap verildi: “Kutsal Yazıların sunduğu kanıtlar, tütün kullanan birinin vaftiz için yeterli olmadığını gösteriyor.” Dergide konuyla ilgili ayetlere değinildi ve tütün kullanmayı bırakmayan birinin neden cemaatten çıkarılması gerektiği açıklandı (1. Kor. 5:7; 2. Kor.  7:1). Ardından şöyle dendi: “Bu, keyfi ya da despotça verilmiş bir karar değildir. Bu konudaki yüksek standardın kaynağı, düşüncelerini yazılı Sözü aracılığıyla ifade eden Tanrı’dır.” Başka hangi dinsel teşkilat, bazı üyeleri için büyük bir zorluk oluştursa da Tanrı’nın Sözüne tamamen bağlı kalmaya bu kadar istekli? Yakın zamanda ABD’deki dinsel durum hakkında yayımlanan bir kitapta şöyle yazıyor: “Hıristiyan Âlemindeki liderler kilise üyeleri ve toplumun geneli tarafından benimsenen inançlara ve görüşlere uyum sağlamak için öğretilerinde sık sık değişiklikler yapıyor.” Yönetim Kurulunun üyeleri, kararlarında popüler görüşleri değil Tanrı’nın Sözünü rehber aldığına göre bugün Tanrı’nın toplumuna aslında kim önderlik ediyor?

“SİZE ÖNDERLİK EDENLERİ UNUTMAYIN”

16. Yönetim Kurulunu unutmadığımızı göstermenin bir yolu nedir?

16 İbraniler 13:7’yi okuyun. Bu ayette “unutmamak” olarak çevrilen Yunanca sözcük “değinmek” olarak da tercüme edilebilir. Dolayısıyla ‘bize önderlik edenleri unutmadığımızı’ göstermenin bir yolu dualarımızda Yönetim Kuruluna değinmektir (Efes. 6:18). Onların ruhi gıda sağlama, küresel duyuru işini gözetme ve bağışları en uygun şekilde kullanma sorumluluğunu düşünelim. Onlar için sürekli dua etmemize gerçekten çok ihtiyaçları var!

17, 18. (a) Yönetim Kuruluyla nasıl işbirliği yapıyoruz? (b) Duyuru işimizle sadık hizmetkârı ve İsa’yı nasıl destekleriz?

17 Yönetim Kurulunu unutmamak onların rehberliğini kabul etmeyi de kapsar. Yönetim Kurulu yayınlarımız, cemaat ibadetleri ve büyük ibadetler aracılığıyla bize rehberlik sağlar. Ayrıca çevre gözetmenlerini tayin eder, onlar da ihtiyarları atar. Çevre gözetmenleri ve ihtiyarlar kendilerine verilen talimatlara sıkıca bağlı kalarak Yönetim Kurulunu unutmadıklarını gösterirler. Önderimiz İsa’nın kullandığı erkeklere itaat ettiğimizde ve boyun eğdiğimizde ona olan saygımızı ortaya koyarız (İbr. 13:17).

18 Yönetim Kurulunu unutmadığımızı göstermenin başka bir yolu duyuru işinde var gücümüzle çalışmaktır. Pavlus Hıristiyanları onlara önderlik edenlerin imanını örnek almaya teşvik etti. Sadık hizmetkârın iyi haberi gayretle duyurması ve bu faaliyetin ilerlemesi için elinden geleni yapması büyük bir imana sahip olduğunu gösterir. Bu önemli işte meshedilmişleri destekleyen başka koyunlardan biri misiniz? Öyleyse Önderiniz İsa şu sözleri söylediğinde kim bilir ne kadar mutlu olacaksınız: “Mademki bu kardeşlerimin en küçüklerinden biri için bunu yaptınız, benim için de yapmış oldunuz” (Mat. 25:34-40).

19. Önderimiz İsa’yı izlemeye neden kararlısınız?

19 İsa göğe döndüğünde takipçilerini yalnız bırakmadı (Mat. 28:20). O yeryüzünde önderlik görevini yerine getirirken kutsal ruhun, meleklerin ve Tanrı’nın Sözünün kendisine ne kadar yardım ettiğini biliyordu. Bu nedenle aynı yardımı bugün sadık hizmetkâra da sağlıyor. Bu hizmetkârı oluşturan bireyler “Kuzu her nereye giderse onun ardından giderler” (Vah. 14:4). Dolayısıyla onların rehberliğini izlemek Önderimiz İsa’yı izlemek anlamına gelir. Yakında o bizi “hayat suyunun pınarlarına götürecek”, böylece sonsuz yaşama kavuşacağız (Vah. 7:14-17). Başka hiçbir önder bize bunu vaat edemez!

^ p. 3 Anlaşılan Yehova 12 elçinin Yeni Yeruşalim’in ‘on iki temel taşını’ oluşturmasını amaçladı (Vah. 21:14). Dolayısıyla yeryüzündeki yaşamı sona eren sadık bir elçinin yerine başka birinin seçilmesi gerekmiyordu.

^ p. 8 Bu kurum 1955’ten beri Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania olarak bilinmektedir.

^ p. 12 1870 yılından beri yapılan değişikliklerin listesi için Watch Tower Publications Index’te “Beliefs Clarified” başlığına bakabilirsiniz.