İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İbadet Etmek İçin Neden Bir Araya Gelmeliyiz?

İbadet Etmek İçin Neden Bir Araya Gelmeliyiz?

‘Onlar kendilerini elçilerin öğretimini dinlemeye verdiler; birlikte dua ediyorlardı’ (ELÇİ. 2:42).

İLAHİLER: 20, 119

1-3. (a) İsa’nın takipçileri ibadetlere katılmayı çok istediklerini nasıl gösteriyor? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Bu makalede neyi göreceğiz?

ANNESİ tutuklanıp Sovyet çalışma kampına gönderildiğinde Corinna henüz 17 yaşındaydı. Daha sonra o da evinden binlerce kilometre uzağa, Sibirya’ya sürgün edildi. Orada köle gibi çalıştırıldı, bazen aşırı soğuk havada ince kıyafetlerle dışarıda çalışmaya zorlandı. Ancak Corinna ve başka bir hemşire bu acımasız koşullarda bile bir ibadete katılmaya kararlıydılar.

2 Şöyle anlatıyor: “Akşam çalıştığımız yerden ayrıldık ve 25 kilometre uzaktaki tren istasyonuna yürüdük. Tren sabah ikide kalktı, altı saat yol aldıktan sonra trenden indik ve 10 kilometre daha yürüyerek ibadet yerine gittik.” Peki böyle bir yolculuk yapmaya değer miydi? Şöyle diyor: “İbadette Gözcü Kulesi’ni inceledik ve ilahiler söyledik. Bu bizim için çok teşvik ediciydi ve imanımızı çok güçlendirdi.” Onlar işe ancak üç gün sonra geri dönebilmelerine rağmen çalıştıkları çiftliğin yöneticisi Corinna’nın ve diğer hemşirenin yokluğunu fark etmemişti.

3 Yehova’nın toplumu ibadet etmek için bir araya gelmeye her zaman çok değer vermiştir. Hıristiyan cemaati kurulduktan  hemen sonra İsa’nın takipçileri ‘kendilerini elçilerin öğretimini dinlemeye verdiler; birlikte dua ediyorlardı’ (Elçi. 2:42). Siz de muhtemelen onlar gibi ibadetlere düzenli katılmak için istek duyuyorsunuz. Ancak İsa’nın bütün takipçileri bu konuda zorluklar yaşıyor. İş, yoğun bir program ya da günlük faaliyetlerin getirdiği yorgunluk ibadetlere katılmayı zorlaştırabilir. Bu zorlukların üstesinden gelme ve ibadetlere düzenli katılma çabamızda hangi şey bize yardım edebilir? [1] Kutsal Kitabı birlikte incelediğimiz kişilerin ve başkalarının ibadetlere katılmanın önemini görmelerine nasıl yardım edebiliriz? Bu makalede ibadetlerde bir araya gelmemizin sekiz nedenini ele alacağız. Bu nedenleri üç grupta toplayabiliriz: İbadetlere katılmak sizi nasıl etkiler? Başkalarını nasıl etkiler? Yehova’yı nasıl etkiler? [2]

SİZİ NASIL ETKİLER?

4. İbadetler Yehova’yı tanımamıza nasıl yardım eder?

4 İbadetler bizi eğitir. Her ibadet Tanrımız Yehova hakkında bilgi almamıza yardım eder. Örneğin yakın zaman önce çoğu cemaat yaklaşık iki yıl boyunca Cemaat Kutsal Kitap İncelemesinde Yehova’ya Yaklaşın kitabını ele aldı. Tanrı’nın niteliklerini incelememiz ve kardeşlerimizin içten cevapları sayesinde gökteki Babamıza sevgimiz artmadı mı? Ayrıca konuşmalar, gösteriler ve Kutsal Kitap okumalarına dikkatimizi vererek Tanrı’nın Sözü hakkındaki bilgimizi de artırıyoruz (Neh. 8:8). Her hafta Kutsal Kitap okumasından önemli noktalara hazırlanırken ve ibadette bu kısmı dinlerken keşfettiğiniz ruhi hazineleri düşünün!

5. İbadetler Kutsal Kitaptan öğrendiklerinizi uygulamanıza ve hizmette gelişmenize nasıl yardım etti?

5 İbadetler Kutsal Kitap ilkelerini hayatımızın her alanında nasıl uygulayabileceğimizi öğretir (1. Sel. 4:9, 10). Örneğin Gözcü Kulesi İncelemesi Tanrı’nın toplumunun ihtiyacına göre hazırlanır. Bir Gözcü Kulesi İncelemesi sayesinde hedeflerinizi yeniden gözden geçirdiğiniz, bir kardeşinizi affettiğiniz ya da dualarınızın kalitesini artırdığınız oldu mu? Hafta içi yapılan ibadet ise bizi hizmet alanında eğitir. Bu ibadette iyi haberi nasıl duyurabileceğimizi, Kutsal Kitap ilkelerini etkili bir şekilde nasıl öğretebileceğimizi öğreniriz (Mat. 28:19, 20).

6. İbadetler bize nasıl cesaret veriyor ve güçlü kalmamıza yardım ediyor?

6 İbadetler bize cesaret verir. Bu ortam bizi zihnen, ruhen ve duygusal olarak zayıflatabilir. İbadetlerimiz ise bizi Yehova’ya hizmet etmeye teşvik eder ve yüreklendirir (Elçiler 15:30-32’yi okuyun). Birçok ibadette Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözlerinin nasıl yerine geldiğini inceliyoruz. Bunun sonucunda Yehova’nın gelecekle ilgili vaatlerinin de aynı şekilde yerine geleceğine olan güvenimiz güçleniyor. Tabii ki bizi teşvik eden kişiler sadece kürsüden konuşan kardeşlerimiz değil. Cevaplar veren ve içtenlikle ilahiler söyleyen iman kardeşlerimiz de bizi güçlendiriyor (1. Kor. 14:26). Ayrıca ibadetlerden önce ve sonra kardeşlerimizle sohbet ettiğimizde kendimizi cemaate ait hissediyoruz ve gerçekten ferahlıyoruz (1. Kor. 16:17, 18).

7. İbadetlere katılmak neden çok önemli?

7 İbadetler aracılığıyla kutsal ruhtan yararlanırız. İsa Mesih göğe gittikten sonra şunları söylemişti: “Ruhun cemaatlere ne dediğini, kulağı olan dinlesin” (Vah. 2:7). Evet, İsa kutsal ruh aracılığıyla Hıristiyan cemaatini yönlendirir. Ayartıcı durumlara karşı koymak, hizmet için cesaret bulmak ve bu işte yeterli hale gelmek, ayrıca  hikmetli kararlar vermek için kutsal ruha ihtiyacımız var. O halde kutsal ruhu almak için, ibadetler de dahil her düzenlemeden yararlanmamız gerekmez mi?

BAŞKALARINI NASIL ETKİLER?

8. Kardeşlerimizin bizi ibadette görmeleri, bizi cevap verirken ve ilahi söylerken duymaları onlara nasıl yardım eder? (“İbadetten Sonra Kendini Hep Daha İyi Hissediyor” çerçevesine de bakın.)

8 İbadetler kardeşlerimizi sevdiğimizi gösterme fırsatı sağlar. Cemaatinizde bazı kardeşlerinizin ne tür zorluklara dayanmak zorunda olduklarını düşünün. Elçi Pavlus’un “Birbirimize dikkat edelim” sözleri gerçekten çok yerinde. Pavlus devamında ‘toplantılarımızı ihmal etmeyerek’ kardeşlere dikkat edebileceğimizi açıkladı (İbr. 10:24, 25). İbadetlere giderek iman kardeşlerinizin sizin için zamanınızı, dikkatinizi ve ilginizi verecek kadar değerli olduğunu gösterirsiniz. Ayrıca içtenlikle verdiğiniz cevaplar ve söylediğiniz ilahiler de onları teşvik eder (Kol. 3:16).

9, 10. (a) İsa’nın Yuhanna 10:16’daki sözleri kardeşlerle bir araya gelmemizin önemini anlamamıza nasıl yardım eder? Açıklayın. (b) İbadetlere düzenli katıldığımızda ailesi tarafından reddedilen bir kardeşimize nasıl yardım etmiş oluruz?

9 İbadetler iman kardeşlerimizle aramızda birlik olmasını sağlar (Yuhanna 10:16’yı okuyun). İsa kendisini çobana, takipçilerini de koyun sürüsüne benzetti. İki koyun bir dağın yamacında, iki koyun bir vadide, diğer koyun da başka yerde otluyorsa bu beş koyuna sürü der miydiniz? Genellikle koyun sürüsü çobanının gözetimi altında, bir arada kalır. Benzer şekilde biz de kendimizi bilinçli olarak kardeşlerimizden ayrı tutarsak çobanımızı izleyemeyiz. ‘Tek çobanın’ gözetimi altındaki ‘tek sürünün’ bir parçası olmak için ibadetlerde kardeşlerimizle bir araya gelmemiz gerekir.

10 İbadetlere katıldığımızda kardeşler olarak aramızdaki birliğe katkıda bulunmuş oluruz (Mezm. 133:1). Bazı iman kardeşlerimiz kendi anne babası ve kardeşleri tarafından reddedilmiştir. Fakat İsa onlara kendilerine sevgi ve ilgi gösteren ruhi bir aile vereceğine söz verdi (Mar. 10:29, 30). İbadetlere düzenli katılarak bu değerli kardeşleriniz için bir baba, bir anne ya da bir kardeş olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu bizde ibadetlere katılmak için her şeyi yapma isteği uyandırmıyor mu?

YEHOVA’YI NASIL ETKİLER?

11. İbadetlere katılmak Yehova’ya hakkı olanı vermemize nasıl yardım eder?

11 İbadetlere katıldığımızda Yehova’ya hakkı olanı vermiş oluruz. Yaratıcımız olarak  övgü, ihtişam, şükran ve yücelik O’nun hakkıdır (Vahiy 7:12’yi okuyun). İbadetlerde dua ettiğimizde, ilahi söylediğimizde ve Yehova hakkında konuştuğumuzda O’na hak ettiği tapınmayı sunmuş oluruz. Bizim için çok fazla şey yapmış olan Tanrımızı yüceltme ayrıcalığına gerçekten değer veriyoruz.

12. İbadetlere katılma emrine itaat ettiğimizde Yehova ne hisseder?

12 Ayrıca bizden itaat beklemek de Yehova’nın hakkıdır. Yehova özellikle bu ortamın sonunda yaşarken bizden toplantılarımızı ihmal etmememizi istiyor. Bu emre istekle itaat ettiğimizde O mutlu olur (1. Yuhn. 3:22). Her ibadete katılmak için gösterdiğimiz çabanın farkındadır ve buna değer verir (İbr. 6:10).

13, 14. İbadetlerde Yehova’ya ve Oğluna nasıl yaklaşıyoruz?

13 İbadetlere katıldığımızda Yehova, Kendisine ve Oğluna yaklaşmak istediğimizi görür. Yüce Eğitmenimiz ibadetlerde Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla bizi yönlendirir (İşa. 30:20, 21). Yehova’nın Şahidi olmayan kişiler bile ibadetlerimize katıldığında şu sonuca varabiliyor: “Tanrı gerçekten sizinle” (1. Kor. 14:23-25). Yehova kutsal ruhuyla ibadetlerimizi destekler, Kutsal Kitaba dayalı eğitim programı doğrudan O’nun gözetimi altındadır. Dolayısıyla ibadetlerde Yehova’nın sesini duyarız, O’nun sevgi ve ilgisini hissederiz. Böylece O’na yaklaşırız.

14 İsa şöyle demişti: “İki ya da üç kişi benim adımla her nerede bir araya gelirse, ben orada onların arasında olurum” (Mat. 18:20). İsa’nın bu sözleri ilke olarak ibadetlerimiz için de geçerlidir. Cemaatin başı olarak Mesih, Tanrı’nın toplumunun cemaatlerine gözetmenlik eder (Vah. 1:20–2:1). Düşünün. Yehova ve İsa bizi güçlendirmek için ibadetlerde aktif bir rol oynuyor. Yehova Kendisine ve Oğluna yaklaşmak için harcadığımız çabayı gördüğünde sizce ne hissediyor?

15. İbadetlere katılmamız Tanrı’ya itaat etmek istediğimizi nasıl gösterir?

15 İbadetlere katılmamız Tanrı’nın egemenliğini desteklediğimizi gösterir. Yehova ibadetlere katılmamızı emretse de bizi buna uymaya zorlamaz (İşa. 43:23). Dolayısıyla Yehova’yı ne kadar derinden sevdiğimizi ve O’nun yönetimini kararlılıkla nasıl desteklediğimizi göstermek bize bağlıdır (Rom. 6:17). Örneğin şöyle durumlarda ne yapacaksınız? İbadetlere düzenli gitmenize engel olacak kadar yoğun çalışmanızı isteyen işvereninizden baskı gördüğünüzde. İbadetlere giderseniz sizi para, hapis cezası ya da daha kötü şeylerle tehdit eden yönetimin baskısıyla karşı karşıya kaldığınızda. Ya da ibadete gitmek yerine bir eğlenceye katılmak size daha çekici geldiğinde. Durum ne olursa olsun bir seçim yapmalısınız: Kime hizmet edeceksiniz? (Elçi. 5:29). Yehova’nın egemenliğini desteklemeyi seçersek O’nun yüreğini sevindirmiş olacağız (Özd. 27:11).

KARDEŞLERLE BİRLİKTE İBADET ETMEYE DEVAM EDİN

16, 17. (a) Birinci yüzyılda İsa’nın takipçileri için ibadetlere katılmanın çok önemli olduğunu nereden biliyoruz? (b) George Gangas birader ibadetlerle ilgili ne hissetti?

16 İsa’nın ilk takipçileri MS 33 Pentekost’unda yaşadıkları etkileyici mucizeden sonra ibadet etmek için düzenli olarak toplanmaya devam ettiler. ‘Onlar kendilerini elçilerin öğretimini dinlemeye verdiler; birlikte dua ediyorlardı’ (Elçi. 2:42). ‘Kendilerini verdiler’ olarak tercüme edilen Yunanca sözcük, yoğun bir çaba göstererek, zorluklara dayanarak belirli bir davranışı sürdürmek  anlamına gelir. Roma yönetimi altında, Yahudi din adamlarının baskısıyla karşılaşan bu Hıristiyanlar için ibadetlere katılmak kolay değildi. Ama yine de buna kararlılıkla devam ettiler.

17 Yehova’nın hizmetçileri bugün de ibadetlere derin bir takdir duyar. Yönetim Kurulunda 22 yıldan fazla hizmet etmiş George Gangas şöyle dedi: “Benim için, kardeşlerle bir araya gelmek hayattaki en büyük zevklerden biri, ayrıca da bir teşvik kaynağıdır. Mümkün olduğu ölçüde, İbadet Salonuna ilk gelenlerden ve oradan en son ayrılanlardan olmayı seviyorum. Tanrı’ya hizmet edenlerle konuşurken içim sevinçle doluyor. Onların arasında olduğumda kendimi evimde ailemleymişim gibi hissediyorum.” Ve şunları ekledi: “Pusula nasıl her zaman kuzeyi gösterirse en derin düşüncelerim ve arzularım da beni her zaman ibadetlere katılmaya yönlendirir.”

18. İbadetlerle ilgili siz ne hissediyorsunuz? Ne yapmaya kararlısınız?

18 Yehova’ya ibadet etmek için bir araya gelmekle ilgili siz de böyle hissediyor musunuz? O zaman zor olduğunda bile ibadetlere düzenli katılmak için elinizden geleni yapmaya kararlı olun. Bu şekilde Kral Davut’un şu duygularını paylaştığınızı siz de gösterebilirsiniz: “Oturduğun evi severim Yehova” (Mezm. 26:8).

^ [1] (3. paragraf) Bazı iman kardeşlerimiz ciddi hastalıklar gibi ellerinde olmayan nedenlerle ibadetlere düzenli katılamıyor. Yine de Yehova’nın, koşullarını anladığından ve tüm yürekle sundukları tapınmaya çok değer verdiğinden emin olabilirler. İhtiyarlar hasta ve yaşlı olan bu kardeşlerin ruhi programlardan yararlanmasına yardım edebilir. Belki onlar için telefon bağlantısı kurabilirler ya da ibadetleri kaydedebilirler.

^ [2] (3. paragraf) “İbadetlere Katılmak İçin Nedenler” çerçevesine bakın.