GÖZCÜ KULESİ (İNCELEME BASKISI) Haziran 2016

Bu sayıda 1-28 Ağustos 2016 tarihlerinde incelenecek makaleler yer alıyor.

Yehova “Sizinle İlgileniyor”

Tanrı’nın sizinle ilgilendiğine dair hangi kanıtlar var?

Yehova’yı Çömlekçiniz Olarak Görüyor musunuz?

Tanrı şekillendireceği kişileri nasıl seçer? Onları neden şekillendirir? Bunu nasıl yapar?

Büyük Çömlekçinin Sizi Şekillendirmesine İzin Veriyor musunuz?

Hangi nitelikler Tanrı’nın ellerinde kolayca şekil almanızı sağlar?

Okuyucuların Soruları

Hezekiel’in gördüğü görüntüde, belinde kâtip hokkası bulunan adam ve ellerinde topuz bulunan altı adam kimleri temsil eder?

“Tanrımız Yehova Tek Yehova’dır”

“Tek Yehova” ifadesi ne anlama gelir? Yehova’yı tek Tanrımız olarak kabul ettiğimizi nasıl gösterebiliriz?

Başkalarının Hataları Sizi Yehova’dan Uzaklaştırmasın

Eski devirlerde Tanrı’nın bazı sadık kulları sözleri veya davranışlarıyla başkalarını kırmıştı. Kutsal Kitapta kayıtlı bu olaylardan neler öğrenebiliriz?

Elmastan Daha Değerli Bir Nitelik

Dürüstlük paha biçilmez bir hazinedir.

Hatırlıyor musunuz?

Gözcü Kulesi’nin son sayılarını okudunuz mu? Neler hatırlıyorsunuz?