İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Sevgi: Paha Biçilmez Bir Nitelik

Sevgi: Paha Biçilmez Bir Nitelik

PAVLUS Tanrı ilhamıyla, kutsal ruhun bir kişiyi etkilemesi sonucunda ortaya çıkan 9 nitelikten söz etti (Gal. 5:22, 23). Bu güzel nitelikler ‘ruhun meyvesini’ oluşturur. * Bu meyve “yeni kişiliği” tanıtan özelliklerden biridir (Kol. 3:10). İyi bakılan bir ağaç nasıl meyve verirse, kutsal ruhun kendisini etkilemesine izin veren biri de yaşamında ruhun meyvesi olan nitelikleri sergiler (Mezm. 1:1-3).

Pavlus’un değindiği ilk nitelik sevgidir. Elçi bu niteliğin ne kadar değerli olduğunu şöyle ifade etti: “Sevgim yoksa, bir hiçim” (1. Kor. 13:2). Peki sevgi nedir? Bu niteliği nasıl geliştirebilir ve her gün yaşamımızda sergileyebiliriz?

SEVGİ NEDİR?

Sevgiyi tarif etmek kolay değildir. Ancak Kutsal Kitap sevgi dolu bir kişinin nasıl düşündüğünü ve davrandığını açıklar. Örneğin sevgi dolu biri “tahammül eder ve iyilikle davranır.” Ayrıca böyle birinin “sevinci hakikatle birliktedir.” O “her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır.” Sevgi dolu biri başkalarına karşı şefkatlidir, onlarla samimiyetle ilgilenir ve vefalı bir dosttur. Öte yandan sevgisiz biri kıskançtır, gururludur, çirkin davranışlarda bulunur, bağışlayıcı değildir, bencildir ve öfkelidir. Biz böyle olumsuz nitelikler yerine ‘kendi çıkarını düşünmeyen’, içten bir sevgi geliştirmek istiyoruz (1. Kor. 13:4-8).

YEHOVA’NIN VE İSA’NIN GÖSTERDİĞİ KUSURSUZ SEVGİ

“Tanrı sevgidir.” Gerçekten de Yehova sevginin ta kendisidir (1. Yuhn. 4:8). O’nun tüm işleri ve davranışları sevgisine tanıklık eder. Yehova’nın insanlığa duyduğu sevginin en büyük kanıtı, İsa’yı bizim uğrumuza acı çekmesi ve ölmesi için yeryüzüne göndermesidir. Elçi Yuhanna şöyle dedi: “Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşam kazanalım diye onu dünyaya gönderdi ve Tanrı’nın bize olan sevgisini bu yolla gördük. Dolayısıyla asıl sevgi, bizim Tanrı’ya gösterdiğimiz değil, Oğlunu günahlarımıza kefaret eden bir kurban olarak göndermekle O’nun bize gösterdiği sevgidir” (1. Yuhn. 4:9, 10). Tanrı’nın sevgisi sayesinde bağışlanabiliyor, ümit ve yaşam elde edebiliyoruz.

İsa insanlığa duyduğu sevgiyi Tanrı’nın isteğini seve seve yerine getirerek ortaya koydu. Pavlus şöyle yazdı: “[İsa] şöyle diyor: ‘Senin isteğini yapmak için, işte geldim.’ . . . . Bizler, Tanrı’nın burada sözü edilen ‘isteği’ doğrultusunda, İsa Mesih’in yalnızca bir kere sunulan bedeni yoluyla kutsal duruma getirildik” (İbr. 10:9, 10). Hiçbir insan bundan daha büyük bir sevgi gösteremez. İsa şöyle dedi: “Dostları uğruna canını veren birinin sevgisinden daha büyük sevgi kimsede yoktur” (Yuhn. 15:13). Peki kusurlu insanlar olarak Yehova’nın ve İsa’nın bize gösterdiği sevgiyi örnek almamız mümkün mü? Evet mümkün! Şimdi bunu nasıl yapabileceğimizi görelim.

 “SEVGİ YOLUNDA YÜRÜYÜN”

Pavlus bize şu öğüdü verir: “Sevgili çocukları olarak Tanrı’ya benzemeye çalışın ve tıpkı Mesih gibi sevgi yolunda yürüyün; o sizi sevdi ve sizin için kendisini . . . . verdi” (Efes. 5:1, 2). ‘Sevgi yolunda yürümek’, bu niteliği yaşamımızın her alanında sergilemek demektir. Başkalarını sevdiğimizi sadece söylemekle yetinmeyiz, bunu davranışlarımızla da gösteririz. Yuhanna şöyle yazdı: “Çocuklarım, birbirimizi sevelim. Sadece sözle ve dille değil, işle ve hakikatle de sevelim” (1. Yuhn. 3:18). Örneğin Tanrı’ya ve komşumuza duyduğumuz sevgi bizi ‘Krallığın iyi haberini’ duyurmaya yöneltir (Mat. 24:14; Luka 10:27). Ayrıca sabırlı, nazik ve bağışlayıcı bir tutum sergileyerek de sevgi yolunda yürürüz. Bizler Kutsal Kitaptaki şu öğüdü uygularız: “Yehova sizi gönülden bağışladığı gibi, siz de bağışlayın” (Kol. 3:13).

Fakat böyle içten bir sevgi duygusallıkla karıştırılmamalıdır. Örneğin duygusal davranan bir anne ya da baba, ağlayan çocuğunu sakinleştirmek için onun her istediğini yapabilir. Ancak çocuğunu gerçekten seven bir ebeveyn gerektiğinde kararlı bir tavır sergileyecektir. Benzer şekilde, Tanrı sevgi olsa da “sevdiğini terbiye eder” (İbr. 12:6). Biz de sevgi yolunda yürüyen kişiler olarak gerektiğinde karşımızdaki kişiye uygun şekilde yanlışını göstermeliyiz (Özd. 3:11, 12). Elbette bunu yaparken kendimizin de günahkâr olduğunu ve sevgisiz davranmaya eğilimli olduğumuzu unutmamalıyız. Hepimizin sevgi konusunda gelişmesi gereken alanlar var. Şimdi gelişebilmek için atabileceğimiz üç adıma bakalım.

SEVGİ NİTELİĞİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?

İlk olarak, sevgi niteliğini oluşturan kutsal ruhu size vermesi için Tanrı’ya dua edin. İsa Yehova’nın ‘Kendisinden isteyenlere kutsal ruhu verdiğini’ söyledi (Luka 11:13). Eğer kutsal ruh için dua eder ve ‘ruhun gösterdiği yolda yürümeye’ gayret edersek, davranışlarımız gittikçe daha sevgi dolu olacak (Gal. 5:16). Örneğin cemaatte bir ihtiyarsanız, başkalarına Kutsal Kitaptan öğüt verirken bunu sevgi dolu bir tutumla yapabilmek için kutsal ruhun yardımını dileyebilirsiniz. Bir anne ya da babaysanız, çocuklarınızı öfkeyle değil sevgiyle terbiye edebilmek için kutsal ruhun size yardım etmesini isteyebilirsiniz.

İkinci olarak, İsa’nın kışkırtıldığında bile nasıl sevgi gösterdiğini düşünün (1. Pet. 2:21, 23). Bunu yapmamız, özellikle de biri bizi kırdığında ya da haksızlığa uğradığımızda önem kazanır. Böyle zamanlarda kendimize “İsa benim yerimde olsaydı ne yapardı?” diye sormamız iyi olur. Örneğin Leigh hemşire, herhangi bir adım atmadan önce kendisine bu soruyu sormaktan çok yarar görüyor. O şöyle anlatıyor: “Bir keresinde birlikte çalıştığım biri diğer iş arkadaşlarıma beni ve işimi kötüleyen bir e-posta gönderdi. Bu beni çok kırdı. Fakat kendime ‘Bu kişiye davranışlarımda İsa’yı nasıl örnek alabilirim?’ diye sordum. İsa’nın nasıl davranacağını düşündükten sonra konu üzerinde durmamaya karar verdim. Sonradan bu iş arkadaşımın o zamanlar ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini ve büyük stres altında olduğunu öğrendim. E-postada yazdıklarının muhtemelen gerçek düşüncelerini yansıtmadığı sonucuna vardım. İsa’nın kışkırtıldığında bile nasıl sevgi gösterdiğine odaklanmak iş arkadaşıma benzer bir sevgi göstermeme yardım etti.” Evet, İsa’yı örnek alırsak başkalarına her zaman sevgiyle davranırız.

Üçüncü olarak, gerçek Hıristiyanları tanıtan özverili sevgiyi göstermeyi öğrenin (Yuhn. 13:34, 35). Bu konuda Kutsal Yazılar bizi İsa’nın ‘zihniyetini’ benimsemeye teşvik eder. O uğrumuzda ‘her şeyini bırakarak’ gökten yeryüzüne geldi ve öldü (Filip. 2:5-8). Mesih’in özverili sevgisini örnek aldıkça,  düşünce ve duygularımızla ona giderek daha çok benzeyeceğiz ve başkalarının ihtiyaçlarına kendi ihtiyaçlarımızdan daha fazla önem vereceğiz. Peki sevgi göstermenin başka hangi yararları var?

SEVGİ GÖSTERMENİN SONUÇLARI

Başkalarına sevgi göstermemizin birçok güzel sonucu olur. Bunlardan ikisini görelim:

Sevgi göstermekten nasıl yarar görüyoruz?

  • ULUSLARARASI BİR KARDEŞLER TOPLULUĞU: Dünyadaki hangi cemaate gidersek gidelim, birbirimize olan sevgimizden dolayı iman kardeşlerimizin bizi sıcak şekilde karşılayacağını biliyoruz. “Dünyadaki tüm kardeşler topluluğu” tarafından sevilmek ne büyük bir nimet! (1. Pet. 5:9). Böyle bir sevgiyi Tanrı’nın toplumundan başka nerede bulabiliriz?

  • BARIŞ: ‘Birbirimize sevgiden dolayı katlanmamız’ “barışın birleştirici bağı içinde” olmamızı sağlar (Efes. 4:2, 3). Cemaat ibadetlerimizde ve büyük ibadetlerde bu barışa bizzat tanık oluruz. Günümüzdeki bölünmüş dünyada böyle barış dolu bir ortamın eşi benzeri var mı? (Mezm. 119:165; İşa. 54:13). Başkalarıyla barış içinde olmak için çaba harcadığımızda, onlara olan sevgimizin derinliğini ortaya koyarız ve bu gökteki Babamızı çok memnun eder (Mezm. 133:1-3; Mat. 5:9).

‘SEVGİ YAPICIDIR’

Pavlus ‘Sevgi yapıcıdır’ diye yazdı (1. Kor. 8:1). Peki bu ne anlama gelir? Bazıları 1. Korintoslular mektubunun 13. bölümünü “Sevgi Mezmuru” diye adlandırır. Elçi bu bölümde sevginin neden yapıcı olduğunu açıklar. Örneğin sevgi başkasının yararını gözetir (1. Kor. 10:24; 13:5). Ayrıca sevgi düşünceli, sabırlı ve nazik olduğundan şefkatli aileler ve birlik içinde cemaatler meydana getirir (Kol. 3:14).

Ancak en değerli ve yapıcı sevgi Tanrı’ya duyduğumuz ortak sevgidir. Çünkü bu sevgi bizi birleştirir. Her ırktan, dilden ve geçmişten insanı Yehova’ya “omuz omuza” hizmet etmek üzere bir araya getirir (Tsef. 3:9). Öyleyse kutsal ruhun oluşturduğu bu değerli niteliği yaşamımızda her gün göstermeye kararlı olalım.

^ p. 2 Ruhun meyvesi olan nitelikler 9 bölümlük bir makale dizisinde tek tek ele alınacak. Bu, dizideki ilk makaledir.