İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 11. İNCELEME MAKALESİ

Yehova’nın Sesini Dinleyin

Yehova’nın Sesini Dinleyin

“Bu Benim sevgili oğlumdur . . . . onu dinleyin” (MAT. 17:5).

İLAHİ 89 Dinleyip Tut, Mutlu Ol

GİRİŞ *

1-2. (a) Yehova insanlarla nasıl iletişim kurar? (b) Bu makalede neler inceleyeceğiz?

YEHOVA insanlarla iletişim kurmayı sever. Geçmişte düşüncelerini iletmek için peygamberleri, melekleri ve oğlu İsa Mesih’i kullandı (Amos 3:7; Gal. 3:19; Vah. 1:1). Yehova bugün bizimle Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla iletişim kuruyor. Bize Kutsal Kitabı O’nun düşünüş ve davranış tarzını anlayabilelim diye verdi.

2 İsa yeryüzündeyken Yehova üç olayda gökten konuştu. Şimdi Yehova’nın neler dediğini, bu sözlerden ne öğrenebileceğimizi ve nasıl yarar görebileceğimizi inceleyelim.

“SEN BENİM SEVGİLİ OĞLUMSUN”

3. Markos 1:9-11’de okuduğumuz gibi, İsa vaftiz edildiğinde Yehova neler söyledi? Bu sözler hangi önemli gerçekleri kanıtladı?

3 Yehova’nın gökten konuştuğu ilk olay Markos 1:9-11’de kayıtlıdır (Okuyun). Yehova şöyle dedi: “Sen Benim sevgili oğlumsun, senden memnunum.” Babasının ona duyduğu sevgiyi ve güveni böyle dile getirmesi İsa’yı çok etkilemiş olmalı. Yehova’nın sözleri İsa hakkında şu üç önemli gerçeği kanıtladı: İlk olarak İsa Yehova’nın oğludur. İkincisi Yehova Oğlunu sever. Üçüncüsü Yehova Oğlundan memnundur. Bu üç gerçeği tek tek ele alalım.

4. İsa vaftiz olunca Yehova’yla arasında ne açıdan yeni bir ilişki başladı?

4 “Sen Benim sevgili oğlumsun.” İsa gökteyken Tanrı’nın yarattığı ruhi varlıklardan biriydi, dolayısıyla Tanrı’nın oğluydu. Ancak vaftizi sırasında kutsal ruhla  meshedildi. Yehova kutsal ruhunu dökerek ve bu sözleri söyleyerek sevgili oğlu İsa’yla arasında yeni bir ilişkinin başladığını gösterdi. Evet, İsa artık Tanrı’nın meshedilmiş oğlu olarak, O’nun atadığı kral ve başkâhin olmak üzere göğe dönme ümidine sahipti (Luka 1:31-33; İbr. 1:8, 9; 2:17). Dolayısıyla İsa’nın vaftizi sırasında Babasının ‘Sen Benim oğlumsun’ demesinin nedenini anlayabiliriz (Luka 3:22).

Övgü ve teşvik gelişmemize yardım eder (5. paragrafa bakın) *

5. Sevgimizi ve takdirimizi dile getirmek konusunda Yehova’yı nasıl örnek alabiliriz?

5 “Sen Benim sevgili oğlumsun.” Yehova’nın sevgisini ve takdirini dile getirmesi, bize başkalarını cesaretlendirmek için her fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatır (Yuhn. 5:20). Önem verdiğimiz birinin bize sevgi göstermesi ve yaptığımız iyi bir şey için bizi övmesi, gelişmemize yardım eder. Benzer şekilde, cemaatteki kardeşlerimizin ve aile fertlerimizin de bizim sevgimize ve teşvikimize ihtiyacı var. Başkalarını övdüğümüzde imanlarını güçlendiririz ve Yehova’ya sadakatle hizmet etmelerine yardım ederiz. Özellikle anne babaların çocuklarını cesaretlendirmesi çok önemlidir. Çocuklarını içtenlikle över ve sevgilerini gösterirlerse onların gelişip güçlenmesine yardım ederler.

6. İsa Mesih’e neden güvenebiliriz?

6 “Senden memnunum.” Bu sözler şunu gösteriyor: Yehova Oğlunun O’nun isteğini sadakatle yerine getireceğinden emindi. Yehova İsa’ya böyle bir güven duyuyorsa, biz de onun Tanrı’nın tüm vaatlerini sadakatle gerçekleştireceğine güvenebiliriz (2. Kor. 1:20). İsa’nın sadakati üzerinde düşünmek  onun adımlarını izleme kararlılığımızı güçlendirir. Yehova İsa’ya güvendiği gibi kullarına da güveniyor. Onların bir grup olarak Oğlunu örnek almaya devam edeceğinden emin (1. Pet. 2:21).

“ONU DİNLEYİN”

7. Matta 17:1-5’e göre, Yehova hangi olayda gökten konuştu ve ne söyledi?

7 Matta 17:1-5’i okuyun. Yehova gökten ikinci kez İsa’nın ‘görünümü değiştiğinde’ konuştu. İsa Petrus, Yakup ve Yuhanna’yı yanına alıp yüksek bir dağa çıkmıştı. Bu üç elçi orada olağanüstü bir görüntüye tanık oldu. İsa’nın yüzü parladı ve giysileri ışıl ışıl oldu. Sonra Musa’yı ve İlya’yı temsil eden iki kişi, İsa’yla onun kısa süre sonra gerçekleşecek ölümü ve diriltilmesi hakkında konuşmaya başladı. Elçileri “uyku basmıştı”, fakat uykuları tamamen açılınca bu hayranlık uyandıran görüntüyü gördüler (Luka 9:29-32). Sonra üzerlerini parlak bir bulut kapladı ve buluttan gelen bir ses duydular. Bu Tanrı’nın sesiydi! Yehova İsa’nın vaftizinde olduğu gibi bu olayda da “Bu Benim sevgili oğlumdur; ondan memnunum” diyerek Oğlunu onayladığını ve sevdiğini gösterdi. Fakat bu sefer sözlerine şunu ekledi: “Onu dinleyin.”

8. Görünüm değişiminin İsa ve elçileri üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

8 Bu görüntü İsa’nın ileride Tanrı’nın Krallığının Kralı olarak sahip olacağı ihtişam ve güç hakkında bir fikir verdi. Görünüm değişimi İsa’yı çekeceği sıkıntılara ve ölüme dayanması için cesaretlendirmiş ve güçlendirmiş olmalı. Bu olay, elçilerin imanını da güçlendirdi. Onları hem yaşayacakları iman sınavlarına hem de yıllar boyunca sürdürecekleri zorlu işe hazırladı. Elçi Petrus’un yaklaşık 30 yıl sonra görünüm değişiminden bahsetmesi, bu görüntünün zihninde hâlâ capcanlı olduğunu gösteriyordu (2. Pet. 1:16-18).

9. İsa öğrencilerine hangi yararlı öğütleri verdi?

9 “Onu dinleyin.” Yehova bu sözlerle Oğluna kulak vermemizi ve ona itaat etmemizi istediğini açıkça gösterdi. Peki İsa yeryüzündeyken neler söyledi? Dinlemeye değer pek çok şey! Örneğin takipçilerine iyi haberi nasıl duyuracaklarını sevgiyle öğretti ve uyanık kalmaları gerektiğini tekrar tekrar hatırlattı (Mat. 24:42; 28:19, 20). Onları Tanrı’nın isteğini yapmak için var güçleriyle uğraşmaya ve asla pes etmemeye teşvik etti (Luka 13:24). Ayrıca birbirlerini sevmelerini, birlik içinde kalmalarını ve emirlerine itaat etmelerini tembihledi (Yuhn. 15:10, 12, 13). İsa öğrencilerine gerçekten de çok yararlı öğütler verdi. Onun öğütleri bugün de aynı ölçüde önemlidir.

10-11. İsa’yı dinlediğimizi nasıl gösterebiliriz?

10 İsa “Hakikatin tarafında yer alan herkes benim sesime kulak verir” dedi (Yuhn. 18:37). ‘Birbirimize katlanmaya ve birbirimizi gönülden bağışlamaya devam ettiğimizde’ onun sesine kulak verdiğimizi göstermiş oluruz (Kol. 3:13; Luka 17:3, 4). İsa’yı dinlediğimizi göstermenin başka bir yolu da iyi haberi “elverişli dönemde olsun, sıkıntılı dönemde olsun” gayretle duyurmaktır (2. Tim. 4:2).

11 İsa “Koyunlarım benim sesimi dinler” dedi (Yuhn. 10:27). İsa’nın takipçileri onu dinlediklerini sadece sözlerine kulak vererek değil, bunları uygulayarak da gösterirler. “Hayatın kaygıları” dikkatlerini  dağıtmaz (Luka 21:34). Çok zor koşullarda bile İsa’nın emirlerine uymak hayatlarındaki en önemli şeydir. Birçok kardeşimiz muhalefet edenlerin saldırıları, aşırı yoksulluk ve doğal afetler gibi ağır sınavlarla karşılaşıyor. Onlar ne kadar sıkıntı çekerlerse çeksinler Yehova’ya sadık kalıyorlar. İsa onlara şu güvenceyi veriyor: “Beni seven kişi, emirlerimi bilen ve onlara uyandır. Beni seveni Babam da sevecektir” (Yuhn. 14:21).

Hizmetimiz İsa’nın sesini dinlemeye devam etmemize yardım eder (12. paragrafa bakın) *

12. İsa’yı dinlediğimizi göstermenin başka bir yolu nedir?

12 İsa’yı dinlediğimizi göstermenin başka bir yolu daha var: Bize önderlik etmesi için atadığı kişilerle işbirliği yapmak (İbr. 13:7, 17). Tanrı’nın teşkilatı son yıllarda birçok değişiklik yaptı. Örneğin hizmette artık yeni araçlar ve yeni yöntemler kullanıyoruz; hafta içi ibadetimizin formatı değişti; ayrıca İbadet Salonlarımızın inşası, onarımı ve bakımıyla ilgili yöntemlerde yenilikler oldu. Tanrı’nın teşkilatının, sevgiden dolayı ve yarar görmemiz için sağladığı rehberliği çok takdir ediyoruz. Teşkilatın tam zamanında verdiği talimatlara uymak üzere gösterdiğimiz çabaları Yehova mutlaka destekleyecektir.

13. İsa’yı dinlemekten hangi yararları görürüz?

13 İsa’nın öğrettiği her şeyi dinlediğimizde bundan büyük yarar görürüz. İsa öğrettiği şeylerin öğrencilerini ferahlatacağını söyledi. Şöyle dedi: “Böylece rahata kavuşursunuz. Evet, boyunduruğum rahat taşınır ve yüküm hafiftir” (Mat. 11:28-30). Tanrı’nın Sözü, ki buna İsa’nın hayatını ve hizmetini anlatan dört İncil kaydı da dahildir, bizi ferahlatır, ruhen canlandırır ve hikmetli kılar (Mezm. 19:7; 23:3). İsa “Tanrı’nın sözünü dinleyip tutanlara ne mutlu!” dedi (Luka 11:28).

‘ADIMI YÜCELTECEĞİM’

14-15. (a) Yuhanna 12:27, 28’de anlatıldığı gibi, Yehova’nın gökten konuştuğu üçüncü olay neydi? (b) Yehova’nın sözleri İsa’yı neden rahatlatmış ve güçlendirmiş olmalı?

14 Yuhanna 12:27, 28’i okuyun. Yuhanna İncili’nde Yehova’nın gökten konuştuğu üçüncü olay kayıtlıdır. İsa ölümünden birkaç gün önce son kez Fısıh Bayramını kutlamak için Yeruşalim’deydi. “İçim sıkılıyor” dedi ve sonra şöyle  dua etti: “Baba, adını yücelt.” Bunun üzerine Babası gökten “Adımı yücelttim, yine yücelteceğim!” dedi.

15 İsa’nın içi sıkılıyordu, çünkü omuzlarında ağır bir sorumluluk vardı: Yehova’ya sadık kalmalıydı. Acımasızca kırbaçlanacağını ve zalimce öldürüleceğini biliyordu (Mat. 26:38). Fakat İsa için en önemli şey Babasının ismini yüceltmekti. O Tanrı’ya küfretmekle suçlandı, dolayısıyla ölümünün Tanrı’nın ismine leke getirmesinden endişeleniyordu. Babasının sözleri İsa’yı çok rahatlatmış olmalı. Yehova’nın isminin yüceltileceğinden emin olabilirdi. Duyduğu sözler şüphesiz onu çok teselli etti ve yaşayacağı sıkıntılara dayanma gücü verdi. Bu olayda Tanrı’nın söylediklerini muhtemelen sadece İsa anladı. Fakat Yehova hepimiz için bu sözleri kaydettirdi (Yuhn. 12:29, 30).

Yehova ismini yüceltecek ve toplumunu kurtaracak (16. paragrafa bakın) *

16. Tanrı’nın ismine leke gelmesinden neden endişelenebiliriz?

16 Yehova’nın ismine leke gelmesi, İsa gibi bizi de endişelendirebilir. Belki onun gibi haksızlığa maruz kaldık. Ya da muhalefet edenlerin hakkımızda yaydığı yalanlar yüzünden üzülüyoruz. Yalan haberlerin Yehova’nın ismine ve teşkilatına leke getirmesi bizi kaygılandırabilir. Böyle zamanlarda Yehova’nın “Adımı yücelttim, yine yücelteceğim” sözleri  bizi çok rahatlatır. Aşırı endişelenmemize gerek yok. Şundan emin olabiliriz ki ‘Tanrı’nın, her düşünüşün çok üstünde olan barışı, Mesih İsa aracılığıyla yüreğimizi ve zihnimizi koruyacaktır’ (Filip. 4:6, 7). Yehova mutlaka ismini yüceltecek. Vefalı kullarının Şeytan ve bu dünya yüzünden gördüğü tüm zararı Krallığı aracılığıyla telafi edecek (Mezm. 94:22, 23; İşa. 65:17).

BUGÜN YEHOVA’NIN SESİNİ DİNLEMENİN YARARLARI

17. İşaya 30:21’le uyumlu olarak Yehova bugün bizimle nasıl konuşuyor?

17 Yehova bugün hâlâ bizimle konuşuyor (İşaya 30:21’i okuyun). Tabii O’nun sesini gökten duymuyoruz. Yehova Sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla bize yol gösteriyor. Ayrıca ruhuyla yönlendirdiği ‘sadık kâhyayı’ kullanarak kullarına sürekli ruhi gıda sağlıyor (Luka 12:42). İmanımızı güçlü tutmamıza yardım eden pek çok basılı ve online yayına, video ve ses kaydına sahibiz.

18. Yehova’nın sözleri size nasıl cesaret veriyor ve imanınızı güçlendiriyor?

18 Yehova’nın, Oğlu yeryüzündeyken söylediği sözler her zaman aklımızda olsun. Tanrı’nın Kutsal Kitapta kayıtlı sözleri bize şu konuda güvence veriyor: Her şey Yehova’nın kontrolündedir, ayrıca Şeytan ve kötü dünyası bize nasıl bir zarar verirse versin Yehova bunu telafi edecektir. Yehova’nın sesini dikkatle dinlemeye kararlı olalım. Bunu yaparsak şimdi ve ileride karşılaşabileceğimiz her tür sorunla başa çıkabileceğiz. Kutsal Kitabın bize hatırlattığı gibi, ‘Tanrı’nın isteğini yaparsak O’nun vaatlerine erişebileceğiz’ (İbr. 10:36).

İLAHİ 4 “Yehova Çobanımdır”

^ p. 5 İsa yeryüzündeyken Yehova üç defa gökten konuştu. Bunlardan birinde, Mesih’in öğrencilerine Oğlunu dinlemelerini söyledi. Yehova bugün bizimle, İsa’nın öğretilerini de içeren yazılı Sözü ve teşkilatı aracılığıyla konuşuyor. Bu makalede Yehova’yı ve İsa’yı dinlemekten nasıl yarar görebileceğimizi ele alacağız.

^ p. 52 RESİMLER: Bir hizmet görevlisi İbadet Salonunun temizliğiyle ilgileniyor ve yayın masasında çalışıyor. Bir ihtiyar bunu fark ediyor ve onu içtenlikle övüyor.

^ p. 54 RESİM: Sierra Leone’de bir çift bir balıkçıya ibadet davetiyesi veriyor.

^ p. 56 RESİM: Faaliyetimizin kısıtlı olduğu bir ülkede Şahitler bir kardeşin evinde ibadet yapıyor. Dikkat çekmemek için günlük giysiler giymişler.