İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Düşüncelerini Benimsiyor musunuz?

Yehova’nın Düşüncelerini Benimsiyor musunuz?

“Zihninizi yenileyerek tamamen değişin” (ROM. 12:2).

İLAHİLER: 56, 123

1, 2. Ruhen geliştikçe ne yapmayı öğreniriz? Örnek verin.

KÜÇÜK bir çocuğa hediye verildiğini düşünün. Anne babası çocuğa teşekkür etmesini söyler. Çocuk buna itaat eder, ama sadece anne babası söylediği için. Fakat büyüdükçe anne babasının düşünce tarzını anlar ve başkalarından gördüğü iyilikleri takdir etmeye başlar. Artık kendiliğinden teşekkür eder. Çünkü minnettarlık düşünce tarzının bir parçası olmuştur.

2 Benzer şekilde, hakikati öğrenmeye başladığımızda Yehova’nın verdiği başlıca emirlere itaat etmenin önemini anladık. Fakat ruhen geliştikçe Yehova’nın düşünüşü hakkında daha çok şey öğreniriz. Yani hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri, ayrıca meselelere bakış açısını daha iyi kavrarız. Yehova’nın düşünüşünün kararlarımızı ve davranışlarımızı etkilemesine izin verdiğimizde de O’nun düşüncelerini benimsemiş oluruz.

3. Yehova’nın düşüncelerini benimsemek neden zor olabilir?

3 Yehova gibi düşünmeyi öğrenmek zevkli olsa da, kusurlu yapımızdan dolayı bu bazen bize zor gelebilir. Örneğin ahlaksal temizlik, maddiyatçılık, duyuru işi, kanın yanlış amaçla kullanımı ve başka konularda Yehova’nın ne düşündüğünü biliyoruz. Fakat neden böyle düşündüğünü  anlamak bize zor gelebilir. O halde Tanrı’nın düşüncelerini benimsemek konusunda nasıl gelişebiliriz? Bunu yapmak şimdiki ve gelecekteki davranışlarımızı nasıl etkilemeli?

TANRI’NIN DÜŞÜNCELERİNİ NASIL BENİMSEYEBİLİRİZ?

4. ‘Zihnimizi yenilemek’ ne anlama gelir?

4 Romalılar 12:2’yi okuyun. Pavlus bu ayette Yehova gibi düşünmeyi öğrenmenin neler içerdiğini açıklar. Önceki makalede, ‘bu ortamın kalıbına girmemek’ için dünyaya özgü düşünceleri ve tutumları reddetmemiz gerektiğini gördük. Fakat Pavlus ‘zihnimizi yenilememiz’ gerektiğinden de bahseder. Bunun için Kutsal Kitabı incelemeliyiz. Bunu yaparken amacımız Tanrı’nın düşüncelerini kavramak, bunlar üzerinde derin düşünmek ve düşüncelerimizi Yehova’nın düşünceleriyle uyumlu hale getirmek olmalı.

5. İnceleme yapmak ile yüzeysel bir okuma arasındaki farkı açıklayın.

5 İnceleme yapmak yüzeysel bir okumadan ve sadece inceleme sorularının cevaplarını çizmekten çok daha fazlasıdır. İnceleme yaparken, okuduğumuz kısmın bize Yehova, O’nun davranış tarzı ve düşünüşü hakkında ne öğrettiği üzerinde düşünürüz. Tanrı’nın bazı şeyleri yapmamızı neden istediğini ve belli şeyleri neden yasakladığını anlamaya çalışırız. Ayrıca yaşam tarzımızda ve düşünüşümüzde ne gibi değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünürüz. Elbette her inceleme yaptığımızda bu noktaların hepsine odaklanamayabiliriz. Yine de her seferinde okuduklarımız üzerinde derin düşünmeye zaman ayırırsak, örneğin inceleme için ayırdığımız zamanın yarısını derin düşünmek için kullanırsak bundan yarar görürüz (Mezm. 119:97; 1. Tim. 4:15).

6. Yehova’nın düşünceleri üzerinde derin düşündüğümüzde sonuç ne olur?

6 Tanrı’nın Sözü üzerinde düzenli olarak derin düşündüğümüzde şaşırtıcı bir şey olur. Yehova’nın düşünüşünün kusursuz olduğunu ‘kendimiz görürüz’, yani buna ikna oluruz. Meselelere O’nun bakış açısından bakmaya başlarız ve zamanla Yehova’yla aynı görüşte oluruz. Böylece ‘zihnimiz yenilenir’ ve yeni bir düşünce tarzı geliştiririz. Yavaş yavaş Yehova’nın düşüncelerini benimseriz.

DÜŞÜNCELERİMİZ DAVRANIŞLARIMIZI ETKİLER

7, 8. (a) Yehova’nın maddi şeylerle ilgili görüşü nedir? (Makalenin başındaki resimlere bakın.) (b) Yehova’nın bu konudaki görüşünü benimsediğimizde bizim için en önemli şey ne olacak?

7 Düşünmek sadece zihinde olup biten bir eylem değildir. Düşüncelerimiz davranışlarımıza yansır (Mar. 7:21-23; Yak. 2:17). Bunu daha iyi anlamak için birkaç örneğe bakalım. Mesela, İsa’nın doğumunu anlatan kayıtlardan Yehova’nın maddi şeylerle ilgili görüşünü açıkça görebiliriz. Tanrı, Oğlunu büyütecek çifti özenle seçti. Onların maddi açıdan çok az şeyi vardı (Lev. 12:8; Luka 2:24). İsa doğduğunda Meryem onu “bir yemliğe yatırdı, çünkü handa kalacak yer bulamamışlardı” (Luka 2:7). Yehova isteseydi İsa’nın çok daha iyi bir yerde doğmasını sağlayabilirdi. Ancak O’nun için en önemlisi, Oğlunun ruhi düşünüşlü bir ailede büyümesiydi.

8 Bu kayıt bize Yehova’nın maddi şeylerle ilgili görüşünü gösterir. Bazı aileler çocuklarının maddi olarak en iyi imkânlara sahip olmasını istiyor, hatta bunun için onların ruhi sağlığını bile feda ediyorlar.  Fakat şu açık ki, Yehova için en önemlisi O’nunla olan ilişkimizdir. Yehova’nın bu konudaki görüşünü benimsediniz mi? Davranışlarınız ne gösteriyor? (İbraniler 13:5’i okuyun).

9, 10. Başkalarını tökezletmemek konusunda, Yehova’nın görüşünü benimsediğimizi nasıl gösterebiliriz?

9 Başka bir örneğe, Yehova’nın başkalarını tökezleten kişiler hakkında ne düşündüğüne bakalım. İsa şunları söyledi: “İman eden bu küçüklerden birini iman yolunda tökezleten kim olursa olsun, boynuna büyük bir değirmen taşı geçirilip denize atılsaydı kendisi için daha iyi olurdu” (Mar. 9:42). Bunlar çok ciddi sözler! İsa Babasını kusursuz şekilde yansıttığından, Yehova’nın da başkalarının tökezlemesine neden olan umursamaz davranışları çok ciddiye aldığından emin olabiliriz (Yuhn. 14:9).

10 Biz de Yehova ve İsa gibi düşünüyor muyuz? Davranışlarımız ne gösteriyor? Diyelim ki, belli bir giyim tarzını seviyoruz. Fakat bunun cemaatteki bazı kişileri rahatsız edebileceğini ya da bazılarında ahlaksız düşünceler uyandırabileceğini biliyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Kardeşlerimize duyduğumuz sevgi kişisel tercihlerimize üstün gelecek mi? (1. Tim. 2:9, 10).

11, 12. Yehova’nın kötülükle ilgili görüşünü benimsemek ve özdenetim göstermek bizi nasıl korur?

11 Üçüncü bir örneğe bakalım: Yehova kötülükten nefret eder (Özd. 15:9). Yehova, kusurlu olduğumuz için doğru olanı yapmanın bazen bize zor geldiğini biliyor. Yine de, Kendisi gibi kötülükten nefret etmemizi istiyor (Mezmur 97:10’u okuyun). Yehova’nın kötülükten neden nefret ettiği üzerinde düşünmek O’nun görüşünü benimsememize yardım eder. Böylece kötü bir davranışta bulunmamak için daha kararlı oluruz.

12 Yehova gibi kötülükten nefret ettiğimizde Kutsal Kitapta bahsedilmeyen bazı davranışların da yanlış olduğunu fark edebiliriz. Örneğin, kucak dansı dünyada giderek yaygınlaşan ahlaksız davranışlardan biridir. Bazıları cinsel ilişkiyle aynı şey olmadığını düşünerek bu davranışı hoş görebilir. * Fakat Yehova gerçekten böyle mi düşünüyor? Şunu unutmayın ki, Yehova her tür kötülükten tiksinir. Öyleyse, özdenetim geliştirerek ve Yehova’nın nefret ettiği şeylerden nefret ederek kötü davranışlardan uzak duralım (Rom. 12:9).

GELECEKTE NE YAPACAĞINIZA ŞİMDİDEN KARAR VERİN

13. Yehova’nın çeşitli durumlarla ilgili görüşü üzerinde neden şimdiden düşünmeliyiz?

13 Gelecekte akıllıca kararlar verebilmek için, inceleme yaparken Yehova’nın çeşitli durumlarla ilgili görüşü üzerinde düşünmeliyiz. Bu sayede, acil bir karar vermemiz gerektiğinde hazırlıksız yakalanmayız (Özd. 22:3). Şimdi Kutsal Kitaptaki bazı örneklere bakalım.

14. Yusuf’un Potifar’ın karısına söylediği sözlerden ne öğreniyoruz?

14 Potifar’ın karısı Yusuf’u ayartmaya çalıştığında o hemen buna karşı koydu. Belli ki Yusuf Yehova’nın evlilikte sadakatle ilgili görüşü üzerinde önceden derin düşünmüştü (Başlangıç 39:8, 9’u okuyun). O, Potifar’ın karısına şöyle dedi: “Nasıl böyle büyük bir kötülük  yapıp Tanrı’ya karşı günah işlerim?” Bu sözler Yusuf’un Yehova’nın düşünüşünü benimsediğini gösterir. Bizim için ne denebilir? Diyelim ki, bir iş arkadaşınız sizden hoşlandığını gösteren davranışlarda bulunuyor ya da biri telefonunuza cinsel içerikli mesajlar veya resimler gönderiyor. * Bu durumda ne yapardınız? Yehova’nın ne düşündüğünü öğrendiysek, bunu benimsediysek ve ne yapacağımıza önceden karar verdiysek Yehova’ya vefalı kalmamız daha kolay olur.

15. Baskıyla karşılaştığımızda üç İbrani genç gibi nasıl Yehova’ya vefalı kalabiliriz?

15 Şadrak, Meşak ve Abednego adlı üç İbrani gencin yaşadıklarına bakalım. Kral Nabukadnezar diktirdiği altın heykele tapınmalarını emrettiğinde onlar bunu kararlılıkla reddetti. Krala verdikleri net cevaptan şu anlaşılıyor ki, onlar Yehova’ya sadık kalırlarsa sonucun ne olacağını önceden düşünmüşlerdi (Çık. 20:4, 5; Dan. 3:4-6, 12, 16-18). Diyelim ki işvereniniz sahte dinle bağlantılı bir kutlama veya bayram için bütün çalışanlardan para topluyor. Sıra size geldiğinde ne yapacaksınız? Böyle bir durum yaşayana kadar beklemektense Yehova’nın bu konudaki görüşü hakkında şimdiden düşünmeniz daha iyi olmaz mı? Bunu yaparsanız üç İbrani genç gibi doğru şeyi söylemeniz ve yapmanız daha kolay olacak.

Araştırma yaptınız mı? Yasal bir tıbbi belge doldurdunuz mu? Doktorunuzla konuştunuz mu? (16. paragrafa bakın)

16. Yehova’nın düşünce tarzını net olarak anlamak, sağlıkla ilgili acil bir duruma hazırlıklı olmamıza nasıl yardım eder?

16 Yehova’nın düşünce tarzı üzerinde derin düşünmek sağlıkla ilgili acil bir durum baş gösterdiğinde de O’na vefalı kalmamıza yardım eder. Elbette kan naklini ya da kanın dört ana bileşeninden birini içeren tedavi yöntemlerini kesinlikle kabul etmiyoruz (Elçi. 15:28, 29). Fakat kanın kullanıldığı bazı tıbbi yöntemler konusunda herkes Kutsal Kitaptaki ilkelere dayanarak kişisel bir karar vermelidir. Bu kararı vermek için en uygun zaman ne zamandır? Hastanede acı çekerken ve baskı altındayken doğru bir karar vermemiz herhalde kolay olmaz. Bu konuda araştırma yapmak, ne istediğinizi açıkça  belirten yasal bir tıbbi belge doldurmak ve doktorunuzla konuşmak için en uygun zaman şimdidir. *

17-19. Yehova’nın çeşitli konular hakkındaki görüşünü şimdiden öğrenmek neden önemlidir? Hazırlıklı olmamız gereken durumlara bir örnek verin.

17 Son olarak, Petrus “Tanrı esirgesin Efendim” diyerek yanlış öğüt verdiğinde, İsa’nın bunu hemen nasıl cevapladığını düşünelim. Belli ki İsa, Tanrı’nın onunla ilgili isteği üzerinde çok düşünmüştü. Ayrıca yeryüzündeki yaşamı ve ölümüyle ilgili peygamberlik sözleri üzerinde de derin düşünmüştü. Bu bilgi İsa’nın Yehova’ya sadık kalma ve özverili yaşamını sürdürme kararlılığını pekiştirdi (Matta 16:21-23’ü okuyun).

18 Bugün Tanrı bizden O’nunla dost olmamızı ve duyuru işinde elimizden gelenin en iyisini yapmamızı istiyor (Mat. 6:33; 28:19, 20; Yak. 4:8). Fakat İsa’nın durumunda olduğu gibi, bazıları iyi niyetle bizi farklı bir yol izlemeye teşvik edebilir. Diyelim işvereniniz size maaşınızı ciddi oranda artıracak bir terfi teklif ediyor, fakat bu pozisyonu kabul ederseniz ruhi faaliyetlere daha az zaman ayırabileceksiniz. Ya da okula giden bir gençsiniz ve size ek eğitim almak için evinizden uzak bir yere taşınma fırsatı sunuluyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Konu hakkında dua etmek, araştırma yapmak, ailenizle ya da cemaatteki ihtiyarlarla konuşmak için böyle bir durumun ortaya çıkmasını beklemeyin. Bunun yerine, Yehova’nın bu gibi konular hakkındaki görüşünü şimdiden öğrenin ve benimsemek için çaba gösterin. Bunu yaparsanız böyle bir teklifle karşılaştığınızda bu sizin için pek de ayartıcı bir durum olmayacak. Kendinize ruhi hedefler koyduğunuz ve kararınızı zaten verdiğiniz için geriye sadece kararınızı uygulamak kalacak.

19 Beklenmedik şekilde ortaya çıkabilecek başka durumlar da aklınıza gelebilir. Elbette başımıza gelebilecek her durum için hazırlıklı olmamız mümkün değil. Ancak kişisel inceleme yaparken Yehova’nın düşünüşü üzerinde derin düşünürsek, herhangi bir durumla karşılaştığımızda öğrendiklerimizi hatırlayabileceğiz ve uygulayabileceğiz. Öyleyse inceleme yaparken Yehova’nın düşünüşünü anlamaya çalışalım ve benimseyelim. Ayrıca, bunu yapmanın şimdi ve gelecekte doğru kararlar vermemize nasıl yardım edeceğini düşünelim.

YEHOVA’NIN DÜŞÜNCELERİNİ BENİMSEMEK HARİKA BİR GELECEK SAĞLAR

20, 21. (a) Yeni dünyada sahip olacağımız özgürlük bizi neden mutlu edecek? (b) Şimdiden nasıl mutlu olabiliriz?

20 Hepimiz yeni dünyayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birçoğumuz cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşamayı ümit ediyoruz. Tanrı’nın Krallığı dünyayı yönettiği zaman, bu ortamda yaşadığımız acılardan ve sıkıntılardan özgür olacağız. Ayrıca, o zaman da kendi tercihlerimize ve isteklerimize göre seçim yapma özgürlüğümüz olacak.

21 Tabii bu sınırsız bir özgürlüğe sahip olacağımız anlamına gelmez. Yumuşak başlı kişiler karar verirken yine Yehova’nın kanunlarını ve düşünüşünü rehber alacak. Bu onlara büyük mutluluk verecek ve barış içinde yaşamalarını sağlayacak (Mezm. 37:11). O zamana kadar, Yehova’nın düşünüşünü benimseyerek şimdiden mutlu olabiliriz.

^ p. 12 Kucak dansı, genelde yarı çıplak bir dansçının müşterinin kucağına oturarak cinsel ilişkiyi çağrıştıran hareketler yapmasıdır. Bu eylem, yapılan şeylere bağlı olarak cinsel ahlaksızlık kapsamına girebilir ve adli heyet kurulmasını gerektirebilir. Bu tür bir faaliyete katılan bir Hıristiyan ihtiyarlardan yardım istemelidir (Yak. 5:14, 15).

^ p. 14 Cep telefonu aracılığıyla müstehcen mesajlar, fotoğraflar ya da videolar göndermek cinsel içerikli mesajlaşma olarak adlandırılır. Bu, duruma bağlı olarak adli heyet kurulmasını gerektirebilir. Böyle mesajlar gönderen 18 yaşından küçük bazı kişilere bile seks suçundan dava açıldı. Daha fazla bilgi için, jw.org sitesindeki “Gençler Soruyor: Cinsel İçerikli Mesajlaşma Konusunda Neler Bilmeliyim?” başlıklı makaleyi okuyun. (KUTSAL KİTABIN ÖĞRETTİKLERİ > GENÇLER kısmına bakın.) Ya da Kasım 2013 tarihli Uyanış!, s. 4-5’teki “Çocuğunuzla Cinsel İçerikli Mesajlaşma Hakkında Konuşmak” makalesine bakabilirsiniz.

^ p. 16 Konuyla ilgili Kutsal Kitap ilkeleri birçok yayınımızda ele alınmıştır. Örneğin Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın” kitabı, sayfa 215-218’e bakabilirsiniz.