İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Mabet bekçileri kimlerdi? Görevleri neydi?

Levioğullarından kâhin olarak hizmet etmeyen kişilerin başka görevleri vardı. Örneğin bazıları bir nevi polis görevi yapardı. Başlarında mabet bekçilerinin komutanı olurdu. Yahudi yazar Philon bu bekçilerin görevlerini şöyle tarif ediyor: “[Levioğullarından] bazıları mabet alanının girişlerinde kapı görevlisi olarak hizmet eder, bazılarıysa [mabet alanındaki] kutsal mekânın önünde durur ve yetkisi olmayan kişilerin bilerek ya da bilmeyerek kutsal mekâna girmesine engel olurlardı. Bazıları da mabet alanının etrafında gece ve gündüz devriye gezer, nöbetleşe görev yapardı.”

Bu görevliler Sanhedrin’in emri altındaydı. Roma yönetiminin silah taşımasına izin verdiği tek Yahudi grup onlardı.

İsa kendisini tutuklamaya gelen görevlilere “Her gün mabette oturup Tanrı’nın sözünü öğretiyordum, beni tutuklamadınız” dedi (Mat. 26:55). Bilgin Joachim Jeremias’a göre, “Bu görevliler mabet bekçilerinden olmasalardı İsa böyle demezdi.” Aynı bilgin, daha önceki bir olayda İsa’yı tutuklamak için gönderilen görevlilerin de mabet bekçileri olduğunu düşünüyor (Yuhn. 7:32, 45, 46). Daha sonra Sanhedrin, mabet bekçilerinin komutanını ve emrindeki görevlileri İsa’nın öğrencilerini getirmeleri için gönderdi. Elçi Pavlus’u yakalayıp mabedin dışına sürükleyenler de muhtemelen mabet bekçileriydi (Elçi. 4:1-3; 5:17-27; 21:27-30).