İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

“Biz de Sizinle Gidelim”

“Biz de Sizinle Gidelim”

“Biz de sizinle gidelim, çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk” (ZEK. 8:23).

İLAHİLER: 65, 122

1, 2. (a) Yehova zamanımız hakkında neyi önceden bildirdi? (b) Bu makalede hangi sorular cevaplanacak? (Makalenin başındaki resme bakın.)

YEHOVA yaşadığımız dönem hakkında önceden şunu bildirdi: “O günlerde öyle olacak ki, tüm milletlerden ve dillerden on kişi bir Yahudi’nin eteğine yapışacak, onu tutup ‘Biz de sizinle gidelim, çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecek” (Zek. 8:23). Yeryüzünde yaşama ümidine sahip olanlar tıpkı simgesel on adamın yaptığı gibi ‘bir Yahudi’nin eteğine yapışıyor.’ Onlar ruhla meshedilmiş ‘Tanrı’nın İsraili’yle’ yakın bir ilişki içinde olmaktan gurur duyuyorlar, çünkü Yehova’nın onları desteklediğini biliyorlar (Gal. 6:16).

2 Zekeriya peygamber gibi İsa da Tanrı’nın toplumundaki birliğe dikkat çekti. Takipçilerinden “küçük sürü” ve “başka koyunlar” olmak üzere iki grup olarak söz ettiyse de onların tek bir çobanın önderliğinde “tek sürü” olacağını söyledi (Luka 12:32; Yuhn. 10:16). Ancak bu iki grup arasındaki ilişki bazı sorular doğuruyor: (1) Başka koyunların bugünkü tüm meshedilmişlerin ismini bilmesi gerekir mi? (2) Meshedilmişler kendileri hakkında nasıl bir görüşe sahip olmalı? (3) Cemaatinizden biri Anma Yemeğinde sembollerden almaya  başlarsa ona nasıl davranmalısınız? (4) Sembollerden alanların sayısındaki herhangi bir artış sizi kaygılandırmalı mı? Şimdi bu soruları tek tek ele alalım.

BUGÜNKÜ TÜM MESHEDİLMİŞLERİN İSMİNİ BİLMEMİZ GEREKİR Mİ?

3. Kimlerin 144.000 kişiyi oluşturacağını kesin olarak bilmemiz neden mümkün değildir?

3 Başka koyunların bugünkü tüm meshedilmişlerin ismini bilmesi gerekir mi? Kısaca cevap vermek gerekirse hayır. Neden? Çünkü biri gökte yaşama çağrısı almış olsa bile bu sadece bir davettir, kişinin ödülünü alacağı henüz kesinleşmemiştir. Bu nedenle Şeytan ‘mümkünse seçilmişleri bile saptırmak için sahte peygamberler çıkarmaktadır’ (Mat. 24:24). Meshedilmiş bir Hıristiyanın gökteki ödülünü alıp almayacağını Yehova onun buna layık olduğuna karar verene dek hiç kimse bilemez. Bu karar Yehova’ya aittir ve kişi sadık bir şekilde ölmeden veya “büyük sıkıntı” başlamadan bir süre önce Yehova ona son mührü verir (Vah. 2:10; 7:​3, 14). Öyleyse şu anda yeryüzünde yaşayan herhangi birinin, Tanrı’nın kullarından kimlerin 144.000 kişiyi oluşturacağını saptamaya çalışması anlamsızdır. [1]

4. Bugün yeryüzündeki tüm meshedilmişlerin ismini bilmemiz mümkün değilse, nasıl ‘onlarla gidebiliriz’?

4 Bugün yeryüzündeki tüm ruhi İsraillilerin ismini kesin olarak bilmek mümkün değilse, başka koyunlardan olanlar nasıl ‘onlarla gidebilir’? Zekeriya’nın peygamberlik sözlerinde simgesel on adam hakkında ne söylendiğini hatırlayın. Bu kişiler “bir Yahudi’nin eteğine yapışacak, onu tutup ‘Biz de sizinle gidelim, çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk’ diyecek.” Burada tek bir Yahudi’den söz edilse de “siz” zamirinin kullanıldığına dikkat edin. Öyleyse bu mecazi Yahudi tek bir kişi değil bir grup olmalıdır. Dolayısıyla tek tek her mecazi Yahudi’nin değil, onların oluşturduğu grubun kimliğini saptamamız ve onlarla gitmemiz gerekir. Kutsal Yazılar asla bizi bir bireyi takip etmeye teşvik etmez. Bizim önderimiz İsa’dır (Mat. 23:10).

MESHEDİLMİŞLER KENDİLERİ HAKKINDA NASIL BİR GÖRÜŞE SAHİP OLMALI?

5. Meshedilmişler hangi uyarı üzerinde ciddiyetle düşünmeliler, neden?

5 Anma Yemeğinde sembollerden alanlar 1. Korintoslular 11:​27-29’daki uyarı üzerinde dikkatle düşünmeliler (Okuyun). Elçi Pavlus burada neye dikkat çekiyor? Meshedilmiş bir Hıristiyan Yehova’yla iyi ilişkisini korumazsa sembollerden layık olmayan şekilde almış olur (İbr. 6:​4-6; 10:​26-29). Bu uyarı meshedilmiş Hıristiyanların henüz ödüllerini elde etmediklerini hatırlamalarına yardım eder. Onlar “ödül hedefine doğru” koşmaya devam etmelidirler. “Bu ödül, Tanrı’nın . . . . Mesih İsa aracılığıyla yaptığı gökte yaşama çağrısıdır” (Filip. 3:​13-16).

6. Meshedilmiş Hıristiyanlar kendileri hakkında nasıl bir görüşe sahip olmalılar?

6 Pavlus meshedilmiş Hıristiyanlara Tanrı ilhamıyla şöyle dedi: “Aldığınız davete yaraşır bir yaşam sürün.” Bunu nasıl yapmalıydılar? Pavlus sözlerine şöyle devam etti: “Tam bir alçakgönüllülükle, yumuşak başlılıkla, tahammülle, birbirinize sevgiden dolayı katlanarak, barışın birleştirici bağı içinde, ruhun sağladığı birliği korumaya içtenlikle çaba gösterin” (Efes. 4:​1-3). Yehova’nın ruhu kişide gurur değil alçakgönüllülük geliştirir (Kol. 3:12). Meshedilmişler mütevazı şekilde şunu kabul eder: Meshedilmiş  olmak kişinin Yehova’dan mutlaka başka koyunlara göre daha fazla kutsal ruh alacağı anlamına gelmez. Onlar Kutsal Kitaptaki hakikatleri diğer herkesten daha iyi anladıklarını düşünmez veya başkalarından bir şekilde üstün olduklarını ispatlamaya çalışmazlar. Ayrıca asla başkalarına gidip onların da meshedildiğini ve sembollerden almaya başlamaları gerektiğini söylemezler. Bunun yerine gökte yaşama çağrısını yapan kişinin Yehova olduğunu alçakgönüllülükle kabul ederler.

7, 8. Meshedilmişlerin nasıl bir beklentisi yoktur, neden?

7 Gökte yaşama çağrısı almak harika bir ayrıcalık olsa da meshedilmiş Hıristiyanlar başkalarından herhangi bir özel muamele görmeyi beklemez (Efes. 1:​18, 19; Filipililer 2:​2, 3’ü okuyun). Yehova’nın ruhu onlara kişisel olarak tanıklık eder, bu çağrıyı dünyaya ilan etmez. Dolayısıyla bazıları onların kutsal ruhla meshedildiğine hemen inanmazsa buna şaşırmazlar. Aslında Kutsal Yazıların Tanrı’dan özel bir tayin aldığını iddia eden birine hemen inanmamayı öğütlediğini bilirler (Vah. 2:2). Dolayısıyla meshedilmiş olmayı kendilerini başkalarına tanıtırken asla bir “kartvizit” olarak kullanmazlar. Hatta kendilerine dikkat çekmemek için çoğunlukla bu durumdan başkalarına söz etmezler ve gelecekteki ödülleriyle övünmezler (1. Kor. 1:​28, 29; 1. Korintoslular 4:​6-8’i okuyun).

8 Ayrıca meshedilmişler kendilerini seçkin bir grubun üyesi olarak görmez. Onlar, aynı çağrıyı aldığını söyleyen kişileri bulup onlarla yakın bir bağ kurmaya ya da Kutsal Kitabı incelemek için özel gruplar oluşturmaya çalışmazlar (Gal. 1:​15-17). Böyle çabalara girişen kişiler hem cemaat üzerinde bölücü etki yapar hem de barış ve birlik oluşturan kutsal ruha karşı gelmiş olurlar (Romalılar 16:​17, 18’i okuyun).

ONLARA NASIL DAVRANMALISINIZ?

9. Anma Yemeğinde ekmekten yiyen ve şaraptan içen kişilere karşı davranış tarzınıza neden dikkat etmelisiniz? (“ Sevgi ‘Çirkin Davranışlarda Bulunmaz’” çerçevesine bakın.)

9 Anma Yemeğinde sembollerden alan birine nasıl davranmalısınız? İsa öğrencilerine “Hepiniz kardeşsiniz” dedi ve şunları ekledi: “Kim kendini yüceltirse alçaltılacak, kim kendini alçaltırsa yüceltilecektir” (Mat. 23:​8-12). Dolayısıyla, İsa’nın meshedilmiş kardeşleri bile olsa bireyleri yüceltmek yanlış olur. Kutsal Kitap ihtiyarlardan söz ederken bizi cemaate önderlik edenlerin imanını örnek almaya teşvik etse de, asla herhangi bir insanı önderimiz olarak yüceltmemizi söylemez (İbr. 13:7). Kutsal Yazıların “iki kat saygıya layık” bazı kişilerden söz ettiği doğrudur. Ancak bu kişiler meshedildikleri için değil, ‘cemaati iyi yönettikleri’ ve ‘konuşma ve öğretme konusunda çok çalıştıkları’ için saygıya layıktır (1. Tim. 5:17). Dolayısıyla, eğer gökte yaşama çağrısı alanları aşırı översek veya onlara fazla ilgi gösterirsek bu onları mahcup edecektir. Daha da kötüsü, özel muamele görmek meshedilmişlerin alçakgönüllü kalmasını zorlaştırabilir (Rom. 12:3). Hiçbirimiz Mesih’in kardeşlerinden birinin tökezlemesine yol açmak istemeyiz (Luka 17:2).

Anma Yemeğinde sembollerden alan birine nasıl davranmalıyız? (9-11. paragraflara bakın)

10. Meshedilmişlere saygı duyduğunuzu nasıl gösterebilirsiniz?

10 Yehova’nın meshettiği kişilere nasıl uygun bir saygı gösterebiliriz? Onlara meshedilmeleriyle ilgili kişisel sorular sormamalıyız. Bu şekilde, ‘bizi ilgilendirmeyen işlere karışmamış’ oluruz (2. Sel. 3:11; 1. Sel. 4:11). Meshedilmiş  kişinin anne babasının, eşinin veya başka akrabalarının da aynı ümide sahip olduğunu düşünmemeliyiz. Meshedilme sürecinde kan bağı veya evlilik rol oynamaz (1. Sel. 2:12). Ayrıca karşımızdaki kişiyi incitebilecek sorular sormaktan kaçınmalıyız. Örneğin meshedilmiş bir biraderin eşine, cennet yeryüzünde kocası olmadan yaşayacağını bilmenin nasıl bir duygu olduğu hakkında sorular sormamalıyız. Sonuçta hepimiz Yehova’nın yeni dünyada ‘elini açıp her canlıyı arzusuna göre doyuracağına’ kesinlikle güvenebiliriz (Mezm. 145:16).

11. Bireylere hayranlık duymaktan kaçınırsak hangi tehlikeden korunuruz?

11 Meshedilmiş Hıristiyanlara uygun şekilde davrananlar sinsi bir tehlikeden korunurlar. Kutsal Yazılar ‘sahte kardeşlerin’ cemaate sızabileceğini söyler (Gal. 2:​4, 5; 1. Yuhn. 2:19). Bu sahtekârlar meshedildiklerini bile iddia edebilir. Ayrıca bazı meshedilmişler imandan sapabilir (Mat. 25:​10-12; 2. Pet. 2:​20, 21). Bireylere hayranlık duyma tuzağına düşmekten kaçınırsak böyle kişiler yüzünden hakikatten uzaklaşmayacağız. Ayrıca tanınmış veya uzun süredir Yehova’ya hizmet eden bir kardeş sadakatsizlik ederse imanımız sarsıcı bir darbe almayacak.

SAYININ ARTMASI BİZİ KAYGILANDIRMALI MI?

12, 13. Anma Yemeğinde ekmekten yiyen ve şaraptan içenlerin sayısı bizi neden kaygılandırmamalı?

12 Uzun yıllar boyunca Anma Yemeğinde sembollerden alanların sayısı azalmaktaydı. Ancak son yıllarda bu sayının arttığını görüyoruz. Bu artış bizi kaygılandırmalı mı? Hayır. Şimdi bu konuda akılda tutmamız gereken bazı kilit etkenlere bakalım.

13 “Yehova, Kendisine ait olanları tanır” (2. Tim. 2:19). Anma Yemeğinde sayım yapan kardeşler kimlerin gerçekten gökte yaşama ümidi olduğuna karar veremez. Sembollerden alanların sayısına, meshedildiğini düşünen ama aslında öyle olmayan kişiler de dahildir. Sembollerden almaya başlayan bazı kişiler bir süre sonra bunu bıraktılar. Başkaları da zihinsel ve duygusal rahatsızlıkları nedeniyle gökte Mesih’le birlikte hüküm süreceklerine inanıyor olabilir. Dolayısıyla  sembollerden alanların sayısı, meshedilmişlerden yeryüzünde kalanların sayısını doğru şekilde yansıtmaz.

14. Kutsal Kitap büyük sıkıntı başladığı sırada yeryüzünde olacak meshedilmişlerin sayısı hakkında ne söyler?

14 İsa meshedilmişleri göğe toplamak için geldiğinde yeryüzünün birçok yerinde meshedilmiş kişiler olacak. Kutsal Kitap o dönemden bahsederken İsa hakkında şunları der: “Meleklerini güçlü bir borazan sesiyle gönderecek ve onlar göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar, dünyanın dört bucağından O’nun seçtiklerini toplayacaklar” (Mat. 24:31). Kutsal Yazıların son günlerde yeryüzünde meshedilmişlerden sadece bir artakalanın olacağını söylediği doğrudur (Vah. 12:17). Ancak büyük sıkıntı başladığı sırada yeryüzünde kaç meshedilmiş olacağını belirtmez.

15, 16. Yehova’nın 144.000’leri seçmesiyle ilgili neyi kavramalıyız?

15 Yehova meshedilmişleri seçeceği zamana Kendisi karar verir (Rom. 8:​28-30). Yehova İsa’nın ölümünden ve diriltilmesinden sonra meshedilmişleri seçmeye başladı ve anlaşılan birinci yüzyılda Hıristiyan cemaatinin tamamı meshedilmişti. Birinci yüzyıldan son günlerin başına dek Mesih’i takip ettiğini iddia edenlerin çok büyük bir kısmı sahte Hıristiyandı; İsa onları ‘delicelere’ benzetti. Yine de Yehova o dönem boyunca bazı sadık kişileri meshetmeye devam etti, İsa onları da ‘buğdaya’ benzetti (Mat. 13:​24-30). Son günler sırasında Yehova 144.000’leri oluşturacak kişileri seçmeye devam ediyor. [2] Eğer Yehova bazılarını seçmek için bu dönemin sonuna kadar beklemeye karar verdiyse O’nun hikmetini kim sorgulayabilir? (İşa. 45:9; Dan. 4:35; Romalılar 9:​11, 16’yı okuyun). [3] Efendilerinin 11. saatte işe başlayanlara davranış tarzından ötürü söylenen hoşnutsuz işçiler gibi davranmamaya hepimiz dikkat etmeliyiz (Matta 20:​8-15’i okuyun).

16 Gökte yaşama ümidine sahip olan herkes “sadık ve sağgörülü hizmetkâr”ın bir kısmı değildir (Mat. 24:​45-47). Yehova ve İsa birinci yüzyılda olduğu gibi bugün de çok sayıda kişiyi az sayıda kişi aracılığıyla besliyor. Birinci yüzyılda Yunanca Kutsal Yazıları kaleme almak için az sayıda Hıristiyan kullanılmıştı. Benzer şekilde bugün de ruhi ‘yiyeceği vaktinde’ vermek üzere sadece az sayıda meshedilmiş Hıristiyan tayin edilmiştir.

17. Bu makaleden neler öğrendiniz?

17 Bu makaleden neler öğrendik? Yehova ruhi Yahudilere gökte yaşam, sembolik on adama yeryüzünde yaşam olmak üzere iki ayrı ödül vermeye karar vermiştir. Ancak gökte yaşama çağrısı alanlardan da, yeryüzünde yaşama ümidi olanlardan da sadakat konusunda aynı standarda uymalarını talep eder. İki grup da alçakgönüllülüğünü korumalıdır. İki grup da birlik içinde olmalıdır. İki grup da cemaatin barışına katkıda bulunmalıdır. Son günlerin sonuna yaklaştıkça, hepimiz Mesih’in önderliğinde tek sürü olarak hizmet etmeye kararlı olalım.

^ [1] (3. paragraf) Mezmur 87:​5, 6’ya göre İsa’yla birlikte gökte hüküm süren herkesin ismi gelecekte muhtemelen açıklanacak (Rom. 8:19).

^ [2] (15. paragraf) Elçiler 2:33 kutsal ruhun İsa aracılığıyla döküldüğünü gösterse de, meshedilmişleri seçen Yehova’dır.

^ [3] (15. paragraf) Daha fazla bilgi için 1 Mayıs 2007 tarihli Gözcü Kulesi, s. 30-31’deki “Okuyucuların Soruları” makalesine bakın.