İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Başkalarını Eğitmenin Öneminin Farkında mısınız?

Başkalarını Eğitmenin Öneminin Farkında mısınız?

“Size değerli bir eğitim vereceğim” (ÖZD. 4:2).

İLAHİLER: 93, 96

1, 2. Neden yenileri teokratik görevler için eğitmeliyiz?

İSA’NIN başlıca görevi Krallığın iyi haberini duyurmaktı. Fakat o başkalarını çoban ve öğretmen olmaları için eğitmeye de vakit ayırdı (Mat. 10:5-7). Filipus da iyi haberi duyurmakla çok meşguldü, ama kuşkusuz dört kızını da hakikati etkili şekilde duyurmaları için eğitti (Elçi. 21:8, 9). Böyle bir eğitim bugün de önemli mi?

2 Dünya çapında iyi haberi kabul edenlerin sayısı giderek artıyor. Henüz vaftiz edilmemiş kişilerin Kutsal Kitabı kişisel olarak incelemenin önemini kavraması gerekiyor. Yeniler iyi haberi nasıl duyuracaklarını ve hakikati nasıl öğreteceklerini de öğrenmeli. Yakın zamanda vaftiz edilmiş biraderlerin hizmet görevlisi ve ihtiyar olmaya yeterli duruma gelebilmek için eğitime ihtiyacı var. Olgun Hıristiyanlar ‘değerli bir eğitimle’ yenilerin ruhen ilerlemesine yardım edebilir (Özd. 4:2).

 YENİLERE KUTSAL KİTABI İNCELEMEYİ ÖĞRETİN

3, 4. (a) Pavlus Kutsal Yazıları incelemek ile etkili bir hizmet arasında nasıl bağlantı kurdu? (b) Tetkiklerimizi kişisel incelemeye teşvik edebilmek için önce biz ne yapmalıyız?

3 Kutsal Yazıları kişisel olarak incelemek ne kadar önemli? Pavlus’un Kolose’deki kardeşlere yazdığı şu sözler bu soruyu cevaplar: “Sizin için durmadan dua ediyoruz. Diliyoruz ki, eksiksiz bir hikmete ve ruhun verdiği anlayışa sahip olarak, Tanrı’nın isteği hakkında tam bilgiyle dolun. Yehova’nın hizmetçilerine yaraşır bir yaşam sürdürerek, O’nu tam anlamıyla hoşnut etmek amacıyla, her iyi işte çalışıp meyve vermeye devam edin. Tanrı hakkında edindiğiniz tam bilgiyi artırın” (Kol. 1:9, 10). Kolose’deki Hıristiyanlar tam bilgi sayesinde ‘Yehova’nın hizmetçilerine yaraşır bir yaşam sürdürebileceklerdi.’ Bu da, duyuru işi de dahil “her iyi işte çalışıp meyve vermeye” devam etmelerini sağlayacaktı. Yehova’ya tapınan biri O’na etkili şekilde hizmet edebilmek için Kutsal Kitabı düzenli olarak incelemelidir. Tetkiklerimizin de bunun önemini kavramasına yardım etmeliyiz.

4 Başkalarının Kutsal Kitabı kişisel olarak incelemekten yarar görmesine yardım edebilmek için bunun önemini önce biz kavramış olmalıyız. Dolayısıyla iyi inceleme alışkanlıklarımız olmalı. Kendinize şunları sorun: “Hizmette konuştuğum kişi Kutsal Yazılara aykırı bir görüş dile getirdiğinde ya da zor bir soru sorduğunda Kutsal Kitaba dayalı cevaplar verebiliyor muyum? İsa’nın, Pavlus’un ve başkalarının nasıl azimle hizmet ettiğini okurken kendi hizmetim üzerinde düşünüyor muyum?” Sonuçta hepimizin Tanrı’nın Sözündeki bilgiye ve öğütlere ihtiyacı var. Ayrıca başkalarına kişisel incelemeden ne kadar yarar gördüğümüzü anlatırsak onları da Kutsal Yazıları gayretle incelemeye teşvik edebiliriz.

5. Yenilerin kişisel inceleme alışkanlığı geliştirmesine nasıl yardım edebilirsiniz?

5 Belki “Tetkikimi düzenli olarak kişisel inceleme yapması için nasıl eğitebilirim?” diye merak ediyorsunuz. Başlangıç olarak, tetkik için nasıl hazırlık yapabileceğini gösterin. Adı geçen ayetleri açıp bakmasını ve Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının ek kısmındaki ilgili bölümleri okumasını önerin. İbadetlerde cevap vermek için hazırlık yapmasına yardım edin. Gözcü Kulesi ve Uyanış! dergilerinin her sayısını okumaya teşvik edin. Konuştuğu dilde varsa Watchtower Library ya da Watchtower ONLINE KÜTÜPHANE’yi kullanarak Kutsal Kitapla ilgili sorularına nasıl cevap bulabileceğini  gösterin. Bunları yaparsanız tetkikiniz büyük ihtimalle Tanrı’nın Sözünü kişisel olarak incelemekten zevk almaya başlayacak.

6. (a) Tetkikinizin Kutsal Kitabı sevmesine nasıl yardım edebilirsiniz? (b) Kutsal Yazılara karşı içten bir sevgi geliştirmek kişiyi nasıl etkiler?

6 Elbette kimseye Kutsal Kitabı okuması ve incelemesi için baskı yapmamalıyız. Bunun yerine, Yehova’nın teşkilatının sağladığı araçlardan yararlanarak tetkikimizin Kutsal Kitaba olan sevgisini güçlendirelim. Kişi Kutsal Kitap hakkında bilgi aldıkça şu sözleri söyleyen mezmur yazarı gibi hissedebilir: “Benim için en doğrusu Tanrı’ya yaklaşmak. Ulu Rab Yehova’ya sığındım” (Mezm. 73:28). Yehova’nın ruhu Kutsal Kitabı özenle ve takdirle inceleyen böyle biri üzerinde etkili olacaktır.

YENİLERİ DUYURU VE ÖĞRETİM İŞİNDE EĞİTİN

7. İsa öğrencilerini iyi haberi duyurmaları için nasıl eğitti? (Makalenin başındaki resme bakın.)

7 Matta kitabının 10. bölümünde İsa’nın 12 elçisine hizmetle ilgili verdiği talimatlar bulunur. İsa genel talimatlar vermektense belirgin noktalara değindi. [1] Önce iyi haberi nasıl etkili şekilde duyurabileceklerini öğretti. Ardından birlikte hizmete çıktılar. İsa’nın yöntemlerini doğrudan gözlemleyen elçiler kısa süre içinde etkili öğretmenler haline geldi (Mat. 11:1). Biz de tetkiklerimizi iyi haberi etkili şekilde duyurmaları için eğitebiliriz. Şimdi onlara yardım edebileceğimiz iki alanı görelim.

8, 9. (a) İsa hizmette insanlarla nasıl sohbet etti? (b) Yeni müjdecilerin insanlarla sohbet ederken İsa’yı örnek almasına nasıl yardım edebiliriz?

8 İnsanlarla sohbet etmek. İsa birçok kez insanlarla Krallık hakkında samimi şekilde ve birebir sohbet etti. Örneğin Sihar şehri yakınlarındaki Yakup’un kuyusu başında bir kadınla konuştu (Yuhn. 4:5-30). Ayrıca vergi tahsildarı Matta Levi’yle sohbet etti. İncillerde bu sohbetin çok küçük bir kısmı kayıtlı olsa da Matta bunun sonucunda İsa’nın davetini kabul ederek onun takipçisi oldu. İsa daha sonra Matta’nın evindeki bir ziyafette başka birçok kişiyle de konuştu (Mat. 9:9; Luka 5:27-39).

9 İsa başka bir seferinde de Natanael’le sohbet etti. O Nasıralılar hakkında olumsuz bir görüşe sahipti. Fakat İsa kendisiyle sıcak şekilde konuşunca görüşünü değiştirdi ve Nasıralı İsa’nın öğrettiklerini dinlemek istedi (Yuhn. 1:46-51). Bizim de yeni müjdecileri insanlarla dostça ve rahatça sohbet edebilmeleri için eğitmemiz önemlidir. [2] Bu şekilde yardım ettiğimiz kişiler, samimi insanların kişisel ilgiye ve nazik sözlere olumlu karşılık verdiğini fark edecek ve hizmetten daha çok zevk alacak.

10-12. (a) İsa ilgi gösteren kişilere nasıl yardım etti? (b) Yeni müjdecilerin hakikati öğretme becerilerini geliştirmesine nasıl yardım edebiliriz?

10 Hakikati öğretmek. İsa’nın hizmetini yerine getirmek için yalnızca üç buçuk yılı vardı. Yine de iyi habere ilgi gösteren insanlara vakit ayırdı ve onlara birçok şey öğretti. Örneğin bir tekneyi kürsü gibi kullanarak kıyıdaki kalabalığa Tanrı’nın sözlerini açıkladı. Ayrıca o olayda bir mucize yaparak Petrus’un büyük miktarda balık yakalamasını sağladı ve ardından ona şöyle dedi: “Bundan sonra insan yakalayacaksın.” İsa’nın söz ve davranışlarının nasıl bir sonucu oldu? Petrus ve yanındakiler “tekneleri kıyıya  çektiler ve her şeyi bırakıp İsa’nın ardından gittiler” (Luka 5:1-11).

11 İsa’nın öğrettikleri Sanhedrin üyesi Nikodimos’un ilgisini çekti. O daha fazla bilgi almak istiyordu, ama başkalarının tepkisinden korktuğu için İsa’yla herkesin içinde konuşmaktan çekiniyordu. İsa esnekti ve başkalarına vakit ayırmaya hazırdı, bu nedenle Nikodimos’la geceleyin kalabalıktan uzak bir yerde görüştü (Yuhn. 3:1, 2). Bu kayıtlardan ne öğrenebiliriz? Tanrı’nın Oğlu insanların imanını güçlendirmek için vakit ayırdı. Bizim de tekrar ziyaretler yapmak ve ilgi gösteren kişilerle Kutsal Kitabı incelemek için çaba göstermemiz gerekmez mi?

12 Yeni müjdecilerle hizmete çıkarsak büyük ihtimalle hakikati öğretme becerileri artacaktır. Onlara insanların gösterdiği en ufak bir ilgiyi bile önemsemeleri gerektiğini öğretebiliriz. Tekrar ziyaretlerimize ya da tetkiklerimize onlarla gidebiliriz. Böyle bir eğitim ve teşvik sayesinde yeni müjdeciler de ilgi gösterenleri tekrar ziyaret etmek ve tetkik idare etmek isteyecek. Ayrıca hemen pes etmek yerine hizmetlerini sabırla ve azimle sürdürmeleri gerektiğini öğrenecekler (Gal. 5:22; “ O Pes Etmedi” başlıklı çerçeveye bakın).

YENİLERİ KARDEŞLERE HİZMET ETMELERİ İÇİN EĞİTİN

13, 14. (a) Kutsal Kitapta değinilen özverili kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? (b) Yeni müjdecileri ve gençleri kardeşlere sevgi göstermeleri için nasıl eğitebilirsiniz?

13 Kutsal Kitap “kardeş sevgisi” gösterme ve birbirimize hizmet etme ayrıcalığımıza dikkat çeker (1. Petrus 1:22 ve Luka 22:24-27’yi okuyun). Tanrı’nın Oğlu başkalarına hizmet etmek için hayatı da dahil her şeyini verdi (Mat. 20:28). Ceylan “pek çok kişiye iyilik edip sadaka vermiş bir kadındı” (Elçi. 9:36, 39). Roma’da yaşayan Meryem de cemaatteki kardeşleri için “çok emek vermiş” biriydi (Rom. 16:6). Peki yenilerin kardeşlere yardım etmenin önemini kavraması için neler yapabiliriz?

Yenileri iman kardeşlerine sevgi göstermeleri için eğitin (13, 14. paragraflara bakın)

14 Olgun Şahitler hastaları ve yaşlıları ziyaret ederken yenileri yanlarına alabilirler. Uygunsa anne babalar çocuklarını böyle ziyaretlere götürebilir. İhtiyarlar yaşlı kardeşlerimizin sağlıklı beslenebilmesi ve evlerinin bakımı için gençlerle ve yenilerle işbirliği yapabilir. Böylece onlar da başkalarına iyilik yapmayı öğrenecekler. Bir ihtiyar şehirden uzak bir bölgedeki sahasında iyi haberi duyururken orada yaşayan Şahitleri kısaca ziyaret ediyordu. Ona sık sık eşlik eden genç bir birader bu ziyaretler sayesinde cemaatteki herkesin sevildiğini hissetmesi gerektiğini öğrendi (Rom. 12:10).

15. İhtiyarların biraderlerin ilerleyişiyle ilgilenmesi neden önemlidir?

15 Yehova cemaate öğretim vermek üzere erkekleri kullandığından biraderlerin konuşma yeteneklerini geliştirmesi önemlidir. Peki bunun için ne yapılabilir? İhtiyarsanız bir hizmet görevlisini konuşma provası yaparken dinleyebilir ve Tanrı’nın Sözünü öğretmek konusunda ilerlemesine yardım edebilirsiniz (Neh. 8:8). [3]

16, 17. (a) Pavlus Timoteos’un eğitimiyle nasıl ilgilendi? (b) İhtiyarlar cemaatin gelecekteki çobanlarını nasıl eğitebilir?

16 Cemaatte çobanlara büyük bir ihtiyaç var ve bu görevi yerine getirecek kişilerin eğitilmesi gerekiyor. Pavlus Timoteos’a söylediği şu sözlerle bu eğitimin nasıl verilebileceğini genel hatlarıyla gösterdi: “Evladım, Mesih İsa yolunda gördüğün lütufla güçlenmeye devam et.  Benden duyduğun ve birçoklarının da tanıklık ettiği şeyleri sadık adamlara emanet et ki, onlar da başkalarına öğretmeye yeterli duruma gelsinler” (2. Tim. 2:1, 2). Timoteos bir elçi ve ihtiyar olan Pavlus’la birlikte hizmet ederek birçok şey öğrendi. Ardından Pavlus’tan öğrendiklerini duyuru işinde ve kutsal hizmetin diğer alanlarında kullandı (2. Tim. 3:10-12).

17 Pavlus Timoteos’un eğitimini şansa bırakmadı. Bu genç adamı hizmetinde kendisine eşlik etmesi için yanına aldı (Elçi. 16:1-5). Benzer şekilde ihtiyarlar da çobanlık ziyaretine giderken, uygunsa yeterli durumdaki hizmet görevlilerini yanlarına alabilirler. Böylece bu biraderler iman, sabır ve sevgi gibi nitelikleri nasıl sergileyebileceklerini ve nasıl öğretim verebileceklerini görebilir. Bu da ‘Tanrı’nın sürüsünün’ gelecekteki çobanlarının eğitimine katkıda bulunur (1. Pet. 5:2).

BAŞKALARINI EĞİTMENİN ÖNEMİ

18. Başkalarını Yehova’nın hizmetinde eğitmeye neden önem vermeliyiz?

18 Bu son günlerde hizmetin çeşitli alanlarındaki fırsatlar ve ihtiyaçlar giderek arttığından başkalarını eğitmemiz gerçekten çok önemlidir. Bu konuda İsa’yı ve Pavlus’u örnek alabiliriz. Yehova kullarının teokratik görevleri yerine getirmeleri için iyi bir eğitim almalarını istiyor. Ve bize bu konuda yenilere yardım etme ayrıcalığı vermiştir. Dünyadaki koşullar kötüleştikçe ve iyi haberi duyurma fırsatları arttıkça böyle bir eğitim hem önem hem de aciliyet kazanıyor.

19. Başkalarını Yehova’nın hizmetinde eğitmek için gösterdiğiniz çabaların başarılı olacağına neden güvenebilirsiniz?

19 Elbette başkalarını eğitmek vakit ve çaba ister. Fakat Yehova ve sevgili Oğlu böyle bir eğitim vermek için ihtiyaç duyduğumuz desteği ve hikmeti sağlayacaktır. Yardım ettiğimiz kişilerin ‘çalışıp çabalamaya ve emek vermeye’ devam ettiğini gördükçe çok mutlu olacağız (1. Tim. 4:10). Başkalarına yardım ederken biz de ruhen ilerlemeye ve Yehova’ya yaklaşmaya devam edelim.

^ [1] (7. paragraf) İsa’nın ele aldığı noktalardan bazıları şunlardı: (1) Krallığı duyurun. (2) Tanrı’nın ihtiyaçlarınızı karşılayacağına güvenin. (3) Konuştuğunuz kişilerle tartışmaktan kaçının. (4) Muhalefet karşısında Tanrı’ya güvenin. (5) Korkuya kapılmayın.

^ [2] (9. paragraf) Vaizlik Eğitim İbadetinden Yararlanın kitabının 62-64. sayfalarında insanlarla tarla hizmetinde nasıl sohbet edilebileceği hakkında harika tavsiyeler yer alıyor.

^ [3] (15. paragraf) Vaizlik Eğitim İbadetinden Yararlanın kitabının 52-61. sayfalarında topluluk önünde konuşma becerisinin nasıl geliştirilebileceği anlatılıyor.