GÖZCÜ KULESİ (İNCELEME BASKISI) Aralık 2016

Bu sayıda 30 Ocak–26 Şubat 2017 tarihlerinde incelenecek makaleler yer alıyor.

YAŞAM ÖYKÜSÜ

“Her Tür İnsanla Her Şey Oldum”

Denton Hopkinson’ın gençliğinden beri aldığı görevler onun Yehova’nın her milletten insanı ne kadar çok sevdiğini anlamasına yardım etti.

Lütuf Sayesinde Özgür Kılındınız

Yehova’nın sizi günahtan nasıl özgür kıldığını incelemekten büyük yarar görebilirsiniz.

‘Zihni Ruhla Meşgul Etmek Yaşam ve Barış Demektir’

Romalılar kitabının 8. bölümündeki sözler Yehova’nın tüm insanlığa sunduğu ödüle erişmenize yardım eder.

Hatırlıyor musunuz?

Gözcü Kulesi’nin son sayılarını okudunuz mu? Öyleyse Kutsal Kitaba dayalı bazı sorulara cevap vermeye çalışın.

Tüm Kaygılarınızı Yehova’ya Bırakın

Tanrı’nın kulları zaman zaman kaygı çekebilir. Peki ‘Tanrı’nın barışına’ sahip olmak için hangi dört adımı atabilirsiniz?

Yehova Kendisini Ciddiyetle Arayanları Ödüllendirir

Yehova’dan bir ödül alma ümidi bize nasıl yarar sağlar? O geçmişte kullarını nasıl ödüllendirdi? Ya bugün nasıl ödüllendirir?

Yumuşak Başlılık Hikmet Yansıtır

Haksızlığa uğradığımızda sakin kalmak zor olabilir. Yine de Kutsal Kitap bizi yumuşak başlı olmaya teşvik eder. Bu niteliği nasıl geliştirebilirsiniz?

2016 Yılı Gözcü Kulesi Konu Dizini

Halka yönelik ve inceleme baskılarında çıkmış makalelerin konularına göre sınıflandırılmış listesi.