İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Elçi Pavlus hangi anlamda “üçüncü göğe” ve “cennete götürüldü”? (2. Kor. 12:2-4).

Pavlus 2. Korintoslular 12:2, 3’te ‘üçüncü göğe götürülen’ bir adamdan bahseder. Bu adam kimdi? Pavlus Korintos cemaatine yazdığı mektupta, Tanrı’nın kendisini elçi olarak kullandığına dikkat çekti (2. Kor. 11:5, 23). Sonra da ‘Efendimizden gelen vahiylere ve görüntülere’ değindi. Pavlus bu konunun bağlamında başka kardeşlerden bahsetmedi. Dolayısıyla görüntüler ve vahiyler alan birinden söz ederken mantıken kendisini kastediyordu (2. Kor. 12:1, 5).

Öyleyse “üçüncü göğe” ve “cennete” götürülen kişi Pavlus’tu (2. Kor. 12:2-4). “Vahiyler” ifadesini kullanması, ona gelecekte gerçekleşecek bir şeyin açıklandığını gösterir.

Pavlus’un gördüğü ‘üçüncü gök’ neydi?

Kutsal Kitapta “gök” ifadesiyle bazen fiziksel gök kastedilir (Başl. 11:4; 27:28; Mat. 6:26). Fakat bu ifade başka anlamlarda da kullanılır. Bazen insan yönetimlerine atfeder (Dan. 4:20-22). Bazen de Tanrı’nın yönetimini, örneğin gökteki Krallığı anlatmak için kullanılır (Vah. 21:1).

Pavlus’un ‘üçüncü göğü’ görmesi ne anlama gelir? Kutsal Kitap bazen bir şeyi vurgulamak amacıyla onu üç kere tekrarlar (İşa. 6:3; Hez. 21:27; Vah. 4:8). Anlaşılan Pavlus ‘üçüncü gök’ derken, üstün ve yüce bir yönetime, yani İsa Mesih’in ve onunla birlikte hüküm sürecek 144.000 kişinin yönetimindeki Krallığa dikkat çekiyordu. Elçi Petrus da ‘Tanrı’nın vaadine dayanarak, yeni gökler bekliyoruz’ derken Mesih’in yönetimindeki Krallığı kastediyordu (2. Pet. 3:13).

Peki Pavlus’un bahsettiği “cennet” neydi?

“Cennet” kelimesi de farklı anlamlara gelebilir: (1) İnsanın yaratıldığı yer göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte yeryüzünde kurulacak fiziksel cennete atfedebilir. (2) Tanrı’nın toplumunun yeni dünyada sahip olacağı ruhi duruma işaret edebilir. (3) Ayrıca Vahiy 2:7’de bahsedilen ‘Tanrı’nın cennetini’, yani gökte O’nun huzurundaki harika ortamı kastedebilir. (15 Temmuz 2015 tarihli Gözcü Kulesi, s. 8, p. 8’e bakın.)

Pavlus 2. Korintoslular 12:4’te “cennet” ifadesiyle bunların üçünü birden kastetmiş olabilir.

Özetleyecek olursak;

2. Korintoslular 12:2’de geçen ‘üçüncü gök’ ifadesinin, İsa Mesih ile 144.000 kişinin yönetimindeki Krallık, yani “yeni gökler” olduğu anlaşılıyor (2. Pet. 3:13).

Bunun ‘üçüncü gök’ olarak adlandırılması çok yerindedir, çünkü Krallık üstün ve yüce bir yönetimdir.

Pavlus’un ‘götürüldüğü’ “cennet” ise muhtemelen, yeni dünyada aynı anda var olacak (1) fiziksel cennete, (2) şimdikinden çok daha kapsamlı olacak ruhi cennete ve (3) gökteki ‘Tanrı’nın cennetine’ atfediyor.

Dolayısıyla yeni dünya, yeni gökler ile yeni yerin birleşimi olacak. Bu, gökteki Krallık yönetiminin ve cennet yeryüzünde Yehova’ya hizmet eden insanlığın dahil olduğu yepyeni bir düzenleme olacak.